Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČASTÉ CHYBY V HLÁŠENÍCH NÚ Ing. Kristína Vavrušková Ing. Martina Fedačková SÚKL červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 1 Hlášení nežádoucích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČASTÉ CHYBY V HLÁŠENÍCH NÚ Ing. Kristína Vavrušková Ing. Martina Fedačková SÚKL červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 1 Hlášení nežádoucích."— Transkript prezentace:

1 ČASTÉ CHYBY V HLÁŠENÍCH NÚ Ing. Kristína Vavrušková Ing. Martina Fedačková SÚKL červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 1 Hlášení nežádoucích účinků LP - časté chyby

2 Obsah prezentace 1. Hlášení ze SÚKL 2. Hlášení od pacientů 3. Literární hlášení 4. Hlášení z poregistračních studií 5. Hlášení z pacientských programů 6. Hlášení z klinických hodnocení červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 Hlášení nežádoucích účinků LP - časté chyby

3 Obecná pravidla pro hlášení ze SÚKL co dělat s hlášením ze SÚKL a čemu se raději vyhnout SÚKL zasílá expedovaná hlášení NÚ automaticky všem držitelům rozhodnutí o registraci přípravků podezřelých z vyvolání nežádoucí reakce Hlášení zasílá SÚKL elektronicky (E2B) na ID držitele, pokud držitel není schopen hlášení přijímat E2B, zasílá hlášení alternativním způsobem Tato hlášení držitel zpět na SÚKL neposílá, pokud k hlášení nemá doplňující informace Doplňující informací může být i kauzalita držitele, případně vyjádření k očekávanosti reakce, šetření závad v jakosti, … Pokud držitel hlášení doplní, musí jej zaslat na SÚKL jako FU ke hlášení SÚKL Nesmí měnit WWUID – hlášení má stále číslo CZ-CZSUKL-1600XXXX červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 3 Hlášení nežádoucích účinků LP - 1. Hlášení ze SÚKL

4 Kauzalita u hlášení ze SÚKL Všechna hlášení ze SÚKL (CZ-CZSUKL-….) jsou hlášení spontánní od pacientů nebo zdravotnických pracovníků SÚKL hlášení mají tvz. implied causality předpokládanou/danou kauzalitu (dle GVP Module VI část VI.A.2.1.1. Causality) Neměnit kauzalitu danou hlásitelem na Not Reported - při FU k těmto hlášení Kauzalita reportéra je ve všech hlášeních SÚKL daná implicitně jako Related MAH může pouze doplnit svou vlastní kauzalitu do příslušného pole v hlášení červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 4 Hlášení nežádoucích účinků LP - 1. Hlášení ze SÚKL

5 Jak naložit s hlášením ze SÚKL - Primary source Primary source pro SÚKL hlášení ponechat tak, jak byl zaslán ze SÚKL. SÚKL je pouze sender, nikoliv reporter. Pokud bylo ze SÚKL odesláno (pacientské lékařsky nepotvrzené hlášení): 5 2 Není možné zadat do hlášení toto (stává se hlášením od HCP!): StateInstituteforDrugControl 3 červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 5 Hlášení nežádoucích účinků LP - 1. Hlášení ze SÚKL

6 Jak naložit s hlášením ze SÚKL - Medical confirmation U pacientských hlášení musí být položka medically confirmed také zachována tak, jak bylo nahlášeno. SUKL není primary source hlášení a může pacientská hlášení ověřit jen kontaktem s hlásitelem nebo jeho lékařem I když se jedná o hlášení z autority, neimplikuje se tím automaticky potvrzení žádného pacientského hlášení Na druhou stranu – vždy, když je hlášení lékařsky ověřené, zůstává tak stále, i když má držitel na případ odlišný názor – ten může doplnit buď do pole pro kauzalitu MAHa nebo do diagnózy odesilatele Stejně tak zůstává zachována i závažnost červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 6 Hlášení nežádoucích účinků LP - 1. Hlášení ze SÚKL

7 Pacientská hlášení U pacientských hlášení musí být vždy vyplněno pole pro lékařské ověření – medically confirmed 5 2 nebo 1 Nelze zadat pouze: 5 Hlášení jsou ověřena buď ošetřujícím lékařem (zdravotní sestrou) nebo na základě lékařské dokumentace – pokud z dokumentace jasně vyplývá, že existuje souvislost mezi přípravkem a reakcí – daný dokument je připojen ke hlášení červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 7 Hlášení nežádoucích účinků LP - 2. Hlášení od pacientů

8 Literární hlášení Názvy léčivých přípravků a substancí - nezaměňovat Pole B.4.k.2.1 - je polem pro název léčivého přípravku – musí zůstat prázdné, pokud není známý název LP Pole B.4.k.2.2 - pole pro název účinné látky Správně: OLANZAPINE Špatně: OLANZAPINE červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 8 Hlášení nežádoucích účinků LP - 3. Literární hlášení

