Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 16. 2. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_04_Systém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 16. 2. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_04_Systém."— Transkript prezentace:

1 Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 16. 2. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_04_Systém žahavců Téma:ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH – Systém žahavců Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0816

2 ANOTACE Materiál obsahuje výkladovou prezentaci k tématu ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH – Systém žahavců. Navazuje na DUM: VY_32_INOVACE_01A_03_Žahavci. Do výkladu jsou vloženy kontrolní otázky pro zpětnou vazbu učitele. Žáci odpovídají na otázky ústně nebo písemně, v uzavřených položkách provádějí výběr u tabule s pomocí interaktivního pera. Otázky je možné je použít k opakování i k různým formám zkoušení. Na správné odpovědi se v prezentaci posuneme tlačítkem akcí. Součástí materiálu je pracovní list / test, který lze využít pro samostatnou práci,pro domácí přípravu, nebo k ověření znalostí. Je přiloženo autorské řešení. Materiál je určen k interaktivní výuce.

3 SYSTÉM ŽAHAVCŮ

4 kmen: ŽAHAVCI (Cnidaria) 4 třídy: -MEDÚZOVCI (Sciphozoa) -ČTYŘHRANKY (Cubozoa) -POLYPOVCI (Hydrozoa) -KORÁLNATCI (Anthozoa)

5 1.tř. MEDÚZOVCI -jen v mořích -metageneze –pohlavní stadium (medúza) –nepohlavní (polyp) – střídají se –pohlavní org. na spodu klobouku medúzy → oplození (vnější nebo vnitřní) -draví (potrava = drobní korýši, rybky,…) -některé tropické druhy - † člověka -někteří světélkují

6 Vývojový cyklus medúzovců Obr. 1 oplození → plovoucí larva (planula) → přisedá, změna v polypa → odškrcuje příústní části s chapadly (dceřinní jedinci = strobila) → odškrcená část dorůstá v medúzu

7 zástupci: talířovka ušatá (Aurelia aurita) – evropské pobřeží, živí se korýši a rybím potěrem rhopalia v záhybech zvonu gastrovaskulární soustava Obr. 2

8 Talířovka svítivá Pelagia noctiluca) – světélkuje díky symbiotickým řasám Obr. 3

9 Kořenoústky - mimotělní trávení, zarostlý ústní otvor, potravu nasávají kanálky v chapadlech → do láčky (Středozemní m. i jinde) Kořenoústka plicnatá (Rhizostoma pulmo) Obr. 4

10 2. třída: ČTYŘHRANKY -tropy a subtropy – pobřeží -podobné medúzám -klobouk má 4 hrany, + dlouhá chapadla -některé – velmi jedovaté Čtyřhranka smrtelná (Chironex fleckeri) – pobřeží Austrálie, Filipín

11 Čtyřhranka smrtelná (čtyřhranka Fleckerova; Chironex fleckeri ) – kardiotoxin patří k nejsilnějším živočišných jedům na Zemi, jed jednoho exempláře dokáže usmrtit až 60 lidí Obr. 5

12 3. třída:POLYPOVCI -mořské i sladkovodní -převládá polyp nad medúzou (ta někdy zcela chybí) -medúza (pokud je) – okraj klobouku tvoří blanitou plachetku

13 ř. Nezmaři -i v ČR -medúza chybí -nepohlavně = PUČENÍ → kolonie (několik jedinců) -polyp schopen i pohl. rozmnož. – pohl.b. vznikají v pokožce (spermie blíž nožního terče, vajíčka u chapadel) –někteří hermafroditi –jiní gonochoristé –oplození ve vodě

14 Stavba těla nezmara 1 – nožní terč 2 – pučící dceřinný jedinec 3 – ústní = vyvrhovací otvor 4 – chapadla 5 - láčka Obr. 6

15 -nezmaři se živí drobnými organismy (planktonní korýši apod.) -loví žahavými b. na chapadlech Zástupci: nezmar obecný – hermafrodit nezmar hnědý – u nás nejhojnější, pohlavně se rozmnožuje jen na podzim, gonochoristé nezmar zelený – zelené zbarvení – symbiotická řasa medúzka sladkovodní - zavlečena z Am., vzácná, polyp bez chapadel, medúza – 2cm, bílá, mnoho chapadel

16 Nezmar hnědý (Hydra oligactis) Obr. 7

17 Nezmar zelený (Hydra viridis) Obr. 8

18 ř. Trubýši -jen moře -plovoucí kolonie – dělba fcí mezi jedinci (lov, trávení, rozmnožování) -kolonii nadnáší jedinci s tělem přeměněným v pneumatofor („plovák“)

19 Trubýši Obr. 9

20 4. třída: KORÁLNATCI -moře -nemají stadium medúzy -polyp – láčka rozdělená 6 n. 8 přepážkami (= septa) -rozmnož. –pučením –dělením –pohlavně – pohl.b. (entodermál. pův.) se uvolňují do láčky, gonochoristé

