Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma: DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE Seminář k podprogramům Dotačního fondu Libereckého kraje – PROGRAM Č. 3 – Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma: DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE Seminář k podprogramům Dotačního fondu Libereckého kraje – PROGRAM Č. 3 – Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy."— Transkript prezentace:

1 Téma: DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE Seminář k podprogramům Dotačního fondu Libereckého kraje – PROGRAM Č. 3 – Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.

2 PROGRAM č. 3 – Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu: 3.4 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací 3.6 Sport handicapovaných 3.8 Sportovní akce 3.9 Školní sport a tělovýchova

3 DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE: ÚSPĚŠNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI..

4 KROK Č. 1a): Kde naleznu veškeré informace k vyhlášeným programům? www.kraj- lbc.cz Krajský úřad Dotace Dotační fond LK Program č. 3

5 KROK Č. 1b): Kde naleznu veškeré informace k vyhlášeným programům? www.kraj- lbc.cz Krajský úřad Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Dotace sport a tělovýchova Jednotlivé podprogramy 2014

6 KROK Č. 2: 1)Pročtu si důkladně všechny výzvy k podprogramům! 2)Ujasním si, do jakého podprogramu chci předložit žádost. 3)Připravím si základní rozpočet projektu. 4)Z webu www.kraj-lbc.cz si stáhnu potřebné dokumenty – formulář žádosti o poskytnutí dotace + popis projektu.www.kraj-lbc.cz Jak začít a na co se zaměřit?

7 KROK Č. 3: Kde naleznu formulář žádosti k vyhlášeným programům? www.kraj- lbc.cz Krajský úřad Formuláře Dotační fond LK Žádost o dotaci 2014

8 KROK Č. 4: STAHUJTE VŽDY AKTUÁLNÍ ŽÁDOST. Pokud se Vám stažená žádost nedaří otevřít, nemáte ve svém počítači nainstalovaný program 602Form Filler. Instalace programu: 1)www.kraj-lbc.cz 2)Krajský úřad 3)Formuláře 4)Dotační fond LK 5)Stažení aplikace 602Form filler 6)Vyberte operační systém vašeho počítače 7)Download Otevření žádosti – žádost nelze otevřít.

9 KROK Č. 5: 1)Začněte zpracováním popisu projektu. Vyplněním popisu projektu si připravíte kompletní podklady pro vyplnění formuláře žádosti. Každý podprogram má svůj popis projektu!!! 2)Vyplňte formulář žádosti o poskytnutí dotace na základě vyplněného popisu projektu. 3)Všechny částky a jejich součty překontrolujte a zkontrolujte s podmínkami výzev jednotlivých podprogramů. 4)Oba dokumenty vytiskněte, podepište a orazítkujte. 5)Formulář žádosti odešlete skrze portál pro odesílání žádosti. 6)Formulář žádosti, popis projektu a potvrzení o odeslání žádosti elektronickou cestou vložte do obálky a zašlete nebo předejte osobně na KÚLK. Jaký postup je nejvhodnější.

10 DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE: ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI!

11 ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI = 2 ČÁSTI! 1. ELEKTRONICKY 2. DATOVÁ SCHRÁNKA x TIŠTĚNÁ PODOBA -NEZNAMENÁ E-MAILEM!!! -Odeslání skrze webový portál, jehož odkaz naleznete na konci každé žádosti pod tlačítkem ZDE. -Odesílá se pouze formulář „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje“. -Po odeslání se Vám vygeneruje POTVRZENÍ O ODESLÁNÍ -Jiné dokumenty se elektronicky neodesílají ! -Datová schránka – včetně elektronického podpisu -Tištěná podoba – označení D – číslo podprogramu -Odeslat na adresu nebo předat na podatelně včetně povinné přílohy v rámci podprogramu: -Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

12 PROGRAM č. 3 – Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu: 3.4 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací 3.6 Sport handicapovaných 3.8 Sportovní akce 3.9 Školní sport a tělovýchova

