Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ OBCHOD – úloha zahraničního obchodu v ekonomice, specifika fungování zahraničního obchodu vybraných odvětví v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ OBCHOD – úloha zahraničního obchodu v ekonomice, specifika fungování zahraničního obchodu vybraných odvětví v ČR."— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ OBCHOD – úloha zahraničního obchodu v ekonomice, specifika fungování zahraničního obchodu vybraných odvětví v ČR

2 Osnova přednášky 1. 1. Obecné funkce zahraničního obchodu v ekonomice 2. 2. Specifika fungování zahraničního obchodu v ČR – minulost, současnost 3. 3. Transformační změna zahraničního obchodu ČR a) a) Teritoriální struktura mezinárodního obchodu – odvětvový pohled b) b) Komoditní struktura mezinárodního obchodu – odvětvový pohled Pozn. Veškerá uváděná data pocházejí z materiálu ČSÚ a analytických materiálů MPO ČR

3 Obecné funkce zahraničního obchodu v ekonomice Transformační funkce – vliv na utváření stavu vnitřní ekonomické rovnováhy – transformace struktury domácí produkce (dovozy – korekce limitů na straně přírodních podmínek či ekonomických podmínek). Růstová funkce – „související s vytvářením specializačního profilu ekonomiky – malá ekonomika spojená s exportní výkonností a konkurenční schopností produktů na zahraničních trzích (nové technologie, know – how) Bariéra růstu domácí ekonomiky – protekcionistické teorie, podmínky fungování zahraničního obchodu v centrálně direktivní ekonomice

4 Obecné funkce zahraničního obchodu v ekonomice Sledovaná podílem vývozu na HDP Objemem vývozu v USD na jednoho obyvatele Empirické analýzy – korelační vztahy: Negativní korelace ve smyslu čím je ekonomika větší, tím je její průměrné relativní zapojení do mezinárodní dělby práce (zahraničního obchodu) menší Pozitivní korelace ve smyslu čím je ekonomika vyspělejší (exportní výkonnost a konkurenceschopnost na zahraničních trzích), tím intenzivněji je zapojena do mezinárodní dělby práce (zahraničního obchodu).

5 Specifika fungování zahraničního obchodu v ČR – minulost, současnost Závěry dokládají, že hospodářství ČR bylo v minulosti nedostatečně otevřeno vůči vnějšímu prostředí a vývojové tendence míry otevřenosti ukazovaly na zpomalování tohoto procesu. S transformací české ekonomiky od centrálně plánované na ekonomiku tržní dochází k pozitivním vlivům na dynamizaci zahraničního obchodu.

6 Intenzita zapojení vybraných zemí do zahr. obchodu

7 Teritoriální struktura čs. zahraničního obchodu

8 Komoditní struktura čs. vývozu a dovozu 1989 Struktura zahraničního obchodu československé centrálně řízené ekonomiky byla do značné míry daná na straně dovozu: Vysokým podílem surovin a paliv Vysokým podílem strojů a zařízení domácí výrobou nedostupné Relativně malým a stagnujícím podílem dovozu spotřebního zboží Orientace vývozu na země RVHP s dominancí bývalého SSSR s následkem nižší náročnosti na parametry vyvážené produkce.

9 Komoditní struktura čs.dovozu 1989

10 Komoditní struktura čs.vývozu 1989

11 Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR

12 Zbožová struktura zahraničního obchodu ČR - pokračování

13 Saldo obchodní bilance ČR 1989 - 1998

14 Saldo obchodní bilance ČR 2011 - 2012

15 Současnost zahraničního obchodu ČR Podíl zaměstnanců pracujících v průmyslu a stavebnictví je v Česku nejvyšší ve srovnání s ostatní Evropou. Jenže stále více Čechů míří za prací do sektoru služeb. Vyplývá to z analýzy Českého statistického úřadu. Podle ní v průmyslu a stavebnictví loni pracovalo 1,83 milionu Čechů. To je 37,8 procenta všech zaměstnanců. Průměr členských států evropské osmadvacítky přitom je pouze 24,7 procenta. "Markantní je to zejména v případě zpracovatelského průmyslu, ve kterém podíl všech pracujících ve věku 15 až 64 let dosahoval za Českou republiku 26,3 procenta, vůbec nejvíce ze všech zemí Evropské unie," uvedl statistický úřad. Unijní průměr činil pouhých 15,6 procenta celkové zaměstnanosti v členských zemích. Zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/podnikani-a-prace/cesko-drzi-prumysl- pracuje-v-nem-nejvice-lidi-v-eu_323789.html