21 Zástupci – koráli -schránky CaCO 3 nebo rohovitý koralin (exoskelet) + vnitřní kostra (endoskelet) -teplá, čistá moře → korálové útesy, ostrovy -živí se mikroorganismy Korál červený – 8četný korál, Středozemní m., Tichý, Atlantic. oc., Jap. šperky

22 Korál červený (Corallium rubrum) Obr. 10

23 Větevníci – nejrozšířenější 6četní koráli, v koloniích (růz. tvary) ) - větevník mozkový (Diploria cerebriformis) Obr. 11

24 Houbovník obecný (Fungia fungites) Obr. 12

25 -Sasanky -netvoří schránky, silný ektoderm -zatažitelná chapadla (12 až několik set) -pomalý pohyb nožního terče → posun -dravé -některé – symbióza n. kooperace (poustevnický rak, krab, rybky) Sasanka koňská – červená, i v akváriích

26 Sasanka koňská (Actinium equinum) Obr. 13

27 Kooperace sasanky a klauna očkatého Obr. 14

28 OTÁZKY 1)Vysvětlete pojmy: a.metageneze b.strobilace c.pneumatofor SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

29 OTÁZKY 2) Čím se liší koráli od ostatních žahavců? 3) Co víte o sasankách? SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

30 OTÁZKY 4) Medúzka sladkovodní: a. patří mezi polypovce b. je původním organismem na území ČR c. v ČR nežije d. nemá polypové stadium SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

31 OTÁZKY 5) Nezmaři: a. jsou vždy gonochoristé b. jsou vždy hermafroditi c. někteří jsou gonochoristé, jiní hermafroditi d. rozmnožují se jen nepohlavně SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

32 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1)a. metageneze – střídání pohlavního a nepohlavního stadia (medúzy a polypa) b. strobilace – způsob nepohlavního rozmnožování (medúzovci) – odškrcování jedinců z příústní části polypa c. pneumatofor = „plovák“ – jedinec nadnášející kolonii trubýšů ZPĚT:

33 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 2) Koráli – tvoří schánky (+ endoskelet) z CaCO 3 nebo organického koralinu 3) Sasanky (korálnatci) – přiselé, bez schránek, pomalý pohyb přesouváním nožního terče, dravé, mnoho zatažitelných chapadel ZPĚT:

34 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 4) Medúzka sladkovodní: a. patří mezi polypovce b. je původním organismem na území ČR c. v ČR nežije d. nemá polypové stadium ZPĚT:

35 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 5) Nezmaři: a. jsou vždy gonochoristé b. jsou vždy hermafroditi c. někteří jsou gonochoristé, jiní hermafroditi d. rozmnožují se jen nepohlavně ZPĚT:

36 PRACOVNÍ LIST / TEST Téma: ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH – SYSTÉM ŽAHAVCŮ 1)Zařaďte zástupce do tříd: a.talířovka ušatá b.korál červený c. sasanka koňská d. kořenoústka plicnatá e. čtyřhranka smrtelná f. nezmar hnědý 2) Co víte o rozmnožování nezmarů? 3) Co je strobilace? U které taxonomické skupiny žahavců se vyskytuje?

37 4) Doplňte (vyberte) text: Střídání pohlavního a nepohlavního stadia se nazývá..…………….. Medúza je ……………stadium, polyp je ……………… stadium žahavců. U třídy polypovců převládá stadium polypa / medúzy. Stadium …………………….. někdy zcela chybí. U korálnatců chybí stadium ……………………………………...

38 5) Doplňte (vyberte) text: Koráli patří do třídy ………………………………………………. Žijí přisedlým způsobem života, od ostatních žahavců se liší přítomností ……………………………………………, která je tvořena ………….. nebo organickým …………………………………... Živí se …………………………………………………..

39 6) Doplňte zástupce: a.K nejjedovatějším žahavcům řadíme ………………………………………………….. b.Kolonie s částečnou dělbou funkcí tvoří …………………………………………….. c.Z našich zástupců se pučením rozmnožují …………………………………………. d.Mezi zástupce zavlečené do ČR patří …………………………………………………. e.Mimotělní trávení se vyskytuje u ……………………………………………………... f.Mezi korálnatce bez exoskeletu patří ………………………………………………….

40 7) Podle obrázku popište tělo nezmara: A – B – C – D – E – 8) Správné tvrzení označte A (ano), nesprávné tvrzení N (ne): a.U nezmarů nacházíme tenkou mezogleu. b.Trávicí soustava žahavců je slepá. c. Nezmaři se rozmnožují strobilací. d.Někteří zástupci žahavců světélkují díky přítomnosti symbiotických řas. e. Rhopalia se vyskytují u polypového stadia. f.Sasanky mají zatažitelná chapadla.

