Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Jana Böhmová. 28.9.2016 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Rok 2004: realizace projektu Zdravý kraj aktivní člen NSZM ČR realizátor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Jana Böhmová. 28.9.2016 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Rok 2004: realizace projektu Zdravý kraj aktivní člen NSZM ČR realizátor."— Transkript prezentace:

1 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Jana Böhmová

2 28.9.2016 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Rok 2004: realizace projektu Zdravý kraj aktivní člen NSZM ČR realizátor místní Agendy 21 Rok 2016 (stav dle Databáze MA21): realizátoři MA21 na území kraje: 39 obcí a měst 3mikroregiony 4 MAS Celkem 60: Ostatní 14, Zájemci 30, D 9, C 6, B 1 2

3 3 28.9.2016 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Finanční podpora – Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina – Fond Vysočiny Metodická podpora – konzultace, pravidelná setkávání, vzdělávání Propagace místní Agendy 21 na úrovni kraje, měst, obcí a mikroregionů Medializace – popularizací aktivit a výstupů Program rozvoje kraje (PRK) – základní strategický dokument MA21 je do tohoto dokumentu zapracována Příklady dobré praxe

4 4 28.9.2016 Zásady MA21 a Zdraví 21 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina

5 Oprávnění žadatelé  Realizátoři místní Agendy 21 Obec, mikroregion, MAS, NNO  Školy v Národní síti Škol podporujících zdraví 5 28.9.2016

6 Podmínky – realizátoři MA21 Obec, mikroregion, MAS  Registrace v databázi MA21 minimálně na úrovni Zájemce  Splnění vybraných kritérií kategorie „D“ Kritérií MA21 ustanovení zodpovědného politika pro MA21 ustanovení koordinátora MA21 existence neformální skupiny pro MA21 plánování s veřejností – pokud realizuje MA21 déle než jeden rok 6 28.9.2016

7 Podmínky – realizátoři MA21 7 28.9.2016 Nestátní nezisková organizace  Registrace v Databázi MA21  Realizace aktivity s dopadem na okruh obyvatel z více částí území Kraje Vysočina

8 Podmínky – Zdravé školy „Zdravá škola “  Členství v Národní síti Škol podporujících zdraví Doloží:  Osvědčení o přijetí školy do programu „Škola podporující zdraví“  Dohodu o spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha  Individuální projekt podpory zdraví ve škole 8 28.9.2016

9 Zastupitelstvo Kraje Vysočina – prosinec Poté běží 30ti denní lhůta pro zveřejnění Termín podávání žádostí – polovina ledna – polovina února Druhé kolo (v případě zbylých finančních prostředků) do poloviny května Přesný termín upravují zásady na daný kalendářní rok 9 28.9.2016 Termíny

10 Podporované aktivity – plnění Kritérií MA21  Zajištění osvětových kampaní, besed, osvětových akcí  Příprava a tisk osvětových, informačních a výchovných materiálů;  Zavádění principů zdravého životního stylu do škol či organizací zřizovaných žadateli;  Činnost dětských zastupitelstev, žákovských a studentských parlamentů;  Ekologizace provozu škol;  Projednávání s veřejností (kulaté stoly, fóra...);  Webové stránky věnované realizaci MA21 nebo Zdraví 21;  Sledování vlastních indikátorů MA21 či mezinárodních indikátorů UR;  Udržování a vyhodnocování cílů individuálního projektu „Zdravé školy“;  Zavádění certifikovaných systémů řízení kvality ve veřejné správě – ISO, EMAS, CAF aj. Projekty musejí být v souladu s cíli Programu rozvoje Kraje Vysočina a aktivity mít přímou souvislost s naplňováním Kritérií MA21 a Programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina 11 28.9.2016

11 Výše dotace Příspěvek ze strany kraje činí max. 60% celkových uznatelných nákladů, finanční podíl z vlastních zdrojů žadatele 40% (z toho může max. 50% tvořit dodávka vlastního materiálu nebo dobrovolnou bezplatnou prací občanů) Celková alokace 2800 tis. Kč Minimální výše dotace 10 tis. Kč Maximální výše dotace:  40 tis. Kč pro žadatele zařazeného do kategorie „Ostatní“ nebo „Zájemci“ Kritérií MA21  60 tis. Kč pro žadatele v kategorii D  80 tis. Kč pro žadatele v kategorii C nebo B  60 tis. Kč pro „Zdravou školu“ Není možný souběh dotací Kraje Vysočina na jeden projekt, není vyloučen souběh s dotacemi jiných poskytovatelů 11 28.9.2016

12 Fond Vysočiny - zřízen usnesením zastupitelstva 19. 3. 2002 - soustřeďuje část rozvojových prostředků kraje, které poskytuje jednotlivým subjektům pomocí grantových programů formou dotací a půjček na základě stanovených pravidel v souladu se schválenými prioritami  je jedním z realizačních nástrojů Programu rozvoje kraje 28.9.201612

13 13 Přehled GP FONDU VYSOČINY 2016  Název navrhovaného GP pro rok 2016Navrhovatel (odbor) Navrhovaný objem GP v Kč Inovační vouchery 2016ORR2 000 000 Rozvoj podnikatelů 2016ORR10 000 000 Naše škola 2016ORR3 800 000 Prodejny regionálních produktů 2015ORR1 500 000 Investujme v sociálních službách 2016OSV3 500 000 Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016OSV1 300 000 Prevence kriminality 2016OSH1 300 000 Jednorázové akce 2016OŠMS1 200 000 Sportoviště 2016OŠMS3 000 000 Tábory 2016OŠMS800 000 Sportujeme 2016OŠMS1 800 000 Bezpečná silnice 2016ODSH3 500 000 Čistá voda 2016OŽPZ6 200 000 Infrastruktura ICT 2016OI2 700 000 Informační a komunikační technologie 2016OI3 200 000 Rozvoj vesnice 2016ORR3 800 000 Životní prostředí 2016OŽPZ1 400 000 Odpady 2016OŽPZ1 400 000 Lyžařské bežecké trasy 2016OKPPCR1 000 000 Památkově chráněná území 2016OKPPCR1 600 000 Edice Vysočiny 2016OKPPCR1 000 000 Cyklodoprava a cykloturistika 2016OKPPCR1 500 000 Regionální kultura 2016OKPPCR1 800 000 Celkem navrhováno 23 GP -59 300 000 28.9.2016

14 14 Bc. Jana Böhmová Koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Odbor regionálního rozvoje Tel.: 564 602 586 E-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz Kontakt 28.9.2016


Stáhnout ppt "Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Jana Böhmová. 28.9.2016 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Rok 2004: realizace projektu Zdravý kraj aktivní člen NSZM ČR realizátor."

Podobné prezentace


Reklamy Google