Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. OBLAST Dějiny hudby a její osobnosti. Starověké umění  Název školy: Základní škola Francova Lhota  Autor: Mgr. Lada Martinková  Název: VY_12_INOVACE_03_Starověké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. OBLAST Dějiny hudby a její osobnosti. Starověké umění  Název školy: Základní škola Francova Lhota  Autor: Mgr. Lada Martinková  Název: VY_12_INOVACE_03_Starověké."— Transkript prezentace:

1 1. OBLAST Dějiny hudby a její osobnosti

2 Starověké umění  Název školy: Základní škola Francova Lhota  Autor: Mgr. Lada Martinková  Název: VY_12_INOVACE_03_Starověké a středověké umění  Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2506  Anotace: Žák bude seznámen s kulturou starověku a středověku, zejména pak s uměním hudebním.  Očekávaný výstup: Žák bude schopen vystihnout základní znaky starověké a středověké hudby. Na základě poslechu bezpečně pozná gregoriánský chorál.  Druh učebního materiálu: Pracovní prezentace.

3 1. STAROVĚKÉ UMĚNÍ Starověké umění dělíme na:  Umění Blízkého a Středního východu  Antické umění

4 1. STAROVĚKÉ UMĚNÍ Umění Blízkého a Středního východu Tato území jsou prakolébkou naší kultury. Patří sem velké kultury jako je egyptská a mezopotámská. U Egypťanů byl panovníkem faraon. Byl zde rozvíjen kult posmrtného života a převtělení. Hudba měla významné postavení. Zněla při různých obřadech i slavnostních příležitostech.

5 1. STAROVĚKÉ UMĚNÍ Umění Blízkého a Středního východu Hudba byla nejen žádanou zvukovou dekorací a kulisou, ale i zábavou. Úkol: Vysvětlete spojení zvuková dekorace či hudba jako kulisa. Úkol: Vysvětlete spojení zvuková dekorace či hudba jako kulisa. Škála hudebních nástrojů je taktéž bohatá. Ve starověku se objevují harfové nástroje, různé druhy píšťal, ale i nástroje bicí. Hudebníky jsou muži i ženy.

6 1. STAROVĚKÉ UMĚNÍ Umění Blízkého a Středního východu Později se do popředí dostává také kultura židovská. Židovský náboženský jednohlasý zpěv přechází pak do chorálního jednohlasu. Ten má velkou zásluhu na formování tzv. gregoriánského chorálu. Hudba je i dnes pro Židy prostředníkem mezi Bohem a člověkem.

7 1. STAROVĚKÉ UMĚNÍ Antické umění Pokud mluvíme o antickém umění, myslíme tím umění starověkého Řecka a Říma. Umění Řecka bylo uměním harmonie a fyzické i duševní krásy. Úkol: Jaký český ekvivalent byste přiřadili ke slovu „harmonie“? Na co se řecké umění zaměřilo? Úkol: Jaký český ekvivalent byste přiřadili ke slovu „harmonie“? Na co se řecké umění zaměřilo?

8 1. STAROVĚKÉ UMĚNÍ Antické umění V Řecku měla hudba skutečně významné postavení. Říkalo se, že hudba může člověka převychovat, umravňovat a celkově formovat. Objevoval se už i sborový a sólový zpěv. Úkol: Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi sborovým a sólovým zpěvem. Úkol: Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi sborovým a sólovým zpěvem. Co se týká hudebních nástrojů, jsou známé kithary, lyry, aulosy a také jednoduché varhany.

9 1. STAROVĚKÉ UMĚNÍ Antické umění http://www.youtube.com/watch?v=BzWITU3L-F0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=lzy5DYhkUAI&feature=related kithara lyra aulos

10 1. STAROVĚKÉ UMĚNÍ Antické umění Z dob starověkého Řecka máme také dochované první hudební památky. Nejznámější je Seikilova píseň. Její notový zápis byl vytesán do náhrobního kamene. http://www.youtube.com/watch?v=oJTwXONpDo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=oJTwXONpDo&feature=related

11 1. STAROVĚKÉ UMĚNÍ Antické umění Řeckou kulturu poté převzal starověký Řím. I zde byl pěstován sólový a sborový zpěv. Nově se také uplatňovala pantomima. Úkol: Co je to pantomima? Jaká je její podstata? Úkol: Co je to pantomima? Jaká je její podstata? Při různých hrách pak zněla hudba hlučná, která měla za úkol podněcovat bojovníky i diváky. Hudba sloužila člověku, božstvu i státu.

