Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalita očima pacientů Praha 7.5.2008, MUDr.Markéta Hellerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalita očima pacientů Praha 7.5.2008, MUDr.Markéta Hellerová."— Transkript prezentace:

1 Kvalita očima pacientů Praha 7.5.2008, MUDr.Markéta Hellerová

2 První kolo hodnocení kvality očima pacientů Proč toto hodnocení? -odmítnutí neobjektivních „žebříčků“ nemocnic -důraz na pacienta a zvýšení jeho postavení v systému poskytování zdravotních služeb -je postaveno na názoru pacienta - jak vnímá přístup zdravotnického personálu, kvalitu poskytovaných služeb, prostředí, bezpečnost…. Význam průzkumu -informace pro veřejnost – srovnatelné a vypovídající informace -tlak na zvyšování spokojenosti pacientů-možnost odhalení konkrétních nedostatků, meziroční srovnání a práce s výsledky uvnitř nemocnice -korelace s dalšími ukazateli (ekonomika, kvalita managerského řízení…)

3 První kolo hodnocení kvality očima pacientů Problémy tohoto hodnocení -vyhodnocení dotazníků sbíraných v roce 2006 -nebyla zcela jednotná metodika sběru dat -nízká návratnost v některých nemocnicích -zcela odlišný průzkum ve VFN a Nemocnici na Homolce – nesrovnatelné výsledky Další postup -uveřejnění výsledků na webu s komentářem pro veřejnost -zadání managementům zařízení – odstranění nedostatků -dopracování metodiky pro sběr dat -další kolo průzkumu v letošním roce – všechny nemocnice -speciální šetření v psychiatrických léčebnách - novinka

4 Nejde jen o souhrnné výsledky….. Každá samostatně hodnocená organizační jednotka (nemocnice, klinika, oddělení,stanice) je hodnocena v těchto úrovních: 1. Souhrnná spokojenost – celkový index kvality zdravotní péče 2. Spokojenost v jednotlivých (osmi) dimenzích kvality – index dimenze kvality 3. Srovnání výsledku pracoviště s průměrem za všechna ostatní pracoviště,a to ve všech dimenzích kvality 4. Srovnání výsledku pracoviště s výsledkem za předchozí šetření (u opakovaných měření) 5. Hodnocení sester 6. Hodnocení lékařů 7. Hodnocení všeobecných služeb 8. Přehled indikátorů – statisticky významné odchylky v hodnocení pracoviště ve srovnání s ostatními pracovišti za všech 49 dílčích indikátorů jednotlivých dimenzí 9. Připomínky pacientů – přepisy vyjádření pacientů k hospit. 10. Základní frekvence – frekvence odpovědí na jednotlivé otázky

5 Návratnost dotazníků vztažená na celkový počet hospitalizovaných FN Ostrava 67,5% FN Plzeň 63,0% Masarykův onkologický ústav 41,6 % IK+EM 41,6 % FN Olomouc 15,9 % FN Hradec Králové 13,1 % FN u sv. Anny v Brně 8,1 % Ústav pro péči o matku a dítě 7,6 % Fakultní Thomayerova nemocnice 7,4 % FN Brno 5,3 % Úrazová nemocnice Brno 6,0 % FN Královské Vinohrady 5,5 % FN v Motole (dospělí) 5,2 % FN Na Bulovce 2,1 %

6 Výsledky hodnocení Za standard kvality péče očima pacientů se považuje hranice 80%. Souhrnná spokojenost dosáhla 79,9%. Nelze porovnávat pouze souhrnnou spokojenost nemocnice – vliv struktury péče apod. A) Nadstandardní souhrnná spokojenost: Masarykův onkologický ústav 85,2% FN Plzeň 82,6% FN Hradec Králové 82,3% FN Ostrava 81,2% Standardní souhrnná spokojenost: FN Olomouc 80,6% FN Královské Vinohrady 80,6% IKEM 80,0%

7 Výsledky hodnocení Souhrnná spokojenost pod hranicí standardu: Úrazová nemocnice v Brně 78,5% FN Brno 77,8% FN Motol 77,7% FN u Svaté Anny 77,7% Fak. Thomayerova nemocnice 75,6% FN Na Bulovce 73,4% Ústav pro péči o matku a dítě 72,3% B) Nadstandardní souhrnná spokojenost v jednotlivých dimenzích: zapojení rodiny, koordinace a integrace péče, přijetí do nemocnice, respekt, ohled, úcta, informace a komunikace Souhrnná spokojenost v jednotlivých dimenzích pod hranicí standardu: tělesné pohodlí, propuštění a pokračování v péči, citová opora

8 Členění dimenzí Každá dimenze se dále člení: Tělesné pohodlí 76,9% Tělesné pohodlí 98,3% Pády z lůžka 96,1% Doba podávání jídel 80,7% Tišení bolesti 80,5% Množství jídla 80,0% Čistota pokojů 76,5% Noční hluk 67,5% Teplota na pokoji 64,4% Čistota toalet a sprch 34,4%

9 C) Dále byla hodnocena spokojenost pacientů s personálem – sestry, lékaři a ostatní služby; hodnocení v rozmezí 84,7% až 69,3% u sester a 87% až 74,9% u lékařů (chování, komunikace, rychlost pomoci, ochota…) D) Hodnocení po jednotlivých oborech – nadstandardní např. v plastické chirurgii (86%), oftalmologii (85,3%), rehabilitaci, radiologii, onkologii (84%)…, podprůměrná v dětském (70,6%), gynekologii-porodnictví (75,9%), neurologii, LDN E) Hodnocení v rámci jednotlivých zařízení – podrobný rozbor jednotlivých pracovišť každého zařízení (dimenze, poddimenze, lékaři, sestry, ostatní služby…., připomínky pacientů)

10 Vliv struktury péče na hodnocení spokojenosti Ústavu pro matku a dítě – souhrnná spokojenost 72,3%, průměrná souhrnná spokojenost v oboru gynekologie- porodnictví 75,9%, průměrné souhrnné hodnocení pro všechna hodnocená zařízení 79,9% Masarykův onkologický ústav – souhrnná spokojenost 85%, průměrná souhrnná spokojenost v oboru onkologie 84%, průměrné souhrnné hodnocení pro všechna hodnocená zařízení 79,9% VLIV STRUKTURY PÉČE V ZAŘÍZENÍ

11 Shrnutí Tento průzkum vedl k dopracování metodiky sběru dat, je nutné respektovat rizika a nízkou návratnost dotazníků v některých zařízeních. Význam uvedeného průzkumu není v porovnání nemocnic podle souhrnné spokojenosti, ale zejména v informaci o rozdílech ve spokojenosti mezi stejnými oddělení různých nemocnic. Managementům nemocnic umožní další práci s výsledky – zlepšování služeb pro pacienty v jednotlivých dimenzích a poddimenzích, na jednotlivých odděleních, u konkrétního personálu…. Významné je meziroční porovnání výsledků. Zvyšování spokojenosti pacientů jako kriterium hodnocení managerských schopností vedení zdravotnických zařízení.


Stáhnout ppt "Kvalita očima pacientů Praha 7.5.2008, MUDr.Markéta Hellerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google