Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 Název materiálu: VY_12_INOVACE_1B_32_Umberto Eco Téma sady:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 Název materiálu: VY_12_INOVACE_1B_32_Umberto Eco Téma sady:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 Název materiálu: VY_12_INOVACE_1B_32_Umberto Eco Téma sady: Interpretace textů Datum vzniku: duben 2014 Třída: 4. A Autor: Mgr. Lucie Nováková

2

3 (1932)

4 Italský vědec a spisovatel středověké filozofii a literatuře odborné studie a eseje, o výkladu otevřených děl. svobodu při interpretaci čtených knih Italský vědec a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů světové postmoderny, zanechal studií práv a místo toho se začal věnovat středověké filozofii a literatuře. Po studiích se stal nakladatelským redaktorem a vedle toho se věnoval i vědecké práci – přednášel na univerzitě, psal odborné studie a eseje, publikoval texty o výkladu otevřených děl. Ve své koncepci ponechává čtenáři velkou svobodu při interpretaci čtených knih, nabízí mu více možných výkladů, případné zakončení a je čtenářsky náročnější. u San Marina, glosuje společenskou a politickou situaci V r. 1962 se oženil, má dvě děti a žije převážně u San Marina, kde obývá budovy zrušeného opatství. Pravidelně glosuje společenskou a politickou situaci na stránkách předních evropských novin. teorii obecné sémiotiky (vědy o znacích) logicky propracované Autor rovněž ve svých textech rozvinul teorii obecné sémiotiky (vědy o znacích), o níž přednáší na univerzitách. Jeho texty jsou logicky propracované a srozumitelné i pro laické čtenáře. Italský vědec a spisovatel středověké filozofii a literatuře odborné studie a eseje, o výkladu otevřených děl. svobodu při interpretaci čtených knih Italský vědec a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů světové postmoderny, zanechal studií práv a místo toho se začal věnovat středověké filozofii a literatuře. Po studiích se stal nakladatelským redaktorem a vedle toho se věnoval i vědecké práci – přednášel na univerzitě, psal odborné studie a eseje, publikoval texty o výkladu otevřených děl. Ve své koncepci ponechává čtenáři velkou svobodu při interpretaci čtených knih, nabízí mu více možných výkladů, případné zakončení a je čtenářsky náročnější. u San Marina, glosuje společenskou a politickou situaci V r. 1962 se oženil, má dvě děti a žije převážně u San Marina, kde obývá budovy zrušeného opatství. Pravidelně glosuje společenskou a politickou situaci na stránkách předních evropských novin. teorii obecné sémiotiky (vědy o znacích) logicky propracované Autor rovněž ve svých textech rozvinul teorii obecné sémiotiky (vědy o znacích), o níž přednáší na univerzitách. Jeho texty jsou logicky propracované a srozumitelné i pro laické čtenáře. Doplňte do textu vhodná slova

5 Otázky k výchozímu textu 1 1. Jaké získal autor vzdělání? 2. Který umělecký směr je pro jeho tvorbu typický? 3. Jakou teorii autor rozvinul ve svých textech? Co je sémiotika? 3. Jakou teorii autor rozvinul ve svých textech? Co je sémiotika? 4. Jak rozumíte výrazu glosuje? 5. Určete slohový postup.

6 Odpovědi k výchozímu textu 1 1. Zanechal studií práv a vystudoval středověkou historii a filozofii. 2. Postmodernismus. 3. Čtenář má svobodu při interpretaci jeho knih, autor mu nabízí více možných výkladů,je čtenářsky náročnější. Sémiotika – nauka o znacích a symbolech. 4. Glosuje – komentuje dění. 5. Slohový postup – výkladový, popisný.

