Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. Stát, politický systém, demokracie 10. Nástroje veřejné politiky Prameny: Dvořáková, Vladimíra – Kunc, Jiří. 1999. Demokracie a ústavnost. Praha: Karolinum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. Stát, politický systém, demokracie 10. Nástroje veřejné politiky Prameny: Dvořáková, Vladimíra – Kunc, Jiří. 1999. Demokracie a ústavnost. Praha: Karolinum."— Transkript prezentace:

1 9. Stát, politický systém, demokracie 10. Nástroje veřejné politiky Prameny: Dvořáková, Vladimíra – Kunc, Jiří. 1999. Demokracie a ústavnost. Praha: Karolinum. Potůček, Martin a kol. 2005. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství. Kapitola 5: Politické instituce: stát, jeho uspořádání a role, s. 121-132. Potůček, Martin a kol. 2005. Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit ČR. Praha: Sociologické nakladatelství. Kapitola 5, s. 121-132.Kapitola C2: Dobré vládnutí, správa věcí veřejných, s. 155-166. Potůček, Martin a kol. 2007. Strategické vládnutí a Česká republika. Praha: Grada. Říchová, Blanka. 2000. Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál.

2 Stát, politický systém, demokracie Stát, státní moc, funkce státu Konstitucionalismus, právní stát, princip dělby moci, orgány veřejné moci Územní struktura státu, samospráva Teorie role státu: pluralismus, vláda elit, marxismus, korporativismus Typy demokracie : reprezentativní, participativní, přímá, deliberativní; autokracie, totalitarismus

3 Příklady reálných procesů veřejné politiky a správy Dobré vládnutí. Správa věcí veřejných (kapitola C2 publikace Potůček, Martin a kol. 2005. Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit ČR.) Worldbank Governance Indicators. Capacities of Governance in Central and Eastern Europe. A Checklist. Účinná rodinná politika v měnícím se světě. Případová studie Národní akční plán sociálního začleňování 2004-2006. Powerpointové prezentace jsou k dispozici na webové stránce tohoto kursu.

4 Nástroje veřejné politiky Politické nástroje: Vize, strategie a programy (např. vládní prohlášení, programy politických stran, Lisabonská strategie EU, Národní plány zaměstnanosti nebo sociálního začleňování aj.) Indoktrinace: šíření informací, především sdělovacími prostředky Nátlakové akce (petice, demonstrace, stávky) Správa: Ústava a zákony, jejich tvorba a vymahatelnost (lidská práva zakotvená v Ústavě, platné zákony a nařízení, nezávislé soudnictví atd.) Veřejné úřady, organizační struktury (ministerstva, Nejvyšší kontrolní úřad, úřad ombudsmana, sociální a zdravotní administrativa, správa služeb zaměstnanosti, krajská úroveň správy a samosprávy, obce atd.) Ekonomické nástroje: Daňová soustava a další příjmy státu a veřejných korporací Fiskální politika (ČNB) přerozdělování pomocí veřejných rozpočtů, sociální a zdravotní příspěvky (finanční, naturální, kuponové), investice a úspory… Nástroje dialogu a vyjednávání: Politické koalice Poradenské mechanismy (tripartita, veřejná slyšení a diskuse)


Stáhnout ppt "9. Stát, politický systém, demokracie 10. Nástroje veřejné politiky Prameny: Dvořáková, Vladimíra – Kunc, Jiří. 1999. Demokracie a ústavnost. Praha: Karolinum."

Podobné prezentace


Reklamy Google