Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik hlasu Radan Havlík AUDIO-Fon centr Brno. Základní podmínka vzniku hlasu Anatomické a funkční propojení 3 systémů: Anatomické a funkční propojení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik hlasu Radan Havlík AUDIO-Fon centr Brno. Základní podmínka vzniku hlasu Anatomické a funkční propojení 3 systémů: Anatomické a funkční propojení."— Transkript prezentace:

1 Vznik hlasu Radan Havlík AUDIO-Fon centr Brno

2 Základní podmínka vzniku hlasu Anatomické a funkční propojení 3 systémů: Anatomické a funkční propojení 3 systémů: 1. Respirační 1. Respirační 2. Fonační 2. Fonační 3. Rezonanční 3. Rezonanční

3 Respirační systém Zajišťuje pro život nezbytnou výměnu plynů Zajišťuje pro život nezbytnou výměnu plynů Plíce, dolní a horní cesty dýchací, dýchací svaly Plíce, dolní a horní cesty dýchací, dýchací svaly Dýchání: inspirace +exspirace -inspirace - zevní mezižeberní svaly + bránice zvětšení objemu hrudníku – nasátí vzduchu Dýchání: inspirace +exspirace -inspirace - zevní mezižeberní svaly + bránice  zvětšení objemu hrudníku – nasátí vzduchu -exspirace - vnitřní mezižeberní svaly + břišní lis -exspirace - vnitřní mezižeberní svaly + břišní lis  zmenšení obj. hrudníku – vytlačení vzduchu

4 Dýchání Bránice = hlavní dýchací sval - zajišťuje 65-75% objem.změn hrudníku Bránice = hlavní dýchací sval - zajišťuje 65-75% objem.změn hrudníku Vdech je vždy kratší než výdech - klidové dýchání 1 : 1,5 - mluvení 1 : 7 - zpěv 1 : 10 i více Vdech je vždy kratší než výdech - klidové dýchání 1 : 1,5 - mluvení 1 : 7 - zpěv 1 : 10 i více „Hrudní“ nebo též „žeberní“ dýchání „Brániční“ nebo též „břišní“ dýchání „Hrudní“ nebo též „žeberní“ dýchání „Brániční“ nebo též „břišní“ dýchání

5 Fonační systém (hrtan) Zajišťuje vznik základního hrtanového tónu - generátor kmitů Zajišťuje vznik základního hrtanového tónu - generátor kmitů Princip vzniku tónu: - pružné uzavření hlasové štěrbiny a následné rozkmitání hlasivek proudem vydechovaného vzduchu Princip vzniku tónu: - pružné uzavření hlasové štěrbiny a následné rozkmitání hlasivek proudem vydechovaného vzduchu Hrtan – chrupavky, vazy, svaly Hrtan – chrupavky, vazy, svaly

6 Hrtanové svaly Určují polohu a napětí hlasivek + pozici hrtanu - vnitřní hrtanové svaly (m.cricothyreoideus, m.thyreoarytenoideus-vocalis, m.cricoarytenoideus lateralis, m.arytenoideus, m.cricoaryte- noideus posterior, m.thyreoepiglotticus a m.aryepiglotticus) - zevní hrtanového svaly (m.sternohyoideus, m.sternothyreoideus, m.omohyoideus, m.stylohyoideus, m.mylohyoideus, m.digastricus, m.geniohyoi-deus a m.stylopharyngicus - artikulační svaly částečně ovlivňují barvu a jasnost hlasu, vibráto a znělost vokálů Určují polohu a napětí hlasivek + pozici hrtanu - vnitřní hrtanové svaly (m.cricothyreoideus, m.thyreoarytenoideus-vocalis, m.cricoarytenoideus lateralis, m.arytenoideus, m.cricoaryte- noideus posterior, m.thyreoepiglotticus a m.aryepiglotticus) - zevní hrtanového svaly (m.sternohyoideus, m.sternothyreoideus, m.omohyoideus, m.stylohyoideus, m.mylohyoideus, m.digastricus, m.geniohyoi-deus a m.stylopharyngicus - artikulační svaly částečně ovlivňují barvu a jasnost hlasu, vibráto a znělost vokálů

7 Rezonanční systém = násadní trubice (Purkyňův prostor) = násadní trubice (Purkyňův prostor) Oblast supraglotická, hltan, nosohltan, dutina ústní a dutina nosní Oblast supraglotická, hltan, nosohltan, dutina ústní a dutina nosní Vznik alikvotních tónů – též tóny částkové, parciální, harmonické, svrchní = celistvé násobky základní frekvence hrtanového tónu – určují barvu hlasu (timbre) Vznik alikvotních tónů – též tóny částkové, parciální, harmonické, svrchní = celistvé násobky základní frekvence hrtanového tónu – určují barvu hlasu (timbre)

8 Příklad harmonických tónů Je-li základní tón c1 (256 Hz), pak celistvé násobky základní frekvence jsou: 2x c2 (512 Hz)9xd4 (2304 Hz) 3xg2 (768 Hz)10xe4 (2560 Hz) 4xc3 (1024 Hz)11xfis4 (2816 Hz) 5xe3 (1280 Hz)12xg4 (3072 Hz) 6xg3 (1536 Hz)13xa4 (3328 Hz) 7xb3 (1792 Hz)14xb4 (3584 Hz) 8xc4 (2048 Hz)15xh4 (3840 Hz) 16xc5 (4096 Hz)

