Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_06.03.44. Název výukového materiálu: FAŠISMUS V ITÁLII. NACISMUS V NĚMECKU. Autor: Mgr. Pavla Rosyvková Datum: Listopad 2011 Předmět: Dějepis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_06.03.44. Název výukového materiálu: FAŠISMUS V ITÁLII. NACISMUS V NĚMECKU. Autor: Mgr. Pavla Rosyvková Datum: Listopad 2011 Předmět: Dějepis."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_

2 Název výukového materiálu: FAŠISMUS V ITÁLII. NACISMUS V NĚMECKU. Autor: Mgr. Pavla Rosyvková Datum: Listopad 2011 Předmět: Dějepis Cílová skupina: 9. ročník Anotace: Žáci získají základní informace, které popisují vznik a vývoj totalitních politických režimů v Itálii a v Německu. Hlavně pomocí obrazových materiálů se dozví důležité údaje, které k režimům patří a mohou si na ně udělat vlastní názor. Na tuto prezentaci navazuje kontrolní hlasovací test, který látku zábavnou cestou zrekapituluje. Informace korespondují s učebnicí pro 9. ročník.

3 FAŠISMUS V ITÁLII

4 Fašismus znamená… … politické hnutí prosazující militarismus, kult modernity a vůdce a silnou ekonomickou roli státu. … prohlášení, že jejich národ (rasa) znamená víc než ostatní. … diktaturu jedné politické strany = Partito nazionale fascista, kterou založil VŮDCE strany BENITO MUSSOLINI. … agresivní zahraniční politiku a vedení dobyvačných válek. … že termín pochází z latinského FASCES = SVAZEK PRUTŮ = ve starověkém Římě odznak moci nejvyšších úředníků.

5 BENITO MUSSOLINI Roku 1919 založil svoji organizaci Fasci di Combattimento (tzn. Bojové svazky), tato organizace se roku 1921 změnila na fašistickou stranu - Partito Nazionale Fascista. Roku 1921 byl zvolen do italského parlamentu.

6 POCHOD NA ŘÍM – 27. – ho zorganizoval Mussolini, aby převzal moc ve státě. "My se chceme stát státem!"

7 Mussolini se stal předsedou vlády a přijal titul DUCE = „vůdce“. Fašisté se organizovali do vojensky vycvičených ozbrojených skupin. Říkalo se jim „Černé košile“.

8 1927 byla v Itálii dobudována diktatura, Itálie se stala prvním fašistickým státem na světě.

9 FAŠISMUS v Itálii 1919 – nespokojenost s výsledky po 1.sv.v. - vznik fašistické strany vedené Benitem MUSSOLINIM převzal moc „pochodem na Řím“, přijal titul „duce“=vůdce a postupně nastala diktatura jedné politické strany. Itálie první fašistickým státem na světě. Zápis do sešitu

10 TŘETÍ ŘÍŠE NACISMUS V NĚMECKU

11 Německo po 1. světové válce = VÝMARSKÁ REPUBLIKA 1.Špatná hospodářská situace, která vedla k obrovské NESPOKOJENOSTI lidí. 2.Země postižena vysokou nezaměstnaností, INFLACÍ a hospodářským chaosem. 3.Německo muselo platit REPARACE. 4.Vznikly FREIKORPS - pravicové polovojenské jednotky.

12 Na mapě ukaž Německo

13 HYPERINFLACE V učebnici na s. 34 si přečti krátký popis německé inflace. Vyjádři na to svůj názor 3 slovy!!!

14 1923 PIVNÍ PUČ  V ovzduší ekonomické a politické nestability se v z 8. na 9. listopadu 1923 válečný hrdina Erich Ludendorff a vůdce nové extremně pravicové strany Adolf Hitler, neúspěšně pokusili provést v Mnichově převrat.  Při setkání davu přívrženců NSDAP a policistů bylo několik demonstrujících zastřeleno. NSDAP byla rozpuštěna. Hitler sám byl zatčen 2 dny po krachu akce a postaven před soud. Místo 5 let si odseděl necelých 9 měsíců ve věznici v Landsbergu.

15 Fotografie z mnichovského náměstí při demonstraci

16 S asistencí Rudolfa Hesse napsal Hitler ve vězení knihu MEIN KAMPF = „Můj boj“ Úryvek z ní najdeš v učebnici na s. 35, zkus si ho přečíst a vlastními slovy vysvětlit!

17 Teorie nacismu znamená… … rozdělení lidí do RAS – nejčistší byla nadřazená tzv. ÁRIJSKÁ rasa, nejníže stáli Romové, Slované a Židé = „podlidi“. … prosazování diktatury jedné politické strany omezující lidská práva. … uplatňování xenofobie (lidské nesnášenlivosti). … propojení několika myšlenkových směrů (socialismu, nacionalismu, fašismus, rasismu).

