Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 NEZTRÁCEJTE ČAS A ENERGII KONFLIKTY Proč je dobré konflikty řešit a nenechávat na potom. Jak konflikty skutečně dořešit a najít cestu ven.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 NEZTRÁCEJTE ČAS A ENERGII KONFLIKTY Proč je dobré konflikty řešit a nenechávat na potom. Jak konflikty skutečně dořešit a najít cestu ven."— Transkript prezentace:

1 1 NEZTRÁCEJTE ČAS A ENERGII KONFLIKTY Proč je dobré konflikty řešit a nenechávat na potom. Jak konflikty skutečně dořešit a najít cestu ven.

2 2 Harmonie - kterou si lidé přejí

3 3 Konflikt – který lidé zažívají

4 4 Konflikt v jednotlivci  Stres  Hněv  Sebe nenávist  Závislost

5 5 Mezilidské konflikty  Napětí v manželství  Rodinné spory  Neshody s přátely a sousedy  Konflikt v práci nebo ve škole

6 6 Společenský konflikt  Právní spory  Etnické napětí  Zneužití moci  Válka

7 7 Část 1. Jaké jsou základní příčiny konfliktu ? Část 1. Jaké jsou základní příčiny konfliktu ? Část 2. Jakým způsobem můžeme konflikt vyřešit ? Část 2. Jakým způsobem můžeme konflikt vyřešit ?

8 8 Jaké jsou základní příčiny konfliktu?

9 9 Každé bytí má dvojí účely B y t íB y t íB y t íB y t í Účel celku  Užitek pro ostatní Účel jednotlivce  Podporuje jednotlivce

10 10 Nesobeckost Sobectví Účel celku Účel jednotlivce

11 11 Konflikt začíná v jednotlivci SobectvíNesobeckost

12 12 Konflikt v rodině Členové prosazují vlastní zájem na úkor blaha rodiny  Nevěra  Otázka peněz  Rivalita mezi sourozenci  Kariérismus

13 13 Konflikt ve společnosti Skupiny a národy prosazují vlastní zájem na úkor vyššího dobra  Zneužití moci  Etnické napětí  Právní spory  Válka

14 14Nesobeckost Žití pro ostatní Sebeovládání Sloužení Skromnost Odpuštění Štědrost Čestnost Základ dobra

15 15Sobectví Žití jen pro sebe Chtíč Zneužívání Arogance Pomsta Chtivost Podjatost Základ zla

16 16 Pravá láska  Žití pro ostatní  Bezpodmínečné dávání ◆ Investuje a zapomene  Odpuštění

17 17 Falešná láska  Žití jen sám pro sebe  Podmínečné dávání ◆ Propočítává co se vrátí  Udržuje si zášť

18 18 Falešná láska  Mění se a má krátké trvání  Postrádá principy vyššího účelu  Je ovocem slabého charakteru

19 19 Postoje a skutky založené na falešné lásce podněcují konflikt  Vztek & Žárlivost  Nevěra & Promiskuita  Neúcta & Rebelie  Násilí & Vražda

20 20 Úrovně konfliktu BlokyBloky NárodyNárody SkupinySkupiny Rodiny Rodiny JednotlivciJednotlivci

21 21 Příčiny národních konfliktů  Národní zločiny uvalují břemeno na budoucí generace  Etnické křivdy

22 22 Osobní volba – vyřešit nebo opakovat konflikty z minulosti Každý člověk předává dál buď problém a nebo řešení Minulost Budoucnost

23 23 Hodnota vyřešení konfliktu  Umožní účastníkům komunikovat a spolupracovat pro vzájemný prospěch ◆ Ukončí bezvýchodnou situaci a izolaci

24 24 Hodnota vyřešení konfliktu  Uvolní čas a energii pro tvořivost a rozvoj ◆ Ukončí plýtvání zdroji účastnících se v obraně a agresi  Uzdraví a osvobodí jedince

25 25 Jakým způsobem můžeme konflikt vyřešit?

26 26 Lze vyřešit konflikt bojem?  Boj může být nezbytný ◆ Kvůli sebeobraně ◆ Z důvodu obrany slabšího  Boj neřeší konflikt ◆ Poražení nepřítele neodpoví na jeho stížnosti a neukončí jeho nenávist ◆ Poražení mají sklony k hledání příležitosti k odplatě

27 27 Dohoda sama o sobě konflikt nevyřeší  Je potřebné opravdové usmíření ◆ Musí být vyřešeno hluboké nepřátelství

28 28 V případě krize  Zákrok v případě krize ◆ Přestaň ubližovat nebo zabraň tomu aby bylo oběti ublíženo  Pak se stává vyřešení konfliktu možným

29 29 Součásti vyřešení konfliktu Nesobeckost Sobectví Správně Špatně Milujícívztah Zničenývztah

