Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_06.03.44. Název výukového materiálu: FAŠISMUS V ITÁLII. NACISMUS V NĚMECKU. Autor: Mgr. Pavla Rosyvková Datum: Listopad 2011 Předmět: Dějepis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_06.03.44. Název výukového materiálu: FAŠISMUS V ITÁLII. NACISMUS V NĚMECKU. Autor: Mgr. Pavla Rosyvková Datum: Listopad 2011 Předmět: Dějepis."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_06.03.44

2 Název výukového materiálu: FAŠISMUS V ITÁLII. NACISMUS V NĚMECKU. Autor: Mgr. Pavla Rosyvková Datum: Listopad 2011 Předmět: Dějepis Cílová skupina: 9. ročník Anotace: Žáci získají základní informace, které popisují vznik a vývoj totalitních politických režimů v Itálii a v Německu. Hlavně pomocí obrazových materiálů se dozví důležité údaje, které k režimům patří a mohou si na ně udělat vlastní názor. Na tuto prezentaci navazuje kontrolní hlasovací test, který látku zábavnou cestou zrekapituluje. Informace korespondují s učebnicí pro 9. ročník.

3 FAŠISMUS V ITÁLII 1922 - 1938

4 Fašismus znamená… … politické hnutí prosazující militarismus, kult modernity a vůdce a silnou ekonomickou roli státu. … prohlášení, že jejich národ (rasa) znamená víc než ostatní. … diktaturu jedné politické strany = Partito nazionale fascista, kterou založil VŮDCE strany BENITO MUSSOLINI. … agresivní zahraniční politiku a vedení dobyvačných válek. … že termín pochází z latinského FASCES = SVAZEK PRUTŮ = ve starověkém Římě odznak moci nejvyšších úředníků.

5 BENITO MUSSOLINI Roku 1919 založil svoji organizaci Fasci di Combattimento (tzn. Bojové svazky), tato organizace se roku 1921 změnila na fašistickou stranu - Partito Nazionale Fascista. Roku 1921 byl zvolen do italského parlamentu.

6 POCHOD NA ŘÍM – 27. – 29. 10. 1922 ho zorganizoval Mussolini, aby převzal moc ve státě. "My se chceme stát státem!"

7 Mussolini se stal předsedou vlády a přijal titul DUCE = „vůdce“. Fašisté se organizovali do vojensky vycvičených ozbrojených skupin. Říkalo se jim „Černé košile“.

8 1927 byla v Itálii dobudována diktatura, Itálie se stala prvním fašistickým státem na světě.

9 FAŠISMUS v Itálii 1919 – nespokojenost s výsledky po 1.sv.v. - vznik fašistické strany vedené Benitem MUSSOLINIM. 1922 převzal moc „pochodem na Řím“, přijal titul „duce“=vůdce a postupně nastala diktatura jedné politické strany. Itálie první fašistickým státem na světě. Zápis do sešitu

10 TŘETÍ ŘÍŠE 1933 - 1945 NACISMUS V NĚMECKU

11 Německo po 1. světové válce = VÝMARSKÁ REPUBLIKA 1.Špatná hospodářská situace, která vedla k obrovské NESPOKOJENOSTI lidí. 2.Země postižena vysokou nezaměstnaností, INFLACÍ a hospodářským chaosem. 3.Německo muselo platit REPARACE. 4.Vznikly FREIKORPS - pravicové polovojenské jednotky.

12 Na mapě ukaž Německo

13 HYPERINFLACE V učebnici na s. 34 si přečti krátký popis německé inflace. Vyjádři na to svůj názor 3 slovy!!!

14 1923 PIVNÍ PUČ  V ovzduší ekonomické a politické nestability se v z 8. na 9. listopadu 1923 válečný hrdina Erich Ludendorff a vůdce nové extremně pravicové strany Adolf Hitler, neúspěšně pokusili provést v Mnichově převrat.  Při setkání davu přívrženců NSDAP a policistů bylo několik demonstrujících zastřeleno. NSDAP byla rozpuštěna. Hitler sám byl zatčen 2 dny po krachu akce a postaven před soud. Místo 5 let si odseděl necelých 9 měsíců ve věznici v Landsbergu.

