Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 34 Předmět: Občanská výchova Ročník: 3 Tematická oblast: OV3 Anotace: Tento materiál slouží k výuce a opakování učiva pro žáky, kteří byli v souladu s § 9 vyhlášky číslo 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, zařazeni do třídy odborného učiliště, kde se vzdělávají dle ŠVP v oborech 65-51- E/01 Stravovací a ubytovací služby, 66-51-E/01 Prodavačské práce a 75-41-E/01 Pečovatelské služby. Autor: Mgr. Marcela VLASATÍKOVÁ Období vytvoření: Srpen 2013

2 Téma: Člověk v demokratickém státě 12. Politika, politické strany

3 Politika Politika je to správa věcí veřejných Vnitřní politika – stát se stará o záležitostí svých občanů. Je to řízení vnitřních záležitostí. Zahraniční politika –dvoustranné přátelské vztahy. Je to udržování vztahů s ostatními státy a světového míru.

4 Pluralita politických názorů Pluralita politických názorů – je to rozmanitost politických názorů. Různé strany, hnutí a organizace se snaží přesvědčovat občany o správnosti svých názorů a získat jejich hlasy u voleb.

5 Jak se dělí politické názory? Politické názory se dělí na levicové a pravicové.

6 Levice Levice – levicoví politici chtějí stát založený na solidaritě a sociální pomoci. Chrání slabé, dává peníze do školství, zdravotnictví a na sociální účely. Má velké daně. Vyhovuje těm, kdo chtějí pomoc a ochranu. Má za následek zadlužení státu.

7 Pravice Pravice – nechce, aby stát rozhodoval o všem, chce podporovat svobodné podnikání a tržní hospodářství. Cílem je zmenšit daně a omezit výdaje do školství, zdravotnictví a na sociální účely. Vyhovuje lidem samostatným a podnikavým. Dluhy státu chce zmenšit.

8 Otázky Politika. Politické strany 1.Co je to politika? 2.Jak se dělí politika? 3.Co je to pluralita politických názorů? 4.Jak se dělí politické názory? 5.Co je to levice? 6.Co je to pravice?

9 Otázky Politika. Politické strany 1. Co je to politika? Je to správa věcí veřejných. 2. Jak se dělí politika? Vnitřní politika – stát se stará o záležitostí svých občanů- je to řízení vnitřních záležitostí. Zahraniční politika –dvoustranné přátelské vztahy- je to udržování vztahů s ostatními státy a světového míru. 3. Co je to pluralita politických názorů? Je to rozmanitost politických názorů. Různé strany a organizace se snaží získat a přesvědčovat občany o správnosti svých názorů. 4. Jak se dělí politické názory? Politické názory se dělí na levicové a pravicové. 5. Co je to levice? Levice – levicoví politici chtějí stát založený na solidaritě a sociální pomoci. Chrání slabé, dává peníze do školství, zdravotnictví a na sociální účely. Má velké daně. Vyhovuje těm, kdo chtějí pomoc a ochranu. Má za následek zadlužení státu. 6. Co je to pravice? Pravice – nechce,aby stát rozhodoval o všem, chce svobodné podnikání a tržní hospodářství. Cílem je zmenšit daně a omezit výdaje do školství, zdravotnictví a na sociální účely. Vyhovuje lidem samostatným a podnikavým. Dluhy státu chce zmenšit.

10 Politická strana Politická strana – je to dobrovolné sdružení občanů, kteří mají shodné politické názory a cíle. Její politická moc se pozná podle výsledků voleb.

11 Politické strany Politické strany jsou levicové, středové, pravicové a extrémistické. Levicové - ČSSD, KSČM Pravicové – ANO 2011, ODS, KDU-ČSL, VV, TOP 09. Střed – STRANA ZELENÝCH Extrémisté - ANARCHISTÉ – požadují úplné zrušení státu - NEOFAŠISTÉ – zavedení tvrdého pořádku a potlačení práv menšin

12 EXTRÉMISTÉ - naučný slovník Krajní pravice Krajní pravice (též ultrapravice) je politologický pojem, který se používá k souhrnnému označení politických ideologií a aktivit vycházejících z krajního nacionalismu a šovinismu až rasismu a xenofobie - nenávist k rasám a jiným názorům, víra nadřazenost vlastního národa. Popírá rovnosti všech lidí.Krajní pravice směřuje proti demokratickému ústavnímu státu. Odmítá politický pluralismus oddělenost státních mocí lidská práva

13 Krajní pravice - neonacistický skinhead neofašismus přímo navazuje na fašistické hnutí Významnou část krajně pravicové politické škály zaujímá subkultura skinheads. Verbální projevy a skandování hesel posilují pocit moci, síly a sounáležitosti se skupinou.

