Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo. Pojem práva Právo je základním stavebním prvkem demokratického právního státu Právo je základním stavebním prvkem demokratického právního státu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo. Pojem práva Právo je základním stavebním prvkem demokratického právního státu Právo je základním stavebním prvkem demokratického právního státu."— Transkript prezentace:

1 Právo

2 Pojem práva Právo je základním stavebním prvkem demokratického právního státu Právo je základním stavebním prvkem demokratického právního státu Základní složky: Základní složky: ucelenost a komplexnost je nezbytná proto, aby právo obsáhlo veškeré situace, které mohou nastat, a nedocházelo k tzv. mezerám v právu ucelenost a komplexnost je nezbytná proto, aby právo obsáhlo veškeré situace, které mohou nastat, a nedocházelo k tzv. mezerám v právu závaznost a státní vynutitelnost odlišuje právo od ostatních normativních systémů, znamená to, že stát může přinutit občany k dodržování právních předpisů závaznost a státní vynutitelnost odlišuje právo od ostatních normativních systémů, znamená to, že stát může přinutit občany k dodržování právních předpisů předmětem je chování subjektů práva, tedy vztahy, které mezi sebou navazují fyzické nebo právnické osoby předmětem je chování subjektů práva, tedy vztahy, které mezi sebou navazují fyzické nebo právnické osoby

3 právo objektivní a subjektivní Právo můžeme rozdělit na právo objektivní a subjektivní Právo můžeme rozdělit na právo objektivní a subjektivní objektivní právo je platné právo, které je obsaženo v právních předpisech objektivní právo je platné právo, které je obsaženo v právních předpisech Subjektivní právo je pojem, který vnímá většina z nás, tedy právní nárok na nějakou věc, činnost, možnost chovat s určitým způsobem (právo se rozhodnout, právo na lékařské ošetření…) Subjektivní právo je pojem, který vnímá většina z nás, tedy právní nárok na nějakou věc, činnost, možnost chovat s určitým způsobem (právo se rozhodnout, právo na lékařské ošetření…)

4 Právní systém České Republiky Prameny práva : Prameny práva : prameny práva rozlišujeme na materiální a formální prameny práva rozlišujeme na materiální a formální materiální: to co ovlivňuje podobu právní předpisů, tj hospodářská a společenská situace atd. materiální: to co ovlivňuje podobu právní předpisů, tj hospodářská a společenská situace atd. formální prameny práva jsou zdroje které obsahují vlastní právní úpravu, tj. právní předpisy, soudní rozhodnutí, normativní smlouvy formální prameny práva jsou zdroje které obsahují vlastní právní úpravu, tj. právní předpisy, soudní rozhodnutí, normativní smlouvy 4 formy pramenů: právní předpisy, normativní smlouvy, právní obyčeje a soudní precedenty 4 formy pramenů: právní předpisy, normativní smlouvy, právní obyčeje a soudní precedenty

5 Precedens je soudní rozhodnutí, které je závazné pro další totožné situace Precedens je soudní rozhodnutí, které je závazné pro další totožné situace Právní obyčej je příkladem nepsaného práva, vzniká na základě masového, dlouhotrvajícího uskutečňování konkretizovaného chování Právní obyčej je příkladem nepsaného práva, vzniká na základě masového, dlouhotrvajícího uskutečňování konkretizovaného chování Normativní smlouva je smlouva, která obecně upravuje skupinu právních vztahů Normativní smlouva je smlouva, která obecně upravuje skupinu právních vztahů Právní předpis (právní norma) je písemným pramenem práva, který může být o různé intenzitě Právní předpis (právní norma) je písemným pramenem práva, který může být o různé intenzitě

6 Právní předpisy právní řád ČR postaven na kontinentálním principu tj. základem jsou psané právní normy (zákony, vyhlášky…) opakem je anglosaský systém, kde právní úprava vychází z nepsaných obyčejů, precedentů právní řád ČR postaven na kontinentálním principu tj. základem jsou psané právní normy (zákony, vyhlášky…) opakem je anglosaský systém, kde právní úprava vychází z nepsaných obyčejů, precedentů ústavní zákony jsou nejvyšším stupněm pramenů práva, je to především Ústava České Republiky a Listina základních práv a svobod ústavní zákony jsou nejvyšším stupněm pramenů práva, je to především Ústava České Republiky a Listina základních práv a svobod zákony jsou těžištěm právního řádu, vydávány Parlamentem České Republiky zákony jsou těžištěm právního řádu, vydávány Parlamentem České Republiky nařízení vlády a vyhlášky ministerstev jsou tzv. odvozenými právními předpisy, tedy musí vycházet ze zákona (Švestka & Dvořák, 2009) nařízení vlády a vyhlášky ministerstev jsou tzv. odvozenými právními předpisy, tedy musí vycházet ze zákona (Švestka & Dvořák, 2009) nařízení a obecně závazné vyhlášky vydávané obcemi a kraji nařízení a obecně závazné vyhlášky vydávané obcemi a kraji Předpisy nižší právní síly musí být v souladu s předpisy vyšší právní síly. Předpisy nižší právní síly musí být v souladu s předpisy vyšší právní síly.