15 Fotografie z mnichovského náměstí při demonstraci

16 S asistencí Rudolfa Hesse napsal Hitler ve vězení knihu MEIN KAMPF = „Můj boj“ Úryvek z ní najdeš v učebnici na s. 35, zkus si ho přečíst a vlastními slovy vysvětlit!

17 Teorie nacismu znamená… … rozdělení lidí do RAS – nejčistší byla nadřazená tzv. ÁRIJSKÁ rasa, nejníže stáli Romové, Slované a Židé = „podlidi“. … prosazování diktatury jedné politické strany omezující lidská práva. … uplatňování xenofobie (lidské nesnášenlivosti). … propojení několika myšlenkových směrů (socialismu, nacionalismu, fašismus, rasismu).

18 NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Po vzniku velké hospodářské krize 1929 (6 mil. nezaměstnaných) koncem 20. let se v těžce postiženém Německu začalo dařit Hitlerově straně, která se vypracovala na nejsilnější politickou stranu země, navíc přitom získala i podporu části konzervativních elit a průmyslníků, kteří se obávali rostoucího vlivu komunistů.

19

20 Členská knížka NSDAP Logo NSDAP

21

22 Adolf Hitler vyhrál 31. ledna 1933 volby do Reichstagu = říšský parlament. Byla zlikvidována demokracie a zaveden totalitní režim. Přijal titul der Führer = „vůdce“.

23 PROJEVY TOTALITNÍHO REŽIMU v Německu  Zákaz všech politických stran kromě NSDAP – součástí této strany bylo několik organizací.  Omezeny lidská práva a svobody.  Zrušeny odbory pracujících.  Odpůrci režimu krutě pronásledováni (1. koncentrační tábor v Dachau od 1933).  Lidem nuceno nacistické učení o nadřazenosti rasy, mladí lidé vedeni k pohrdáni „méněcennými“ národy = Židé, Slované, Romové.  Zavedena cenzura novin a knih.  Důraz na zbrojení a zavedena povinná branná služba.

24 Od počátku NSDAP byly její součástí. Fungovaly jako ochranná složka strany. 29. – 30. 6. 1934 – NOC DLOUHÝCH NOŽŮ - likvidace špiček bojových jednotek, které byly od 20. let součástí NSDAP. SA = STURMABTEILUNG = ÚTOČNÉ ODDÍLY

25 Velitel SA Ernst Röhm Znak SA

26 SS = Schutzstaffel = OCHRANNÝ ODDÍL

27 Velitel SS Heinrich HIMMLER

28 SD = Sicherheitsdienst = BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

29 HITLERJUGEND = polovojenská mládežnická organizace NSDAP. Cílem této organizace bylo vychovat mládež, která by byla zcela oddána myšlenkám nacistického Německa. Chlapci zde byli utvrzováni v ideji nadřazenosti árijské rasy a silného antisemitismu. Jako základní cíl, ke kterému měl mladý člověk směřovat, byl představován vstup do německé armády a NSDAP. Tomuto cíli byla podřízena i výchova v těchto organizacích či jejích táborech, důraz byl kladen na fyzickou připravenost, schopnost rozumět taktice a umění ovládat zbraně.

30 HITLERJUGEND

31 GESTAPO = bylo součástí organizace SD, název znamená TAJNÁ STÁTNÍ POLICIE

32 NORIMBERSKÉ ZÁKONY = základní prostředek, na jehož základě byla prováděna nacistická rasová diskriminace a genocida v Německu a jím okupovaných zemích před a v období druhé světové války. 15.9. 1935

33 Tabulka popisující pravidla norimberských zákonů

34 KŘIŠŤÁLOVÁ NOC = 9. – 10. 11. 1938 = Během Křišťálové noci bylo zabito asi 91 Židů, po Křišťálové noci bylo okolo 30 000 Židů internováno v koncentračních táborech.

