Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychické stavy a procesy Název školy: ZŠ Salvátor Název školy: ZŠ Salvátor Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychické stavy a procesy Název školy: ZŠ Salvátor Název školy: ZŠ Salvátor Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158."— Transkript prezentace:

1 Psychické stavy a procesy Název školy: ZŠ Salvátor Název školy: ZŠ Salvátor Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Název výstupu: VY_32_INOVACE_8.6 Název výstupu: VY_32_INOVACE_8.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vzdělávací obor: Výchova k občanství Téma: City Téma: City Předmět dle ŠVP: Osobnostní výchova 8. ročník Předmět dle ŠVP: Osobnostní výchova 8. ročník Autor: Hynek Mikušek Autor: Hynek Mikušek Datum vzniku: srpen 2011 Datum vzniku: srpen 2011

2 Co jsou city Jsou emoce, které vznikají při prožívání různých tělesných stavů Jsou vyvolávány nejrůznějšími věcmi, které na nás působí ať už z vnějšku, nebo zevnitř (např. shlédnutí komické situace = radost; bolest zubů = špatná nálada) Příklady citů – láska, smutek, hněv, dobrá nálada, strach, odpor, rozpaky, nenávist…

3 Některé skupiny citů Tělesné = projev prožívání aktuálního stavu organismu (únava, bolest, hlad, žízeň, sexuální touha…) Citové reakce = krátkodobé stavy vyvolané vnějšími vlivy -1) útočné (hněv) -2) obranné (strach, odpor…) -3) sociální (obdiv, respekt…) Citové stavy = nálady – dlouhotrvající málo intenzivní prožívání stavů, které na delší dobu člověka ovlivňují (pozitivní i negativní) Citové vztahy = nezávislé na vůli člověka, vyvolané podněty určité hodnoty – kladné, neutrální, záporné (žárlivost, láska, přátelství, nenávist, sympatie…)

4 Vyšší city City tzv. společenského vědomí Vznikají v procesu socializace člověka Jsou typické jen pro člověka

5 Rozdělení vyšších citů Intelektuální = vznikají pří poznávací činnosti (zvědavost, překvapení, zklamání při poznání pravdy, pochybování, radost z poznávání nového…) Estetické = vznikají při hodnocení krásy např. uměleckých děl, lidských i přírodních výtvorů (cit krásna, harmonie, ošklivosti, komického…) Etické = vznikají při dodržování či porušování mravních principů u sebe nebo druhých lidí (pocit viny, křivdy, nespravedlnosti, výčitky svědomí…)

6 Nižší city Nižší emoce jsou spojeny s instinkty (vrozené reakce) a pudy (cílená činnost až nutkání vycházející ze základních životních potřeb) Jsou na rozdíl od zvířat racionálně kontrolovány a kultivovány Mohou mít podobu afektu, nálady, vášně (například pocit únavy, bolesti, hladu, pláč, strach, leknutí…)

7 Afekt = přehnaná citová reakce, kterou může člověk prožívat při ohrožení Vášeň = velmi silný citový vztah např. k hudbě, knize, k počítači, druhému člověku, zvířeti, alkoholu, cigaretě, k činnosti (koníčku)… Nálada = dlouhodobý citový stav, který ovlivňuje naše chování, jednání a prožívání

8 Vlastnosti citů Protikladnost = většina citů má své protiklady (láska – nenávist, smutek – radost…) Smíšenost = většinou prožíváme více citů najednou (strach + nervozita…) Pestrost časového trvání = od krátké chvíle přes měsíce, roky… Nakažlivost = city se mohou přenášet na druhé (smích kamaráda může vyvolat i náš smích…) Adaptace = změna v intenzitě citu vyvolaná na opakující se podnět (strach může slábnout…) Aktuálnost citů = neopakovatelnost jednoho citu v téže podobě (nikdy nezažiji stejný cit na stejný podnět…) Podmíněnost = opakováním určitých podnětů se upevní citová reakce, která může přetrvat i po změně podnětů (strach z rybích pokrmů, protože někdy někomu zaskočila rybí kost…) Hloubka = někdo cit prožívá celým tělem, někdo jen na povrchu

9 Test k zamyšlení 1. Vysvětli, co jsou city. 2. Uveď příklady citů. 3. Co rozumíme pod pojmem „citové stavy“. 4. Uveď některé druhy tělesných citů. 5. Uveď rozdělení vyšších citů. 6. Co rozumíme pod pojmem „nižší city“. 7. Co je to „afekt“. 8. Co označujeme jako „vášeň“. 9. Uveď alespoň pět vlastností citů.

10 Řešení testu Ad1) Emoce, které vznikají při prožívání různých tělesných stavů Ad2) Láska, smutek, hněv, strach, odpor, nenávist, dobrá nálada… Ad3) Nálady = dlouhotrvající málo intenzivní prožívání stavů, které delší dobu ovlivňují člověka Ad4) Únava, bolest, hlad, žízeň, sex. touha… Ad5) Intelektuální, estetické, etické Ad6) Nižší emoce, které jsou spojeny s instinkty a pudy, které jsou u člověka kontrolovány a kultivovány Ad7) Přehnaná citová reakce Ad8) Velmi silný citový vztah Ad9) Protikladnost, smíšenost, nakažlivost, adaptace, aktuálnost, podmíněnost, hloubka…

11 Prameny a literatura

12 Anotace Tato prezentace je určena k výuce psychických stavů a procesů pro vzdělávací obor výchova k občanství na II. stupni ZŠ. Žáci se seznámí s pojmy city, afekt, vášeň, nálada, se základními druhy a vlastnostmi citů. Budou vedeni k uvědomění si svých emocí, jejich příčin a vlivu na své chování a aktivitu. Své znalosti si mohou vyzkoušet v testu a porovnat je s uvedeným řešením.


Stáhnout ppt "Psychické stavy a procesy Název školy: ZŠ Salvátor Název školy: ZŠ Salvátor Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158."

Podobné prezentace


Reklamy Google