7 Platnost/účinnost aby předpis platil, je nutné aby byl platný a účinný aby předpis platil, je nutné aby byl platný a účinný platnost – dnem vyhlášení předpisu, předpis je pouze zveřejněn, ještě není aplikován platnost – dnem vyhlášení předpisu, předpis je pouze zveřejněn, ještě není aplikován legisvakační lhůta – slouží k seznámení se s předpisem legisvakační lhůta – slouží k seznámení se s předpisem účinnost – od kdy předpis fakticky platí, datum zpravidla určeno při vyhlášení předpisu účinnost – od kdy předpis fakticky platí, datum zpravidla určeno při vyhlášení předpisu

8 Struktura a systém práva stupňovitá výstavba právního řádu – různé předpisy mají různou právní sílu, (ústava, zákon, nařízení, vyhlášky), předpisy nižší právní síly musí být v souladu s předpisem vyšší právní síly stupňovitá výstavba právního řádu – různé předpisy mají různou právní sílu, (ústava, zákon, nařízení, vyhlášky), předpisy nižší právní síly musí být v souladu s předpisem vyšší právní síly právní odvětví – základní dělení na veřejné a soukromé právo: právní odvětví – základní dělení na veřejné a soukromé právo: - soukromé právo – rovnost účastníků, smluvní charakter=dobrovolnost, soukromý zájem, dispozitivní normy, řadíme sem občanské, obchodní, rodinné a pracovní právo - soukromé právo – rovnost účastníků, smluvní charakter=dobrovolnost, soukromý zájem, dispozitivní normy, řadíme sem občanské, obchodní, rodinné a pracovní právo - veřejné právo – nerovnost účastníků, nadřazený orgán veřejné moci, veřejný zájem, kogentní normy, řadíme sem trestní, správní, finanční právo - veřejné právo – nerovnost účastníků, nadřazený orgán veřejné moci, veřejný zájem, kogentní normy, řadíme sem trestní, správní, finanční právo

9 další dělení podle účelu úpravy : hmotné a procesní další dělení podle účelu úpravy : hmotné a procesní - hmotné právo – souhrn práva a povinností - hmotné právo – souhrn práva a povinností - procesní právo – souhrn postupů orgánů veřejné moci, které vedou k ochraně práv a povinností - procesní právo – souhrn postupů orgánů veřejné moci, které vedou k ochraně práv a povinností

10 Relevantní právní zdroje V písemné podobě : V písemné podobě : edice ÚZ (Úplná Znění) od Sagitu – nejrozšířenější, největší záběr, dostání ve skoro každém knihkupectví edice ÚZ (Úplná Znění) od Sagitu – nejrozšířenější, největší záběr, dostání ve skoro každém knihkupectví Zákony 2012 KnihyABZ.cz –pouze objednat na internetu, levné Zákony 2012 KnihyABZ.cz –pouze objednat na internetu, levné Programy: ASPI, CODEXIS…..kompletní informace, provázanost, judikatura, drahé, zbytečné Programy: ASPI, CODEXIS…..kompletní informace, provázanost, judikatura, drahé, zbytečné Na internetu : problém v aktuálnosti zákonů, těžké ověřit zda se jedná o nejaktuálnější znění. Nejlepší na portálu veřejné správy : portal.gov.cz v sekci zákony – vždy aktuální, kvalitní je také portál businessinfo.cz zaměřený na malé a střední podnikatele, také aktuální verze Na internetu : problém v aktuálnosti zákonů, těžké ověřit zda se jedná o nejaktuálnější znění. Nejlepší na portálu veřejné správy : portal.gov.cz v sekci zákony – vždy aktuální, kvalitní je také portál businessinfo.cz zaměřený na malé a střední podnikatele, také aktuální verze


Stáhnout ppt "Právo. Pojem práva Právo je základním stavebním prvkem demokratického právního státu Právo je základním stavebním prvkem demokratického právního státu."

Podobné prezentace


Reklamy Google