Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice AUTOR: Mgr. Marcela Horká NÁZEV: Sjednocení Německa TEMA: Sjednocování států ČÍSLO PROJEKTU:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice AUTOR: Mgr. Marcela Horká NÁZEV: Sjednocení Německa TEMA: Sjednocování států ČÍSLO PROJEKTU:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice AUTOR: Mgr. Marcela Horká NÁZEV: Sjednocení Německa TEMA: Sjednocování států ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.1.05/04.0031

2 Sjednocení Německa Válka roku 1866

3 Příčiny Zápas mezi Pruskem a Rakouskem o vliv v Německém spolku (volná federace jednotl. států) Německo rozdrobeno na řadu států => největší Prusko, Sasko, Bavorsko Kancléř Otto von Bismarck, sjednocení „krví a železem“ Státy na straně Pruska (Meklenbursko, Oldenbursko) na straně Rakouska (Sasko, Hannoversko, Bavorsko)

4 Záminka Situace v tzv. zálabských vévodstvích (ležících severně od řeky Labe u dánských hranic), především ve Šlesvicku a Holštýnsku. Obě země v roce 1863 anektovalo Dánsko, čímž vyprovokovalo ráznou protiakci Německého spolku a především obou jeho nejsilnějších států, Rakouska a Pruska. Během války, která vypukla v roce 1864, porazily společně armády obou států Dány na souši a námořní eskadra pod vedením Rakušana Wilhelma von Tegetthoff svedla u Helgolandu úspěšný boj s dánským loďstvem.

5 Holštýnsko – pod správou Rakouska, které bylo odhodláno mu udělit samostatnost Prusko reaguje velmi ostře Prusko a Itálie uzavřely 8. dubna 1866 spojeneckou smlouvu zaměřenou jasně proti Rakousku.

6 Vypuknutí války Prusové okupovali 7. června 1866 Holštýnsko, které Rakouské jednotky včas bez boje vyklidily a stáhly se do Čech. Okupace Saska proběhla bez boje a saská armáda se stáhla do Čech. Ostatní spojenci Rakouska byli také vyřazeni

7 1.

8 2.

9 3.

10 Otto von Bismack Říšský kancléř 5. 4.

11 Ludwig von Benedek Velitel severní armády Velel v bitvě u Hradce Králové Neprávem označen za viníka porážky a penzionován 6.

12 Prusko-rakouská válka Rakousko Výzbroj – puška Lorenz (předovka) Palba ve stoje nebo v kleče Pěší pochody Zastaralá taktika bodákových útoků Skvělé dělostřelectvo a jezdectvo Prusko Puška Dreyse (zadovka), třikrát rychlejší střelba Palba i v leže Přesuny vlakem Střelecké řetězy

13 7. 8.

14 9.10.

15 11.12.

16 13.14.

17 15.Bitva u Náchoda

18 27. Červen 1866 – X u Trutnova jediné rakouské vítězství 16.

19 Podmaršálek Ludvík Gablenz vítěz od Trutnova Toto vítězství, ale nebylo využito a Gablenz ustoupil ke Dvoru Králové, neboť nedostal slíbené posily. Následovala prohraná bitva u Dvora Králové. 17.

20 Útok na Jánský vrch 18.

21 Vítězství u Trutnova, které pro Prusy znamenalo ustoupit za hranici, bylo znehodnoceno ještě téhož dne nezdarem Rakušanů u Náchoda a 28.června bitvami u Starého Rokytníku a České Skalice; zde boj 8. armádního sboru s Prusy u České Skalice. Ztráty Rakušanů dosáhli 5 600 vojáků, pruské ne více než 1 400. 19.

22 20.

23 Boje o Jičín 21.

24 22.

25 Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 Boj začal v 7 hod. ráno a střetlo se více než 400 000 můžů. Benedek se domíval, že díky dělostřelectvu nepřítele zadrží. Nejprudší boje o les Svíb. Zvrat nastal s příchodem 2. pruské armády korunního prince na bojiště po poledni. Pruské jednotky postupující od Hořiněvsi (2. armáda) po tvrdém boji ovládly kolem 14. hodiny střed rakouského postavení na Chlumu, odrazily zoufalé pokusy I. armádního sboru o znovudobytí této pozice a v zásadě tak rozhodly o svém vítězství v bitvě. Ne však o zničení celé Severní armády. Rakouští pěšáci krytí silnou palbou dělostřelecké zálohy a jezdectvem se, byť s řadou obtíží po 16. hodině přece jen pomalu začali stahovat z bojiště za řeku Labe. Prusové odepsali ze stavu 9.172 mužů, Rakušané a Sasové celkem 44.313!

26 Boj o les Svíb 23.

27 24.

28 25.

29 http://www.youtube.com/watch?v=KI yeUPs0q_Y&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=kd JUpX65A0s&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=IJg gfDBaf_A 26. 27.

30 28.

