Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁŠKOLÁCTVÍ.  Záškoláctví je jedním ze závažných problémů, které musí školství řešit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁŠKOLÁCTVÍ.  Záškoláctví je jedním ze závažných problémů, které musí školství řešit."— Transkript prezentace:

1 ZÁŠKOLÁCTVÍ

2  Záškoláctví je jedním ze závažných problémů, které musí školství řešit.

3 JE I NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KDY SE S POSTUPUJÍCÍM VĚKEM MÍRA ZÁŠKOLÁCTVÍ (POČET ZAMEŠKANÝCH NEOMLUVENÝCH HODIN) ZVYŠUJE  Vyskytuje se jen na ZŠ ?  Nikoliv, je také na :  ZŠ praktických  ZŠ speciálních

4 LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon č. 561/2004 Sb., „školský zákon“ – zákon o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14)

5 ŽÁCI A STUDENTI JSOU POVINNI: řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat

6 ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ A NEZLETILÝCH ŽÁKŮ JSOU POVINNI : zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení

7 NA VYZVÁNÍ ŠKOLY SE OSOBNĚ ZÚČASTNIT PROJEDNÁNÍ ZÁVAŽNÝCH OTÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE ŽÁKA INFORMOVAT ŠKOLU O ZMĚNĚ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍCH DÍTĚTE NEBO JINÝCH ZÁVAŽNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ BY MOHLY MÍT VLIV NA PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ DOKLÁDAT DŮVODY NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKA VE VYUČOVÁNÍ V SOULADU S PODMÍNKAMI STANOVENÝMI ŠKOLNÍM ŘÁDEM Zákonní zástupci dětí a nezl. žáků jsou také povinni:

8 VĚROHODNOST OMLOUVÁNÍ = ABSENCE OVĚŘUJE TŘÍDNÍ UČITEL!!! K RUCE MÁME METODICKÝ POKYN  Co je důležité!

9 NEOML. ABSENCI DO 10 HODIN řeší: TŘÍDNÍ UČITEL, VÝCHOVNÝ PORADCE, PŘÍPADNĚ VEDENÍ ŠKOLY - A TO SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM ŽÁKA POZVAT TELEFONICKY, EMAILEM, DOPISEM /DOPORUČENÝM/

10 NEOML. ABSENCI NAD 10 HODIN řeší: ŘEDITEL SVOLÁ VÝCHOVNOU KOMISI, NA KTERÉ JSOU PŘÍTOMNI : ŘEDITEL NEBO ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY, VÝCHOVNÝ PORADCE NEBO TŘÍDNÍ UČITEL ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA, ZÁSTUPCE OSPOD ČI SOCIÁLNÍHO ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU

11 NEOML. ABSENCE PŘESÁHNE 25 HODIN ŘEDITEL ŠKOLY - ZAŠLE OZNÁMENÍ O POKRAČUJÍCÍM ZÁŠKOLÁCTVÍ OSPOD ČI MĚSTSKÉMU NEBO OBECNÍMU ÚŘADU (OHLAŠOVACÍ POVINNOST DANÁ ZÁKONEM) - MŮŽE JÍT O PŘESTUPEK - RODINA DOSTANE POKUTU - MŮŽE JÍT O TRESTNÝ ČIN - TRESTNÍ ZÁKONÍK (ZÁKON Č. 40/2009 SB.) § 201 - OHROŽOVÁNÍ VÝCHOVY DÍTĚTE - ODST. 1 - KDO, BYŤ I Z NEDBALOSTI, OHROZÍ ROZUMOVÝ, CITOVÝ NEBO MRAVNÍ VÝVOJ DÍTĚTE TÍM, ŽE B) UMOŽNÍ MU VÉST ZAHÁLČIVÝ NEBO NEMRAVNÝ ŽIVOT (ZÁŠKOLÁCTVÍ)

12  Jakou roli má OSPOD?

13 - ZÚČASTNIT SE VK - POZVAT RODIČE A NEZL. NA OSPOD K POHOVORU - NASMĚROVAT RODINU NA ODBORNOU SLUŽBU (psycholog, pobyty, programy) - INICIOVAT A ULOŽIT VÝCHOVNÉ OPATŘENÍ - ABSENCI MÁ NA STAROSTI KURÁTOR, KTERÝ VYHODNOCUJE SITUACI, MÍRU OHROŽENÍ DÍTĚTE A PŘÍPADNĚ SESTAVÍ INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE Pracovníci oddělení SPOD jsou zejména oprávněni:

14 CO PRACOVNÍKŮM OSPOD POMŮŽE…

15 TO MŮŽE POMOCI i VÁM!

16  včasné zachycení absence a její oznámení  přesná evidence zameškaných hodin a přijatých opatření ze strany školy  přesnost a věcnost v písemné komunikaci školy s rodiči a OSPOD  spolupráce TU či VP s pracovníkem OSPOD  nebát se konzultace s námi

17 VČASNOST JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

18  Příklad: Dítě končí povinnou školní docházku, má dlouhodobé problémy s absencí a na OSPOD je absence oznámena až ke konci školního roku, resp. v druhém pololetí…  Pohled OSPOD: Přehlížená absence u dětí má za následek ztrátu respektu k pravidlům školy a obecně k normám společnosti. Dítě rovněž ztrácí školní návyky a motivaci k dalšímu vzdělávání. V některém případě je zjištěno, že problém je v rodičích – OSPOD má kompetence, jak toto včas řešit. Nemusí jít vždy jen o problém dítěte.

19 DÍTĚ MÁ ŠKOLU TZV. „NA SALÁMU“, NÁSLEDNĚ PAK I RODIČE A NĚKDY I INSTITUCE  Pozdní a vágní řešení záškoláctví má za následek, že…

20 A tedy… ŠKOLA UKLÁDÁ ŽÁKŮM POVINNOSTI X ŠKOLA MÁ MÍT NÁSTROJE NA DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO POVINNOSTÍ = ZÁSADY ŠKOLNÍ VÝCHOVY TAK MAJÍ SMYSL


Stáhnout ppt "ZÁŠKOLÁCTVÍ.  Záškoláctví je jedním ze závažných problémů, které musí školství řešit."

Podobné prezentace


Reklamy Google