12 1. STAROVĚKÉ UMĚNÍ Hudebnice, Egypt

13 1. STAROVĚKÉ UMĚNÍ Džóserova stupňovitá pyramida v Sakkáře, Egypt

14 1. STAROVĚKÉ UMĚNÍ Akropolis, Řecko (opevněné návrší)

15 1. STAROVĚKÉ UMĚNÍ Pantheon, Řím (chrám)

16 2. STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ Středověké umění dělíme na 3 velké oblasti:  Křesťanská antika  Prerománský a románský sloh  Gotika

17 2. STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ Středověké umění je silně poznamenáno vítězstvím křesťanství, a proto má toto umění duchovní charakter. Středověké umění se zajímá o Starý i Nový zákon a o posmrtný život, Bůh se stává podstatou veškerého dění. Svatý Augustin řekl, že Bůh je zdrojem veškeré krásy.

18 2. STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ 1. GREGORIÁNSKÝ CHORÁL Základem středověkého hudebního projevu byl chorál. Chorál je jednohlasý zpěv římskokatolické církve, který užívá většinou latinské duchovní texty. Otázka: Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi římskokatolickou a řeckokatolickou církví. K jaké církvi nyní patříme my? Otázka: Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi římskokatolickou a řeckokatolickou církví. K jaké církvi nyní patříme my? Chorály dostaly název od papeže Řehoře, tudíž jsou to gregoriánské chorály. Chorály dostaly název od papeže Řehoře (Gregor), tudíž jsou to gregoriánské chorály.

19 2. STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ Úkol k poslechu: Gregoriánský chorál http://www.youtube.com/watch?v=Dlr90NLDp- 0&feature=results_video&playnext=1&list=PLD923F45EDCFAF8EC http://www.youtube.com/watch?v=Dlr90NLDp- 0&feature=results_video&playnext=1&list=PLD923F45EDCFAF8EC 1. zpěv: jednohlasý/dvojhlasý 2. píseň: duchovní/světská 3. jazyk: latinský/italský/německý 4. hlasy: mužské/ženské/dětské 5. Jaký je doprovod k této písni? 6. Co se ti líbí/nelíbí na této hudbě?

20 2. STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ Řešení: Zpěv: jednohlasý Skladba: duchovní Jazyk: latinský Hlasy: mužské a ženské Doprovod: bez doprovodu

21 2. STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V současné době existuje také skupina Gregorian, která užívá jednak prvky gregoriánského chorálu, jednak prvky hudby moderní. V ukázce se setkáme s předělanou skladbou od skupiny HIM s názvem Join me in Death. GREGORIAN: http://www.youtube.com/watch?v=JJNn_ vHTtMQ http://www.youtube.com/watch?v=JJNn_ vHTtMQ http://www.youtube.com/watch?v=JJNn_ vHTtMQ HIM: http://www.youtube.com/watch?v=1V4A scLidWg&ob=av2e http://www.youtube.com/watch?v=1V4A scLidWg&ob=av2e http://www.youtube.com/watch?v=1V4A scLidWg&ob=av2e Úkol k poslechu: Pokuste se několika větami zhodnotit první a druhou ukázku. V čem se navzájem liší? Jaké prvky jsou zde zastoupeny?

22 2. STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ 2. LIDOVÁ PÍSEŇ SVĚTSKÁ Dalším typ hudby označujeme jako lidová píseň světská. Ta byla součástí lidových událostí a zábav v každodenním životě prostých lidí. Příklady těchto písní: 1. Hospodine, pomiluj ny – pochází z 11. století http://www.youtube.com/watch?v=Esf-9zK1yl4 2. Svatý Václave, vévodo české země http://www.youtube.com/watch?v=eP2sTS0-hck 3. Povstaň, povstaň veliké město pražské 4. Ktož jsú boží bojovníci – husitská bojovná píseň http://www.youtube.com/watch?v=-UCA-ykS4wM

23 2. STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ 3. UMĚLÁ PÍSEŇ SVĚTSKÁ Umělá píseň světská má své kořeny ve 12. a 13. století, kdy začínají vznikat města i hradní střediska. Právě zde pak působí profesionální hudebníci. Velký význam mají i dodnes milostné české písně, které se staly klenoty české poezie i hudby. Nejznámější písní je píseň s názvem Dřevo sě listem odievá. http://www.youtube.com/watch?v=70WgBmiuUxI Úkol: Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi lidovou a umělou písní. Uveďte příklad jedné lidové a jedné umělé písně. Úkol: Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi lidovou a umělou písní. Uveďte příklad jedné lidové a jedné umělé písně.

