Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multitechnik divize II, s.r.o. Na příkopech 1782, Chomutov Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Ing. Kamil Šlachta, Louny 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multitechnik divize II, s.r.o. Na příkopech 1782, Chomutov Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Ing. Kamil Šlachta, Louny 2010."— Transkript prezentace:

1 Multitechnik divize II, s.r.o. Na příkopech 1782, Chomutov Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Ing. Kamil Šlachta, Louny 2010

2 Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Stávající stav: Záměrem investora je využít území ke zlepšení pěší dopravy v dané lokalitě. Investor přistupuje k výstavbě chodníku ve stávající zeleni, podél místní komunikace v ul. F. Chlouby, v severovýchodní části města Louny. Zábor tvoří částečně místní komunikace, částečně zeleň. Chodník je napojen na stávající chodník v ul. ČSA. K chodníku budou napojeny přístupy z panelového domu, na chodník bude napojena plocha pro umístění nádob na komunální odpad, kde bude provedeno oplocení.

3 Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Návrh řešení: V průběhu vytváření projektové dokumentace byly vytvořeny celkem tři variantní řešení. Ve dvou variantách byla navržena rekonstrukce veřejného osvětlení a kácení vzrostlé zeleně. S ohledem na zachování stávajícího veřejného osvětlení a vzrostlé zeleně byly tyto dvě varianty vyřazeny. Byla vybrána varianta číslo 3, která je navržena bez zásahu do stávajícího veřejného osvětlení a bez kácení vzrostlé zeleně tak, že se jim navrhovaný chodník vyhne. Plocha zájmového území je 300m 2, délka nového chodníku je 150m, proměnná šířka chodníku je stanovena 1,5-2,25m. Plochy jsou navrženy v konstrukci v tl.240mm (občasný pojezd). Kryt komunikací je navržen z betonové dlažby. Zpevněná plocha pro kontejnery se navrhuje v souladu standard města Loun 1,5x1,5m pro kontejner. Kontejnery budou oploceny plotem z drátěného pletiva. Odvodnění krytu chodníku je zajištěno podélným a příčným sklonem do stávajících uličních vpustí (UV1; UV2), tyto budou vyměněny za nové. V rámci projektu budou zřízeny varovné pruhy v místě vjezdu a v místě pro přecházení. Chodníky se navrhují v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

4 Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Orientační situace – umístění stavby

5 Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Náklady: Náklady na zřízení chodníku činí 900 tisíc Kč

6 Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Letecký pohled

7 Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Pohled z ulice Čs. Armády

8 Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Pohled na řadové garáže

9 Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Pohled do ulice Josefa Schovánka

10 Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Situace - navržené řešení první část

11 Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Situace - navržené řešení druhá část

12 Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Situace – detail kontejnerového stání

13 Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Letecký pohled

14 Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Pohled z ulice Čs. Armády

15 Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Pohled na řadové garáže

16 Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Pohled směr ulice Čs. Armády


Stáhnout ppt "Multitechnik divize II, s.r.o. Na příkopech 1782, Chomutov Vybudování chodníku v ul. F. Chlouby Ing. Kamil Šlachta, Louny 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google