13 Podprogram č. 3.4: Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení Na co lze žádat: Údržba – Podpora úhrady nákladů spojených s údržbou a realizací oprav k zajištění bezpečného a bezproblémového provozu sportovního zázemí a zařízení (netýká se nákupu sportovních a cvičebních pomůcek a nářadí). Provoz – Podpora úhrady nákladů spojených s nákupem energií (např. elektřina, plyn, voda, tuhá paliva) potřebných k zajištění činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot v Libereckém kraji. Nájem – Podpora pronájmu sportovních a tělovýchovných zařízení na území Libereckého kraje Na co nelze žádat: Nelze předkládat žádost na projekt, který byl v roce 2014 podpořen z rozpočtu Libereckého kraje (včetně poskytnuté záštity s finanční podporou), takový projekt bude vyřazen z dalšího posuzování již v rámci administrativního souladu. Mzdové náklady nesmí být hrazeny z poskytnuté dotace, ale mohou být uplatněny jako povinná spoluúčast žadatele.

14 Okruh žadatelů: Spolky a obecně prospěšné společnosti, jejichž hlavní činností je sport a tělovýchova (dle zakládacích dokumentů) a mají sídlo v Libereckém kraji Povinné přílohy k žádosti: Vyplněný a podepsaný formulář: „Popis projektu k žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje“ Vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání Žádosti (vygenerované webovým portálem). Žadatelé, jejichž projekt zahrnuje náklady na nájem/pronájem, dokládají společně s formulářem „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014“ také kopii smlouvy o nájmu/pronájmu týkající se prostoru uvedeného v projektu. V případě, že není uzavřena smlouva, musí předložit prohlášení o způsobu úhrady nájmu/pronájmu. Kopii dokladu o právní subjektivitě/výpis z obchodního rejstříku. Podprogram č. 3.4: Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení

15 Ukončení příjmu žádostí: 4. 7. 2014 Finanční objem v rámci podprogramu: 3.150.000,- Kč Minimální výše podpory: 20.000,- Kč Maximální výše podpory: 100.000,- Kč Maximální počet žádostí v rámci podprogramu: 1 Termín realizace aktivit: 1. 3. 2014 – 31. 12. 2014 Rozhodující závazné výstupy projektu, např.: Název parametruMěrná jednotka Hodnota parametru 1.Elektřina, plyn, voda MWh, m 3, lPrůměrná spotřeba 2.Oprava podlahym2m2 50 3.Doba pronájmuDny30

16 Podprogram č. 3.5: Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací Na co lze žádat: Neinvestiční podpora sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem v Libereckém kraji, týkající se pravidelné činnosti a systematické přípravy jejich členů. Jedná se především o materiální vybavení oddílů, cestovné na utkání a závody, náklady za trenéry a rozhodčí, podpora účasti trenérů, dobrovolníků a funkcionářů, působících v Libereckém kraji, na odborných seminářích a trenérských kurzech z oblasti sportu a tělovýchovy. Předmětem podpory nejsou náklady spojené s organizací jednorázových sportovních akcí. Na co nelze žádat - omezení: Do vyúčtování dotace lze zahrnout mzdové náklady do výše maximálně 40% z poskytnuté dotace. NEZAHRNOVAT PŘEDMĚT PODPORY Z PODPROGRAMU 3. 4

17 Okruh žadatelů: Spolky a obecně prospěšné společnosti, jejichž hlavní činností je sport a tělovýchova (dle zakládacích dokumentů) a mají sídlo v Libereckém kraji Povinné přílohy k žádosti: Vyplněný a podepsaný formulář: „Popis projektu k žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje“ Vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání Žádosti (vygenerované webovým portálem). Kopii dokladu o právní subjektivitě/výpis z obchodního rejstříku. Podprogram č. 3.5: Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací

