Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 07/2007 7.9.2007 ročník 10. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, jak se zdá, s koncem prázdnin nám skončilo i léto. Není to.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 07/2007 7.9.2007 ročník 10. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, jak se zdá, s koncem prázdnin nám skončilo i léto. Není to."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 07/2007 7.9.2007 ročník 10. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, jak se zdá, s koncem prázdnin nám skončilo i léto. Není to ovšem změna jediná. Ty ostatní, i když na první pohled méně patrné, jsou, nebo spíše budou, pro občany Vilic stejně důležité jako střídání ročních období. Tou nejdůležitější věcí je v současnosti příprava na tvorbu územního plánu (ÚP) pro celý katastr obce Vilice. V novodobé historii obce je to patrně nejdůležitější rozhodnutí, které zastupitelstvo provedlo. Jelikož se ÚP dotkne prakticky každého z Vás, doporučuji bedlivě sledovat dění kolem jeho tvorby. Protože daná problematika je velmi obsáhlá a i z časového hlediska značně dlouhodobá, v některých příštích čísel Polnice se ÚP budeme věnovat více. Další věcí, o které bych se rád zmínil, je nedávno proběhlá dotazníková akce na možné využití Kremlu. K tomuto kroku bylo přistoupeno, protože jednak v zastupitelstvu nepanoval jednotný názor na osud budovy, jednak jsme chtěli znát názor co nejširšího spektra občanů, kteří se tak svými hlasy aktivně do příští podoby budovy zapojili. Výsledky dotazníku jsou uvedeny na jiném místě Polnice. Překvapením byla poměrně vysoká účast v této anketě, a naopak nízké procento těch co využili možnosti zapojit vlastní invenci a přispět novými nápady. Těch pár hlasů co požadovaly noční klub, sex shop, restauraci apod. do výsledků započítáno není, k serióznosti mají totiž hodně daleko a leccos o svých autorech vypovídají. Nyní se zastupitelstvo bude snažit sehnat peníze z fondů EU a bude-li úspěšné, nic již nebude bránit tomu aby zrealizovalo Vaše představy. M.Břenda Na 9. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 17.8.2007 činí 442.680,51 Kč.. 2) ZO schválilo rozpočtovou změnu č.5/ZO/07 navýšení příjmů i výdajů ve výši 120.000,-Kč – zařazení dotace na výstavbu hřiště Vilice – 2.etapa.. 3) ZO schválilo smlouvu na koupi části pozemků 11/4 a st.12 o celkové výměře 17m2 od manželů Želivských za cenu 20,-Kč/m2. Jedná se o části asfaltové plochy před a pod obchodem ve Vilicích. 4) ZO požádá MěÚ Tábor o pořízení ÚP pro obec Vilice. Jedná se hlavně o odbornou pomoc a zajišťování podkladů pro tvorbu ÚP... 5) ZO se rozhodlo formou dotazníku zmapovat názory občanů na možné využití chátrající budovy čp.58 ve Vilicích a podle výsledků začít pracovat na její rekonstrukci.. 6) ZO schvaluje smlouvu o pronájmu ½ garáže č.1 v budově čp.58 ve Vilicích za 20,-Kč/m2/rok s Jos.Kahounem z Vilic. Zasedání ZO č. 8/2007 …… konané dne 20.7.2007.. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, P.Procházka, J.Kudrna a J.Klejnová. Omluveni: J.Bednář a M.Petříková. Na 8. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 20.7.2007 činí 520.181,65 Kč.……….. 2) ZO schválilo:. - tvorbu Územního plánu (ÚP) pro celé katastrální území obce Vilice. - zpracování ÚP zadává Ing. arch. Dagmar Buzu. - návrh smlouvy o dílo na zpracování ÚP v celkové výši 249.731,-Kč, s tím, že náklady budou navrženy do rozpočtu obce na příští rok a že bude požádán Krajský úřad o dotaci na částečné krytí nákladů. - určuje starostu M.Břendu jako zástupce obce pověřeného spolupracovat na zadání, na pokynech pro dokončení návrhu, na vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP a rozhodnutí o námitkách.. 3) ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace od KÚ na 2.etapu hřiště ve Vilicích ve výši 120.000,-Kč.. 4) ZO schválilo smlouvu s firmou WIFCOM o umístění zařízení pro šíření bezdrátového internetu na obecní budovu čp.58. Smlouva je bezúplatná. Zasedání ZO č. 9/2007 …… konané dne 20.7.2007.. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, P.Procházka, J.Kudrna, J.Bednář a M.Petříková. Omluveni: J.Klejnová Dotazník – výsledky 1. místo : komunitní budova – 134 hlasů, tj. 91% 2. místo : škola v přírodě – 23 hlasů, tj. 16% 3. místo : obecní byty – 12 hlasů, tj. 8% 4. místo : ubytovna – 10 hlasů, tj. 7% 5. místo : jiné využití – 9 hlasů (zde vyhrál dům pečovatelských služeb se 4 hlasy)