35 První otevřený celostátní útok na Židy

36 Důsledky křišťálové noci

37 NACISTICKÉ NĚMECKO 20. léta v Německu = špatná hospodářská situace (nezaměstnanost, hyperinflace). 1923 – Pivní puč = pokus Adolfa Hitlera o převzetí moci v Mnichově (neúspěšné), vydal knihu MEIN KAMPF (Můj boj) = teorie nacismu = požadavek Velkého Německa (tzv. Třetí říše), rasismus (nejvýše Árijci, méněcenní Židé, Slované a Romové), prosazování totalitní diktatury. NSDAP (nacistická strana) vyhrála volby a Hitler se stal 31. 1. 1933 říšským kancléřem. V Německu nastolen totalitní režim, který potlačoval lidská práva, pronásledoval Židy, rušil ostatní strany, zavedena cenzura a moc měly nacistické organizace – SA, SS, SD, gestapo a Hitlerjugend, důraz na zbrojení (branná povinnost). 1935 Norimberské rasové zákony – Židé méněcennými lidmi (nosili žlutou hvězdu). 1938 Křišťálová noc = otevřený útok na Židy. Zápis do sešitu

38 Použité zdroje 1. Čapka F., Dějepis. Novověk, moderní dějiny. Nová Škola 2010. ISBN 978-80-7289-185-6, s. 34-37. 2. Obrázek italské fašistické vlajky  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italian_Fascism.svg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italian_Fascism.svg 3. Obrázek italské fašistické vlajky  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:National_Fascist_Party_logo.svg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:National_Fascist_Party_logo.svg 4. Obrázek Benita Mussoliniho  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mussolini-ggbain.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mussolini-ggbain.jpg 5. Obrázek Mussoliniho  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_102-09844,_Mussolini_in_Mailand.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_102-09844,_Mussolini_in_Mailand.jpg 6. Obrázek pochodu na Řím  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:March_on_rome_1.png  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:March_on_rome_1.png 7. Obrázek Mussoliniho a Hitlera  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Benito_Mussolini_and_Adolf_Hitler.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Benito_Mussolini_and_Adolf_Hitler.jpg 8. Obrázek Mussoliniho pochodujícího do Říma  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benito_Mussolini_marching_into_Rome.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benito_Mussolini_marching_into_Rome.jpg 9. Obrázek přehlídky italských fašistů  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102- 06851,_Mailand,_Parade_italienischer_Frontk%C3%A4mpfer.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102- 06851,_Mailand,_Parade_italienischer_Frontk%C3%A4mpfer.jpg 10. Obrázek Německé říše  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Deutsches_Reich2.png  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Deutsches_Reich2.png 11. Obrázek bankovky  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:1923_gdansk_10mln.JPG  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:1923_gdansk_10mln.JPG 12. Obrázek poštovní známky  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Briefmarke_1000Mark.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Briefmarke_1000Mark.jpg?uselang=cs 13. Obrázek bankovky  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banknote05.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banknote05.jpg?uselang=cs 14. Obrázek Hitlerova převratu  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_119-1486,_Hitler- Putsch,_M%C3%BCnchen,_Marienplatz.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_119-1486,_Hitler- Putsch,_M%C3%BCnchen,_Marienplatz.jpg

39 15. Obrázek knihy Mein Kampf  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erstausgabe_von_Mein_Kampf.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erstausgabe_von_Mein_Kampf.jpg 16. Obrázek Hitlera v NSDAP  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_119- 0289,_M%C3%BCnchen,_Hitler_bei_Einweihung_%22Braunes_Haus%22.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_119- 0289,_M%C3%BCnchen,_Hitler_bei_Einweihung_%22Braunes_Haus%22.jpg 17. Obrázek  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_NSDAP_%281920%E2%80%931945%29.svg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_NSDAP_%281920%E2%80%931945%29.svg 18. Obrázek  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:NSDAP-Logo.svg&filetimestamp=20110921012613  http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:NSDAP-Logo.svg&filetimestamp=20110921012613 19. Obrázek  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Nsdap01.jpg&filetimestamp=20060325143903  http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Nsdap01.jpg&filetimestamp=20060325143903 20. Obrázek stranické vlajky  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parteiadler_der_Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei_%281933%E 2%80%931945%29.png  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parteiadler_der_Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei_%281933%E 2%80%931945%29.png 21. Obrázek loga SA  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SA-Logo.svg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SA-Logo.svg 22. Obrázek Ernsta Röhma  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-15282A,_Ernst_R%C3%B6hm.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-15282A,_Ernst_R%C3%B6hm.jpg?uselang=cs 23. Obrázek nástupu členů SA  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102- 02134,_Bad_Harzburg,_Gr%C3%BCndung_der_Harzburger_Front.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102- 02134,_Bad_Harzburg,_Gr%C3%BCndung_der_Harzburger_Front.jpg?uselang=cs 24. Obrázek loga SS  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_Schutzstaffel.svg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_Schutzstaffel.svg 25. Obrázek setkání SS  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183- H12148,_N%C3%BCrnberg,_Reichsparteitag.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183- H12148,_N%C3%BCrnberg,_Reichsparteitag.jpg?uselang=cs 26. Obrázek znaku SS Totenkopf čety  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SS_cap_3.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SS_cap_3.jpg?uselang=cs 27. Obrázek Himmlera  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-S72707,_Heinrich_Himmler.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-S72707,_Heinrich_Himmler.jpg 28. Obrázek znaku SD na kabátci  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SDJacke.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SDJacke.jpg

