Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje."— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje Závěrečná konference k projektu 6. prosince 2011

2 PROGRAM Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 1.Úvod 2.Informace o projektu, shrnutí 3.Přehled financování služeb po dobu IP 4.Spolupráce s poskytovateli soc. služeb 5.Shrnutí kontrolní činnosti 6.Informace k sociální reformě a financování sociálních služeb 7.Podpora sociálních služeb z ESF 8.Přínos projektu pro poskytovatele 9.Diskuse, závěr

3 ÚVOD Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 1.PhDr. Jiří Altman, radní pro sociální oblast Jihomoravského kraje 2.Mgr. Martin Petřík, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje

4 INFORMACE O PROJEKTU Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“ v celkové výši 585,2 mil. Kč, z toho 572,7 mil. Kč na zajištění sociálních služeb. Realizace IP v období od 1. 10. 2008 do 29. 2. 2012, z toho zajištění financování vybraných služeb sociální prevence na období od 1.1.2009 do 31.12.2011

5 INFORMACE O PROJEKTU Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Veřejné zakázky 9 nadlimitních VZ na zajištění vybraných sociálních služeb 1 podlimitní VZ na zajištění poradenské, konzultační a monitorovací firmy Smlouvy od 1.1.2009 smlouvy o poskytování sociálních služeb s celkem 39 vybranými poskytovateli na dobu 36 měsíců, tj. do 31. 12. 2011

6 INFORMACE O PROJEKTU Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Poradenská, konzultační a monitorovací firma EURONEST s.r.o. / VIA ALTA a.s. Smlouva uzavřena v červnu 2009 s účinností od 1.7.2009. Nastavení systému kontrolní činnosti, jak kontrol MZ a jejich příloh, tak i kontrol v místě poskytování služby Kontrola kvality poskytovaných služeb – naplnění vybraných standardů Šetření spokojenosti uživatelů způsobem přímého dotazníkového šetření u uživatelů jednotlivých sociálních služeb v roce 2009, 2010 a 2011

7 INFORMACE O PROJEKTU Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Monitorovací zprávy (MZ) vzor průběžné MZ zveřejněn na webových stránkách IP, v současné době je již zveřejněn vzor poslední průběžné a závěrečné MZ vykazování údajů o službách nastavení pravidel v lednu 2009 (seminář 27.1.2009) povinná příloha k MZ „velká kapacitní tabulka“, kde se uvádí skutečný počet uživatelů, kontaktů, intervencí podle toho, o kterou službu se jedná (seminář 30.3.2009) vykazování kapacit upraveno metodikou od 1.1.2010 změna Rozhodnutí č.3 – přehled monitorovacích indikátorů sloučen jen na podpořené osoby

8 INFORMACE O PROJEKTU Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Změny rozhodnutí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS22-6/2008, vydané MPSV v rámci OPLZZ na projekt „Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“, reg. č.CZ.1.04/3.1.00/05.00019 má celkem 5 změn, které se týkaly především aktualizace příruček nebo realizačního týmu (personální změny, stanovení klíčových osob, úprava výše úvazků).

9 INFORMACE O PROJEKTU Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Dodatky ke smlouvám o poskytování sociálních služeb Dodatek č. 1 – říjen 2009 – Metodický pokyn upravující rozsah povinností poskytovatelů (vymezení způsobilých výdajů, povinnosti v oblasti publicity, zpracování MZ) Dodatek č. 2 – červen 2010 – doplnění údajů o subdodavatelích Dodatek č. 3 – červen 2011 – možnost čerpání osobních výdajů za prosinec 2011 v lednu 2012 a změna termínu pro odevzdání poslední průběžné a závěrečné MZ

10 INFORMACE O PROJEKTU Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Přínos projektu „Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“ Pro Jihomoravský kraj – zajištění financování 71 sociálních služeb a tím možnost vyšší podpory ostatním poskytovatelům v JMK - úspora prostředků také v rozpočtech měst a obcí - poskytnutí služeb 28 829 uživatelům - zajištění zaměstnání 465 pracovníkům Pro poskytovatele – ekonomická stabilita, personální stabilita, podpora partnerství na místní úrovni Pro uživatele – zlepšení podmínek poskytování služby, zvýšení kvality poskytovaných služeb, větší spokojenost viz. výsledky šetření spokojenosti rok 2009, 2010

11 INFORMACE O PROJEKTU INFORMACE O PROJEKTU Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Výstupy: Vykazování údajů o sociálních službách v jednotném rozsahu Webové stránky IP - zvýšení informovanosti o vybraných sociálních službách Adresář poskytovatelů Závěrečná publikace Udržitelnost IP zajištěna realizací plynule navazujícího IP.

