Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krize římské republiky Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krize římské republiky Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu."— Transkript prezentace:

1 Krize římské republiky Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Obr. 1 Římská říše na sklonku 2. stol. př. n. l. Úkoly: 1) Pojmenuj významné části impéria; která současná území mu patřila? 2) Ukaž na mapě oblast, o kterou Římané bojovali s Germány.

3 Příčiny krize římské republiky ve 2.–1. stol. př. n. l.  úpadek zemědělství a růst chudoby - vznik velkostatků a dovoz levného obilí likviduje drobné zemědělce  zhoršuje se postavení otroků - roste jejich počet, a tím klesá jejich cena 

4 Snahy o řešení krize ve 2. stol. př. n. l.  pozemková reforma – bratři Tiberius a Gaius Gracchové - půda i obilí měly být dostupnější pro chudší vrstvy - odpůrci reforem zavinili smrt obou bratrů trvá boj o moc: optimáti = bohatí X populárové = chudí  vojenská reforma – Gaius Marius - vytvoření profesionální římské armády - šance pro nejchudší, jak získat obživu

5 Snahy o řešení krize v 1. stol. př. n. l.  Spartakovo povstání (73–71 př. n. l.) - největší povstání otroků v dějinách Říma - vůdcem gladiátor Spartakus - krvavě potlačeno, asi 6000 zajatců ukřižováno Úkol: 1)Co víš o gladiátorech ve starém Římě? 2) Jakou hodnotu měl v Římě lidský život v porovnání s moderní dobou? Obr. 2 Římská mozaika znázorňující zápas gladiátorů

6 Snahy o řešení krize v 1. stol. př. n. l.  1. triumvirát (60–53 př. n. l.) - spojenectví 3 mužů, kteří vládli Římu - Crassus, Pompeius, Caesar Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Marcus Licinius CrassusGnaeus Pompeius MagnusGaius Iulius Caesar

7 Snahy o řešení krize v 1. stol. př. n. l.  občanská válka: Pompeius X Caesar (49–45 př. n. l.) - po smrti Crassa - Caesarovo tažení z Galie do Itálie - Pompeius prchá z Říma do Egypta - Egypťané z obavy před Caesarem Pompeia zavraždí Obr. 6 Říčka Rubicon v severní Itálii „ Kostky jsou vrženy,“ pronesl údajně Caesar při tažení na Řím u břehů říčky Rubicon. Dal tím najevo, že již není cesty zpět a že je odhodlán stát se neomezeným vládcem říše.

8 Snahy o řešení krize v 1. stol. př. n. l.  Caesarova diktatura (45–44. př. n. l.) Gaius Iulius Caesar: Obr. 7 Clara Grosch: Ceasar (1892) Za jednu z největších výsad považoval obávaný diktátor právo nosit vavřínový věnec. Ten mu alespoň zčásti pomáhal zakrýt pleš, za kterou se prý velmi styděl. - zajistil v říši klid a pořádek - zlepšil postavení chudiny - zavedl juliánský kalendář - zavražděn svými odpůrci v senátu - Caesar  císař = titul budoucích vládců

9 Obr. 8 Královna Kleopatra VII.Obr. 9 Marcus Iunius Brutus Dvě klíčové osoby v Caesarově životě: Brutus, dřívější Caesarův přítel, se stal nakonec jedním z „brutálních“ vrahů diktátora. Ještě před smrtí stihl prý Caesar udiveně zvolat: „I ty, Brute?“ Egyptská královna Kleopatra z rodu řeckých Ptolemaiovců byla Ceasarovou milenkou a také matkou jejich syna Caesariona. R. 31 př. n. l. spáchala sebevraždu.

10 Obr. 10 Karl Theodor von Piloty: Zavraždění Ceasara (1865) 15. března 44 př. n. l. byl Caesar v senátu ubodán fanatickými republikány, kteří se obávali růstu diktátorovy moci.

11 Snahy o řešení krize v 1. stol. př. n. l.  2. triumvirát (43–36 př. n. l.) - Marcus Antonius, Octavianus, Lepidus  boj o moc: Octavianus X Marcus Antonius (36–31 př. n. l.) - Octavianus poráží Antonia a Kleopatru - konec republiky a počátek císařství (27 př. n. l.) Obr. 11 Octavianus, první římský císařObr. 12 Marcus Antonius

12 Cvičení: Co víš o krizi římské republiky? Doplň chybějící údaje: 1) Krize římské republiky trvala od ______ století před n. l. 2) Její počátky jsou spojeny s úpadkem zemědělství a špatným postavením _______ 3) Kvůli neúspěšné pozemkové reformě pokračoval boj mezi optimáty a _________ 4) Nejchudší si svou obživu mohli zajistit vstupem do profesionální římské _______ 5) Největší povstání otroků v dějinách Říma vedl gladiátor __________ 6) Jedním z pokusů o řešení krize bylo vytvoření vlády 3 mužů zvané __________ 7) Boj mezi mocnými vyústil v občanskou válku (49–45), ve které zvítězil _______ 8) K zásadním reformám diktátora Caesara patří zavedení __________kalendáře. 9) Spojenectví Říma a Egypta stvrzoval milostný vztah mezi Caesarem a __________ 10) Caesarova násilná smrt předznamenala konec republiky a nástup ________

13 Citace obrazových materiálů: Obr. 1 D. Bachman. [cit. 2012-10-20] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imperium_Romanum_Germania.pn g Obr. 2 [cit. 2012-10-20] Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borghese_gladiator_1_mosaic_dn _r2_c2.jpg Obr. 3 Diagram Lajard. [cit. 2012-10-20] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crassus_Kopenhagen.jpg?uselang =cs Obr. 4 [cit. 2012-10-20] Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompejus.JPG Obr. 5 [cit. 2012-10-20] Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caesar.jpg Obr. 6 [cit. 2012-10-20] Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationRubicon.PNG Obr. 7 [cit. 2012-10-20] Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:C%C3%A4sar.jpg Obr. 8 [cit. 2012-10-20] Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleopatra-VII.-Altes-Museum- Berlin1.jpg Obr. 9 [cit. 2012-10-20] Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_Brutus_Massimo.jpg

14 Citace obrazových materiálů: Obr. 10 [cit. 2012-10-20] Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karl_Theodor_von_Piloty_Murder_ of_Caesar_1865.jpg Obr. 11 [cit. 2012-10-20] Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Augustus_as_pontifex_maximus.j pg Obr. 12 [cit. 2012-10-20] Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M_Antonius.jpg

15 Literatura: ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro SOŠ: české a světové dějiny. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80-7235-194-X. PEČÍRKA, Jan a kol. Dějiny pravěku a starověku, II. část. 3. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. BURIAN, Jan. G. J. Caesar. 1. vyd. Praha : Orbis, 1963.


Stáhnout ppt "Krize římské republiky Petr Procházka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google