Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_ 19_ROPA ZŠ A MŠ JILEMNICE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martina Chlumová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_ 19_ROPA ZŠ A MŠ JILEMNICE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martina Chlumová."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_ 19_ROPA ZŠ A MŠ JILEMNICE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martina Chlumová.

2 Popis též (surová) nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů. Pravděpodobně vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry – nejčastěji v oblasti kontinentálních šelfů. Je základní surovinou petrochemického průmyslu. Naleziště ropy jsou pod nepropustnými vrstvami, v hloubkách až 8 km pod zemským povrchem. Ropa při těžbě buď vyvěrá pod tlakem, nebo je čerpána Vyskytuje se společně se zemním plynem.

3 Odkud se vzal název ropa Název ropa pochází z polštiny, v překladu znamená „hnis“, jde o původní staré označení tamních solných pramenů

4 Vznik ropy Vznik ropy vysvětlují dvě navzájem si odporující teorie – anorganická a organická. Anorganický původ ropy Anorganický původ ropy předpovídal Mendělejev. Podle něj vznikla působením přehřáté páry na karbidy těžkých kovů které se používají v petrochemii, v dobách, kdy se vyskytovaly blízko zemského povrchu. Ve prospěch této teorie svědčí jednak laboratorní příprava pevných, kapalných i plynných uhlovodíků z karbidů uranu, lanthanu i ceru a také neustálý únik metanu ze zemského nitra v některých oblastech..

5 Organický původ ropy Organická teorie je uznávána naprostou většinou vědců, předpokládá, že ropa vznikla z prehistorických živočišných a rostlinných zbytků, podrobených rozkladu. Ty se vlivem tepla a tlaku přeměnily nejprve na kerogen, pak na živice a nakonec na ropu a zemní plyn. Ty poté migrovaly podél nerostných vrstev, až byly zachyceny v porézních horninách, čímž vznikla jejich současná naleziště. Ve prospěch této teorie svědčí zjištění, že mladší ropa se velkou relativní molární hmotností, zvýšeným obsahem kyslíku, síry a dusíku a velkým obsahem asfaltu přibližuje původnímu organickému materiálu. Čím je ropa starší, tím je lehčí, obsahuje méně asfaltu a víc uhlovodíků.

6 Základní fyzikálně- chemické vlastnosti Hustota ropy se podle druhu pohybuje v rozmezí 0,730 až 1 g/cm³. Pro měření objemu ropy se používá míry 1 barel = 42 amerických galonů = 35 britských galonů = 158,97 litrů. Množství ropy se také někdy udává v tunách, jedné tuně odpovídá přibližně 7,33 barelů. Přibližnou představu o složení ropy dávají následující hmotnostní podíly: Uhlík: 84–87 % C Vodík 11–14 % H Kyslík až 1 % O Síra až 4 % S Dusík až 1 % N

7 Těžba ropy Kdysi existovaly lokality, kde ropa přirozeně vyvěrala na zemský povrch. Nyní se ropa získává pomocí vrtů. 1. PRIMÁRNÍ ZPŮSOB TĚŽBY1. PRIMÁRNÍ ZPŮSOB TĚŽBY Většinou je v nalezišti společně s ropou přítomen zemní plyn, který zajišťuje potřebný tlak, a tak může ropa samovolně vytékat. To se nazývá primární způsob těžby. Obvykle lze takto získat kolem 20 % ropy obsažené v nalezišti.

8 2. Sekundární způsob S postupem času tlak klesá až k bodu, kdy musí nastoupit sekundární metody, jako je čerpání ropy pomocí pump, nebo udržování podzemního tlaku vodní injektáží, zpětným pumpováním zemního plynu, vzduchu, příp. CO2. Dohromady, primárními a sekundárními metodami se podaří vytěžit 25–35 % celkového množství ropy.

9 3. Terciární způsob Terciární metody nastupují v okamžiku, když už ani sekundární metody nestačí na udržení produkce a těžba je ještě stále ekonomická, což závisí na aktuální ceně ropy a výši těžebních nákladů. Jejich principem je snížení viskozity zbývající ropy, většinou injektáží horké vodní páry získávané často kogenerací, přičemž se spalováním zemního plynu vyrábí elektřina a odpadní teplo je využito k tvorbě vodní páry.

