Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Zkoumání přírody. Mikroskop.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Zkoumání přírody. Mikroskop."— Transkript prezentace:

1 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Zkoumání přírody. Mikroskop.

2 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Jak a proč zkoumáme přírodu? Proč člověk od dávných dob poznával přírodu? důvody: zvídavost, touha po vědění, zajištění potravy (dříve byl závislý na přírodě…), oděvu, obydlí, surovin… Poznatky a role vědy se v historii lidstva velmi měnila a vyvíjela…

3 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Metody zkoumání Vaše nápady? Pozorování - nezasahujeme do průběhu děje (uveďte 2 příklady…) -pouhým okem nebo pomocí přístrojů (jakých?) -dalekohled, lupa, mikroskop…

4 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Pokus (experiment) Čím je typický? -metoda, při které člověk vědomě zasahuje do děje Uveďte min. 3 příklady experimentu např. rostlinu záměrně umístíme dál od zdroje světla žížalu vyndáme z hlíny na světlo apod… Jaké experimenty jste v biologii či jiných přírodních vědách prováděli?

5 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Mikroskop (obecně) = drobnohled; optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení Typy mikroskopů : - optický (světelný; starší typ) - optický (světelný – elektrický) - elektronový (transmisní nebo rastrovací) Jak zjistíte celkové zvětšení mikroskopu? = zvětšení okuláru x zvětšení objektivu

6 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Jaký je význam práce s mikroskopy v moderní době? Význam ve vědě, lékařství (zkoumání původců onemocnění, hledání a výroba léčiv…) Biotechnologie (o co jde?), potravinářský průmysl, hygiena… Nanotechnologie (technický obor využívající technologie v měřítku řádově nanometrů / 10 -9 m)

7 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 optický mikroskop Popište jeho hlavní části (můžete přeložit z anglického jazyka)

8 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Elektronové mikroskopy Kolorovaná mikrofotografie z rastrovacího elektronového mikroskopu Neutrofilní leukocyt s bakterií Antraxu Využívají elektrony a nikoliv fotony viditelného světla Transmisní elektron. mikroskop

9 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Další typy moderních mikroskopů Konfokální mikroskop Jde o optický mikroskop s vysokou rozlišovací schopností využívající práci s laserovým paprskem Polarizační mikroskop Používá se hlavně v mineralogii, příp. ve forenzní (= soudní) chemii při zkoumání vláken a vlasů

10 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Historie mikroskopu 1590 – údajné první sestavení drobnohledu v Nizozemsku (Zacharias Jansen) 1610 – na základě Jansenovy konstrukce se jím zabýval slavný Galileo Galilei 1650 a 1676 – sestrojil a zdokonalil mikroskop Antoni van Leeuwenhoek (1632 – 1723) Jako první badatel pozoroval bakterie, nálevníky, krevní buňky a výtrusy plísní. Zvětšení jeho mikroskopů – až 275x (!) Tajemství výroby si nechal pro sebe.

11 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Z historie mikroskopování Robert Hook (1635-1703, Anglie) 1665 – popis řezu korkem, které pozoroval zdokonaleným mikroskopem -korkové komůrky nazval „buňkami“ -Dílo „Micrographica“ (popsal konstrukci mikroskopu s odděleným objektivem, okulárem a osvětlovacím zařízením) -všestranný vědec - fyzik, astronom, geolog, biolog… - vynalezl např. teploměr či vodováhu - podílel se na formulaci Newtonova gravitačního zákona

12 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Mikroskop Robeta Hooka z roku 1665

13 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Ukázky mikrofotografií Pokuste se poznat, o jaké jde objekty jednovrstevná pokožka, buňky vylučující sliz a buňky hromadící sliz, hladké svalové buňky (žlutě), husté kolagenní vazivo (červeně), Blecha; rastrovací elektron. mikr.

14 Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 ČABRADOVÁ, Věra. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003, 120 s. ISBN 80-723-8211-X. s. 18-20. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Optical_microscope_nikon_alphaphot_%2B.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroskop http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elektronenmikroskop.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton_van_Leeuwenhoek http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Hooke http://cs.wikipedia.org/wiki/Lupa http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalekohled http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Human_Immunodeficency_Virus_-_stylized_rendering.jpg http://visual.merriam-webster.com/science/physics-optics/magnifying-glass- microscopes/microscope.php http://visual.merriam-webster.com/science/physics-optics/magnifying-glass-microscopes/binocular- microscope.php http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flea_Scanning_Electron_Micrograph_False_Color.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7_Hooke_%26_Pepys.JPG Zdroje:


Stáhnout ppt "Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 Zkoumání přírody. Mikroskop."

Podobné prezentace


Reklamy Google