Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Publicita v projektů financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro žadatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Publicita v projektů financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro žadatele."— Transkript prezentace:

1 Publicita v projektů financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro žadatele

2 Smysl publicity –informujete veřejnost o Vašem projektu, o tom, co zajímavého a užitečného realizujete a jakých výsledků jste dosáhli –inspirujete a motivujete ostatní možné předkladatele k realizaci vlastních projektů –informujete o tom, z čeho jste aktivity Vašeho projektu financovali a ukážete tak ostatním, kde je možné finanční prostředky získat –dáváte určitou záruku kvality účastníkům a účastnicím Vašeho projektu –nebudete mít problémy při kontrolách a auditech

3 Pravidla pro provádění propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise č. 1828/2006: Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 2013 (určuje zásady správného používání loga ESF a vlajky EU) Manuál vizuální identity OP LZZ (určuje zásady správného používání loga OP LZZ) Manuál pro publicitu OP LZZ (stanovuje povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OP LZZ)

4 Žádost o finanční podporu z OP LZZ Samostatná část věnovaná popisu aktivit zajišťujících publicitu projektu v aplikaci Benefit 7+ Povinnost - informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z EU = dodržovat povinné minimum publicity. Další formy publicity na rozhodnutí každého příjemce podpory. Volba komunikačních nástrojů - Každý nástroj odpovídá určité cílové skupině, určitému cíli, velikosti projektu, finančním možnostem, míře efektivnosti atd. V žádosti - konkrétní informační a propagační aktivity.

5

6 Žádost o finanční podporu z OP LZZ Náklady na publicitu jsou způsobilé Převážná část aktivit v rámci publicity spadá do nepřímých nákladů (D 5 Metodika způsobilých výdajů OP LZZ ) Zajištění publicity pomoci z ESF - inzerce, pronájem prostor pro tiskovou konferenci, občerstvení na TK, výroba propagačních předmětů, letáků apod.). Zajištění tisku pro publicitu - hlavičkový papír, osvědčení, prezenční listiny apod. Správa webových stránek, včetně jejich aktualizace. Přímé náklady rozpočtu - opatření publicity jsou z hlavních činností projektu (zejména u projektů zaměřených na změnu povědomí cílové skupiny apod.).

7 Povinné minimum publicity OP LZZ a) logo Evropského sociálního fondu b) text „Evropský sociální fond v ČR“ - text může být součástí loga Evropského sociálního fondu nebo může být umístěn samostatně c) logo Evropské unie s textem „Evropská unie“ d) logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost e) motto „Podporujeme vaši budoucnost“ f) odkaz na webové stránky ESF www.esfcr.cz Na drobné propagační předměty je nutné umístit minimálně body a), c) a d)

8 Dodržování pravidel publicity OP LZZ Závazný balíček provádění propagačních a informačních aktivit: dodržování „Povinného minima publicity OP LZZ“; označení školících místností projektu nebo označení všech věcí spolufinancovaných z OP LZZ prvky povinného minima publicity OP LZZ; 3. vložení stručné prezentace projektu na webové stránky www.esfcr.cz. dále Každá akce spolufinancovaná z prostředků OP LZZ musí být uvedena informací o tom, že je financována z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Prvky povinného minima musí být umístěny na přední straně tištěných materiálů

9 Řazení log Pořadí log je přesně definováno !!! Spolu s logem ESF v ČR, vlajkou EU a logem OP LZZ lze použít pouze logo realizátora projektu – příjemce (X), případně logo projektu (Y) Logo ESF v ČR, vlajka EU a logo OP LZZ nesmí být menší než logo realizátora projektu. Trváte-li na uvedení svého partnera či dodavatele, můžete tak provést zmínkou v textu.

10 Použití log

11 Kontroly -zda příjemce dodržel veškeré podmínky informačních a publikačních opatření související s pomocí z ESF, které uvedl v projektové žádosti - zda příjemce dodržuje vše, co plyne z Nařízení Evropské komise, Právního aktu o poskytnutí podpory a také povinnosti plynoucí z manuálu pro publicitu OP LZZ – dodržování povinného minima publicity OP LZZ,,,závazného balíčku“ atd. Příjemce podpory je povinen uchovat veškeré doklady související s propagací projektu pro potřeby kontroly Všechny předměty a materiály související s projektem si proto archivujte !!

12 Děkuji Vám za pozornost! Další informace: www.esfcr.cz Případné dotazy posílejte na adresu: petra.dvorakova@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Publicita v projektů financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro žadatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google