2 6. místo : palírna ovoce – 9 hlasů 7. místo : penzion – 2 hlasy Jelikož vyhrála volba „komunitní budova“, což je vlastně multifunkční budova sloužící různým cílům, zde jsou výsledné hlasy pro její využití: 1. místo : ostatní sportovní využití – 86 hlasů, tj. 64% (% uvedeny z hlasů, které byly pro její volbu) 2. místo : fitcentrum – 64 hlasů, tj. 48% 3. místo : půjčovna masek – 56 hlasů, tj. 42% 4. místo : veřejný internet – 54 hlasů, tj. 40% 5. místo : klubovny spolků – 51 hlasů, tj. 38% 6. místo : spol. místnost – 49 hlasů, tj. 37% 7. místo : půjčovna nářadí – 39 hlasů, tj. 29% 8. místo : sauna – 35 hlasů, tj. 26% 9. místo : region. muzeum – 25 hlasů, tj. 19% 10. místo : školící centrum – 23 hlasů, tj. 17% 11. místo : jiné možnosti – 7 hlasů (informační a rehabilitační centrum, prodejna smíšeného zboží). Závěry z uvedeného průzkumu nechť si každý udělá sám, každopádně výsledky budou sloužit ZO k následným krokům ohledně budoucnosti této budovy. Z vánoční besídky Dne 1.srpna 2007 oslavila paní Věra Benediková z Vilic 75. výročí svého narození, 1.září 2007 oslavila paní Jaroslava Kahounová z Vilic 70. výročí svého narození a 2. září slavila paní Helena Kubecová taktéž z Vilic 80. výročí svého narození. Všem jubilantkám blahopřejeme Reakce čtenářů. Určitě máte ještě v živé paměti úsměvnou historku z úvodníku minulého čísla Polnice. Zde je reakce jednoho z Vás:. „Vážený pane starosto!. Velmi jsem si „pochutnal“ na Vašem příspěvku v posledním čísle Vilické polnice. Předpokládám, že ti dva mladí budou odsouzeni ze všech stran spoustou čtenářů. Přesto nebo právě proto by měli být alespoň trošku pochváleni. Za prvé proto, že originalita výběru místa je naprosto bezkonkurenční a nevyrovná se žádnému z adrenalinových sportů a v případě vhodného podchycení by se mohly Vilice i světově proslavit. (To je Váš píseček.). Za druhé proto, že z hlediska preventivní medicíny, což je můj píseček, se zachovali oba mladí naprosto správně, protože s téměř stoprocentní jistotou nemohli být na silnici nakaženi, alespoň pokud se klíšťat a podobných „svilištíků“ týče. Takže je za výběr místa z hlediska prevence Borreliosy a Klíšťové encephalitidy musím pochválit... S pozdravem MuDr. S.Rozkydal Pozn. red.: S uvedeným odborným stanoviskem nelze než souhlasit. Jelikož byl vzat v potaz i negativní postoj ze stran mnoha čtenářů, nebudeme si dělat iluze o morálních postojích mnohých z nás, zůstali oba mladiství anonymní, a tak to i zůstane. Takže z kydání bláta zůstalo u pouhých spekulací. Zaměření vodovodů. V následujících dnech a týdnech se budete moci setkat s množstvím dřevěných či železných kolíků a to na lukách, polích i v lesích. Bude se jednat o pomocné kóty sloužící k geometrickému zaměření vodovodních řadů. To bude nutné jednak ke kolaudaci rekonstruovaných úseků, jednak pro tvorbu územního plánu. Prosíme proto všechny, aby kolíky neničily ani nepřemisťovaly. Zaměření bude stát nemalé peníze a nechceme, aby přišly vniveč. Po zaměření budou kolíky odstraněny.


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 07/2007 7.9.2007 ročník 10. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, jak se zdá, s koncem prázdnin nám skončilo i léto. Není to."

Podobné prezentace


Reklamy Google