31 Závěr války Poslední bitvy 22. 7. 1866 u Lamače, boje přerušilo sjednané příměří 23. 8. 1866 sjednán Pražský mír Bismarck se vzepřel snahám pruského krále Viléma I. a generality a odmítl táhnout na Vídeň, nepřál si příliš ponížit svého protivníka

32 Důsledky války Prusko se stává hegemonem v Severoněmeckém spolku Rakousko-uherské vyrovnání Moderní válka (telegraf, železnice)

33 Metodika Autor: Marcela Horká Předmět: Dějepis Ročník: osmý Pomocí prezentace s výkladem se žáci seznamují se sjednocením Německa a válkou v roce 1866. Použité materiály: FRONK, Václav. Dějepis 8 pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. 1. vyd. Praha: Fraus, 2010, 160 s. ISBN 978- 807-2385-614. Poznámky pro učitele: Prezentace je určena pro výklad.

34 Použité zdroje 1.FRANTIŠEK, Josef. Wikimedia commons: Mým Národům 1866.jpg: [On line]. 1866 [cit. 2012-07-05]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%BDm_N%C3%A1rod%C5%AFm_18 66.jpg?uselang=cs Licence: Public domain 2.SAPFAN. Wikimedia commons: Austro Prussian War AT propagandaCZ1.png: [On line]. 2008 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Austro_Prussian_War_AT_propagandaCZ1.pn g?uselang=cs Licence: Public domain 3.52PICKUP. Wikimedia commons: Map-AustroPrussianWar.svg: [On line]. 2006 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map- AustroPrussianWar.svg?uselang=cs Licence: Creative commons 4.DANSSOKAL. Wikimedia commons: Ottoengrave.jpg: [On line]. 2007 [cit. 2012-07- 15]. Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Ottoengrave.jpg?uselang=cs Licence: Public domain 5.UNKNOWN. Wikimedia commons: OttovanBismarck1.jpg: [On line]. 1860 -70 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OttovanBismarck1.jpg?uselang=cs Licence: Public domain

35 6.PRINZHOFER, August. Wikimedia commons: BenedekLitho.jpg: [On line]. 1849 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BenedekLitho.jpg Licence: Public domain 7. - 14. oskenované pohlednice, vlastní zdroj 15.KNOTTEL, Richard. August. Wikimedia commons: Nachod 1.JPG: [On line]. 1890 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nachod_1.JPG?uselang=cs Licence: Public domain 16.SCHÜLLINGER, Hugo. Wikimedia commons: Trutnov Battle Schuellinger.png: [On line]. 1896 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Trutnov_Battle_Schuellinger.png ?uselang=cs Licence: Public domain 17.Oskenováno z publikace Den bitvy u Trutnova, vydalo město Trutnov, 2002, s.1 18.Oskenováno z publikace Den bitvy u Trutnova, vydalo město Trutnov, 2002, s.9 19.BENSA, Alexander. Wikimedia commons: Das Gefecht von Schweinschädel (A. Bensa 1866).jpg: [On line]. 1866 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Das_Gefecht_von_Schweinsch%C3%A4del_( A._Bensa_1866).jpg?uselang=cs Licence: Public domain 20.SCHÜLLINGER, Hugo. Wikimedia commons: Battle of Ceska Skalice Schuellinger.png: [On line]. 1896 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Ceska_Skalice_Schuellinger.png?us elang=cs Licence: Public domain

36 21.Oskenováno z vlastních zdrojů 22.SCHÜLLINGER, Hugo. Wikimedia commons: Jicin Battle Schuellinger.png: [On line]. 1896 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jicin_Battle_Schuellinger.png?uselang=cs Licence: Public domain 23.SCHÜLLINGER, Hugo. Wikimedia commons: Battle of Svib Schuellinger.png: [On line]. 1896 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Svib_Schuellinger.png?uselang=cs Licence: Public domain 24.BLEIBTREU, Georg. Wikimedia commons: Battle of Koniggratz by Georg Bleibtreu.jpg: [On line]. 1896 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Koniggratz_by_Georg_Bleibtreu.jpg ?uselang=csLicence: Public domain 25.SCHÜLLINGER, Hugo. Wikimedia commons: Stresetice Battle Schuellinger.jpg: [On line]. 1896 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stresetice_Battle_Schuellinger.jpg?uselang=cs Licence: Public domain 26.SCHÜLLINGER, Hugo. Wikimedia commons: V Labi 1866.png: [On line]. 1896 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V_Labi_1866.png?uselang=cs Licence: Public domain

37 27.SCHÜLLINGER, Hugo. Wikimedia commons: Rout from Battle of Koeniggraetz Schuellinger.jpg: [On line]. 1896 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rout_from_Battle_of_Koeniggraetz_Schuellin ger.jpg?uselang=cs Licence: Public domain 28.MIAOWMIAOW. Wikimedia commons: Baterie-Mrtvých.jpg: [On line]. 2006 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baterie- Mrtv%C3%BDch.jpg?uselang=cs Licence: Creative commons


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice AUTOR: Mgr. Marcela Horká NÁZEV: Sjednocení Německa TEMA: Sjednocování států ČÍSLO PROJEKTU:"

Podobné prezentace


Reklamy Google