Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Traumapsychologie … PTSD … PTED PhDr. Pavel Beňo,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Traumapsychologie … PTSD … PTED PhDr. Pavel Beňo,"— Transkript prezentace:

1 Traumapsychologie … PTSD … PTED PhDr. Pavel Beňo, E-mail: 222711362@praceavztahy.cz

2 Trauma je …  Reálné nebezpečí ohrožující život - Člověk je konfrontován (pozoruje nebo prožívá) události, které mají za následek smrt, ohrožení smrtí,vážné poranění nebo tělesnou újmu – sebe příp. Jiných – kupř. v roli diváka, svědka … - Člověk je konfrontován (pozoruje nebo prožívá) události, které mají za následek smrt, ohrožení smrtí,vážné poranění nebo tělesnou újmu – sebe příp. Jiných – kupř. v roli diváka, svědka …  Subjektivní reakce: - intenzivní reakce postižených obsahuje velké obavy a strach, bezmoc nebo děs. U dětí to může být psychomotorický neklid …

3 Tzv. posttraumatické stavy…  Vliv a dopad traumatu na psychiku, ať již jde přitom o svědka nebo přímého aktéra traumatu, ilustruje oficiální diagnostická kategorie, která dostala označení  „posttraumatická stre s ová porucha“ (Post Traumatic Stres Disorder – PTSD). V roce 1980 přijala Americká psychiatrická společ nost PTSD do systému klasifikace nemocí DSM III. Od roku 1992 je PTSD součástí Mezinárodní klasifikace nemocí ICD-10 světové zdravotnické organizace (WHO).

4 PTSD - kritéria pro stanovení diagnózy Rozhodujícím je to, že při konfrontaci postižených s traumatizujícím stresorem Rozhodujícím je to, že při konfrontaci postižených s traumatizujícím stresorem jsou některé aspekty traumatizace znovu prožívány, jsou některé aspekty traumatizace znovu prožívány, -podnětům, které jsou podobné traumatizující situaci se tito jedinci snaží vyhýbat, -podnětům, které jsou podobné traumatizující situaci se tito jedinci snaží vyhýbat, lidé s PTSD se mohou cítit emociálně vyprahlí, apatičtí … lidé s PTSD se mohou cítit emociálně vyprahlí, apatičtí … jsou přítomny znaky trvale zvýšeného psychofyziologického podráždění. jsou přítomny znaky trvale zvýšeného psychofyziologického podráždění.

5 PTSD – některé další charakteristiky a znaky Kromě strachu mohou být i další obtěžující pocity, jako kupř. pocity viny, studu, hnusu či hněvu, Kromě strachu mohou být i další obtěžující pocity, jako kupř. pocity viny, studu, hnusu či hněvu, Ovlivnění či otřesení základních životních hodnot a přesvědčení, Ovlivnění či otřesení základních životních hodnot a přesvědčení, Zřetelné poškození sebe - pojetí, sebe- hodnocení a sebevědomí, Zřetelné poškození sebe - pojetí, sebe- hodnocení a sebevědomí, Ovlivnění oblastí typu důvěra, intimita, vztahy, sexualita apod. Ovlivnění oblastí typu důvěra, intimita, vztahy, sexualita apod.

6 Postramatická zahořklost Následky drobnějších, opakujících se traumat mohou být stejně devastující jako u tzv. „velkého“ traumatu! Psychiatr M. Linden (Berlin, 2002) použil termín PostTreumatische VerbitterungsStörung (Verbitterun= zatrpklost, zahořklost …) PTED - Post Traumatic Embitterment Disorder

7 Zahořklost … “Zahořklým je někdo, kdo se jenom těžko “Zahořklým je někdo, kdo se jenom těžko smiřuje, kdo lpí na svém hněvu; smiřuje, kdo lpí na svém hněvu; uzamkne svoje rozčílení ve svém nitru a přestane s tím až potom, kdy může v y konat svoji pomstu“ – říká Aristoteles v Kronice Nikomachově. uzamkne svoje rozčílení ve svém nitru a přestane s tím až potom, kdy může v y konat svoji pomstu“ – říká Aristoteles v Kronice Nikomachově. “Zahořklost je směsí agresivity a rezignace, touhy po pomstě a sebezničení“. (M. Linden) “Zahořklost je směsí agresivity a rezignace, touhy po pomstě a sebezničení“. (M. Linden)

