Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné projednání P olitiky územního rozvoje ČR 2008 a Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území (včetně Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2006)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné projednání P olitiky územního rozvoje ČR 2008 a Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území (včetně Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2006)"— Transkript prezentace:

1 Veřejné projednání P olitiky územního rozvoje ČR 2008 a Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území (včetně Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2006) 22. července 2008 Městská knihovna v Praze

2 Program jednání: 16,30 – 16,40 - začátek jednání (moderátor) 16,40 – 16,50 - Úvodní slovo (zástupce MMR) 16,50 – 17,30 - Představení PÚR ČR 2008 a Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2006 (zástupce zpracovatele PÚR) 17,30 – 18,00 - Představení Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území (zástupce posuzovatele PÚR) 18,00 – 18,10 - Informace o možnostech připomínkování ze strany veřejnosti (Moderátor a zástupce MMR) 18,10 – 19,20 - Diskuse, dotazy a připomínky (Moderovaná diskuse) 19,20 – 19,30 - Předpokládaný závěr veřejného projednání (Moderátor)

3 Úvodní slovo Zástupce MMR

4 Informace o možnostech připomínkování ze strany veřejnosti Ing. Filip Novosád Odbor územního plánování MMR

5 Kompletní materiál k připomínkování obálka vláda I. Návrh Usnesení vlády ČR II. Návrh Předkládací zpráva III. Návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008 IV. Podklady a východiska PÚR ČR 2008 V. Vyhodnocení vlivů PÚR ČR na udržitelný rozvoj území V. Příloha A Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 ČR na životní prostředí V. Příloha B Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti VI. Zpráva o uplatňování PÚR ČR 2006

6 Informace o Politice územního rozvoje ČR 2008 Informace + kompletní materiál i veřejné internetové stránky MMR: http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008 k nahlédnutí: Sekretariát odboru územního plánování MMR, Letenská 3, Praha 1

7 Zasílání připomínek od veřejnosti e-mail hajlud@mmr.cz (v předmětu e-mailu vždy uvést : “Politika územního rozvoje”) poštou Odbor územního plánování Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 na veřejném projednání prostřednictvím připomínkovacího listu Do 25. září 2008:

8 Harmonogram prací na PÚR ČR 2008 v roce 2008 leden – březen 08 Projednávání materiálu PÚR ČR 2008 v Konzultačním výboru únor 2008Vyvěšení pracovního návrhu PÚR ČR na www stránky MMR se žádostí o zasílání podnětů od veřejnosti duben 08Oficiální vnitřní připomínkové řízení v rámci MMR 13.5.2008Jednání Koordinačního výboru k PÚR ČR 2008 12. červen 08Rozeslání materiálu do vnějšího připomínkového řízení (ministerstvům, krajů, a jiným ústředním správním úřadům) - podání stanovisek ve lhůtě do 90 dnů po obdržení Tj. § 33 odst. 3 SZ červen 08Zveřejnění materiálu na internetových stránkách MMR – podání připomínek ze strany veřejnosti ve lhůtě ne kratší než 90 dnů (prodlouženo do 25. září 2008) Tj. § 33 odst. 4 SZ červen – září 08MMR ve spolupráci MZV zaslání návrhu PÚR ČR 2008 (včetně vyhodnocení) sousedním státům a nabídne jim konzultace (pokud projeví zájem o konzultace, uskuteční se jednání za účasti MMR a MZV) Tj. § 33 odst. 5 SZ

9 Harmonogram prací na PÚR ČR 2008 v roce 2008 22.7.2008Veřejné projednání k PÚR ČR 2008 v Praze 90 dnů od doručení Termín pro zaslání připomínek z vnějšího přip. řízeníTj. § 33 odst. 3 SZ 17.9.2008Veřejné projednání k PÚR ČR 2008 v Brně 25.9.2008Termín pro zasílaní připomínek od veřejnosti září až říjen 08 Úprava materiálu dle vypořádání došlých stanovisek, připomínek veřejnosti a případných vyjádření sousedních států + projednání upraveného materiálu s resorty a kraji (vypořádání připomínkových řízení) § 33 odst. 6 SZ říjen 08Zaslání kompletního materiálu na Úřad vlády 31.12.2008Termín pro předložení materiálu k PÚR ČR 2008 do vlády § 186 SZ a v souladu s usnesením vlády č. 561 ze den 17.5.2006

10 Předpokládaná struktura materiálu do vlády obálka vláda I. Návrh Usnesení vlády ČR II. Návrh Předkládací zpráva III. Návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008 IV. Podklady a východiska PÚR ČR 2008 V. Vyhodnocení vlivů PÚR ČR na udržitelný rozvoj území V. Příloha A Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 ČR na životní prostředí V. Příloha B Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti VI. Zpráva o uplatňování PÚR ČR 2006 VII. Podklady dle §34 stavebního zákona

11 Předpokládaná struktura materiálu do vlády VII. Podklady dle §34 stavebního zákona a) zpráva o projednání návrhu politiky územního rozvoje obsahující vyhodnocení stanovisek ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů, připomínek veřejnosti, případných vyjádření sousedních států a výsledků konzultací se zdůvodněním způsobu jejich zapracování, b) výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, c) stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno, d) sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s uvedením důvodů výběru přijaté varianty řešení.


Stáhnout ppt "Veřejné projednání P olitiky územního rozvoje ČR 2008 a Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území (včetně Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2006)"

Podobné prezentace


Reklamy Google