Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 /iop Úvodní slovo Seminář pro předkladatele IPRM v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 /iop Úvodní slovo Seminář pro předkladatele IPRM v."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Úvodní slovo Seminář pro předkladatele IPRM v IOP Olomouc 6.10.2008 Praha 9.10.2008 Olomouc 6.10.2008 Praha 9.10.2008

2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Výzva pro předkládání IPRM  časově uzavřená výzva 6.8.2008 – 31.12.2008  pro města nad 20 000 obyv. (kromě hl. města Prahy)  min. hranice celkových výdajů IPRM: města nad 50 000 obyv.: 3 mil. EUR města 20 000 – 50 000 obyv.: 2 mil. EUR  typy projektů: revitalizace veřejných prostranství regenerace bytových domů  termín dokončení realizace IPRM: 2015

3 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Celkový finanční objem prostředků na 5.2 z ERDF: 192,6 mil. EUR 5.2a) 115,5 mil. EUR 5.2b) 63,5 mil. EUR 5.2c) 13,5 mil. EUR

4 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Vybraná zóna  souvislá plocha území města  koncentrace negativních jevů  musí vykazovat alespoň 3 kritéria z článku 47 Nařízení (ES) č. 1828/2006  Území vybrané městem nesmí být shodné ani se zčásti překrývat s územím, na kterém bude v letech realizace IPRM poskytována podpora revitalizace veřejného prostranství ze SF nebo národních dotací.

5 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Forma a způsob podání žádostí  Příručka pro předkladatele IPRM: http://www.strukturalni- fondy.cz/iop/prirucka-pro-predkladatele-iprmhttp://www.strukturalni- fondy.cz/iop/prirucka-pro-predkladatele-iprm  nutné odevzdat: formulář žádosti + povinné přílohy  formulář žádosti a přílohy ve 2 paré v tištěné verzi + 1 CD  formulář žádosti musí být podepsán statutárním zástupcem města

6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Povinné přílohy žádosti k IPRM 1. Dokument IPRM 2. Povinné přílohy k IPRM: - situační výkres zóny zakreslený do kopie územního plánu, - mapa celého města s vyznačenou zónou, - usnesení zastupitelstva o závazku spolufinancování, - doklad o zjišťovacím řízení o vlivu na ŽP, - indikativní seznam projektů, - projektové listy.

7 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Regionální pracoviště MMR RP Střední ČechyPrahaJUDr. Antonín Krejčí RP JihozápadČeské BudějoviceIng. Marcela Houdková RP SeverozápadChomutovIng. Lenka Kynčilová RP SeverovýchodHradec KrálovéJUDr. Antonín Krejčí RP Střední MoravaOlomoucIng. Jana Římská RP JihovýchodBrnoIng. Marcela Ondráčková RP MoravskoslezskoOstravaIng. Miroslav Kopečný poskytují konzultace, přijímají žádosti k IPRM

8 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Orientační harmonogram administrace IPRM

9 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Orientační harmonogram administrace IPRM

10 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Orientační harmonogram administrace IPRM

11 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Proces přípravy IPRM ŘO vyhlásí výzvu na předkládání IPRM Město předloží IPRM ŘO schválí IPRM (na návrh výběrové komise) Dohoda mezi MMR a městem

12 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Proces přípravy projektů Město vybere a schválí projekty (v souladu s IPRM) CRR provede kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí ŘO vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace Žadatelé předloží projekty na město Město vyhlásí výzvu na předkládání projektů

13 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Vstupní kritéria pro výběr zóny

14 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Vstupní kritéria Vstupní kritéria Srovnávací hodnoty vstupních kritérií dle čl. 47 Nařízení (ES) 1828/2006 byly projednány s EK v červenci 2008. Byla schválena pouze kritéria a, b, c, d, e, g, h, i. Tabulka s hodnotami – příloha č. 1 Příručky pro předkladatele IPRM. Pomocná metodika k srovnávacím hodnotám je uveřejněna na http://www.mmr.cz/integrovane-plany-rozvoje-mest http://www.mmr.cz/integrovane-plany-rozvoje-mest