18 NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Po vzniku velké hospodářské krize 1929 (6 mil. nezaměstnaných) koncem 20. let se v těžce postiženém Německu začalo dařit Hitlerově straně, která se vypracovala na nejsilnější politickou stranu země, navíc přitom získala i podporu části konzervativních elit a průmyslníků, kteří se obávali rostoucího vlivu komunistů.

19

20 Členská knížka NSDAP Logo NSDAP

21

22 Adolf Hitler vyhrál 31. ledna 1933 volby do Reichstagu = říšský parlament. Byla zlikvidována demokracie a zaveden totalitní režim. Přijal titul der Führer = „vůdce“.

23 PROJEVY TOTALITNÍHO REŽIMU v Německu  Zákaz všech politických stran kromě NSDAP – součástí této strany bylo několik organizací.  Omezeny lidská práva a svobody.  Zrušeny odbory pracujících.  Odpůrci režimu krutě pronásledováni (1. koncentrační tábor v Dachau od 1933).  Lidem nuceno nacistické učení o nadřazenosti rasy, mladí lidé vedeni k pohrdáni „méněcennými“ národy = Židé, Slované, Romové.  Zavedena cenzura novin a knih.  Důraz na zbrojení a zavedena povinná branná služba.

24 Od počátku NSDAP byly její součástí. Fungovaly jako ochranná složka strany. 29. – – NOC DLOUHÝCH NOŽŮ - likvidace špiček bojových jednotek, které byly od 20. let součástí NSDAP. SA = STURMABTEILUNG = ÚTOČNÉ ODDÍLY

25 Velitel SA Ernst Röhm Znak SA

26 SS = Schutzstaffel = OCHRANNÝ ODDÍL

27 Velitel SS Heinrich HIMMLER

28 SD = Sicherheitsdienst = BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

29 HITLERJUGEND = polovojenská mládežnická organizace NSDAP. Cílem této organizace bylo vychovat mládež, která by byla zcela oddána myšlenkám nacistického Německa. Chlapci zde byli utvrzováni v ideji nadřazenosti árijské rasy a silného antisemitismu. Jako základní cíl, ke kterému měl mladý člověk směřovat, byl představován vstup do německé armády a NSDAP. Tomuto cíli byla podřízena i výchova v těchto organizacích či jejích táborech, důraz byl kladen na fyzickou připravenost, schopnost rozumět taktice a umění ovládat zbraně.

30 HITLERJUGEND

31 GESTAPO = bylo součástí organizace SD, název znamená TAJNÁ STÁTNÍ POLICIE

32 NORIMBERSKÉ ZÁKONY = základní prostředek, na jehož základě byla prováděna nacistická rasová diskriminace a genocida v Německu a jím okupovaných zemích před a v období druhé světové války

33 Tabulka popisující pravidla norimberských zákonů

34 KŘIŠŤÁLOVÁ NOC = 9. – = Během Křišťálové noci bylo zabito asi 91 Židů, po Křišťálové noci bylo okolo Židů internováno v koncentračních táborech.

35 První otevřený celostátní útok na Židy

36 Důsledky křišťálové noci

37 NACISTICKÉ NĚMECKO 20. léta v Německu = špatná hospodářská situace (nezaměstnanost, hyperinflace) – Pivní puč = pokus Adolfa Hitlera o převzetí moci v Mnichově (neúspěšné), vydal knihu MEIN KAMPF (Můj boj) = teorie nacismu = požadavek Velkého Německa (tzv. Třetí říše), rasismus (nejvýše Árijci, méněcenní Židé, Slované a Romové), prosazování totalitní diktatury. NSDAP (nacistická strana) vyhrála volby a Hitler se stal říšským kancléřem. V Německu nastolen totalitní režim, který potlačoval lidská práva, pronásledoval Židy, rušil ostatní strany, zavedena cenzura a moc měly nacistické organizace – SA, SS, SD, gestapo a Hitlerjugend, důraz na zbrojení (branná povinnost) Norimberské rasové zákony – Židé méněcennými lidmi (nosili žlutou hvězdu) Křišťálová noc = otevřený útok na Židy. Zápis do sešitu