40 29. Obrázek Heydricha  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_146-1969-054-16,_Reinhard_Heydrich.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_146-1969-054-16,_Reinhard_Heydrich.jpg 30. Obrázek Hitlerjugend vlajky  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HJemblem3.png  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HJemblem3.png 31. Obrázek Hitlerjugend  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_133- 393,_Worms,_Luftschutz%C3%BCbung_der_Hitlerjugend.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_133- 393,_Worms,_Luftschutz%C3%BCbung_der_Hitlerjugend.jpg 32. Obrázek Hitlerjugend  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-14683,_Berlin- Grunewald,_Stadion,_Treffen_der_HJ.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-14683,_Berlin- Grunewald,_Stadion,_Treffen_der_HJ.jpg?uselang=cs 33. Obrázek Hitlerjugend  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_133- 101,_Worms,_Hitlerjugend,_Appell_zur_Maifeier.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_133- 101,_Worms,_Hitlerjugend,_Appell_zur_Maifeier.jpg?uselang=cs 34. Obrázek Hitlerjugend  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1978-013- 27,_Hitlerjugend,_vormilit%C3%A4rische_Ausbildung.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1978-013- 27,_Hitlerjugend,_vormilit%C3%A4rische_Ausbildung.jpg?uselang=cs 35. Obrázek Norimberských práv  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nuremberg_laws.jpg  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nuremberg_laws.jpg 36. Obrázek budovy Gestapa  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183- R97512,_Berlin,_Geheimes_Staatspolizeihauptamt.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183- R97512,_Berlin,_Geheimes_Staatspolizeihauptamt.jpg 37. Obrázek Göringa  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_102-13805,_Hermann_G%C3%B6ring.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_102-13805,_Hermann_G%C3%B6ring.jpg 38. Obrázek zajatců Gestapa  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capturedgestapoagents.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capturedgestapoagents.jpg?uselang=cs 39. Obrázek důsledku Křišťálové noci  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_day_after_Kristallnacht.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_day_after_Kristallnacht.jpg 40. Obrázek zničené synagogy  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Interior_of_the_Zerrennerstrasse_synagogue_after_its_destruction_on_Kristall nacht-97573.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Interior_of_the_Zerrennerstrasse_synagogue_after_its_destruction_on_Kristall nacht-97573.jpg 41. Obrázek zničené synagogy  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1970-041- 46,_Berlin,_Synagoge_Fasanenstra%C3%9Fe.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1970-041- 46,_Berlin,_Synagoge_Fasanenstra%C3%9Fe.jpg?uselang=cs 42. Obrázek zničeného obchodu  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1979-046- 23,_Magdeburg,_zerst%C3%B6rtes_j%C3%BCdisches_Gesch%C3%A4ft.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1979-046- 23,_Magdeburg,_zerst%C3%B6rtes_j%C3%BCdisches_Gesch%C3%A4ft.jpg?uselang=cs 43. Obrázek zničeného obchodu  cit.2011-11-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_119-2671- 08,_M%C3%BCnchen,_Kaufhaus_Uhlfelder,_Zerst%C3%B6rungen.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_119-2671- 08,_M%C3%BCnchen,_Kaufhaus_Uhlfelder,_Zerst%C3%B6rungen.jpg?uselang=cs


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_06.03.44. Název výukového materiálu: FAŠISMUS V ITÁLII. NACISMUS V NĚMECKU. Autor: Mgr. Pavla Rosyvková Datum: Listopad 2011 Předmět: Dějepis."

Podobné prezentace


Reklamy Google