12 PŘEHLED FINANCOVÁNÍ SLUŽEB Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Do realizace projektu je zapojeno celkem 40 poskytovatelů, kteří zajišťují vybrané sociální služby spolu se svými subdodavateli (31). Poskytovatelům sociálních služeb (včetně částek pro subdodavatele) byly proplaceny výdaje za realizované služby roku 2009, 2010 a 2011 (do 30.11.2011) a poskytnuty zálohové platby takto: Zálohové faktury: zálohová faktura 1:28.350.452,00 Kč zálohová faktura 2:14.344.916,00 Kč zálohová faktura 3:24.608.193,00 Kč (zúčtovaná ve 2. čtvrtletí) zálohová faktura 4:28.463.578,00 Kč celkem:95,767.139,00 Kč

13 PŘEHLED FINANCOVÁNÍ SLUŽEB Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Faktury za období: leden – březen 2009:24.440.901,20 Kč duben – červen 2009:40.641.165,89 Kč (zúčtována 3. zálohová faktura) červenec – září 2009:40.611.651,60 Kč říjen – prosinec 2009:50.785.856,29 Kč leden – březen 2010: 35.528.430,62 Kč duben – červen 2010:43.772.430,15 Kč červenec – září 2010:45.164.892,85 Kč říjen – prosinec 2010:54.762.972,85 Kč leden – březen 2011:35.572.661,21 Kč duben – červen 2011:48.329.051,28 Kč (zúčt. zálohy ve výši 17.139.734,- Kč) červenec – září 2011:46.489.275,36 Kč (zúčt. zálohy ve výši 19.472.047,- Kč) fakturace celkem: 466.099.289,30 Kč Dosud nevyúčtované zálohy: 34.547.165,- Kč

14 Za období od zahájení realizace projektu do 30.11.2011 bylo poskytovatelům vybraných sociálních služeb proplaceno celkem 500.646.454,30 Kč. Procentuální čerpání výdajů (včetně záloh) podle druhů vybraných sociálních služeb: Azylové domy: 211.642.257,91 Kč83,71 % Domy na půl cesty: 14.701.118,77 Kč90,48 % Intervenční centra: 8.115.400,50 Kč87,77 % Nízkoprahová denní centra: 22.244.387,80 Kč89,88 % Nízkoprahová zař. pro děti a mládež: 35.105.631,37 Kč79,46 % SAS RsD: 56.195.983,30 Kč96,44 % STD: 33.755.621,40 Kč94,37 % Terénní programy: 8.533.269,21 Kč94,16 % Sociální rehabilitace:110.352.784,04 Kč92,80 % Celková částka ze smluv: 569.271.585,00 Kč Vyčerpáno:500.646.454,30 Kč87,82% PŘEHLED FINANCOVÁNÍ SLUŽEB Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

15 Poskytovatelé předložili 11 monitorovacích zpráv za jednotlivá čtvrtletí roku 2009, 2010 a 2011, na MPSV bylo realizačním týmem ve spolupráci s firmou VIA – ALTA vypracováno 12 monitorovacích zpráv včetně žádostí o platbu. Zůstatek nedočerpané částky: 68.625.130,70 Kč PŘEHLED FINANCOVÁNÍ SLUŽEB Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

16 SPOLUPRÁCE S POSKYTOVATELI Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Semináře (celkem 7 seminářů + 1x setkání po skupinkách) 27.1.2009, 30.3.2009, 8.6.2009, 12.8.2009, 9.12.2009, 3.3.2010, 6.12.2010) + 18.4.2011 Setkávání se zástupci poskytovatelů dle potřeby, zpracování Metodiky, dodatky ke smlouvám, řešení 5.týden dovolená apod. Individuální schůzky projednání s každým poskytovatelem při nastavení vykazování údajů o službách

17 SPOLUPRÁCE S POSKYTOVATELI Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Dotazy písemná a emailová komunikace Webové stránky aktualizace a průběžné doplňování informací Adresář poskytovatelů služeb sociální prevence každoroční aktualizované vydání

18 SHRNUTÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 1.Kontrolní činnost ze strany realizačního týmu 2.Kontrolní činnost ze strany monitorovací firmy 3.Kontrolní činnost ze strany třetích osob

