Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Dějepis (Klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Dějepis (Klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Dějepis (Klíčová aktivita III/2) Téma Atentát na Heydricha Ročník 1. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Prezentace přibližuje žákům nejvýznamnější akci československého nekomunistického odboje za druhé světové války. Jejím cílem je podnítit žáky k diskusi nad tímto tématem. Datum tvorby11. 6. 2013

2 ATENTÁT NA HEYDRICHA ©Dušan Kráčmar 2013

3 ATENTÁT NA HEYDRICHA ÚVOD jednalo se o společnou akci zahraničního a domácího československého nekomunistického odboje uskutečněnou v květnu 1942 atentát – útok na život významné osoby provedený z politických důvodů odboj – organizovaná forma boje proti vládnoucí moci za účelem jejího svržení, v průběhu druhé světové války lze odboj na našem území rozdělit podle dvou hledisek  domácí x zahraniční  komunistický x nekomunistický

4 ATENTÁT NA HEYDRICHA ÚVOD po tzv. Mnichovském diktátu z 30. 9. 1938 byla ČSR donucena přepustit své pohraniční oblasti fašistickému Německu, Maďarsku a Polsku 15. 3. 1939 Německo zabralo i zbytek našeho území a byl ustanoven Protektorát Čechy – Morava, Československo přestalo existovat 1. 9. 1939 začíná druhá světová válka (1939 – 1945), Německo v ní v prvních letech dosahuje velkých úspěchů 29. 9. 1941 nastupuje do funkce říšského protektora (do čela Protektorátu Č-M) Reinhard Heydrich – krutý nacista, který se netají záměrem zcela zlikvidovat český národ, a který ihned po svém nástupu zavádí krutý režim plný věznění a poprav skutečných i údajných odpůrců

5 ATENTÁT NA HEYDRICHA ÚVOD Reinhard Heydrich

6 ATENTÁT NA HEYDRICHA ÚVOD hned po okupaci na jaře 1939 se na našem území začal formovat protifašistický odboj s hlavním cílem obnovy demokratického Československa ve stejné době se dostává do ilegality (zakázána činnost) i Komunistická strana Československa – pracuje dál tajně, do aktivního odboje se však pouští až v roce 1941 po napadení SSSR Německem v odboji jsou tajně zapojeni i někteří vedoucí představitelé Protektorátu Čechy – Morava (např. předseda vlády Alois Eliáš) odboj se formoval i za hranicemi někdejšího Československa – organizovali jej politici, kteří tam byli nuceni uprchnout, nekomunistický měl sídlo v Londýně (v čele stál Edvard Beneš), komunistický pak v Moskvě (v čele Klement Gottwald)

7 ATENTÁT NA HEYDRICHA PŘÍPRAVA ATENTÁTU zahraniční odboj v Londýně už od roku 1940 vysílal do Protektorátu osoby, které prošly speciálním výcvikem a měli za úkol dopouštět se diverzních a sabotážních akcí, tj. narušovat a poškozovat chod německého hospodářství nebo armády (např. likvidace vlaků, výroby v továrnách atd.) po nástupu Reinharda Heydricha do funkce Říšského protektora v roce 1941 je v Londýně rozhodnuto o realizaci operace ANTHROPOID – cílem bylo spáchání atentátu na Reinharda Heydricha pro uskutečnění této operace byli nakonec vybráni Jan Kubiš a Josef Gabčík

8 ATENTÁT NA HEYDRICHA PŘÍPRAVA ATENTÁTU narozen v roce 1913 v Dolních Vilémovicích poblíž Třebíče příslušník čs. armády, v roce 1939 uprchl do Polska, bojoval ve francouzské armádě a po její porážce se roku 1940 dostal do Anglie, kde prošel speciálním výcvikem narozen v roce 1912 v Poluvsie u Žiliny příslušník čs. armády, po okupaci se dopouští sabotáží stejně jako Kubiš se přes Polsko a Francii dostává do Velké Británie a prodělává speciální výcvik JAN KUBIŠ JOSEF GABČÍK

