Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S3_12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S3_12."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S3_12 Popis výukového materiálu Název:Green management – 1 modul Autor:Bc. Pavel Lang Datum:23.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65-41-L/01 Gastronomie Ročník:a) - 2. ročník a b) - 4. ročník Předmět:Hotelový provoz Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol., Magconsulting 2013) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor - učebnice

2 Bc. Pavel Lang Green Management 1.Modul

3 „ Cestovní ruch jako faktor trvale udržitelného rozvoje“ růst zájmu o ochranu životního prostředí u hotelových hostů tendence ke snížení spotřeby energií, vody,... stabilizace pracovního kolektivu a aktivní zapojení zaměstnanců do ekologických programů organizovaných hotelem Úvod

4 Vliv cestovního ruchu na složky životního prostředí Turistické znečištění Emise Eroze Působení na ekosystémy Záměrné poškozování přírodních hodnot Negativní dopady do sociálně-kulturní sféry destinace CR Vliv CR na urbanistiku

5 Turistické znečištění Turistické znečištění („tourist pollution“) souhrn dopadů změn vyvolaných ve významné míře cestovním ruchem v přírodních složkách životního prostředí CR působí přímo  přímo – bezprostřední dopady aktivit CR nepřímo  nepřímo – spotřeba zdrojů, které byly předtím někde vyprodukovány

6 Emise Látky nebo energie uvolňované ze zdrojů znečištění do složek životního prostředí CR jako přímý zdroj emisí – doprava, provoz zařízení CR nepřímý zdroj – při výstavbě zařízení CR narušování ozónové vrstvy - emise oxidů dusíku vznik smogu znečišťování povrchových a podzemních vod zvýšená hladina hlučnosti

7 Eroze proces narušování povrchu přírodnin, zejména odlesňováním vrchní vrstvy půdy, povrchu hornin působením větru, vody, sněhu, ledovce a živých organismů včetně člověka aktivity CR jako činitelé eroze  dotyky, chůze - obrušování povrchu památek  horolezecká činnost – zářezy od lan  výstavba infrastruktury CR  důsledky trekkingu, sešlap

8 Ekosystémy Ovlivňování ekosystémů šířením rostlinných a živočišných druhů, které se na daném místě nevyskytovaly Záměrné poškozování přírodních hodnot vandalismus způsobovaný návštěvníky (nápisy na přírodních útvarech) poškozování vzácných živočišných a rostlinných druhů, nerostů, hornin a fosilií vědomé opomíjení enviromentálních hledisek (při výstavbě infrastruktury)

9 Sociálně-kulturní sféra Akulturace proces změn kultury a společnosti vůbec v důsledku dlouhodobějšího či opakovaného styku kulturně odlišných společeneských skupin Dopady kladné kladné – zvýšení životní úrovně, žádoucí posílení kulturní identity (posílení pocitů hrdosti, úcta ke kolektivnímu dědictví) záporné záporné – snížení atraktivity destinace, potlačení kulturní identity

10 Vliv na urbanistiku derezidencializace – proces vytlačování obytné funkce v turisticky vyhledávaných historických jádrech města turistifikace – pozvolný proces vytlačování základních funkcí sídla, které se stává destinací cestovního ruchu

11 TEST Děkuji za pozornost - Bc. Pavel Lang 1. Jaké dopady může mít vliv cestovního ruchu na složky životního prostředí 2.Co si představujete pod pojmem emise? Znáte nějaký zdroj emisí v rámci provozu hotelu či restaurace? 3. Popište některé příklady eroze v souvislosti s činnostmi v cestovním ruchu www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S3_12."

Podobné prezentace


Reklamy Google