9 Literární hlášení Názvy terapeutických skupin Název skupiny přípravků – pouze do case narrative. Pro skupiny přípravků neexistuje žádné pole ve formátu R2 (a nebude ani v novém formátu R3) Nelze zadat: ACE Inhibitors ani ACE Inhibitors Do strukturovaných polí nepatří: corticosteroids, antibiotics, antihistamines NOS, Vitamins NOS, Multivitamins, antidiabetics, analgesics, blood transfusion, … červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 9 Hlášení nežádoucích účinků LP - 3. Literární hlášení

10 Literární hlášení Literární citace – musí být uvedena ve Vancouver stylu: Polák P, Husa P, Matějovská Kubešová H. Těžká osteoporóza aneb Příběh chronické polékové hyponatremie. Vnitřní Lékařství 2016; 62(2): 152-156. Nepřekládat do AJ ani název článku ani časopisu, uvádět správně jména autorů Primary source – kvalifikace musí odpovídat kvalifikaci prvního autora článku. Je-li autorem MUDr. Novák, pak je kvalifikací hlásitele Lékař (Physician) a ne Jiný zdravotník (Other HCP) 1 Novák M. Tromboembolismus při léčbě olanzapinem. Česká a Slovenská psychiatrie 2015; 32(2): 43-49 U autorů článků titul uveden velmi často spolu s pracovištěm. Kvalifikaci Jiný zdravotník 3 je možno dát pouze v případě, že titul uveden není a z článku kvalifikace nelze určit červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 10 Hlášení nežádoucích účinků LP - 3. Literární hlášení

11 Co patří ke hlášení z literatury, které MAH hlásí SÚKLu K hlášení z literatury: do 2 dnů poslat literární článek Článek zaslat e-mailem na adresu: farmakovigilance@sukl.czfarmakovigilance@sukl.cz Do předmětu mailu uvést ‘Lit.článek ke hlášení’ + číslo hlášení Název souboru musí být stejný jako WWUID literárního hlášení Proto nelze používat ve WWUID znaky / \* : ? ” | Hlášení z jednoho článku – vzájemně propojena v položce A.1.12 (Linked report number) – v tomto případě zaslat článek jen 1x – název souboru bude WWUID 1. hlášení Více hlášení – 1. hlášení je připojeno ke všem, všechna další jsou připojena k tomu 1. hlášení. Doporučujeme vybrat toto 1. hlášení – závažné, aby bylo odesláno na SÚKL červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 11 Hlášení nežádoucích účinků LP – 3. Literární hlášení

12 Hlášení ze studií – nutná kauzalita Pravidlo pro hlášení z PASS a registrů (GVP Module VI část VI.C.1.2): Only valid ICSRs of adverse reactions, which are suspected to be related to the studied (or supplied) medicinal product by the primary source or the receiver of the case, should be reported. Nehlásit v rámci studie, pokud NÚ nesouvisí s žádným LP, který je předmětem studie – pokud ale došlo k závažnému NÚ – nahlásit buď držiteli podezřelého LP nebo SÚKL jako spontánní hlášení Hlásit při existující kauzalitě se studovaným LP – musí to být vyznačeno v poli pro Causality assessment Nehlásit tzv. „eventy“ – události nesouvisející s podanými LP – pády ze žebříku a následné zlomeniny, plánované operace s hospitalizací, otravy jídlem, úrazy při bouračkách,... červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 12 Hlášení nežádoucích účinků LP - 4. Hlášení z poregistračních studií

13 Hlášení ze studií – jak zadat ICSR ze studie Přehled v GVP Module VI část VI.C.6.2.3.7. Reports originating from organised data collection systems and other systems Existuje souvislost nežádoucí reakce s alespoň jedním LP studie: Hlášení zadat jako hlášení Report from Study (A.1.4.) a s upřesněním Other studies nebo Individual patient use (A.2.3.3) Kauzalita musí být zadána v poli B.4.k.18 (kauzalita MAHa a hlásitele se může lišit, alespoň jedna však musí být pozitivní) červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 13 Hlášení nežádoucích účinků LP - 4. Hlášení z poregistračních studií

14 Hlášení ze studií – jak zadat ICSR ze studie Pokud hlášení od reportéra pro zadavatele studie nemá stanovenou kauzalitu (nikdo se na ní hlásitele neptá) – nutné udělat nejdříve FU a zjistit, jak hlásitel hodnotí kauzalitu LP k NÚ Neodesílat hlášení ze studií s kauzalitou Not Reported pro LP ve studijní medikaci (po které by následoval FU s tím, že je kauzalita (případně) vyloučena) Je povinností držitele vyhodnotit kauzalitu, pokud ji reportér neuvedl NÚ označené jako Not Related jsou také ve výpisech Signal Detection z EVDAS červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 14 Hlášení nežádoucích účinků LP - 4. Hlášení z poregistračních studií

