Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. 28.9.2016 Název šablony: Inovace v chemii52/CH19/15. 2. 2013 Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. 28.9.2016 Název šablony: Inovace v chemii52/CH19/15. 2. 2013 Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda."— Transkript prezentace:

1 Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů Název šablony: Inovace v chemii52/CH19/ Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Chemické děje a chemické rovnice Autor: Mgr. Eva Vrtišková Předmět: Chemie Třída: IX. Tematický okruh: Termochemie Téma: Exotermické a exotermické děje Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT: interaktivní tabule, prezentace v.ppt, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): výklad,doplňuje učivo chem. dějů. Na příkladu fotosyntézy a dýchání vysvětluje exo a endotermické děje Použité zdroje: - Chemie, učebnice pro devátý ročník ZŠ a primu víceletých gymnázií. FRAUS 2007, Plzeň. - Poznámky k učebnicím chemie. (vlastní zdroje)

2 Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů Chemické reakce

3 Co je chemická reakce Děj, při kterém vznikají z výchozích látek (reaktantů) látky jiné (produkty) Jednotlivé látky je možné rozpoznat popř. oddělit Ch.r. se mohou odehrávat nenápadně i bouřlivě Vždy při nich některé vazby zanikají a tvoří se jiné Atomová jádra se při reakcích nemění, celkové množství atomů nebo iontů prvků zůstává konstantní

4 Zákony Zákon zachování hmotnosti Platí pro všechny reakce Platí pro uzavřené soustavy Součet hmotností výchozích látek a produktů reakce je stále stejný Zákon zachování energie Je třeba také respektovat při ch.r. Energie při ch.r. nevzniká ani nezaniká Změny vazeb a uspořádání částic mohou být doprovázeny uvolňováním nebo pohlcováním různých druhů energie (teplo, světlo..)

5 Příklady přeměny energie

6 Termochemie Zabývá se tepelnými změnami při chem.reakci Exotermické reakce. Teplo se uvolňuje Nejznámější exotermická reakce = hoření látek Množství tepla,které se uvolňuje = reakční teplo Energie potřebná na přerušení vazeb vých.látek je menší než uvolněná reakční teplo má záporné znaménko Množství tepla záleží na látkovém množství Označení Qm 2H2(g)+O2(g) 2H2O(l) Qm = -457 kJ/mol takto zapsaná ch.r. = termochemická rovnice

7 Termochemie Endotermické rovnice Teplo se spotřebovává ( dodává) Např. tepelné rozklady látek Reakční teplo má kladné znaménko H2(g) + I2(s) 2HI(g) Qm = 52kJ/mol Hodnota molárního tepla závisí i na skupenství, proto je nutné jej napsat zkratkou s (solidus)-pevné l (liquidus)-kapalné g(gasus) – plynné aq (aquaeus) vodný roztok

8 Srovnání dýchání fotosyntéza Vzpomeňte na základní fakta Při fotosyntéze je potřeba dodat energii = reakce endotermická Při dýchání energie vzniká = reakce exotermická Množství energie uložené v 1 molu glukózy je 2 830kJ Množství energie uvolněné při dýchání je až na znaménko stejné. Platí tzv. 1. termochemický zákon : molární reakční teplo reakce přímé a reakce zpětné je až na znaménko stejné. Qm (exotermická – dýchání) = kJ/mol Qm (endotermická-fotosyntéza) = 2 830kJ/mol

9 Spoj co k sobě patří Endotermická reakce Exotermická reakce Fotosyntéza Dýchání Příjem energie Výdej energie Kladná hodnota Qm Záporná hodnota Qm Hoření Tepelný rozklad látek Hašení vápna


Stáhnout ppt "Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. 28.9.2016 Název šablony: Inovace v chemii52/CH19/15. 2. 2013 Vrtišková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda."

Podobné prezentace


Reklamy Google