7 ,, V každém případě,“ řekl Vilém,,, než přišel sem, tak se zastavil ještě někde jinde, protože knihu, kterou mi vzal, jsem v lázni neviděl.“,,To je pravda,“potvrdil jsem trochu pyšně Vilémova slova,,,prohledal jsem jeho oděv u vany a po tak velkém předmětu tam nebyla ani stopa.“,,Výborně, Adsone,“usmál se na mě Vilém.,,Byl tedy ještě někde jinde a připusťme, že aby se pak uklidnil a možná taky, aby se před námi ukryl, vešel do lázně a položil se do vany. Domníváš se, Severine, že neduh, jimž trpěl, byl takový, že mohl upadnout do mdlob a utopit se?“,,Možné to je,“ váhavě řekl Severin.,,Na druhé straně, došlo-li k tomu všemu už předchozí noci, mohla voda, která případně byla kolem vany, taky už oschnout.Takže nemůžeme vyloučit, že ho někdo utopil.“,, V každém případě,“ řekl Vilém,,, než přišel sem, tak se zastavil ještě někde jinde, protože knihu, kterou mi vzal, jsem v lázni neviděl.“,,To je pravda,“potvrdil jsem trochu pyšně Vilémova slova,,,prohledal jsem jeho oděv u vany a po tak velkém předmětu tam nebyla ani stopa.“,,Výborně, Adsone,“usmál se na mě Vilém.,,Byl tedy ještě někde jinde a připusťme, že aby se pak uklidnil a možná taky, aby se před námi ukryl, vešel do lázně a položil se do vany. Domníváš se, Severine, že neduh, jimž trpěl, byl takový, že mohl upadnout do mdlob a utopit se?“,,Možné to je,“ váhavě řekl Severin.,,Na druhé straně, došlo-li k tomu všemu už předchozí noci, mohla voda, která případně byla kolem vany, taky už oschnout.Takže nemůžeme vyloučit, že ho někdo utopil.“

8 1. Vysvětlete název knihy. Určete vypravěče a jednající postavy, o čem hovoří? 3. Shrňte vlastními slovy obsah textu, napište minimálně čtyři věty. 2. Posuďte jazykovou stránku výňatku. 4. O jaké knize se v díle hovoří? Kdo byl jejím údajným autorem? 4. O jaké knize se v díle hovoří? Kdo byl jejím údajným autorem?

9 1.Vysvětlení názvu díla – Eco píše, že název románu má být sám o sobě klíčem k výkladu díla.,,Jméno růže, to byla vlastně náhoda, název se mi zalíbil, protože růže je symbolická figura napěchovaná do té míry významy, že už skoro žádný nemá.“ Vypravěč ich- forma (Adso z Melku). 2.Jaz. stránka – spisovná čeština s archaismy (neduh). Pasáže postav, dialogy (přímá řeč a uvozovací věty). 3. Individuální řešení. 4. Kniha, o níž je řeč, je údajná Aristotelova Poetika, a to její druhá část věnovaná komedii (smíchu). 1.Vysvětlení názvu díla – Eco píše, že název románu má být sám o sobě klíčem k výkladu díla.,,Jméno růže, to byla vlastně náhoda, název se mi zalíbil, protože růže je symbolická figura napěchovaná do té míry významy, že už skoro žádný nemá.“ Vypravěč ich- forma (Adso z Melku). 2.Jaz. stránka – spisovná čeština s archaismy (neduh). Pasáže postav, dialogy (přímá řeč a uvozovací věty). 3. Individuální řešení. 4. Kniha, o níž je řeč, je údajná Aristotelova Poetika, a to její druhá část věnovaná komedii (smíchu).

10 Poslouchejte nahrávku, čtěte text a odpovězte na otázky. Umberto Eco – Jméno růže http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/10 03960 http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/10 03960 Poslouchejte nahrávku, čtěte text a odpovězte na otázky. Umberto Eco – Jméno růže http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/10 03960 http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/10 03960 a) Jaké žánry se v díle prolínají? b) Kdy a kde se příběh odehrává? c) Z jaké knihy se v nahrávce cituje?

11 Poslouchejte nahrávku, čtěte text a odpovězte na otázky. Umberto Eco – Jméno růže http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/10 03960 http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/10 03960 Poslouchejte nahrávku, čtěte text a odpovězte na otázky. Umberto Eco – Jméno růže http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/10 03960 http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/10 03960 a) Žánry – detektivka, historický román, literárněvědné dílo, horor. b) Rok 1327, klášter v severní Itálii. c) Citát z Bible (Na počátku bylo slovo).