10 Způsob těžby ropy

11 Těžební věže

12 Využití a zpracování ropy Ropa i ropné výrobky jsou základním palivem pro dopravu a surovinou pro výrobu plastů. Vyrábějí se z ní i některé léky, hnojiva a pesticidy. Především chudší země používají ropné produkty také k výrobě elektřiny (asi 7 % celkové světové produkce). Před samotným zpracováním je ropa po transportu do rafinérie kontinuálně odsolována praním upravenou vodou a oddělením solanky v elektrostatickém odlučovači za zvýšené teploty i tlaku.

13 Zpracování ropy Před samotným zpracováním je ropa po transportu do rafinérie kontinuálně odsolována praním upravenou vodou a oddělením solanky v elektrostatickém odlučovači za zvýšené teploty i tlaku. Základem zpracování ropy je proces kontinuální rektifikace (často uváděná "frakční destilace" není pro zpracování ropy dostatečně efektivní), při níž jsou v kolonách odděleny při atmosférickém tlaku jednotlivé skupiny uhlovodíků podle jejich bodů varu.

14 Nejlehčí plynné uhlovodíky jsou methan, ethan, propan, butan. Poslední dva jsou hlavní součásti automobilového paliva LPG. Další frakce jsou benzín petrolej ze kterého se vyrábí letecké palivo pro trysková letadla, a plynový olej ze kterého se získává nafta a lehký topný olej. Zbytek (tzv. mazut) se podrobuje vakuové destilaci za sníženého tlaku, čímž se oddělují těžké topné oleje od asfaltu

15 Význam ropy 95% veškerých potravin je pěstováno za přispění ropy 95% dopravy svou výrobu ropu za každou kalorii běžně vyráběných potravin zprostředkovávají ropné deriváty na výrobu jednoho typického počítače se spotřebuje ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti Vstup ropy je prakticky neodmyslitelný u každé masové výroby, přepravy a pěstování zemědělské produkce. Bez herbicidů, pesticidů a hnojiv vyráběných z ropy si dnes není možno představit moderní zemědělství a produkci potravin, jak ji dnes známe.

16 Druhy ropy Ropný průmysl rozděluje ropu podle jejího původu (např. West Texas Intermediate, WTI nebo Brent) často také podle její hustoty (lehká, light, středně těžká, intermediate a těžká, heavy); rafinérie ji také mohou označovat jako „sladkou“ (sweet), což znamená, že obsahuje relativně málo síry, nebo jako „kyselou“ (sour), což znamená, že tato ropa obsahuje více než 0,5 % síry a vyžaduje náročnější zpracování, aby vyhověla současným normám.

17 Výskyt ropy směsná ropa Brent, zahrnující 15 druhů ropy z nalezišť v Severním moři. Za cenu tohoto typu ropy je většinou prodávána ropa z Evropy, Afriky a Blízkého východu určená pro spotřebu na Západě. West Texas Intermediate (WTI), za jejíž cenu se prodává severoamerická ropa. Dubai, za jejíž cenu se prodává blízkovýchodní ropa určená pro asijsko-pacifickou oblast. Tapis (z Malajsie), za jejíž cenu se prodává lehká ropa z Dálného východu. Minas (z Indonésie), za jejíž cenu se prodává těžká ropa z Dálného východu. * Koš OPEC zahrnující druhy o Arab Light (Saudská Arábie), o Bonny Light (Nigérie), o Fateh (Spojené arabské emiráty), o Isthmus (Mexiko, nepatří do OPEC), o Minas (Indonésie), o Saharan Blend (Alžírsko), o Tia Juana Light (Venezuela).

18 ropovod

19 Světová zásoba ropy

20 Seznam použitých zdrojů Ropa [online] [cit. 2011-27-03] Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa Snímek č. 3 Ropa [online] [cit. 2011-27-03] Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Petroleum_cm05.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Petroleum_cm05.jpg Snímek č.11 Těžba ropy [online] [cit. 2011-27-03] Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_well_scheme.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_well.jpg Snímek č. 18: Ropovod [online] [cit. 2011-27-03] Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Portugal_pipeline.jpg Snímek č. 19: Světové zásoby ropy [online] [cit. 2011-27-03] Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_reserves_2005.jpg Kliparty dostupné z interních a externích zdrojů kancelářského balíčku Microsoft office 2003 (Power Point 2003)


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_ 19_ROPA ZŠ A MŠ JILEMNICE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martina Chlumová."

Podobné prezentace


Reklamy Google