Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Jana Böhmová. 28.9.2016 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Rok 2004: realizace projektu Zdravý kraj aktivní člen NSZM ČR realizátor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Jana Böhmová. 28.9.2016 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Rok 2004: realizace projektu Zdravý kraj aktivní člen NSZM ČR realizátor."— Transkript prezentace:

1 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Jana Böhmová

2 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Rok 2004: realizace projektu Zdravý kraj aktivní člen NSZM ČR realizátor místní Agendy 21 Rok 2016 (stav dle Databáze MA21): realizátoři MA21 na území kraje: 39 obcí a měst 3mikroregiony 4 MAS Celkem 60: Ostatní 14, Zájemci 30, D 9, C 6, B 1 2

3 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Finanční podpora – Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina – Fond Vysočiny Metodická podpora – konzultace, pravidelná setkávání, vzdělávání Propagace místní Agendy 21 na úrovni kraje, měst, obcí a mikroregionů Medializace – popularizací aktivit a výstupů Program rozvoje kraje (PRK) – základní strategický dokument MA21 je do tohoto dokumentu zapracována Příklady dobré praxe

4 Zásady MA21 a Zdraví 21 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina

5 Oprávnění žadatelé  Realizátoři místní Agendy 21 Obec, mikroregion, MAS, NNO  Školy v Národní síti Škol podporujících zdraví

6 Podmínky – realizátoři MA21 Obec, mikroregion, MAS  Registrace v databázi MA21 minimálně na úrovni Zájemce  Splnění vybraných kritérií kategorie „D“ Kritérií MA21 ustanovení zodpovědného politika pro MA21 ustanovení koordinátora MA21 existence neformální skupiny pro MA21 plánování s veřejností – pokud realizuje MA21 déle než jeden rok

7 Podmínky – realizátoři MA Nestátní nezisková organizace  Registrace v Databázi MA21  Realizace aktivity s dopadem na okruh obyvatel z více částí území Kraje Vysočina

8 Podmínky – Zdravé školy „Zdravá škola “  Členství v Národní síti Škol podporujících zdraví Doloží:  Osvědčení o přijetí školy do programu „Škola podporující zdraví“  Dohodu o spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha  Individuální projekt podpory zdraví ve škole

9 Zastupitelstvo Kraje Vysočina – prosinec Poté běží 30ti denní lhůta pro zveřejnění Termín podávání žádostí – polovina ledna – polovina února Druhé kolo (v případě zbylých finančních prostředků) do poloviny května Přesný termín upravují zásady na daný kalendářní rok Termíny

10 Podporované aktivity – plnění Kritérií MA21  Zajištění osvětových kampaní, besed, osvětových akcí  Příprava a tisk osvětových, informačních a výchovných materiálů;  Zavádění principů zdravého životního stylu do škol či organizací zřizovaných žadateli;  Činnost dětských zastupitelstev, žákovských a studentských parlamentů;  Ekologizace provozu škol;  Projednávání s veřejností (kulaté stoly, fóra...);  Webové stránky věnované realizaci MA21 nebo Zdraví 21;  Sledování vlastních indikátorů MA21 či mezinárodních indikátorů UR;  Udržování a vyhodnocování cílů individuálního projektu „Zdravé školy“;  Zavádění certifikovaných systémů řízení kvality ve veřejné správě – ISO, EMAS, CAF aj. Projekty musejí být v souladu s cíli Programu rozvoje Kraje Vysočina a aktivity mít přímou souvislost s naplňováním Kritérií MA21 a Programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina

11 Výše dotace Příspěvek ze strany kraje činí max. 60% celkových uznatelných nákladů, finanční podíl z vlastních zdrojů žadatele 40% (z toho může max. 50% tvořit dodávka vlastního materiálu nebo dobrovolnou bezplatnou prací občanů) Celková alokace 2800 tis. Kč Minimální výše dotace 10 tis. Kč Maximální výše dotace:  40 tis. Kč pro žadatele zařazeného do kategorie „Ostatní“ nebo „Zájemci“ Kritérií MA21  60 tis. Kč pro žadatele v kategorii D  80 tis. Kč pro žadatele v kategorii C nebo B  60 tis. Kč pro „Zdravou školu“ Není možný souběh dotací Kraje Vysočina na jeden projekt, není vyloučen souběh s dotacemi jiných poskytovatelů

12 Fond Vysočiny - zřízen usnesením zastupitelstva soustřeďuje část rozvojových prostředků kraje, které poskytuje jednotlivým subjektům pomocí grantových programů formou dotací a půjček na základě stanovených pravidel v souladu se schválenými prioritami  je jedním z realizačních nástrojů Programu rozvoje kraje

13 13 Přehled GP FONDU VYSOČINY 2016  Název navrhovaného GP pro rok 2016Navrhovatel (odbor) Navrhovaný objem GP v Kč Inovační vouchery 2016ORR Rozvoj podnikatelů 2016ORR Naše škola 2016ORR Prodejny regionálních produktů 2015ORR Investujme v sociálních službách 2016OSV Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016OSV Prevence kriminality 2016OSH Jednorázové akce 2016OŠMS Sportoviště 2016OŠMS Tábory 2016OŠMS Sportujeme 2016OŠMS Bezpečná silnice 2016ODSH Čistá voda 2016OŽPZ Infrastruktura ICT 2016OI Informační a komunikační technologie 2016OI Rozvoj vesnice 2016ORR Životní prostředí 2016OŽPZ Odpady 2016OŽPZ Lyžařské bežecké trasy 2016OKPPCR Památkově chráněná území 2016OKPPCR Edice Vysočiny 2016OKPPCR Cyklodoprava a cykloturistika 2016OKPPCR Regionální kultura 2016OKPPCR Celkem navrhováno 23 GP

14 14 Bc. Jana Böhmová Koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Odbor regionálního rozvoje Tel.: Kontakt


Stáhnout ppt "Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Jana Böhmová. 28.9.2016 Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Rok 2004: realizace projektu Zdravý kraj aktivní člen NSZM ČR realizátor."

Podobné prezentace


Reklamy Google