38 Použité zdroje 1. Čapka F., Dějepis. Novověk, moderní dějiny. Nová Škola ISBN , s Obrázek italské fašistické vlajky  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   3. Obrázek italské fašistické vlajky  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   4. Obrázek Benita Mussoliniho  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   5. Obrázek Mussoliniho  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   6. Obrázek pochodu na Řím  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   7. Obrázek Mussoliniho a Hitlera  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   8. Obrázek Mussoliniho pochodujícího do Říma  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   9. Obrázek přehlídky italských fašistů  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  ,_Mailand,_Parade_italienischer_Frontk%C3%A4mpfer.jpg  ,_Mailand,_Parade_italienischer_Frontk%C3%A4mpfer.jpg 10. Obrázek Německé říše  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   11. Obrázek bankovky  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   12. Obrázek poštovní známky  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   13. Obrázek bankovky  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   14. Obrázek Hitlerova převratu  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  Putsch,_M%C3%BCnchen,_Marienplatz.jpg Putsch,_M%C3%BCnchen,_Marienplatz.jpg

39 15. Obrázek knihy Mein Kampf  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   16. Obrázek Hitlera v NSDAP  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  0289,_M%C3%BCnchen,_Hitler_bei_Einweihung_%22Braunes_Haus%22.jpg  0289,_M%C3%BCnchen,_Hitler_bei_Einweihung_%22Braunes_Haus%22.jpg 17. Obrázek  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   18. Obrázek  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   19. Obrázek  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   20. Obrázek stranické vlajky  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  2%80%931945%29.png  2%80%931945%29.png 21. Obrázek loga SA  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   22. Obrázek Ernsta Röhma  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   23. Obrázek nástupu členů SA  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  ,_Bad_Harzburg,_Gr%C3%BCndung_der_Harzburger_Front.jpg?uselang=cs  ,_Bad_Harzburg,_Gr%C3%BCndung_der_Harzburger_Front.jpg?uselang=cs 24. Obrázek loga SS  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   25. Obrázek setkání SS  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  H12148,_N%C3%BCrnberg,_Reichsparteitag.jpg?uselang=cs  H12148,_N%C3%BCrnberg,_Reichsparteitag.jpg?uselang=cs 26. Obrázek znaku SS Totenkopf čety  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   27. Obrázek Himmlera  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   28. Obrázek znaku SD na kabátci  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  

40 29. Obrázek Heydricha  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   30. Obrázek Hitlerjugend vlajky  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   31. Obrázek Hitlerjugend  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  393,_Worms,_Luftschutz%C3%BCbung_der_Hitlerjugend.jpg  393,_Worms,_Luftschutz%C3%BCbung_der_Hitlerjugend.jpg 32. Obrázek Hitlerjugend  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  Grunewald,_Stadion,_Treffen_der_HJ.jpg?uselang=cs  Grunewald,_Stadion,_Treffen_der_HJ.jpg?uselang=cs 33. Obrázek Hitlerjugend  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  101,_Worms,_Hitlerjugend,_Appell_zur_Maifeier.jpg?uselang=cs  101,_Worms,_Hitlerjugend,_Appell_zur_Maifeier.jpg?uselang=cs 34. Obrázek Hitlerjugend  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  27,_Hitlerjugend,_vormilit%C3%A4rische_Ausbildung.jpg?uselang=cs  27,_Hitlerjugend,_vormilit%C3%A4rische_Ausbildung.jpg?uselang=cs 35. Obrázek Norimberských práv  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   36. Obrázek budovy Gestapa  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  R97512,_Berlin,_Geheimes_Staatspolizeihauptamt.jpg  R97512,_Berlin,_Geheimes_Staatspolizeihauptamt.jpg 37. Obrázek Göringa  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   38. Obrázek zajatců Gestapa  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   39. Obrázek důsledku Křišťálové noci  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:   40. Obrázek zničené synagogy  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  nacht jpg  nacht jpg 41. Obrázek zničené synagogy  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  46,_Berlin,_Synagoge_Fasanenstra%C3%9Fe.jpg?uselang=cs  46,_Berlin,_Synagoge_Fasanenstra%C3%9Fe.jpg?uselang=cs 42. Obrázek zničeného obchodu  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  23,_Magdeburg,_zerst%C3%B6rtes_j%C3%BCdisches_Gesch%C3%A4ft.jpg?uselang=cs  23,_Magdeburg,_zerst%C3%B6rtes_j%C3%BCdisches_Gesch%C3%A4ft.jpg?uselang=cs 43. Obrázek zničeného obchodu  cit . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  08,_M%C3%BCnchen,_Kaufhaus_Uhlfelder,_Zerst%C3%B6rungen.jpg?uselang=cs  08,_M%C3%BCnchen,_Kaufhaus_Uhlfelder,_Zerst%C3%B6rungen.jpg?uselang=cs


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_06.03.44. Název výukového materiálu: FAŠISMUS V ITÁLII. NACISMUS V NĚMECKU. Autor: Mgr. Pavla Rosyvková Datum: Listopad 2011 Předmět: Dějepis."

Podobné prezentace


Reklamy Google