12 (...),, A s Michalem či s Umbertinem bude zacházeno jako dnes s tvým děvčetem.“ Dnes vím, že Vilém tenkrát pronesl proroctví anebo úsudek vyvozený z přírodní filozofie. V té chvíli mne však jeho proroctví či filozofické úvahy vůbec netěšily. Věděl jsem jen jedno, že děvče bude upáleno. A cítil jsem se za to spoluzodpovědný, jako by na hranici pykala i za hřích, jehož jsem se s ní dopustil. Zcela nestoudně jsme propukl v pláč a běžel do své cely, kde jsem po celou noc hryzal slamník a bezmocně křičel, neboť mi nebylo ani dopřáno vyjádřit svůj žal tím, že bych (jak jsem to s mými druhy četl v rytířských románech v Melku) mohl vzývat svou milovanou jménem. Jméno své jediné pozemské lásky jsem neznal a nikdy jsem se je nedozvěděl. (…) (...),, A s Michalem či s Umbertinem bude zacházeno jako dnes s tvým děvčetem.“ Dnes vím, že Vilém tenkrát pronesl proroctví anebo úsudek vyvozený z přírodní filozofie. V té chvíli mne však jeho proroctví či filozofické úvahy vůbec netěšily. Věděl jsem jen jedno, že děvče bude upáleno. A cítil jsem se za to spoluzodpovědný, jako by na hranici pykala i za hřích, jehož jsem se s ní dopustil. Zcela nestoudně jsme propukl v pláč a běžel do své cely, kde jsem po celou noc hryzal slamník a bezmocně křičel, neboť mi nebylo ani dopřáno vyjádřit svůj žal tím, že bych (jak jsem to s mými druhy četl v rytířských románech v Melku) mohl vzývat svou milovanou jménem. Jméno své jediné pozemské lásky jsem neznal a nikdy jsem se je nedozvěděl. (…)

13 1. Shrňte vlastními slovy obsah ukázky. 3. Který slohový postup v ukázce převládá? 2. O jakém hříchu vypravěč mluví? Jak se cítí? 4. Jak byste jako tvůrci zápletky změnili děj? Nechali byste dívku zemřít?

14 1. Individuální řešení. 3. Slohový postup - úvahový a vyprávěcí. 2. Hřích lásky, intimní sblížení, erotika mnicha (novice) se ženou. 4. Individuální řešení.

15 Doplňte správná jména postav z románu Jméno růže. A Vypravěč příběhu, mladý novic, se svým bystřejším průvodcem odhalují tajemství vražd mnichů v klášteře, prožije také milostné vzplanutí k dívce, jež je upálena. B Učenec, jeho jméno odkazuje na dílo A. C. Doyla. Má logické myšlení a bystrý úsudek, je bývalým inkvizitorem. C Knihovník, zemře při ranní bohoslužbě, homosexuál. D Starý slepý kněz, bývalý knihovník. Nemá rád smích. Je ctižádostivý, má dobrou paměť a nezlomnou vůli.

16 Doplňte správná jména postav z románu Jméno růže. A Adso z Melku. B Vilém z Baskervillu C Malachiáš D Jorge z Burgosu

17 Film Jméno růže Film Jméno růže http://www.youtube.com/watch?v=osSsf8 -kptA http://www.youtube.com/watch?v=osSsf8 -kptA Sledujte ukázku z filmu, vypracujte odpovědi na otázky. Sledujte ukázku z filmu, vypracujte odpovědi na otázky. Film Jméno růže Film Jméno růže http://www.youtube.com/watch?v=osSsf8 -kptA http://www.youtube.com/watch?v=osSsf8 -kptA Sledujte ukázku z filmu, vypracujte odpovědi na otázky. Sledujte ukázku z filmu, vypracujte odpovědi na otázky. 1. Srovnejte film s knihou.. 1. Srovnejte film s knihou.. 2. Odpovídá film vašim představám o středověkém světě? 3. Která jiná literární díla se středověkou tematikou znáte?

