Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠkolaKatolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč 674 01 Název projektuModerní škola Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0464 ŠablonaIII/2 Inovace a zkvalitnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠkolaKatolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč 674 01 Název projektuModerní škola Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0464 ŠablonaIII/2 Inovace a zkvalitnění."— Transkript prezentace:

1 ŠkolaKatolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč 674 01 Název projektuModerní škola Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0464 ŠablonaIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor DUM Drahomír Havlíček Název DUM Romeo a Julie Kód DUMVY_32_INOVACE_ 1.3.8 Datum vytvoření 1. 11. 2012 Předmět Český jazyk a literatura Tematická oblast Interpretace uměleckého díla Výstup ŠVP Žák interpretuje umělecký text. Anotace DUMPrezentace obsahující rozbor díla Romeo a Julie. Základní informace o W. Shakespearovi. Metodický popis Prezentace podporující interpretaci díla Romeo a Julie. Východisko k analýze díla u ústní maturitní zkoušky. Hodnocení Prezentace se osvědčila. Žáci vycházeli při rozboru ze samostatné četby a vhodně reagovali na přednášené učivo. Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

2 Romeo a Julie William Shakespeare

3 Okolnosti vzniku autorovo rané dílo dokončeno pravděpodobně v l. 1595 – 1596 období vrcholící tzv. sonetové horečky v Anglii → v řeči Romea a Julie patrný vliv Shakespearových sonetů námět z tragické pověsti pocházející ze středověké Itálie

4 Děj knihy ve Veroně dva znepřátelené rody – Montekové a Kapuletové Romeo Montek a Julie Kapuletová se do sebe zamilují → uzavřou tajný sňatek Romeo vykázán z města za vraždu Tybalta snaha přimět rodiče k respektování jejich lásky nešťastnou shodou okolností končí tragicky → smrt Romea i Julie znepřátelené rody se usmíří nad jejich mrtvolami

5 Hlavní postavy Romeo Montek – mladý muž, zvyklý radovat se ze života, užívat si plnými doušky, na první pohled se zamiluje do Julie (hloubavý, což se odráží v jeho jazyce), Julie Kapuletová – mladá dívka, stojí mezi snahou respektovat rodiče a láskou k Romeovi postavy nejsou příliš prokresleny, v popředí jejich vzájemný cit a vazba na rody představitelé renesančních vlastností: prudká citovost, i rozumovost, sebevědomí, odvaha, touha rozhodovat o vlastním osudu, právo na samostatnost a svobodnou volbu

6 Prostor a čas město Verona čas blíže nespecifikován → příběh se může odehrávat kdykoli (nadčasovost díla) stejně tak zatajen důvod sváru obou rodů → příčinou cokoli (nadčasovost) Chór Dva rody vznešené a mocné stejně v překrásné Veroně – kam vás teď zvem – krev krví znovu smáčí beznadějně, starou zášť živí novým plamenem. (str. 7)

7 Jazykové prostředky literární forma: střídání prózy a poezie, verš má převahu metrická rytmická pravidelnost verše výrazná hudebnost verše dána nápadně vysokým počtem rýmovaných veršů výrazná slovní hra daná slovními hříčkami různého typu (úvodní dialog Samsona a Řehoře, řeč Merkucia oproti řeči Romea)

8 Blankvers pětistopý jambický verš deseti až jedenáctislabičný většinou ukončen nepřízvučnou slabikou nerýmovaný a neuspořádaný do strof známý právě z her W. Shakespeare vhodný pro dialog → dá se vhodně členit na menší části typický pro anglickou literaturu v češtině málo obvyklý – eposy J. Zeyera, Máj K. H. Máchy

9 Sonet česky znělka báseň s pravidelnou strukturou 14 veršů

10 Italský sonet italský sonet: osmiverší a šestiverší rýmové schéma osmiverší: a-b-a-b, a-b-a-b, poté a-b-b-a, a-b-b-a rýmové schéma šestiverší: c-d-e-c-d-e a c-d-c-c-d-c, poté uvedena i další rýmová schémata devátý verš (tzv. volta) obrat v celé básni a změna tématu či atmosféry sonetu.

11 Anglický sonet označován jako shakespearovský tři čtyřverší a dvojverší, závěrečné dvojverší (couplet) pak přináší nečekaný tematický nebo obrazový obrat rýmové schéma sonetu je a-b-a-b, c-d-c-d, e-f-e-f, g-g.

12 Sonety ve hře Romeo a Julie První setkání Romea a Julie Romeo Jestli má ruka nevhodně a směle znesvěcuje tvou dlaň, tu svatyni, ať rty jsou poutníci, co uzarděle svým něžným hříchem ten hřích odčiní. Julie Své ruce křivdíš, a to velice, vždyť jako svátost vzýváš mne svou dlaní, poutník se dotkne ruky světice, dlaň líbá dlaň, než vyřkne zbožné přání.

13 Romeo Světice mají rty – i poutníci. Julie Ty rty jsou, poutníče, jen na modlení. Romeo Světice, vyslyš ústa prosící – beznaděj ihned víru se změní. Julie Vyslechnu mlčky tvoje svaté přání. Romeo Tvé mlčení je pro mne požehnání.

14 formální podobu sonetu mají i promluvy chóru v prologu a na začátku II. části hry

15 Další jazykové prostředky metafora přirovnání

16 Kompozice zachována kompozice klasického dramatu: expozice – kolize – krize – peripetie - katastrofa prolog a pět částí

17 Inspirace pro další díla inspirace pro další díla, symbol veliké a tragické lásky např. novela Petr a Lucie, český román Jana Otčenáška Romeo, Julie a tma často zpracováváno i jako film, různé aktualizace

18 William Skakespeare (1564 – 1616) největší anglický i světový dramatik básník, především autor sonetů soukromý život zahalen tajemstvím majitel jedné z nejlepších divadelních společností - Globe autor komedií (Zkrocení zlé ženy, Mnoho povyku pro nic, Jak se vám líbí, Večer tříkrálový), tragédií (Hamlet, Othello, Král Lear, Mackbeth), historických her (Jindřich VI., Richard III.)

19 Překladatelé první do češtiny Josef Václav Sládek (druhá pol. 19. století) dnes považovány za nejlepší překlady Martina Hilského

20 Seznam použitých zdrojů: SHAKESPEARE, William. Romeo a Julie. Vyd. 2. Překlad Martin Hilský. Brno: Atlantis, 2006, 151 s. ISBN 978-80-7108-278-1. KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. 2. přepracované vyd. Praha: Albatros, 1997, 573 p. ISBN 80-000-0527-1.


Stáhnout ppt "ŠkolaKatolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč 674 01 Název projektuModerní škola Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0464 ŠablonaIII/2 Inovace a zkvalitnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google