41 PRACOVNÍ LIST / TEST Téma: ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH – SYSTÉM ŽAHAVCŮ 1)Zařaďte zástupce do tříd: a.talířovka ušatá- medúzovci b.korál červený- korálnatci c. sasanka koňská- korálnatci d. kořenoústka plicnatá- medúzovci e. čtyřhranka smrtelná- čtyřhranky f. nezmar hnědý- polypovci 2) Co víte o rozmnožování nezmarů? - nepohlavní rozmnožování – pučením – vznik kolonií - polyp schopen i pohlavního rozmnožování (pohlavní b. vznikají v pokožce, spermie poblíž nožního terče, vajíčka poblíž chapadel) 3) Co je strobilace? U které taxonomické skupiny žahavců se vyskytuje? - odškrcování dceřinných jedinců (strobil) z příústního části polypa – nepohlavní způsob rozmn.

42 4) Doplňte (vyberte) text: Střídání pohlavního a nepohlavního stadia se nazývá metageneze. Medúza je pohlavní stadium, polyp je nepohlavní stadium žahavců. U třídy polypovců převládá stadium polypa / medúzy. Stadium medúzy někdy zcela chybí. U korálnatců chybí stadium medúzy.

43 5) Doplňte (vyberte) text: Koráli patří do třídy korálnatců. Žijí přisedlým způsobem života, od ostatních žahavců se liší přítomností schránky, která je tvořena CaCO 3 nebo organickým koralinem. Živí se mikroorganismy. 6) Doplňte zástupce: a.K nejjedovatějším žahavcům řadíme čtyřhranky. b.Kolonie s částečnou dělbou funkcí tvoří trubýši. c.Z našich zástupců se pučením rozmnožují nezmaři. d.Mezi zástupce zavlečené do ČR patří medúza sladkovodní. e.Mimotělní trávení se vyskytuje u kořenoústek. f.Mezi korálnatce bez exoskeletu patří sasanky.

44 7) Podle obrázku popište tělo nezmara: A – chapadla B – ústní = vyvrhovací otvor C – láčka D – pučící jedinec E – nožní terč 8) Správné tvrzení označte A (ano), nesprávné tvrzení N (ne): a.U nezmarů nacházíme tenkou mezogleu.A b.Trávicí soustava žahavců je slepá.A c. Nezmaři se rozmnožují strobilací.N d.Někteří zástupci žahavců světélkují díky přítomnosti symbiotických řas.A e. Rhopalia se vyskytují u polypového stadia.N f.Sasanky mají zatažitelná chapadla.A

45 OBRÁZKY: 1 - SCHLEIDEN, Mathias Jacob. www.wikipedia.cz [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schleiden- meduse-2.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schleiden- meduse-2.jpg 2 - CARBON NYC. www.wikipedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jelly_cc7.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jelly_cc7.jpg 3 - ROMEO, Alberto. www.wikipedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capo_Gallo_Pelagia_noctiluca.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capo_Gallo_Pelagia_noctiluca.jpg 4 - AUTOR NEUVEDEN. www.wikipedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rhistozoma_pulmo.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rhistozoma_pulmo.jpg 5 - GAUTSCH, Guido. www.wikipedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99hranka_smrteln%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99hranka_smrteln%C3%A1 6 - AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra- Foto.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra- Foto.jpg 7 - AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra_oligactis.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra_oligactis.jpg 8 - MALKOWSKI, Przemysław. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra_biology.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra_biology.jpg 9 - AUTOR NEUVEDEN. www.wikipedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Portuguese_Man- O-War_(Physalia_physalis).jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Portuguese_Man- O-War_(Physalia_physalis).jpg 10 - ZELL, H.. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corallium_rubrum_01.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corallium_rubrum_01.JPG 11 - NEMČOK, Jaro. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mozgovity_koral.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mozgovity_koral.jpg 12 - LINÉ1. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fungia_fungites_01_by_Line1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fungia_fungites_01_by_Line1.jpg 13 - HILLEWAERT, Hans. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Actinia_equina_(Boulogne-sur-Mer).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Actinia_equina_(Boulogne-sur-Mer).jpg 14 - HOBGOOD, Nick. www.wikipedia.org [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Amphiprion_ocellaris_(Clown_anemonefish)_Nemo.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Amphiprion_ocellaris_(Clown_anemonefish)_Nemo.jpg

46 LITERÁRNÍ ZDROJE: PAPÁČEK, Miroslav a kol. Zoologie. Praha: Scientia, 1994, ISBN 80- 85827-57-3. ROSYPAL, Stanislav a kol. Přehled biologie. 2. vydání (1. vydání ve Scientia).Praha: Scientia, 1994, ISBN 80-85827-32-8. BUCHAR, Jan. Stručný přehled soustavy bezobratlých - učební texty vysokých škol. Praha: nakladatelství Peres, 1995, ISBN 80-901691- 0-4. ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. Praha: Scientia, 2006, ISBN 80-86960-08-0. ZICHÁČEK, Vladimír; JELÍNEK, Jan. Biologie pro gymnázia. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 80-71820-70-9.


Stáhnout ppt "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 16. 2. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_04_Systém."

Podobné prezentace


Reklamy Google