Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předškolní vzdělávání.  Rámcový vzdělávací program vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla.  Školní vzdělávací program vytváří každá mateřská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předškolní vzdělávání.  Rámcový vzdělávací program vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla.  Školní vzdělávací program vytváří každá mateřská."— Transkript prezentace:

1 Předškolní vzdělávání

2  Rámcový vzdělávací program vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla.  Školní vzdělávací program vytváří každá mateřská škola podle RVP – týká se celé MŠ.  Třídní vzdělávací program je otevřený pracovní plán pedagoga – týká se určité třídy. RVP představuje státní úroveň, ŠVP a TVP představují školní úroveň v systému dokumentů.

3  RVP a ŠVP: závazné výhradně pro PEDAGOGY  Pedagog je povinen směřovat k daným cílům a nabízet daný vzdělávací obsah.  Obsah stanovený v RVP a konkretizovaný v ŠVP a TVP není závazný pro děti. Děti si jej osvojují v souladu s individuálními možnostmi a potřebami.

4  základní pedagogický dokument pro práci MŠ  odpovídá konkrétním podmínkám MŠ, přizpůsobuje se možnostem, potřebám, přáním dětí a rodičů  veřejný dokument, zveřejněn na přístupném místě (rodiče mohou nahlížet)  odpovědnost za vytvoření má ředitel/ka (vedoucí učitel/ka), dokument musí projednat se zřizovatelem  se ŠVP by měli být seznámeni rodiče

5 Každý ŠVP musí obsahovat informační okruhy: Součástí mohou být nepovinné přílohy (pedagogické materiály, vnitřní organizační a provozní pravidla). 1. Základní údaje o mateřské škole a jejím vzdělávacím programu 2. Vzdělávací obsah (uspořádání učiva do ucelených částí) 3. Evaluační činnosti

6  identifikační údaje  charakteristika školy  charakteristika vzdělávacího programu  podmínky a organizace vzdělávání  obvyklý denní program, týdenní režim, plánované aktivity ve školním roce

7  uspořádání učiva: v podobě tematických celků či projektů  název bloku: libovolný (heslovitý, rozvinutý)  bloky různě obsáhlé (dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé)  bloky na stejné úrovni (měsíční témata) nebo se k hlavnímu bloku vážou menší celky  důležité: vnitřní propojení určitým tématem INTEGROVANÉ BLOKY

8 Volba bloků (témat)  svátky, slavnosti, různé události, tradice  měsíce, roční období  zaměření školy  svět pohádek, příběhů  situace ze života dětí  regionální zvláštnosti  inspirací může být otázka dítěte, zájem dětí Uveďte názvy témat (vymyslete či využijte podněty z praxe).

9 Charakteristika bloku  věcný a stručný popis: hlavní cíle (záměry, výstupy, očekávaný přínos) a vzdělávací obsah (hlavní okruhy činností) Příklady:  Téma je zaměřeno na…  Téma se vztahuje…  Blok je inspirován…/nabízí inspiraci…  Hlavním cílem je posilovat/rozvíjet/ poznávat/objevovat/experimentovat/ kultivovat/prohlubovat/vést děti k…  Téma se dotýká…

10 Skladba bloků  pro všechny věkové skupiny nebo zvlášť pro různé věkové skupiny, společná může být jen část bloků  povinné pro celou MŠ nebo doporučené  nabídka bloků – pedagog si vybírá jen některé Která z možností vás zaujala? Proč?

11 Uveden přehled hlavních evaluačních činností (zpětná vazba, průběžné vyhodnocování procesu vzdělávání, ale také podmínek)  na úrovni školy (naplňování cílů programu, kvalita podmínek vzdělávání, práce pedagogů)  na úrovni tříd (zpracování a realizace integrovaných bloků, sebereflexe pedagogů)  na úrovni jednotlivých dětí (sledování a hodnocení výsledků, pokroků) Důležité jsou metody evaluace, časový plán, odpovědnost jednotlivých pedagogů.

12 Vypracujte část ŠVP:  název MŠ  název vzdělávacího programu  charakteristika programu (na co je zaměřen, na co klade důraz)  názvy měsíčních bloků (témat): září až červen Ocením zejména propojení částí (název MŠ, název programu, názvy témat).

13  Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004.  Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005.


Stáhnout ppt "Předškolní vzdělávání.  Rámcový vzdělávací program vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla.  Školní vzdělávací program vytváří každá mateřská."

Podobné prezentace


Reklamy Google