8 Lidé postižení zahořklostí mají: Osobní negativní zážitek – jednorázový nebo opakovaný, a le závažný, pronikavý –, kvůli němuž se cítí ponížení, zatrpklí nebo churaví a kvůli němuž se u nich rozvinula psychická porucha; Osobní negativní zážitek – jednorázový nebo opakovaný, a le závažný, pronikavý –, kvůli němuž se cítí ponížení, zatrpklí nebo churaví a kvůli němuž se u nich rozvinula psychická porucha; Tato kritická událost je pociťovaná jako křivda spojená s intenzivním pocitem, že s nimi odpovědná osoba /y, která vše způsobila, popř. osud, nejednali spravedlivě a férově; postižení se cítí jako oběť; Tato kritická událost je pociťovaná jako křivda spojená s intenzivním pocitem, že s nimi odpovědná osoba /y, která vše způsobila, popř. osud, nejednali spravedlivě a férově; postižení se cítí jako oběť; Postižená osoba si je vědomá toho, co se stalo a že to změnilo její psychický stav a život negativním způsobem. Postižená osoba si je vědomá toho, co se stalo a že to změnilo její psychický stav a život negativním způsobem.

9 Postižení prožívají: opakující se, nutkavé a obtěžující vzpomínky; opakující se, nutkavé a obtěžující vzpomínky; myšlenky nebo sny o kritické životní události; při vzpomínce na tuto událost se opakuje prudká emociální reakce; myšlenky nebo sny o kritické životní události; při vzpomínce na tuto událost se opakuje prudká emociální reakce; ta je postiženou osobou zakoušena jako křivda, nespravedlnost a zatrpklost. ta je postiženou osobou zakoušena jako křivda, nespravedlnost a zatrpklost.

10 8 dalších kritérií … (min. 50%) 1. skutečné nebo možné vyhýbání se osobám a místům, které by mohly upomínat na kritickou událost; 2. ovlivnění rodinného života a aktivit s ním spojených; 3. ovlivnění pracovního života a aktivit s ním spojených; 4. redukce koníčků, volnočasových a společenských aktivit; 5. závažné výčitky a zloba na sebe sama; 6. časté základní depresivně-agresivní ladění; 7. časté rozlady a podrážděnost jako základní ladění; 8. při „odvedené pozornosti“ se nakrátko vrací normální nálada. 8. při „odvedené pozornosti“ se nakrátko vrací normální nálada.

11 Podmínký nutné … Takovéto chování se neobjevovalo před kritickou událostí; Takovéto chování se neobjevovalo před kritickou událostí; Takovéto chování a prožívání se objevuje minimálně po dobu šesti minulých měsíců. Takovéto chování a prožívání se objevuje minimálně po dobu šesti minulých měsíců.

12 Souhrn … Lidé trpící tímto druhem zahořklosti jsou jako polapení v kleci. V jejich očích se jim přihodilo něco, čeho se nemohou zbavit, a takovým postojem si obvykle přivozují další škody. Lidé trpící tímto druhem zahořklosti jsou jako polapení v kleci. V jejich očích se jim přihodilo něco, čeho se nemohou zbavit, a takovým postojem si obvykle přivozují další škody. Každá připomínka tohoto stavu je připomínkou jejich bezmocnosti, která je stále traumatizuje. PTED je však také naší přirozenou reakcí na situace násilí, jehož terčem nebo obětí jsme byli či stále jsme… Každá připomínka tohoto stavu je připomínkou jejich bezmocnosti, která je stále traumatizuje. PTED je však také naší přirozenou reakcí na situace násilí, jehož terčem nebo obětí jsme byli či stále jsme…

13 Otázky? Použitá literatura: Beňo P., Šarmantní násilníci, Portál 2015, ISBN 987-80- 262-0938-6 Děkuji za pozornost! Tel.: 222711362 nebo 602349848 E-mail: 222711362@praceavztahy.cz


Stáhnout ppt "Traumapsychologie … PTSD … PTED PhDr. Pavel Beňo,"

Podobné prezentace


Reklamy Google