30 30 Základ pro řešení konfliktu Morální & Etickéhodnoty Jedna, nebo obě strany musí zastávat morální & etické principy

31 31 Základ pro řešení konfliktu Podmínky odškodnění – Úsilí obrátit proces, kterým byla původní harmonie zracena Stavharmonie Stavkonfliktu Ztraceno Obnoveno

32 32 Řešení konfliktu obnovením Krok 1. Reflexe & Reorientace Krok 2. Obrácení & Náhrada Krok 3. Usmíření a Obnova

33 33 Krok 1 – Reflexe & Reorientace  Zjistěte jak účastník konfliktu přispěl ke vzniku problému  Rozpoznejte jak to ovlivnilo pocity ostatních  Prozkoumejte svědomí účastníka a zhodnoťte jeho postoje a chování ◆ Připomeňte morální a etické hodnoty, jako například empatie, respekt a zodpovědnost Nesobeckost Sobectví

34 34 Krok 1 – Reflexe & Reorientace  Uvažte jak jinak se mohl účastník konfliktu vypořádat s problémem ◆ Co se může příště udělat lépe  Rozhodněte se převzít zodpovědnost za to čím účastník přispěl ke konfliktu  Naplánujte jak uskutečnit nápravu Nesobeckost Sobectví

35 35 Přínos reflexe a reorientace pro charakter  Uvolňuje sobeckou pýchu a pocit viny ◆ Proniká stěnou odmítnutí ◆ Umožňuje upřímnost vůči životu  Umocňuje soucit s ostatními  Podporuje vnitřní růst

36 36 Krok 2 – Obrácení & Náhrada  Obraťte cokoli, co zapříčinilo ublížení a násilí na ostatních  Proveďte náhradu pro nápravu vzniklé škody  Buďte otevření vůči přijetí náhrady  Napravte nespravedlnost Správně Špatně

37 37 Úrovně náhrady  Omluva  Plné uhrazení škod  Větší náhrada ◆ Kvůli neupřímnosti nebo opakovaným přečinům

38 38 Převzít zodpědnost za náhradu  Obě strany jsou zodpovědné za to aby vytvořily potřebné úsilí  Obviňování ničemu nepomůže

39 39 Krok 3 – Usmíření & Obnova  Vzdejte se nároku na odplatu  Odpusťte a buďte otevření přijmout odpuštění  Odhodlejte se pomoci druhému ke změně  Podporujte dobrou vůli Milujícívztah Zničenývztah

40 40 Přínos usmíření a obnovy  Osvobozuje od nenávisti a křivdy  Uvolňuje vztah pro nový začátek  Otevírá cestu lásce

41 41 Zodpovědnosti viníka a oběti Viník  Doznat chybu  Provést náhradu  Pokračovat až do odpuštění Oběť  Vzít v úvahu vlastní chyby  Přijmout náhradu  Odpustit Jeden člověk se může ocitnout v obou rolích

42 42 Vždy, když řešíme nějaký konflikt, měli bychom mít na paměti, že jeho vyřešením nemůžeme nikdy nic ztratit, ať už jsme viník či poškozený, ale můžeme vždy jen získat. Také s každým úspěšně vyřešeným sporem se rozvine náš charakter a zlepší naše vztahy.

43 43 Úloha dobrého charakteru Ctnosti podporují řešení konfliktu Ctnosti podporují řešení konfliktu Skromnost  Skromnost  Štědrost  Sloužení

44 44 Skromnost obrací Aroganci Skromnost  Připouští, že ne vždy mám pravdu  Otevřenost k učení se od ostatních

45 45 Štědrost obrací Chtivost Štědrost  Dávání bez ohledu na výhodnost  Nabídka bez podmínek, nebo očekávání zisku

46 46 Sloužení obrací zneužívání Sloužení  Skutek péče o zajištění potřeb druhých

47 47 Největší skutek lásky – vítězství nad nepřítelem  Dává dokonce i těm kteří ublížili  Promění nepřítele na přítele  Obrací letité vzory zneužívání a odplaty

48 48 Nelson Mandela a F.W. de Klerk

49 49 „Nikdy se nezbavíme nepřítele zápasem nenávisti s nenávistí, nepřítele se zbavíme, když se zbavíme nenávisti.“ Martin Luther King

50 50 „Pro dosažení míru, musí lidé na obou stranách zaujmout postoj, „Jsem tu pro Tebe.“ Pak se mohou dostat až k bodu, kdy jeden druhého utěšují. Mír může nastat pouze tehdy, kdy svému protivníkovi řekneme, „Jsem tu pro Tebe.“ Rev. Son Mjong Mun


Stáhnout ppt "1 NEZTRÁCEJTE ČAS A ENERGII KONFLIKTY Proč je dobré konflikty řešit a nenechávat na potom. Jak konflikty skutečně dořešit a najít cestu ven."

Podobné prezentace


Reklamy Google