9 Sonagram vokálů – základní hrtanový tón c1

10 Pojmy Hlas je zvuk, který vznikne průchodem základního hrtanového tónu rezonančními dutinami Hlas je zvuk, který vznikne průchodem základního hrtanového tónu rezonančními dutinami Fonace je fyzikální děj, který vede ke vzniku základního hrtanového tónu, a to interakcí vydechovaného proudu vzduchu a hlasivek Fonace je fyzikální děj, který vede ke vzniku základního hrtanového tónu, a to interakcí vydechovaného proudu vzduchu a hlasivek

11 Základní vlastnosti hlasu Výška - frekvence kmitání hlasivek – délka, hmota, napětí Výška - frekvence kmitání hlasivek – délka, hmota, napětí Síla - akustická energie Síla - akustická energie Barva - spektrální složení zvuku - souvisí - s délkou a hmotou hlasivek - s tvarem a velikostí rezonančních dutin Barva - spektrální složení zvuku - souvisí - s délkou a hmotou hlasivek - s tvarem a velikostí rezonančních dutin Kvalita - poměr harmonických tónů ke složkám neharmonickým Kvalita - poměr harmonických tónů ke složkám neharmonickým

12 Další pojmy Rozsah hlasu - frekvenční (2 oktávy) - dynamický (20-35dB) Rozsah hlasu - frekvenční (2 oktávy) - dynamický (20-35dB) Poloha konverzačního hlasu - průměrná výška hlasu používaná při běžné konverzaci Fonační doba - čas, po který osoba dokáže udržet po jednom nádechu zpívaný tón - děti 10-20s, dospělí 20-30s, zpěváci 40-60s - závisí na výšce a síle zpívaného tónu, vitální kapacitě plic a ekonomice výdechu - fortissimopianissimo má větší spotřebu vzduchu než pianissimo Poloha konverzačního hlasu - průměrná výška hlasu používaná při běžné konverzaci Fonační doba - čas, po který osoba dokáže udržet po jednom nádechu zpívaný tón - děti 10-20s, dospělí 20-30s, zpěváci 40-60s - závisí na výšce a síle zpívaného tónu, vitální kapacitě plic a ekonomice výdechu - fortissimo  pianissimo má větší spotřebu vzduchu než pianissimo  fortissimo

13 Mechanismus vzniku základního hrtanového tónu Proud vzduchu, vypuzovaný z plic, prochází uzavřenou hlasovou štěrbinou a rozkmitává hlasivky a tím i vzduchový sloupec nad nimi Proud vzduchu, vypuzovaný z plic, prochází uzavřenou hlasovou štěrbinou a rozkmitává hlasivky a tím i vzduchový sloupec nad nimi Pravidelný kmitavý pohyb hlasivek vzniká dokonalou souhrou mezi hmotou hlasivek, jejich napětím, elasticitou a proudem vydechovaného vzduchu Pravidelný kmitavý pohyb hlasivek vzniká dokonalou souhrou mezi hmotou hlasivek, jejich napětím, elasticitou a proudem vydechovaného vzduchu

14 Mechanismus fonace Addukce hlasivek (adduktory,elasticita)   zahájení výdechu (výdechové svalstvo)   zvyšování subglotického tlaku   oddálení hlasivek od sebe a únik vzduchu ze subglotického prostoru   pokles subglotického tlaku a uzavření glottis (elasticita hlasivek + Bernoulliho efekt)   periodické opakování děje

15 Fonační mechanismus (fyzikálně) Interakce dvou veličin: 1. Síla aerodynamicko-aerostatická hlasivky od sebe vzdaluje 2. Napětí svalů a vazů hlasivky vrací do addukční polohy Interakce dvou veličin: 1. Síla aerodynamicko-aerostatická  hlasivky od sebe vzdaluje 2. Napětí svalů a vazů  hlasivky vrací do addukční polohy

16 Správná hlasová technika - obecně Hlas je správně posazen Hlas je správně posazen Adekvátní intenzita hlasu Adekvátní intenzita hlasu Při fonaci zůstává hrtan volně zavěšen na krku Při fonaci zůstává hrtan volně zavěšen na krku Správné vedení dechu Správné vedení dechu Využití rezonančních prostor Využití rezonančních prostor Dostatečně dlouhá fonační doba Dostatečně dlouhá fonační doba

17 Sociální aspekt Ze sociálního hlediska je kvalita hlasu daného jedince jednou ze základních součástí jeho image. Ze sociálního hlediska je kvalita hlasu daného jedince jednou ze základních součástí jeho image. Správná funkce hlasotvorného orgánu a zdravý kvalitní hlas proto mohou pozitivně ovlivnit možnost jeho společenského uplatnění. Správná funkce hlasotvorného orgánu a zdravý kvalitní hlas proto mohou pozitivně ovlivnit možnost jeho společenského uplatnění.

18 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Vznik hlasu Radan Havlík AUDIO-Fon centr Brno. Základní podmínka vzniku hlasu Anatomické a funkční propojení 3 systémů: Anatomické a funkční propojení."

Podobné prezentace


Reklamy Google