15 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop a) vysoká míra chudoby a vyloučení Výše příspěvku hmotné nouze na občana v Kč. vzorec : objem prostředků / počet obyvatel Objem příspěvku HN: příspěvek HN vyplacený za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 za vybranou zónu. Zdroj dat : Místní správa Referenční datum : 31.12.2007 _____________________________ b) vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti Počet osob nezaměstnaných déle než 12 měsíců jako procento z počtu ekonomicky aktivních obyvatel. Zdroj dat : Úřad práce Referenční datum : 31.12.2005

16 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop c) Neuspokojivý demografický vývoj Počet obyvatel ve věku nad 65 a více let jako procento z celkového počtu obyvatel. vzorec : počet obyvatel nad 65 let / počet obyvatel celkem *100 Zdroj dat : Místní správa Referenční datum: 31.12.2001 _________________________________________________ d) nízká úroveň vzdělání Počet obyvatel starších 15 let s nejvýše základním vzděláním jako procento z počtu obyvatel nad 15 let vzorec : počet obyvatel nad 15 let se základním vzděláním a nedokončeným základním vzděláním a bez vzdělání / Celkový počet obyvatel * 100 Zdroj dat : ČSÚ SLDB 2001 Referenční datum : 2001

17 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop e) vysoká úroveň kriminality Počet trestných činů zaznamenaných policií na 1000 obyvatel. Vzorec : počet trestných činů / počet obyvatel *1000 Zdroj dat: Policie ČR Referenční datum : 2006 _________________________________________________ g) nízká míra hospodářské aktivity Počet ekonomicky aktivních obyvatel jako procento z celkového počtu obyvatel. vzorec : počet ekonomicky aktivních obyvatel / celkový počet obyvatel *100 Zdroj dat : ČSÚ SLDB 2001 Referenční datum : 2001

18 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop h) počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků Počet cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu jako procento z celkového počtu obyvatel. vzorec : počet osob s povolením k pobytu / celkový počet obyvatel *100 Zdroj dat : Ministerstvo vnitra Referenční datum : 2008 ____________________________________________________ i) poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí Počet domů s byty postavených před rokem 1991 jako procento z celkového počtu domů s byty. Zdroj dat : Místní správa Zdroj dat : 2001 Domy s byty = bytové i rodinné domy. Domy postavené před rokem 1991 : Domy, které byly zkolaudovány před rokem 1991 tzn. do 31.12.1990

19 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Změny v Příručce pro předkladatele IPRM v IOP

20 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Změny v Příručce pro předkladatele IPRM Aktualizace proběhne po seminářích pro předkladatele IPRM. Změna č. 1 Příručka oddíl A.2 Podmínky stanovené IOP : Celkové výdaje aktivit 5.2 b) IOP na regeneraci bytových domů budou ve výši minimálně 40%.

21 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Změna č. 2 IPRM a posuzování vlivu na ŽP doklad se stanoviskem příslušného úřadu, dle kterého není vyžadováno na IPRM zjišťovací řízení nebo oznámení koncepce příslušnému úřadu nebo závěr zjišťovacího řízení nebo výsledek posuzování vlivu na ŽP (dokument SEA) Výsledek zjišťovacího řízení nebo dokument SEA doloží předkladatel při podepsání dohody (orient. březen-duben).

22 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Změna č. 3 Charakter a výše podpory V oblasti intervence 5.2 nedovolená veřejná podpora není v aktivitě Revitalizace veřejného prostranství (projekty v 5.2 a, 5.2 c). Výše podpory z ERDF v této aktivitě je 85% způsobilých výdajů na projekt. Aktivita Regenerace bytových domů (projekty v 5.2 b, 5.2 c) se považuje za veřejnou podporu. Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo Evropskou komisi o notifikaci této aktivity. Výsledek notifikačního řízení se předpokládá do konce roku 2008.

23 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Výše a charakter podpory do schválení žádosti o notifikaci Dotace bude poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis“; tzn. že součet všech veřejných podpor mu poskytnutých podle pravidla „de minimis“ včetně dotace, o niž žádá, nepřesáhl v posledním tříletém období částku v Kč odpovídající 200 000 EUR.

24 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Výše a charakter podpory do schválení žádosti o notifikaci Maximální výše podpory v režimu de minimis bude činit 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt. V případě poskytnutí podpory de minimis bude příjemce informován, že se jedná o podporu uvedeného typu. Zároveň musí příjemce poskytnout prohlášení, ve kterém uvede, zda obdržel jakoukoli jinou podporu z veřejných zdrojů v průběhu posledních tří let a v jaké výši.