18 Film Jméno růže Film Jméno růže http://www.youtube.com/watch?v=osSsf8 -kptA http://www.youtube.com/watch?v=osSsf8 -kptA Sledujte ukázku z filmu, vypracujte odpovědi na otázky. Sledujte ukázku z filmu, vypracujte odpovědi na otázky. Film Jméno růže Film Jméno růže http://www.youtube.com/watch?v=osSsf8 -kptA http://www.youtube.com/watch?v=osSsf8 -kptA Sledujte ukázku z filmu, vypracujte odpovědi na otázky. Sledujte ukázku z filmu, vypracujte odpovědi na otázky. 3. Např. A. Jirásek Proti všem; Vlastimil Vondruška Přemyslovská epopej; Ludmila Vaňková Král železný a zlatý; W. Scott Ivanhoe, Talisman.

19 http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2457569 http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2457569 Poslouchejte nahrávku a vypracujte odpovědi. Umberto Eco – Pražský hřbitov http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2457569 http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2457569 Poslouchejte nahrávku a vypracujte odpovědi. Umberto Eco – Pražský hřbitov 1.Jaké je téma knihy? 2.Jak se jmenuje hlavní hrdina a jaký má charakter? 3.Se kterým falzem román souvisí? 1.Jaké je téma knihy? 2.Jak se jmenuje hlavní hrdina a jaký má charakter? 3.Se kterým falzem román souvisí?

20 Drumont měl lví hřívu a mohutný černý vous, orlí nos a planoucí oči, takže byste ho mohli pokládat (s přihlédnutím k dobové ikonografii) za židovského proroka. A jeho antijudaismus v sobě skutečně nesl cosi mesiášského, jako by Všemohoucí pověřil zničením vyvoleného národa právě jeho. Simonini byl Drumontovou protižidovskou záští fascinován. Drumont nenáviděl Židy takříkajíc z lásky, byla to volba a oddaná služba, pud nahrazující pud sexuální.(…) Jindy se mluvilo o alkoholismu, ráně pustošící tehdy Francii. Uvádělo se, že jen v Paříži se ročně zkonzumuje 141 tisíc hektolitrů alkoholu.,,Alkohol,“ řekl někdo,,,šíří Židé a zednáři. Zdokonalili svůj tradiční jed, roztok arseniku. Teď vyrábějí jed, který vypadá jako voda a obsahuje opium a španělské mušky. Způsobuje malátnost nebo idiotismus a nakonec smrt.“ (…) Drumont měl lví hřívu a mohutný černý vous, orlí nos a planoucí oči, takže byste ho mohli pokládat (s přihlédnutím k dobové ikonografii) za židovského proroka. A jeho antijudaismus v sobě skutečně nesl cosi mesiášského, jako by Všemohoucí pověřil zničením vyvoleného národa právě jeho. Simonini byl Drumontovou protižidovskou záští fascinován. Drumont nenáviděl Židy takříkajíc z lásky, byla to volba a oddaná služba, pud nahrazující pud sexuální.(…) Jindy se mluvilo o alkoholismu, ráně pustošící tehdy Francii. Uvádělo se, že jen v Paříži se ročně zkonzumuje 141 tisíc hektolitrů alkoholu.,,Alkohol,“ řekl někdo,,,šíří Židé a zednáři. Zdokonalili svůj tradiční jed, roztok arseniku. Teď vyrábějí jed, který vypadá jako voda a obsahuje opium a španělské mušky. Způsobuje malátnost nebo idiotismus a nakonec smrt.“ (…)

21 1. Vymyslete vlastní název pro text. 3. Kdo byli zednáři? 2. Jak rozumíte výrazům ikonografie, španělské mušky? 4. Ke kterému literárnímu směru lze dílo přiřadit?

