Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Autor: Stejskalová Hana Název : VY_32_INOVACE_11C_13_Vzduch Téma: Chemie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Autor: Stejskalová Hana Název : VY_32_INOVACE_11C_13_Vzduch Téma: Chemie."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Autor: Stejskalová Hana Název : VY_32_INOVACE_11C_13_Vzduch Téma: Chemie 8. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1431

2 Obr. 1

3 Prezentace je určena k výkladu a procvičování učiva Vzduch v 8. ročníku a opakování učiva v 9. ročníku. Žáci si uvědomí, že vzduch je směs látek, popíší chemické složení a vyjmenují základní látky, které jsou ve vzduchu. Poznají vlastnosti a použití dusíku, vysvětlí jeho inertnost. Vysvětlí pojmy – kyselé deště, skleníkový efekt. Uvedou zdroje znečišťování, opatření ke snížení škodlivin. Určeno pro interaktivní výuku.

4 Atmosféra = plynný obal Země. Před 4 miliardami let byla Země žhavá, temná kamenitá poušť. Atmosféra složena hlavně z CO 2, methanu a amoniaku. Nebe bylo načervenalé. Členění atmosféry: Troposféra Stratosféra (Ozonosféra) Mezosféra Ionosféra Termosféra Exosféra

5 Obr. 2

6 Vzduch = směs látek tvořících atmosféru. Složení vzduchu je poměrně stálé do výšky 90-100 km, poté dochází k ionizaci částic -> IONOSFÉRA. Dnešní atmosféra je směsí hlavně plynných, ale i kapalných a pevných látek. Plynné látky: 78% dusíku, 21% kyslíku, 1% jiné plyny. Kapalné látky: voda v podobě páry, kapiček nebo ledových krystalků. Pevné látky: prachové částice, saze, popílek, krystalky solí z mořské vody, spory plísní, mikroorganismy, pyl… Barometr = přístroj na měření tlaku vzduchu. Izobary = čáry spojující místa na mapě se stejným tlakem vzduchu.

7 DUSÍK -> málo reaktivní, bez zápachu a chuti. Využití plynného dusíku: plnění pneumatik, snižuje riziko exploze nebo požáru při manipulaci s hořlavými a výbušnými látkami jako interní (netečná) atmosféra. Výroba kapalného dusíku: destilací zkapalněného vzduchu. Využití kapalného dusíku: odstraňování bradavic, uchovávání krve, konzervace potravin, hluboké zamrazení spermií a vajíček…

8 KYSLÍK -> reaktivní, bez zápachu a chuti. VZÁCNÉ PLYNY -> nereaktivní. VIII. A skupina. Zejména argon. OXID UHLIČITÝ -> 0,03% vzduchu. Způsobuje skleníkový efekt. Další plyny: oxid siřičitý, oxidy dusíku -> vytvořeny člověkem, způsobují kyselé deště

9 Mezi největší zdroje znečišťování patří teplárny, tepelné elektrárny na pevná paliva a automobilová doprava. Na celém světě se dělají opatření, která vedou ke snížení škodlivin v ovzduší (čistící zařízení, katalyzátory, bezolovnatý benzín…). Inverze = vzduch se nepromíchává a zplodiny zůstávají při zemi. Často mlha. Smog = směs mlhy, kouře, prachu. Nepříznivě působí na lidský organismus.

10 Obr. 4 Obr. 3

11 Obr. 5 Patří k nejvýznamnějším průmyslovým surovinám (nejvíce vzduch kapalný). Kapalný vzduch se získává stlačováním, ochlazováním a rozpínáním plynů. Při rozepnutí plynu se ochladí a zkapalní. Jednotlivé složky (O 2, N 2, vzácné plyny) se získají destilací. Kyslík a dusík se uchovává v tlakových nádobách.

12  Vyjmenuj plynné složky vzduchu.  Dusík, kyslík, vodní pára, vzácné plyny, oxid uhličitý, oxid siřičitý, oxidy dusíku.  Vyjmenuj pevné složky vzduchu.  Prachové částice, popílek, saze, pyl, spory plísní mikroorganismy.  Co víš o skleníkovém efektu?  Způsobuje globální oteplování Země. Vodní pára, oxid uhličitý částečně zabraňují unikání tepelného záření ze Slunce zpět do vesmíru, působí podobně jako sklo ve skleníku.

13  Co znamená, že je dusík inertní plyn?  Je velmi málo reaktivní (netečný), pomáhá snižovat riziko výbuchu nebo požáru při práci s vysoce výbušnými a hořlavými látkami.

14 Obr. 1 AUTOR NEUVEDEN. Referaty-macinek [online]. [cit. 20.1.2013]. Dostupný na WWW: http://files.referaty- macinek.webnode.cz/200000059-8a5748aa17/slniecko1.jpg Obr. 2 AUTOR NEUVEDEN. Zé Folgado – Trabalhos escolares prontos, dicas sobre cães e gatos, música e cultura [online]. [cit. 20.1.2013]. Dostupný na WWW: http://www.presenteparahomem.com.br/wp- content/uploads/2010/02/camadas-da-atmosfera-93938.jpg Obr. 3 ŠTEFEK, Petr. wikipedia.cz [online]. [cit. 18.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nova_hut_ocelarna_energetik a.jpg

15 Obr. 4 FEAT, Rex. Latest news, sport and comment from the Guardian | The Guardian [online]. [cit. 20.1.2013]. Dostupný na WWW: http://static.guim.co.uk/sys- images/Guardian/Pix/pictures/2013/1/14/1358174513421/Seve re-smog-and-air-pollu-010.jpg Obr. 5 AUTOR NEUVEDEN. ZŠ Školní 226 Kaplice [online]. [cit. 20.1.2013]. Dostupný na WWW: http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik8/foto/oznacenipl ynu.jpg ŠKODA, Jiří; DOULÍK, Pavel. Chemie 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2006, ISBN 80-7238- 442-2.

16 BENEŠ, Pavel; PUMPR, Václav; BANÝR, Jiří. Základy chemie 1 pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Praha: Fortuna, 1993, ISBN 80-7168-043-5.


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Autor: Stejskalová Hana Název : VY_32_INOVACE_11C_13_Vzduch Téma: Chemie."

Podobné prezentace


Reklamy Google