Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program ředitel II. Telč 2010. Učení je nutno chápat jako ucelený proces, tzn. že škola musí přispívat k tomu, aby se posílila autonomie, schopnost kritického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program ředitel II. Telč 2010. Učení je nutno chápat jako ucelený proces, tzn. že škola musí přispívat k tomu, aby se posílila autonomie, schopnost kritického."— Transkript prezentace:

1 Program ředitel II. Telč 2010

2 Učení je nutno chápat jako ucelený proces, tzn. že škola musí přispívat k tomu, aby se posílila autonomie, schopnost kritického náhledu, kreativita a způsobilost žáků k jednání v reálném životě a ne jen se zaměřením na deklamaci správné odpovědi ve vyučování

3 Cíle diagnózy  porozumění škole  rozvoji koncepční práce vedení školy  identifikaci metod a strategii získávání dat pro rozhodování  provádění organizační diagnózy  sdílení diagnózy s kolegy  plánování společných akcí  spolupráce a společná realizace rozhodnutí

4  Podíl jednotlivých faktorů na efektivitě managementu zkoumala Světová banka a z jejích závěrů vyplývá, že cca 60 % váhy má finanční stránka zdrojů, 20 % řídící úroveň a schopnosti manažerů a 20 % je připisováno schopnostem a způsobilosti zaměstnanců.

5  Kam se chceme dostat.  Jak se tam lze dostat.  Co k tomu můžeme potřebovat a co již máme.  Co nás ohrožuje.

6  školy jsou potenciálně nastaveny jako komunity, ale jejich role a expertní přístup jim brání v takovém pojetí a nutí je přežívat jinak.  učitelé jsou kvazi- nebo poloprofesionály, kteří technicky pracují pouze se základními znalostmi.  učitelé mají právo kontroly ve třídách, ale velmi malé pravomoci a postavení v rozhodovacích procesech školy.  učitelé jsou dlouhodobě izolováni jeden od druhého,  odměna učitelů je dlouhodobě nezávislá na úspěchu při práci

7  Jaký je systém cílů?  Je struktura adekvátní pro dosažení cílů?  Jaký je stupeň otevřenosti komunikace?  Má systém dostatečnou kapacitu pro dosažení cílů?  Je zde systém odměňování pro lidi, který se snaží posílit dosahování cílů?

8 Vize a cíle školy Vztahy (postoje ke změnám, zvládání odporu, tolerance) Struktura činností školy podle priorit, vizí, cílů a kapacit Vedení školy (udržování rovnováhy mezi procesy a řízení inovací) Mechanismy podpory a participace při inovacích Co oceňovat a jak odměňovat Vnější prostředí - "cokoliv ještě" Partneři školy jako příležitost rozvoje Vnější prostředí - "cokoliv ještě" Partneři školy jako příležitost rozvoje

9  Za stávající situace a s výhledem do budoucnosti může standardizace učení na škole sloužit cílům, které jsou v rozporu s ideálem rozmanitosti, individualizace a dlouhodobé zainteresovanosti na učení. (OECD 96)

10 Program rozvoje a růstu učitelů  Oblasti zájmu (hlavní oblasti zájmu třídy, žáků,..., talentovaní a znevýhodnění, řízení třídy)  Vzdělávání a postupy (metody a postupy čtení,psaní,matematika,…)  Upřednostňovaný způsob spolupráce (přímá asistence, workshopy, návštěvy ve třídách, kurzy)  Specifické strategie (kooperativní učení, frontální, skupinové,...)  Časová zátěž (po škole, před vyučováním, večery, víkendy,...)

11 Analýza organizace - dú  organizační schéma organizace (organigram) nakreslit a ze schématu odstranit všechny křížení a nejasnosti jako například příjem informací nebo vlivu z více míst, nebo odnikud celé schéma lze využít z pohledu „moci“ nebo informací a jejich toku. V mnoha složitých organizacích si utváříme i několik schémat po jednotlivých částech organizace (učitelé, jídelna, …..)

12  věková struktura dú zakreslíme si do grafu (sloupcový graf) podíly jednotlivých věkových kategorií po 5-ti letech (do 25, do 30,……)  vzniká nám představa o chování kolektivu jako celku, o tom, jak se přenášejí informace, zkušenosti a tradice a jak lze motivovat. Důležitým zjištěním je, kolik vlastně rozdílných věkových kultur na škole máme. podobný graf realizujeme z pohledu délky praxe v oboru. Zde zjistíme reakci na změny a ochotu měnit zaběhané přístupy v oboru. obdobně vytváříme graf působnosti na naší škole. Zde sledujeme schopnost a ochotu realizovat změny na naší škole a klima v organizaci, včetně schopnosti předávat si informace a tradice na škole.

13  složení podle pohlaví dú používáme koláčový graf pro jeho větší přehlednost. Sledujeme složení v organizaci, jejích jednotlivých částech a snažíme se dosáhnout vyrovnaného poměru při zastoupení ve vedení a ve sboru. (pokud možno alespoň smíšené vedení tam, kde je smíšený sbor).

14  vzdělanostní struktura - dú do tabulky zaneseme jednotlivé pozice v organizaci a to do řádků, počínaje ředitelem a konče dole uklízečkami nebo … a do sloupců dosažené vzdělání s počátkem u ZŠ a to odleva. Odpovídající vzdělanostní struktura by měla vyplnit trojúhelník pod osou tabulky, vedenou z dolního levého rohu do horního pravého rohu. Jakékoliv „díry“ pod osou znamenají nedovzdělanost a přesahy nad osou zase pře vzdělanost.

15 Citové návyky a postoje, které si osvojíme doma a ve škole jsou podkladem pro tvorbu nervových spojení v nezralém dětském mozku a determinují naši emoční inteligenci. Právě dětství a dospívání jsou klíčové pro vznik emočních návyků, které pak určují náš osud v dospělosti. Většinou se mění jen nesnadno a trvá to dlouho.

16 V celém světě dnes mají děti daleko více citových problémů, než generace předcházející. Častěji trpí osamělostí a depresemi, jsou vzteklejší a neposlušnější, impulsivnější a agresivnější, jsou nervóznější a mají větší sklony dělat si starosti, než rodiče a prarodiče. Pokud na tuto situaci existuje lék, musíme jej hledat ve způsobu, jak připravujeme potomky na život. Jedním z možných řešení současné krize je nové pojetí toho, co by školy mohly dělat, aby vychovávaly celého člověka a aby ve třídě docházelo ke spojení srdce a mysli.

17 Zpětná vazba  Vyjádří se prezentující. Jak se cítí, čeho chtěl dosáhnout,co se povedlo Jak se hodnotí na škále Co by případně teď změnil  Vyjádří se "diváci" (pokud jsou). Jak se cítili, co se jim líbilo, co by mohli použít Co oni dělají jinak a proč, co by doporučili na základě svých zkušeností  Uzavře "moderátor" – vedoucí ZV Co se mu líbilo, co by dokázal použít Co on dělává jinak a proč, co by doporučil

18 Program rozvoje školy není akcí jednotlivce, kdy se ředitel rozhodne, ale skutečností se stává až ve chvíli, kdy jej za své přijmou pracovníci školy a začnou jej podporovat rodiče a žáci.


Stáhnout ppt "Program ředitel II. Telč 2010. Učení je nutno chápat jako ucelený proces, tzn. že škola musí přispívat k tomu, aby se posílila autonomie, schopnost kritického."

Podobné prezentace


Reklamy Google