24 2. STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V období gotiky se pak také objevil světský jednohlasý zpěv. Ten má mnoho podob a interpretů. Většina pojmenování se zachovala: V období gotiky se pak také objevil světský (necírkevní) jednohlasý zpěv. Ten má mnoho podob a interpretů. Většina pojmenování se zachovala: 1. Jokulátoři (žertéři) byli potulní pěvci, kteří vystupovali na jarmarcích. Jejich písně byly veselé. 2. Truvéři a trubadúři byli pěvci, kteří pěstovali rytířský zpěv. Jejich písně opěvovaly statečnost rytířů a krásu žen. [minesengři] šanson. 3. Minnesängři [minesengři] patří do oblasti německé. Jsou podobní trubadúrům. Již tehdy se rytířským písním říkalo šanson.

25 2. STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ Až do konce 13. století byla skoro všechna hudba jednohlasá. Postupně se však vyvíjel zpěv dvojhlasý. Úkol k poslechu: Jak poznáte, že se jedná o dvojhlasý zpěv? Jak asi vypadá notový zápis pro dvojhlasou píseň? Úkol k poslechu: Jak poznáte, že se jedná o dvojhlasý zpěv? Jak asi vypadá notový zápis pro dvojhlasou píseň? Teprve ve 14. století se zpívalo dvojhlasně nebo vícehlasně. Úkol: Jaký je rozdíl mezi dvojhlasým a vícehlasým zpěvem? Úkol: Jaký je rozdíl mezi dvojhlasým a vícehlasým zpěvem? http://www.youtube.com/watch?v=TGmTLwxMgvU Takový způsob zpěvu byl novinkou a označoval se jako ars nova =. Představitelem byl francouzský skladatel Guillaume de Machaut Takový způsob zpěvu byl novinkou a označoval se jako ars nova = nové umění. Představitelem byl francouzský skladatel Guillaume de Machaut [gijóm de mašo].

26 2. STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ Bazilika a zvonice v Pise v Itálii (Šikmá věž v Pise)

27 2. STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ Katedrála Notre-Dame v Paříži

28 Starověké a středověké umění Knižní zdroje: KOL. AUTORŮ: Hudební výchova pro 8. ročník základní školy. Praha: SPN, 2002, s. 41–45. ISBN 80-7235-041-2. NAVRÁTIL, M. Dějiny hudby. Přehled evropských dějin hudby. Olomouc: Votobia, 2003. ISBN 80-7220-143-3. Obrázky: Dostupné pod licencí Google na www:..http://www.mishkanministries.org/othervessels.php..http://www.lost-civilizations.net/ancient-egypt-egyptian-art- architecture-page-3.htmlhttp://www.lost-civilizations.net/ancient-egypt-egyptian-art- architecture-page-3.html..http://www.travelooce.com/step-pyramid-djoser-egypt.shtml..http://www.rtvslo.si/tureavanture/novice/21-kandidatov-za-novih- 7-cudes-sveta-1/200393http://www.rtvslo.si/tureavanture/novice/21-kandidatov-za-novih- 7-cudes-sveta-1/200393..http://www.flickr.com/photos/michalo/6093618131/..http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-563533/Gregorian- chanting-reduce-blood-pressure-stress.htmlhttp://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-563533/Gregorian- chanting-reduce-blood-pressure-stress.html..http://miscreantsheep.blogspot.com/2009_10_01_archive.html..http://www.flickr.com/photos/gabsd61/4471404989/..http://www.flickr.com/photos/bamshad/1469713774/..http://www.flickr.com/photos/michalo/6094166070/

29 Starověké a středověké umění Videa: Dostupné na Youtube na www:..http://www.youtube.com/watch?v=Dlr90NLDp0&feature=resu lts_video&playnext=1&list=PLD923F45EDCFAF8EChttp://www.youtube.com/watch?v=Dlr90NLDp0&feature=resu lts_video&playnext=1&list=PLD923F45EDCFAF8EC..http://www.youtube.com/watch?v=JJNn_vHTtMQ..http://www.youtube.com/watch?v=1V4AscLidWg&ob=av2e..http://www.youtube.com/watch?v=-UCA-ykS4wM..http://www.youtube.com/watch?v=70WgBmiuUxI..http://www.youtube.com/watch?v=TGmTLwxMgvU


Stáhnout ppt "1. OBLAST Dějiny hudby a její osobnosti. Starověké umění  Název školy: Základní škola Francova Lhota  Autor: Mgr. Lada Martinková  Název: VY_12_INOVACE_03_Starověké."

Podobné prezentace


Reklamy Google