9 ATENTÁT NA HEYDRICHA VÝSADEK OPERACE oba účastníci operace byly na našem území vysazeni spolu s účastníky operací Silver A a Silver B (ty měly plnit jiné úkoly) 29. 12. 1941 poblíž Prahy u obce Nehvizdy v Praze pak atentátníci navázali spolupráci s domácím odbojem, především s Obcí sokolskou v odboji Gabčík s Kubišem postupně připravili podrobný plán atentátu, i přes původní snahu o co maximální utajení, přibrali jako přímého účastníka atentátu Josefa Valčíka, příslušníka výsadku Silver A za místo atentátu byla vybrána křižovatka v pražské čtvrti Kobylisy, přes kterou Heydrich do Prahy ze svého sídla na zámku v Panenských Břežanech (14 km severně od Prahy) Josef Valčík

10 ATENTÁT NA HEYDRICHA PROVEDENÍ AKCE samotný atentát se pak uskutečnil 27. 5. 1941 Heydrich cestoval toho dne v otevřeném neopancéřovaném Mercedesu bez doprovodné eskorty do Prahy, odkud měl odletět do Berlína na schůzku s Hitlerem podle původního plánu měl být Heydrich zastřelen Gabčíkovým samopalem poté, co dostane od Valčíka stojícího opodál signál, že vůz se blíží; Kubiš měl pak celou akci jen jistit s připraveným ručním granátem samopal však v akci samotné Gabčíkovi selhal, proto byl Kubiš nucen použít ruční granát, která vybuchl poblíž zadní pneumatiky vozidla granát rozbil skla u projíždějící tramvaje a zranil jak Heydricha, tak i samotného Kubiše v nastalém zmatku se Kubišovi podařilo utéci na předem připraveném kole, Gabčík pak utekl pronásledujícímu Heydrichovu řidiči zraněný Heydrich byl převezen do nemocnice Na Bulovce

11 ATENTÁT NA HEYDRICHA PROVEDENÍ AKCE místo atentátu na mapě

12 ATENTÁT NA HEYDRICHA PROVEDENÍ AKCE poničený vůz v křižovatce po atentátu

13 ATENTÁT NA HEYDRICHA SITUACE PO ATENTÁTU Heydrich utrpěl těžká poranění (mj. protržená bránice, poškozená slezina, poranění plíce), dostal otravu krve a následně 4. 6. 1942 v nemocnici umírá, je pohřben se všemi státnickými poctami gestapo při vyšetřování rozpoutalo v Protektorátu teror, na údaje vedoucí k dopadení pachatelů vypsalo odměnu 10 milionů korun Protektorátní časopis vyjádřil skrytě své mínění (???) Heydrichův pohřeb

14 ATENTÁT NA HEYDRICHA SITUACE PO ATENTÁTU tři atentátníci spolu s dalšími čtyřmi výsadkáři se po činu ukryli v podzemní části pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje na Novém městě pražském (Resslova ulice) teror a popravy rozzuřeného gestapa psychicky nevydržel skrývající se výsadkář Karel Čurda, který udal gestapu jména pachatelů atentátu, gestapo následně vypátralo jejich úkryt a 18. 6. 1942 kostel obklíčilo asi 800 příslušníky SS a gestapa po těžkých bojích nakonec šest ze sedmi parašutistů spáchalo sebevraždu, Jan Kubiš již předtím vykrvácel na následky četných zranění Karel Čurda se na konci války sám přihlásil policii, byl odsouzen k trestu smrti a v roce 1947 popraven

15 ATENTÁT NA HEYDRICHA SITUACE PO ATENTÁTU kostel Cyrila a Metoděje i s pamětní deskou připomínající boje z června 1942

16 ATENTÁT NA HEYDRICHA DŮSLEDKY ATENTÁTU atentát vždy vyvolával a dodnes stále vyvolává rozsáhlé diskuse týkající se jeho hodnocení z hlediska úspěšnosti, dopadu na českou společnost, dalšího vývoje války na našem území atd. před rokem 1989 (i vzhledem k tomu, že šlo o akci nekomunistického odboje) převažovalo spíše negativní hodnocení, dnes je většinou historiků hodnocen kladně

