Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: David Kranz Název prezentace (DUMu): 1. BOZP-pro obor umělecký rytec kovů Název sady: Rytecké techniky pro zdobení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: David Kranz Název prezentace (DUMu): 1. BOZP-pro obor umělecký rytec kovů Název sady: Rytecké techniky pro zdobení."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: David Kranz Název prezentace (DUMu): 1. BOZP-pro obor umělecký rytec kovů Název sady: Rytecké techniky pro zdobení zbraní (pro 1.- 4. ročník uměleckých oborů) Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 30.9.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Anotace  Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Rytecké techniky pro zdobení zbraní (pro 1.- 4. ročník uměleckých oborů) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat při práci na pracovišti pro rytce.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v běžné dílenské výuce na naší SŠ.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na BOZP- pro obor umělecký rytec kovů. 2

3 3 Při výuce na ryteckém pracovišti musí být pracovní prostředí, stroje a zařízení v nezávadném stavu a musí odpovídat požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Žákům jsou poskytovány potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, mycí a dezinfekční prostředky. Žáci musí provádět pouze takové práce, které jsou přiměřeny jejich fyzickému a rozumovému vývoji.

4 4 Žáci musí být učitelem před výukou podrobně a prokazatelně seznámeni s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež budou muset při práci dodržovat. Na konci tohoto školení se učitel musí přesvědčit, zda-li žáci jeho výkladu porozuměli, případně si ověřit jejich znalosti. Pokud se vyučování uskutečňuje na dílnách jiného subjektu je povinností školy a tohoto subjektu se navzájem písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování BOZP.

5 5 Používané stroje a zařízení musí být používány pouze pro práce, pro které jsou vhodné a musí být vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví žáků. Vybaveny a upraveny tak, aby žáci nebyli vystaveni nepřirozené a nepohodlné pracovní pozici, nežádoucím účinkům hluku a vibrací. Musí být pravidelně udržovány, kontrolovány a revidovány.

6 6 Žák musí nosit nepoškozený pracovní oděv bez volně vlajících částí s přiléhajícími rukávy a nohavicemi. Pokud není pracovní blůza přiléhající v pase, musí být zasunuta do pracovních kalhot. Plášť se nesmí při obsluze stroje používat. Zástěry lze používat pouze ve výjimečných případech, kde to vyžaduje povaha práce.

7 7 Při práci na obráběcích strojích si musí žák na základě rozhodnutí učitele zajistit vlasy vhodnou pokrývkou hlavy. Pokrývkou hlavy nesmějí být volně lající cípy, šátek se musí zavazovat za hlavou a tak aby vlasy nevyčnívaly.

8 8 Žák musí nosit vhodnou pracovní obuv, není dovoleno pracovat v lehké plátěné obuvi, nebo otevřených sandálech.

9 9 Při obsluze stroje není dovoleno nosit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, náhrdelníky, vázanky, šály a jiné doplňky volně vlající, nebo umožňující zachycení strojem. Ochranných rukavic se může používat pouze při upínání nebo výměně obrobků a nástrojů, hrozí-li nebezpečí pořezání, nebo popálení rukou. Stroj, nebo příslušná část při tom nesmí být v chodu. Při vlastní obsluze stroje však musí být rukavice sejmuty.

10 10 Žáci, kteří mají na rukou nebo prstech nevhodný obvaz, nesmějí pracovat na strojích, u nichž jsou v dosahu obsluhy volně přístupné rotující součásti, které by mohly při neopatrném jednání žáka obvaz zachytit. Při drobných poranění rukou nebo prstů se proto doporučuje používat takových způsobů ošetření, u nichž je možnost zachycení buď vyloučena, nebo alespoň podstatně snížena.

11 11 Po ukončení práce musí žák uvést pracoviště do pořádku, zejména odstranit ze stroje třísky a zbytky řezné kapaliny, očistit nekryté vodící plochy, uklidit na určená místa měřidla, nástroje, obrobky atd. Při odstraňování třísek ze stroje za provozu a při úklidu se musí používat podle potřeby háčků s rukojeťí a chrániči ruky, smetáků, škrabek atd. Hadry a čistící vlny se smějí používat pouze k čištění stroje za klidu a to až po odstranění třísek.

12 12 Rekapitulace poznatků vyplývající z daného tématu -Popište, jak má být správně ustrojený žák při práci v dílnách. -Jak a kdy můžeme používat rukavice při práci na strojích. -Co musí udělat žák při ukončení směny na pracovišti.

13 Zdroje pro textovou část 13  PADELKA, J. a kol. UČEBNÍ TEXTY Přípravy na učební téma FRÉZOVÁNÍ: Metodická pomůcka pro mistry odborné výchovy. 1. vyd. Brno: Metodické středisko pro přípravu mládeže na dělnická povolání, 1983, s. 5–8.

14 Seznam zdrojů pro použité obrázky Veškeré fotografie použité v této prezentaci jsou mé vlastní tvorby. 14


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: David Kranz Název prezentace (DUMu): 1. BOZP-pro obor umělecký rytec kovů Název sady: Rytecké techniky pro zdobení."

Podobné prezentace


Reklamy Google