18 Ukončení příjmu žádostí: 4. 7. 2014 Finanční objem v rámci podprogramu: 3.150.000,- Kč Minimální výše podpory: 20.000,- Kč Maximální výše podpory: 100.000,- Kč Maximální počet žádostí v rámci podprogramu: 1 Termín realizace aktivit: 1. 3. 2014 – 31. 12. 2014 Rozhodující závazné výstupy projektu, např.: Název parametruMěrná jednotka Hodnota parametru 1.DresyKs20 2.Počet týmůTým2 3.TrenéřiOsob5 4.Doprava na utkáníKm1500

19 Podprogram č. 3.6: Sport handicapovaných Na co lze žádat: Podpora a iniciace organizování sportovních akcí pro zdravotně handicapované sportovce Libereckého kraje Náklady spojené s účastí zdravotně handicapovaných sportovců z LK na sportovních akcích v regionu i mimo něj Okruh žadatelů: Právnické osoby (NNO, obce, PO, aj.) a podnikající fyzické osoby (OSVČ)

20 Podprogram č. 3.6: Sport handicapovaných Ukončení příjmu žádostí: 4. 7. 2014 Finanční objem v rámci podprogramu: 450.000,- Kč Minimální výše podpory: 20.000,- Kč Maximální výše podpory: 100.000,- Kč Maximální počet žádostí v rámci podprogramu: 1 Termín realizace aktivit: 1. 3. 2014 – 31. 12. 2014 Rozhodující závazné výstupy projektu, např.: Název parametruMěrná jednotka Hodnota parametru 1.Délka akceDny, hodiny5 2.Počet účastníkůOsob20 3.DresyKs5 4.DopravaKm100

21 Podprogram č. 3.8: Sportovní akce Na co lze žádat: Podpora organizace sportovních a tělovýchovných akcí na území Libereckého kraje, které nevycházejí z pravidelné činnosti. Okruh žadatelů: Právnické osoby (NNO, obce, PO, aj.) a podnikající fyzické osoby (OSVČ) Na co nelze žádat: Mzdové náklady nesmí být hrazeny z poskytnuté dotace, ale mohou být uplatněny jako povinná spoluúčast žadatele.

22 Podprogram č. 3.8: Sportovní akce Ukončení příjmu žádostí: 4. 7. 2014 Finanční objem v rámci podprogramu: 1.800.000,- Kč Minimální výše podpory: 20.000,- Kč Maximální výše podpory: 100.000,- Kč Maximální počet žádostí v rámci podprogramu: 2 Termín realizace aktivit: 1. 3. 2014 – 31. 12. 2014 Rozhodující závazné výstupy projektu, např.: Název parametruMěrná jednotka Hodnota parametru 1.Délka akceDny, hod.50 2.Počet účastníkůOsoba200 3.Startovní číslaKs200

23 Podprogram č. 3.9: Školní sport a tělovýchova Na co lze žádat: Nákup nových sportovních pomůcek a tělocvičného nářadí Míče, žíněnky, florbalové hole, kuželky, sítě, branky, atd. Okruh žadatelů: právnická osoba vykonávající činnost základní školy nebo střední školy se sídlem v Libereckém kraji

24 Podprogram č. 3.9: Školní sport a tělovýchova Ukončení příjmu žádostí: 4. 7. 2014 Finanční objem v rámci podprogramu: 450.000,- Kč Minimální výše podpory: 10.000,- Kč Maximální výše podpory: 100.000,- Kč Maximální počet žádostí v rámci podprogramu: 1 Termín realizace aktivit: 1. 3. 2014 – 31. 12. 2014 Rozhodující závazné výstupy projektu, např.: Název parametruMěrná jednotka Hodnota parametru 1.MíčeKs2 2.Florbalové holeKs20

25 Otázky a nejasnosti

26 KONTAKTY Nebojte se nás kontaktovat, rádi Vaše dotazy zodpovíme. Kontaktní osoby k jednotlivým podprogramům naleznete ve výzvách.

27 Závěr Děkujeme Vám za pozornost a přejeme mnoho úspěchů v nadcházejícím dotačním řízení. TÝM OŠMTS


Stáhnout ppt "Téma: DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE Seminář k podprogramům Dotačního fondu Libereckého kraje – PROGRAM Č. 3 – Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google