16 Současnost zahraničního obchodu ČR Východiska:   Zpracovatelský průmysl (ZP) se významnou měrou podílí na tvorbě hrubého domácího produktu.   V roce 2013 činil jeho podíl na hrubé přidané hodnotě (HPH) 25,1 procent (v běžných cenách, sezonně očištěno),   Podíl ZP na celkových tržbách průmyslu ČR v roce 2013 dosáhl 90,9 % a oproti roku 2012 vývoz rostl tempem (+4,2 %), než dovoz (+2 %) kladné saldo ZP meziročně vzrostlo o 12 % tj. o 516 mld. Kč. .  Jasným lídrem v celkových tržbách ZP za prodej vlastních výrobků a služeb je výroba motorových vozidel (CZ-NACE 29), kde podíl činil 23,1 %, obdobně jako v roce 2012.

17 Současnost zahraničního obchodu ČR Jako druhá v pořadí skončila v loňském roce výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení (CZ-NACE 25) s podílem 8,7 %, následována CZ-NACE 28 Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených (8,1 %). Na opačném konci žebříčku tržeb figurovaly tradičně oddíly CZ-NACE 15 Výroba usní a souvisejících výrobků (0,14 %), CZ-NACE 12 Výroba tabákových výrobků (0,2 %) a CZ-NACE 14 Výroba oděvů (0,39 %).

18 Současnost zahraničního obchodu ČR Použité označení:

19 Zastoupení oddílů zahraničního obchodu ČR dle CZ NACE

20 Současnost zahraničního obchodu ČR

21 Rok 2013 potvrdil pokračující rostoucí trend a skončil s nejvyšším přebytkem 516 mld.

22 Současnost zahraničního obchodu ČR   Nejvyšší kladné saldo bilance zahraničního obchodu CZ-CPA 29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů CZ-CPA 28 Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených CZ-CPA 27 Výroba elektrických zařízení   Naopak největší záporné saldo dosáhly výrobky CZ-CPA 20 Výroba chemických látek a chemických přípravků CZ-CPA 21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků CZ-CPA 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství   Z přehledu je přitom zřejmé, že klíčovou roli v zahraničním obchodu sehrála produkce CZ-CPA 29 a dále má významný podíl CZ-CPA 28 a CZ CPA 25

23 Současnost zahraničního obchodu ČR teritoriální pohled

24 CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

25

26

27

28 CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

29

30 CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ

31

32

33 CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ

34

35

36 CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

37

38

39 CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

40

41

42 CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

43

44

45 CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

46

47

48 CZ-NACE 19 - VÝROBA KOKSU A RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTŮ

49

50

51 CZ-NACE 20 – VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

52

53

54 CZ-NACE 21 – VÝROBA ZÁKLADNÍCH FARMACEUTICKÝCH VÝROBKŮ A FARMACEUTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

55

56

57 CZ-NACE 22 – VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

58

59

60 CZ-NACE 23 - VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ

61

62

63 CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

64

65

66 CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

67

68

69 CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

70

71

72 CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

73

74

75 CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

76

77

78 CZ-NACE 29 - VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ

79

80

81 CZ-NACE 30 - VÝROBA OSTATNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ

82

83

84 CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

85

86 CZ-NACE 32 – OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

87

88

89 EU – hlavní obchodní partner ČR

90

91 LITERATURA Kubišta V. a kol.: Mezinárodní ekonomické vztahy, HZ Editio s.r.o. Praha, 1999, str. 202. - 230. ISBN 808 60 09-29-7 Kubišta, Václav. Mezinárodní ekonomické vztahy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 375 s. ISBN 9788073801915. FACTS ON FOREIGN TRADE OF THE CZECH REPUBLIC 2012, MPO a ČSÚ květen 2013. Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2013, odbor ekonomických analýz, MPO Praha, říjen 2014 Za MPO zpracovaly: Sekce průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní. Ministerstvo zemědělství (MZe), Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/podnikani-a-prace/cesko-drzi- prumysl-pracuje-v-nem-nejvice-lidi-v-eu_323789.html


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ OBCHOD – úloha zahraničního obchodu v ekonomice, specifika fungování zahraničního obchodu vybraných odvětví v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google