14 Krajní levice - naučný slovník Krajní levice nebo ultralevice Je pojem, který se používá k označení politických ideologií a aktivit směřujících k vytvoření naprosté sociální rovnosti ve společnosti a odstranění všech forem sociální rozdílnosti. Za krajně levicové se považují revolučně socialistické komunistické názory. Anarchisté je politická ideologie usilující o vytvoření společnosti bez sociálních a ekonomických rozdílů. Usilují tedy o zrušení státu. Moc je vnímána jako překážka lidské svobody. Staví se proti autoritám. Cílem je společnost bez vlády. Tvrdí, že lidská společnost je schopna spravovat se bez právního řádu bez právního řádu ve formě zákonů.

15 Politická kampaň Politická kampaň (volební kampaň) je organizované úsilí politických stran nebo kandidátů, přesvědčit potenciální voliče, aby podporovali předložený program politické strany ve volbách. Politické kampaně představují v demokratické společnosti důležitou roli při seznamování voličů s politickým programem a hledání podpory u obyvatelstva.

16 Politické strany Politické strany – mají své programy, které stanovují, jak má být stát rozvíjen a na co se dají prostředky ze státního rozpočtu. Koalice – menší strany, které chtějí uspět ve volbách, se spojují s většími – spolek = koalice. Koalice může přehlasovat ostatní strany a prosadit některý zákon nebo opatření.

17 Vítězná politická strana Vítězná politická strana nebo koalice, která vyhrála volby, vládne a uskutečňuje svůj program. Opozice – jsou to ty strany, které neuspěly ve volbách. Kontrolují a tvrdě kritizují vládnoucí stranu nebo koalici. Přispívají tím ke zlepšování její práce.

18 Vysvětli pojmy Rozmanitost politických názorů Pluralita politických názorů Politická strana Politická moc Politické strany podle politických názorů Levicové strany Pravicové strany Střed strany Extrémisté - ANARCHISTÉ - NEOFAŠISTÉ Politické strany – programy Koalice spolek Vítězná strana Opozice

19 Řešení Rozmanitost politických názorů Pluralita politických názorů - rozmanitost Politická strana – je to dobrovolné sdružení občanů, kteří mají shodné politické názory a cíle. Její politická moc se pozná podle výsledků voleb. Politické strany jsou levicové, středové, pravicové a extrémistické. Levicové. ČSSD, KSČM Pravicové - ODS,KDU-ČSL, VV, TOP 09. Střed – STRANA ZELENÝCH Extrémisté - ANARCHISTÉ – požadují úplné zrušení státu - NEOFAŠISTÉ – zavedení tvrdého pořádku a potlačení práv menšin Politické strany – mají programy a v nich je, jak má být stát rozvíjen a na co se odjí prostředky ze státního rozpočtu. Koalice – menší strany, které chtějí uspět ve volbách, se spojují s většími – spolek = koalice. Koalice může přehlasovat ostatní strany a prosadit některý zákon.

20 Použitá literatura a zdroje PaeDr. Hana Kovaříková, Občanská výchova III/pro odborná učiliště, Praha: Septima, s.r.o., 2006 Sokol J. a kol., Občanské minimum, Praha: ÚIV, 20002 Emmert F. a kol., Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2004 Ústava České republiky, 1/1993 Sb. Zákon České národní rady č. 3/1993 Sb. O státních symbolech ČR Zákon 213/2006 Sb., kterým se mění zákon 352/2001 Sb. O užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů Zákon č. 200 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/1993Sb. České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Zákon Č. 253/2006 Sb., kterým se mění zákon Č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění ozdějšíc předpisů, a další související zákony. http://www.hrad.cz/cz/stat_symboly Platné zákony a vyhlášky lze najít na internetové adrese: http://www/aspi.czhttp://www/aspi.cz ( ASPI = Automatizovaný systém právních informací)

21 http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajn%C3%AD_pravice http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ovinismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajn%C3%A http://cs.wikipedia.org/wiki/Anarchismus D_levice http://cs.wikipedia.org/wiki/Volebn%C3%AD_kampa%C5%88


Stáhnout ppt "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google