Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sázkové hry dnes a zítra Mgr. Jan Řehola ředitel odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sázkové hry dnes a zítra Mgr. Jan Řehola ředitel odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi"— Transkript prezentace:

1 Sázkové hry dnes a zítra Mgr. Jan Řehola ředitel odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Jan.Rehola@mfcr.cz

2 Osnova I. Regulační pravomoc obcí II. Odvod z loterií a jiných podobných her

3 I. Regulační pravomoc obcí Loterní zákon – stav před novelou „Lex Farský“ (zákon č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony)  § 17 odst. 11 - Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou.  § 50 odst. 4 loterního zákona : Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her zakázáno, nebo úplně zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na celém území obce.

4 I. Regulační pravomoc obcí Loterní zákon – po novele „Lex Farský“  Zrušení § 17 odst. 11 → nová úprava § 50 odst. 5 upravující zákaz provozování loterií a jiných podobných her přímo v tzv. chráněných budovách (výslovné odstranění pojmu,,sousedství“) → „ Provozování loterií a jiných podobných her podle tohoto zákona nesmí být s výjimkou loterií a tombol podle § 6 odst. 1 písm. a) povoleno ve školách, školských zařízeních, zařízeních sociální a zdravotní péče a v budovách, v nichž je vykonávána činnost státních orgánů, orgánů veřejné správy nebo činnost registrovaných církví či náboženských společností.“  Dne 14.10.2011 – částečná účinnost vztahující se k ustanovením § 50 odst. 4 (regulační pravomoc obcí) → „ Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 mohou být provozovány pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her zakázáno, nebo úplně zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na celém území obce.“

5 Přechodná ustanovení zákona č. 300/2011 Sb. Přechodná ustanovení zákona č. 300/2011 Sb. 1. Řízení zahájená před 1.1.2012 se dokončí podle loterního zákona ve znění účinném do 31.12.2011. Povolení vydaná před 1.1.2012 zanikají, s výjimkou loterií podle § 2 písm. c), ve lhůtě stanovené v povolení. Ministerstvo financí změní do 6 měsíců od 1.1.2012 povolení vydaná podle zákona ve znění účinném před 1.1.2012 tak, aby odpovídala loternímu zákonu s tím, že doba jejich platnosti bude stanovena podle bodu 4. 4. Na povolení, která byla vydána podle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3, 5 loterního zákona, ve znění účinném před 1.1.2012, se zmocnění obce vydávat OZV nevztahuje do 31. prosince 2014. Dobu platnosti těchto povolení omezí Ministerstvo financí tak, aby jejich platnost skončila nejpozději dnem 31.12.2014, budou-li tyto loterie a jiné podobné hry provozovány v rozporu s OZV obce nebo v rozporu s ustanovením § 50 odst. 5 loterního zákona, ve znění účinném od 1.1.2012.

6 § 43 odst. 1 Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zruší povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit, nebo se ukáže dodatečně, že údaje, na jejichž podkladě bylo povolení vydáno, jsou klamné.

7 II. Odvod z loterií a jiných podobných her Pevná část dílčího základu odvodu z přístrojů a zařízení  § 41c písm. f) + § 41b odst. 4 - 55 Kč pro pevnou část dílčího základu odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za každý den, kdy bylo technické zařízení, resp. herní místo tohoto technického zařízení, povoleno  Pozn. Odvádí se vždy, i v případě, že tech. zařízení nevykazuje žádné vsazené částky Poměrná část dílčího odvodu  § 41c písm. e) - 20 % pro poměrnou část dílčího základu odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, Odvod za povolená technická zařízení  Pevná část + 20% z částky, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn vyplacených výher

8 III. Příjmy z o dvod ů z loterií za rok 2012

9 Děkuji za pozornost. Mgr. Jan Řehola ředitel odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Jan.Rehola@mfcr.cz


Stáhnout ppt "Sázkové hry dnes a zítra Mgr. Jan Řehola ředitel odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi"

Podobné prezentace


Reklamy Google