25 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Výše a charakter podpory po schválení žádosti o notifikaci Dotace bude poskytována dle závěru notifikace Evropské komise na základě Pokynů k regionální podpoře na období 2007 – 2013. Celková výše veřejné podpory ze zdrojů ČR a EU nepřekročí limity stanovené EK podle Regionální mapy intenzity veřejné podpory ČR na léta 2007 – 2013. Maximální výše dotace: 40 % velké podniky (250 a více zaměstnanců) 50 % střední podniky (50 až 249 zaměstnanců) 60 % malé podniky (méně než 50 zaměstnanců) Výjimka: region Jihozápad - 36 % u velkých podniků do roku 2010, 30 % u velkých podniků v období 2011-2013.

26 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Změna č. 4 Doplnění kapitoly - Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje se řídí dokumentem „Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013“ a dále doporučujícím výkladem pravidel způsobilých výdajů „Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013.

27 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Základní pojmy pro potřeby IOP: Veřejným prostranstvím jsou podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Opravou se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do původního a provozuschopného stavu.

28 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Technické zhodnocení jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, pokud pořizovací cena převýšila částku 40 000,- Kč nebo dle interních předpisů příjemce u jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku a majetek byl v tomto roce uveden do používání. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti majetku. Rekonstrukcí se rozumí stavební zásah do majetku, který má za následek změnu a to účelu, nebo technických parametrů. Bytový dům je stavbou pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, má 4 a více bytů.

29 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Revitalizace veřejného prostranství (projekty v 5.2a a 5.2c) Výdaje musí být vynaloženy v souvislosti se zkvalitněním veřejných prostranství sídlišť ve vazbě na obnovu bytových domů problémových sídlišť. Počáteční datum pro způsobilost výdajů je 1.1.2007, datum ukončení způsobilosti výdajů je 30.6.2015.

30 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Pro aktivitu Regenerace veřejného prostranství jsou způsobilé : výdaje na projektovou dokumentaci k vydání povolení stavby max. do výše 5% celkových způsobilých výdajů projektu; nákup služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu, nákup pozemků nezbytně související s realizací projektu max. do 10% celkových způsobilých výdajů projektu;

31 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Pro aktivitu Regenerace veřejného prostranství jsou způsobilé : stavební práce např.: výstavba a technické zhodnocení dopravní a technické infrastruktury, budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití zřizování a úpravy vodních zdrojů a vodních ploch,úpravy a zřizování dětských hřišť; výdaje na povinnou publicitu projektu; daň z přidané hodnoty u neplátců DPH; daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu.

32 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Regenerace bytových domů (projekty v 5.2b, 5.2c) Podpora bude mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, podporu nelze využít na provádění oprav či údržby. Způsobilé jsou pouze investiční náklady do společných prostor bytových domů a výdaje na vybudování sociálního bydlení dle podmínek stanovených v Příručce pro předkladatele IPRM.

33 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Regenerace bytových domů Počáteční datum způsobilosti výdajů je den, kdy CRR vydá žadateli písemné potvrzení, že předložený projekt splnil podmínky způsobilosti. Před datem vydání nesmí být zahájeny stavební práce nebo dán závazný příslib objednávky zařízení, nesmí být rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky. Písemné potvrzení o splnění podmínek způsobilosti neznamená vznik nároku na schválení projektu ani na poskytnutí dotace.

34 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Pro aktivitu Regenerace bytových domů jsou způsobilé : pouze investiční výdaje; modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného majetku např.: zateplení obvodového pláště domu; pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu; odstranění statických poruch domu; rekonstrukce, modernizace společných prostor; sanace základů a hydroizolace spodní stavby; rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů ; stavební práce např. rekonstrukce prostor na sociální byty; daň z přidané hodnoty u neplátců DPH; daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu.

35 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Informace Text výzvy, Příručku pro předkladatele IPRM včetně kontaktů naleznete na: www.strukturalni-fondy.cz/iop Dotazy k IPRM, aktuality, pozvánky na semináře budou uveřejněny na: http://www.mmr.cz/integrovane-plany-rozvoje-mest

36 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz /iop Děkujeme Vám za pozornost Řídící orgán IOP a odbor podpory bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 /iop Úvodní slovo Seminář pro předkladatele IPRM v."

Podobné prezentace


Reklamy Google