17 ATENTÁT NA HEYDRICHA NEGATIVNÍ DŮSLEDKY rozpoutání nacistického teroru bezprostředně po atentátu  vyhlášení stanného práva – zásadní omezení občanských práv (zákaz vycházení, poslech cizího rozhlasu), urychlené soudní řízení (tresty bez soudu a zrušená možnost odvolání) a výrazné zpřísnění trestů (rozsudky smrti)  vyvražděno bylo přes 5 000 Čechů, lidí žili v neustálé úzkosti před zatčením a popravou  domácí odboj byl následně terorem na nějakou dobu ochromen  10. 6. 1942 došlo k vyhlazení obce Lidice (poblíž Kladna) – všichni muži postříleni, ženy odvezeny do koncentračních táborů, děti na převýchovu do Německa  úděl Lidic potkal 24. 6. 1942 i obec Ležáky (okolí Chrudimi) vzhledem k Heydrichovu plánu na úplnou likvidaci českého národa zůstává otázkou, zdali by podobné represe nevypukly, kdyby nadále mohl zůstat Říšským protektorem…

18 ATENTÁT NA HEYDRICHA NEGATIVNÍ DŮSLEDKY Obrázky z Lidic…

19 ATENTÁT NA HEYDRICHA POZITIVNÍ DŮSLEDKY obyvatelé Protektorátu Čechy – Morava se zbavili osoby Říšského protektora, která rozpoutala krutý teror významným způsobem stoupla prestiž československého odboje ve světě  šlo o nejvýznamnější akci odboje za celou válku  akce vyvolala značně pozitivní ohlas v západní protifašistické koalici  atentát přiměl Velkou Británii a Francii odvolat v srpnu 1942 svůj podpis pod Mnichovskou dohodou (důležité pro poválečné uspořádání) a vedla k oficiálnímu uznání československé exilové vlády v Londýně pod vedením Edvarda Beneše  tento čin přispěl k tomu, že Československo bylo po konci druhé světové války považováno za vítěznou mocnost

20 ATENTÁT NA HEYDRICHA DŮSLEDKY A CO SI MYSLÍTE VY??? ZAJÍMAVÉ!? DĚKUJI ZA POZORNOST.

21 ATENTÁT NA HEYDRICHA ZDROJE KVAČEK, Robert. České dějiny II. Praha: SPl - Práce, 2002, ISBN 80-86287-48-3. KUKLÍK, Jan; KUKLÍK, Jan. Dějiny 20. století. Praha: SPL, 1999, ISBN 80-86287-15-7. AUTOR NEUVEDEN. Pozadí atentátu na Heydricha a Eliášovy smrti [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/pozadi-atentatu-na-heydricha-a-eliasovy-smrti.html AUTOR NEUVEDEN. Atentát na Heydricha [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Heydricha AUTOR NEUVEDEN. Odboj [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Odboj AUTOR NEUVEDEN. Reinhard Heydrich [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Operace_Anthropoid_-_Jan_Kubi%C5%A1.jpg UNKNOWN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Operace_Anthropoid_-_Jozef_Gab%C4%8D%C3%ADk.jpg AUTOR NEUVEDEN. Jan Kubiš [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kubi%C5%A1 GERMAN FEDERAL ARCHIVES. Wikimedia Commons [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1969-054-16,_Reinhard_Heydrich.jpg ADMINISTRATION OF PROTECTORATE OF BOHEMIA AND MORAVIA. Wikimedia Commons [online]. [cit. 23.4.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Val%C4%8D%C3%ADk.jpg KARTOGRAFIE PRAHA. weber.fzu.cz [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://weber.fzu.cz/obecne/mapa/index.asp?map=1 UNKNOWN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1972-039-44,_Heydrich-Attentat.jpg

22 ATENTÁT NA HEYDRICHA ZDROJE AUTOR NEUVEDEN. Boje v kostele svatých Cyrila a Metoděje [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Boje_v_kostele_sv._Cyrila_a_Metod%C4%9Bje AUTOR NEUVEDEN. hedvicek.blog.cz [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://hedvicek.blog.cz/1112/pohreb-reinharda-heydricha VÍT, Vit. Wikimedia commons [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CaM_-_chr%C3%A1m_zvenku.JPG GROH, Honza. Wikimedia commons [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Resslova-Pamatnik-parasutisti.jpg AUTOR NEUVEDEN. Stanné právo [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stann%C3%A9_pr%C3%A1vo AUTOR NEUVEDEN. Lidice [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.lidice.cz/obec/historie/Stemberka.html GROH, Honza. Wikimedia Commons [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Lidice-pamatnik_detem.jpg


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Dějepis (Klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google