22 2. Ikonografie – obor dějin umění, který zkoumá různé způsoby zobrazení, popisuje je. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ikonografie Španělské mušky – látka užívaná jako afrodisiakum i jako prudký jed, je získaná z brouka puchýřníka lékařského. http://cs.wikipedia.org/wiki/Puch%C3%BD%C5%99n%C3%ADk_l% C3%A9ka%C5%99sk%C3%BD 3. Zednáři – členové tajného družení. http://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A9_zedn%C3%A1%C5 %99stv%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A9_zedn%C3%A1%C5 %99stv%C3%AD 4. Postmodernismus. 2. Ikonografie – obor dějin umění, který zkoumá různé způsoby zobrazení, popisuje je. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ikonografie Španělské mušky – látka užívaná jako afrodisiakum i jako prudký jed, je získaná z brouka puchýřníka lékařského. http://cs.wikipedia.org/wiki/Puch%C3%BD%C5%99n%C3%ADk_l% C3%A9ka%C5%99sk%C3%BD 3. Zednáři – členové tajného družení. http://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A9_zedn%C3%A1%C5 %99stv%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A9_zedn%C3%A1%C5 %99stv%C3%AD 4. Postmodernismus.

23 Opravte popletené názvy děl Umberta Eca ? ? Jméno lilie Pařížský hřbitov Foucaultovy hodiny Sny včerejšího dne

24 ? ? Jméno růže Pražský hřbitov Foucaultovo kyvadlo Ostrov včerejšího dne Opravte popletené názvy děl Umberta Eca

25 ZkratkaJménoDíloStát O P J s č J s čTurecko H M N d Japonsko A L K z o Česká republika P C ABrazílie

26 ZkratkaJménoDíloStát O P J s Č J s Č Orhan Pamuk Jmenuji se Červená Turecko H M N d Haruki Murakami Norské dřevo Japonsko A L K z o ArnoštLustig Krásné zelené oči Česká republika P C APaoloCoelhoAlchymistaBrazílie

27 Člověk se vždycky narodí ve špatném znamení a prožít svůj život důstojně znamená vlastně den po dni korigovat vlastní horoskop.

28 Použitá literatura a zdroje  ECO, Umberto. Jméno růže. Praha: Odeon, 1988.  ECO, Umberto. Pražský hřbitov. Praha: Argo, 2011, ISBN 978-80-257-0487-5.  KARPATSKÝ, Dušan. Labyrint literatury. Praha: Albatros, 2008, ISBN 13-752-008.  SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-332-1.  SOUKAL, Josef a kol. Literatura pro IV. ročník gymnázií. Praha: SPN, 2005, ISBN 80-7235-311.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Umberto_Ecohttp://cs.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco  http://www.argo.cz/autori/114/eco-umberto/o-autorovi/http://www.argo.cz/autori/114/eco-umberto/o-autorovi/  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jm%C3%A9no_r%C5%AF%C5%BEehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Jm%C3%A9no_r%C5%AF%C5%BEe  http://www.csfd.cz/film/166-jmeno-ruze/http://www.csfd.cz/film/166-jmeno-ruze/  http://art.ihned.cz/c1-53231890-obchazi-tu-strasidlo-nenavistihttp://art.ihned.cz/c1-53231890-obchazi-tu-strasidlo-nenavisti  http://www.databazeknih.cz/knihy/prazsky-hrbitov-86803http://www.databazeknih.cz/knihy/prazsky-hrbitov-86803  Archiv autorky.

29 Obrazový materiál  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Umberto_Eco_04.jpg?uselang=it (pozadí) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Umberto_Eco_04.jpg?uselang=it  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Umberto_Eco_signature.svg?uselang =it (podpis, snímek 3) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Umberto_Eco_signature.svg?uselang =it  Klipart (obrázky jsou součástí volně dostupné galerie Microsoft Office dostupné na adrese www.office.microsoft.com).www.office.microsoft.com  Archiv autorky.


Stáhnout ppt "Název školy: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 Název materiálu: VY_12_INOVACE_1B_32_Umberto Eco Téma sady:"

Podobné prezentace


Reklamy Google