15 Hlášení ze studií – reakce nesouvisí s LP studie Pokud jediným podezřelým z NÚ je LP, který není studijní medikací v rámci studie a je zároveň vyloučena interakce s LP ve studii : Hlášení nesouvisí se studií => je odesláno lékařem (HCP) přímo na SÚKL (ZoL) nebo MAH tohoto přípravku – ne však oběma Hlášení je zadáno jako spontánní (Spontaneous v A.1.4) Pokud nejste MAH => informovat HCP ve studii, co dělat červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 15 Hlášení nežádoucích účinků LP – 4. Hlášení z poregistračních studií

16 Hlášení z pacientských programů - definice Podle GVP Module VI část VI.C.1.2.2. Compassionate use, named patient use mohou být hlášení z těchto programů: Solicited (Ze studie) – pokud jsou v rámci programů aktivně zjišťovány NÚ (od zadavatele, v rámci požadovaných dotazníků) Spontánní – pokud NÚ nejsou v rámci programů aktivně zjišťovány, hlásitel spontánně hlásí (na SÚKL, MAH) červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 16 Hlášení nežádoucích účinků LP - 5. Hlášení z pacientských programů

17 Hlášení z pacientských programů – pacientská vs HCP Informace o NÚ sbírány lékaři nebo HCP v rámci dotazníků nebo na telefonních linkách - hlášení jsou považována za pacientská. HCP, který informaci takto získal, není ošetřujícím lékařem pacienta ani není schopen podat další informace o okolnostech nahlášené nežádoucí reakce v případě nutného follow-up (FU) k hlášení. Informace získány přímým kontaktem s pacientem (např. sestry kontrolující aplikaci LP) a HCP reakci viděl - hlášení považována za hlášení od zdravotnického pracovníka Sám pacient je zdravotnický pracovník (byť v jiné specializaci) - jeho hlášení považována za hlášení od zdravotnického pracovníka červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 17 Hlášení nežádoucích účinků LP – 5. Hlášení z pacientských programů

18 Hlášení z klinického hodnocení - SUSAR Nežádoucí reakce souvisí s některým IMP – nepatří do EVPM! Souvislost daná zkoušejícím (reporter=investigator), pokud nevyloučena, kauzalita je možná - vytvoří se hlášení IMP = studijní medikace: testovaný LP i komparátor Reakce na IMP závažná a neočekávaná – zadavatel hlásí SUSAR SUSARy do EVCTM podle pravidel a požadavků pro hlášení z KH (povinné položky: causality assessment, musí být alespoň jedno hodnocení jako Related, Eudra CT, účinné látky pro podezřelé LP) SUSARy se na SÚKL hlásí vždy s odslepenými údaji, nelze zadat např. blinded paracetamol Reakce je očekávaná nebo nezávažná – hlášení patří do DSUR červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 18 Hlášení nežádoucích účinků LP – 6. Hlášení z klinických hodnocení

19 Hlášení z klinického hodnocení – jako spontánní ICSR Pokud nežádoucí reakce nesouvisí s žádným IMP – hlásí se do postmarketingového modulu EVPM Souvislost opět daná zkoušejícím a pokud je tato s IMP vyloučena, nikdo mimo dané KH nemůže kauzalitu měnit Hlášení z KH se hlásí do EVPM v případě, že jediným podezřelým LP, který souvisí s pozorovaným NÚ, je LP podaný pacientovi mimo protokol studie, jde o non IMP (Directive 2001/83/EC) Toto hlášení nehlásí zadavatel Hlášení podává zkoušející lékař přímo na SÚKL nebo držiteli podezřelého LP červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 19 Hlášení nežádoucích účinků LP – 6. Hlášení z klinických hodnocení

20 Hlášení z klinického hodnocení - jako spontánní ICSR Závažný NÚ z KH na non-IMP pak držitel hlásí na SÚKL jako spontánní hlášení (nejde tedy o hlášení z klinické ani jiné studie) V tomto případě se neodslepuje a je možné zadat přípravky podané v rámci KH jako „blinded xmumab“, „blinded placebo“,... Všechny přípravky z KH musí být zadány jako souběžné Není možné je zadat jako podezřelé a doplnit kauzalitu Not related Pokud je v hlášení více podezřelých LP a alespoň jeden z nich patří do studijní medikace KH a souvisí s alespoň jedním popsaným NÚ – je v režimu hlášení ze studie v rámci KH (Directive 2001/20/EC ) a do EVPM se nehlásí červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 20 Hlášení nežádoucích účinků LP – 6. Hlášení z klinických hodnocení

21 Děkujeme za pozornost STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 tel.: +420 272 185 111 fax: +420 271 732 377 e-mail: posta@sukl.cz červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 21


Stáhnout ppt "ČASTÉ CHYBY V HLÁŠENÍCH NÚ Ing. Kristína Vavrušková Ing. Martina Fedačková SÚKL červen 2016 © 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 1 Hlášení nežádoucích."

Podobné prezentace


Reklamy Google