Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Služby knihoven. Co je to knihovna? knihovna – bibliotéka (z řeckého Biblos =kniha a téké=police) Knihovna je instituce, která má za úkolshromažďovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Služby knihoven. Co je to knihovna? knihovna – bibliotéka (z řeckého Biblos =kniha a téké=police) Knihovna je instituce, která má za úkolshromažďovat."— Transkript prezentace:

1 Služby knihoven

2 Co je to knihovna? knihovna – bibliotéka (z řeckého Biblos =kniha a téké=police) Knihovna je instituce, která má za úkolshromažďovat zpracovávat zpřístupňovat informace.

3 Co je to informace? INFORMACE X ENTROPIE

4 Co je úkolem knihovny? Základním je posláním vědecko – informační činnosti knihovny je podíl na překonáním informační exploze a řešení informační krize.

5 Typy knihoven v ČR Veřejné - tvoří síť knihoven, spolupracují,sdílejí data základní obecní, městské univerzitní knihovny odborné knihovny (knihovny muzeí, galerií, ústavů) speciální vědecké Neveřejné soukromé (sběratelské) firemní knihovny

6 Národní knihovna ČR Nejdůležitější knihovnická instituce. Stojí na vrcholku sítě, koordinuje činnosti, iniciuje změny systému zpracování dat, dozoruje. Sídlí v prostorách bývalé Jezuitské koleje na Starém Městě v Praze.

7 Studovna Klementina

8 Astronomická věž barokní budovy Klementina

9 Révové nádvoří Národní knihovny

10 Hala služeb s původními lístkovými katalogy

11 Nová budova Národní technické knihovny v Praze Dejvicích

12 Činnosti veřejné knihovny: 1) Shromažďování informací - Akvizice (nákup, výměna) knih, periodik - Tvorba mediaték (filmotéky, videotéky, artotéky) - Povinný výtisk - Zprostředkování přístupu k databázím jiných organizací, tvorba vlastních databází

13 1) Shromažďování informací Databáze, báze dat je uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu. Širší význam slova- softwarwe, který umožňuje manipulaci s uloženými daty a přístup k nim. Nazývá systém řízení báze dat (D-base,Microsoft Access)systém řízení báze dat Předchůdce databází - papírové kartotéky (operace s nimi prováděl přímo člověk) - strojové zpracování dat (paměťovým médiem byl děrný štítek a zpracování sebraných informací probíhalo na elektromechanických strojích.)děrný štítek - Od 50. let 20. století rozvoj počítačových databází

14 Děrný štítek

15 Některé vybrané databáze: WebArchiv – databáze www. stránek Manuscriptorum – databáze NK ČR rukopisy, prvotisky EBSCO – databáze zahraničních článků z oboru humanitních a společenských věd ProQuest – databáze zahr. Článků ekonomických

16 2) Zpracování dat Komplex knihovních činností směřujících ke zpřístupnění knihovního fondu uživatelům. Katalogizace- zaznamenávání nedůležitějších formálních znaků a obsahových vlastností dokumentu.(tvorba databáze) Každá knihovna tvoří vlastní katalog, zároveň přispívá do Souborného katalogu. Formální znaky- název, autor, rok a místo vydání, nakladatel, rozsah, ISBN

17 2) Zpracování dat ISBN – international standart book numbering ISSN – pro periodika Jedinečná číselná kombinace, přidělovaná pro konkrétní vydání určitého titulu 978-80-246-0323-0 Střední Evropa ČR nakladatel pořadí titulu kontrolní údaj

18 2) Zpracování dat Norma pro citaci dokumentu ČSN ISO 690 Příjmení autora, jméno. název. pořadí vydání. místo vydání: nakladatelství, rok. počet stran, ISBN.

19 2) Zpracování dat Obsahové vlastnosti dokumentu Popis obsahu dokumentu co nejpřesněji, v heslech. V historii mnoho pokusů o vytvoření třídícího systému, který by přesně opsal a roztřídil dosažené poznání lidstva. Předmětová hesla, klíčová slova – soubor slov nebo slovních spojení, které slouží k (deskriptory) popsání obsahu dokumentu, je vázán na jednotlivé národní jazyky. Selekční jazyk – soubor znaků, který se používá k přesnému označení dokumentu, není vázaný na národní jazyky.

20 2) Zpracování dat MDT – mezinárodní desetinné třídění Členění lidského poznání do skupin 0 – 9 0 – všeobecnosti 1 – filosofie 2 – náboženství 3 – společenské vědy 4 – neobsazené 5 – přírodní vědy 6 – aplikované vědy 7 – umění, sport 8 – lingvistika, krásná literatura 9 – geografie, historie Skupiny se dále dělí do vždy na deset podtříd a používá další pomocné znaky ( +, (), /…..) 6 Užité vědy. Medicína. Technika 66 Chemická technologie 669 Hutnictví 669.1 Hutnictví železa 669.18 Výroba oceli

21 2) Zpracování dat Příklad zápisu dokumentu podle MDT 811.521 Japonština 355.44(437.325)"1758" Olomouc, obléhání, 1758 904:94(38) Mykénská kultura

22 3) Zpřístupňování informací Služby umožňující zpřístupnění infce: * Výpůjční služby- presenční X výpůjční - MVS (meziknihovní výpůjční služba) - MMVS (mezinárodní MVS) poskytuje pouze NK ČR, NTK, knihovna ČSAV * Bibliograficko- informační služba - tvorba bibliografií (soupis literatury např. jednoho autora.. * Rešeršní služby – vyhledávání informací dle požadavku uživatele rešerše = soupis dokumentů nebo částí vybraných na základě konkrétního dotazu (jednorázové nebo průběžné, náročné)

23 3) Zpřístupňování informací Vybrané pojmy z oboru rešeršních služeb Redundantní informace – nadbytečná, opakující se Relevantní informace – formálně nebo věcně shodné s dotazem uživatele Stárnutí informace – zohlednit při zadávání dotazu Informetrie- vědní obor, který používá matematicko – statistické metody k popisu a analýze informace (kvantifikace ) Citační index- ohlas odborných článků, počet prací, které na čl. odkazují Impakt faktor – průměrný počet citací publikace v daném vědeckém oboru

24 Konec Děkuji za pozornost Edita Vaníčková Makosová Knihovna Gymnázia Příbram


Stáhnout ppt "Služby knihoven. Co je to knihovna? knihovna – bibliotéka (z řeckého Biblos =kniha a téké=police) Knihovna je instituce, která má za úkolshromažďovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google