19 SHRNUTÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Kontrolní činnost ze strany realizačního týmu 2009 – 2011 celkem 17 veřejnosprávních kontrol na místě, z nich pouze 3 bez zjištěných nedostatků (17,6 %) kontrolní činnost ze strany realizačního týmu kapacitně omezena v roce 20093 kontroly (z toho 2 u subdodavatelů) v roce 20107 kontrol (z toho 2 u subdodavatelů) v roce 20117 kontrol (z toho 2 u subdodavatelů) azylové domy4 kontroly sociální rehabilitace3 kontroly sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi3 kontroly nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2 kontroly zbývajících 5 druhů sociálních služeb po 1 kontrole

20 SHRNUTÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. plán kontrol pololetně zveřejňován na stránkách projektu v roce 2009 vytvořena metodika kontrolní činnosti Veřejnosprávní kontroly na místě zaměřeny na: hospodaření s finančními prostředky (dodržování smlouvy a metodiky, ověření způsobilosti výdajů) publicitu kvalitu poskytované sociální služby (standardy kvality sociálních služeb, vykazování kapacit, práce s uživateli) prováděno rovněž velké množství administrativních veřejnosprávních kontrol (kontrola monitorovacích zpráv) a místních šetření (posouzení způsobilosti výdajů)

21 SHRNUTÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Nejčastější nedostatky z veřejnosprávních kontrol na místě: nedodržení pravidel publicity (absence povinného minima publicity, deformovaná loga, nečitelný text, barevné provedení při černobílém tisku, neuvedení povinného minima publicity v horní části a na přední straně tištěných materiálů v případě uvedení vlastního loga poskytovatele) nesoulad obsahu nájemní smlouvy a vykazovaných skutečností nesoulad vykazovaných údajů v monitorovacích zprávách s údaji v registru (kapacita, personální zabezpečení) nesoulad počtu vykázaných hodin v pracovním výkazu s údaji v rozpisu mzdových nákladů nehospodárně vyplacené mimořádné odměny nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek

22 SHRNUTÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Kontrolní činnost ze strany monitorovací firmy 2009 – 2011 celkem 111 veřejnosprávních kontrol na místě, z nich 37 bez zjištěných nedostatků (33,3 %) v roce 200943 kontrol (z toho 3 u subdodavatelů) v roce 201032 kontrol (z toho 32 u subdodavatelů) v roce 201136 kontrol (z toho 0 u subdodavatelů) plán kontrol pololetně zveřejňován na stránkách projektu kontroly zaměřeny obdobně jako kontroly ze strany realizačního týmu prováděny pravidelné kontroly monitorovacích zpráv prováděno každoroční šetření spokojenosti

23 SHRNUTÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Nejčastější nedostatky z veřejnosprávních kontrol na místě: nesoulad vykazovaných údajů v monitorovacích zprávách s údaji v registru (personální zabezpečení) nedodržení principu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výdajů Nejčastější nedostatky z kontrol monitorovacích zpráv: použití neaktuálních formulářů, nepředložení v elektronické podobě, nedoložení příloh chybně vykazovaná data v kapacitní tabulce chybějící čestná prohlášení u výdajů předchozích monitorovacích období chybně vykazované monitorovací indikátory (chybné součty) uplatnění nezpůsobilých výdajů

24 SHRNUTÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Šetření spokojenosti: v roce 2010 vyplněno celkem 1733 anonymních dotazníku převážně kladná hodnocení z šetření vyplynulo, že sociální služby jsou poskytované ve vysoké kvalitě Kontrolní činnost ze strany třetích osob v roce 2010 provedena 1 kontrola a 1 audit ze strany MPSV v roce 2011 proveden 1 audit ze strany MPSV a 1 audit ze strany EK v roce 2011 dodavatelský audit ze strany AUDIT Brno, spol. s r.o.

25 INFORMACE K SOCIÁLNÍ REFORMĚ Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

26 PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z ESF Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

27 CO PROJEKT PŘINESL POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 1.Sociálně terapeutické dílny 2.Nízkoprahová denní centra 3.Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4.Intervenční centrum 5.Azylové domy 6.Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 7.Domy na půl cesty 8.Sociální rehabilitace 9.Terénní programy

28 DĚKUJEME VÁM ZA ÚČAST I ZA POZORNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Přejeme vám příjemný den a dobrou chuť


Stáhnout ppt "Individuální projekt Jihomoravského kraje OP LZZ Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google