Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tepelné elektrárny Vypracoval: Jiří Herrgott Obor: Technické lyceum Třída: 2L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tepelné elektrárny Vypracoval: Jiří Herrgott Obor: Technické lyceum Třída: 2L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum."— Transkript prezentace:

1 Tepelné elektrárny Vypracoval: Jiří Herrgott Obor: Technické lyceum Třída: 2L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování: 12.01.2016

2 P ODSTATA ZDROJE ENERGIE Tepelné elektrárny jsou zařízení, která na výrobu elektrické energie používají fosilní paliva. Tuhým palivem, které je zároveň nejčastější, bývá hnědé nebo černé uhlí, které se pálí v elektrárnách uhelných. Méně častými jsou kapalná paliva z ropy (oleje, mazut) nebo plynná paliva (nejčastěji zemní plyn), která se spalují v tzv. paroplynových elektrárnách. Palivo slouží k vytvoření velkého množství tepelné energie, kterým se ohřívá voda v parním kotli tak, že vzniká pára, která následně prochází turbínou.Díky otáčení turbíny vzniká v turbogenerátoru elektrický proud.

3 P RINCIP

4 U DRŽITELNOST DO BUDOUCNOSTI Fosilní paliva v současnosti pokrývají celosvětově zhruba tři čtvrtiny konečné spotřeby energií. Pokud energetická náročnost lidstva poroste dosavadním tempem, jsou zásoby fosilních zdrojů energie snadno vyčerpatelné v časovém horizontu, který je zanedbatelný nejen ve srovnání s dobou existence člověka jako živočišného druhu, ale dokonce i s trváním civilizace, neboli s obdobím, o němž máme k dispozici písemné záznamy. Životnost zásob fosilních paliv určená jako podíl zásob a roční spotřeby se počítá v desítkách let.

5 J EJICH NÁHRADA Veškeré nevyčerpatelné zdroje jako sluneční nebo větrné je velice dobrá a ekonomická věc, ale má jeden drobný nedostatek.Pokud je zamračeno nebo zrovna nefouká vítr byli bychom bez elektrické energie. Další nevýhodou těchto zdrojů je ten, že zaberou hodně místa co se týká rozlohy. V budoucnu by tepelné elektrárny mohla nahradit tzv. jaderná fůze.

6 P RINCIP JADERNÉ FŮZE

7 V EDLEJŠÍ PRODUKTY A ZÁTĚŽ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Uhlí po sobě zanechává nespalitelný podíl v hodnotě 25–30 % původního objemu paliva. Z ekologického hlediska jsou problematické tepelné elektrárny spalující fosilní paliva, neboť produkují velký objem škodlivých emisí - například oxidy dusíku (NO x ), oxid siřičitý, prachové částice nebo polycyklické aromatické uhlovodíky. Jsou také významným zdrojem oxidu uhličitého (CO 2 ), který se podílí na vzniku tzv. skleníkového efektu.

8 Z NEČIŠTĚNÍ

9 S OUČASNÁ REVITALIZACE S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Tepelné elektrárny jsou povinně vybaveny odlučovači popílku a odsiřovacími jednotkami, které snižují množství emisí vypouštěných do ovzduší. V letech 1992–1998 elektrárenská společnost ČEZ realizovala ekologický a rozvojový program. V rámci tohoto programu v hodnotě 46 miliard korun přímých investic a cca 65 miliard investic souvisejících bylo v elektrárnách společnosti instalováno celkem 28 odsiřovacích jednotek a 7 fluidních kotlů, došlo k rekonstrukci odlučovačů popílku a modernizaci řídicích systémů elektráren.

10 Z DROJE http://vitejtenazemi.cz/... http://energetika.tzb-info.cz/... http://antiskola.eu/... http://energetika.tzb-info.cz/... https://cs.wikipedia.org/... https://www.cez.cz/... Obrázky: http://fyzika.jreichl.com/... http://technet.idnes.cz/... http://ekolist.cz/...


Stáhnout ppt "Tepelné elektrárny Vypracoval: Jiří Herrgott Obor: Technické lyceum Třída: 2L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google