Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální otázky autorského práva legislativní změny Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti PF UK, 3. dubna 2014 Adéla Faladová, odbor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální otázky autorského práva legislativní změny Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti PF UK, 3. dubna 2014 Adéla Faladová, odbor."— Transkript prezentace:

1 Aktuální otázky autorského práva legislativní změny Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti PF UK, 3. dubna 2014 Adéla Faladová, odbor autorského práva, Ministerstvo kultury

2 Úvodem – pro info - kompetence MK v oblasti AP: Kompetenční zákon (č. 2/1969 Sb., v platném znění) § 8 MK = ústř. orgán státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, nestanoví-li zvláštní zákon jinak,2) dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury. V praxi: -legislativa -zahraniční agenda (mezinárodní, EU) -dohled nad KS, udělování oprávnění k výkonu KS -dotazy, spolupráce s ostatními OSS

3 Aktuální témata - legislativní změny (z období květen 2013 – březen 2014) 1/ svět (mezinárodní smlouvy) 2/ EU (směrnice EU, plány EK, předběžné otázky) 3/ ČR (aktuálně projednávané novely AZ)

4 Poznámka na okraj…

5 Bernská úmluva Marrákešská smlouva 2013 1996 Pekingská smlouva 1886 WCT & WPPT 1961 Římská úmluva (posl.) revize Bernské úmluvy Ženevská úmluva 1971 1974 Bruselská úmluva 1994 TRIPS 2012 1952 Všeobecná úmluva o autorském právu

6 ESUO 2014 KS 2014/26/EU 2011 Novela doby ochrany 2011/77/EU 1951 Databáze 96/9/ES 1996 1992 P + P 92/100/EHS Doba ochrany 93/98/EHS Satelit a kabel 93/83/EHS 1993 2001 Info Spol 201/29/ES 2004 Vymáhání 2004/48/ES 1991 SW 91/250/EHS 2012 Osiřelá díla 2012/28/EU Opětný prodej 2001/84/ES

7 Předběžné otázky u SDEU…

8 do r. 2013… (+ 15 novel) AZ č. 35/1965 Sb. (+ 7 novel) Císařský patent 992/1846 z. č. 106/1923 Sb., o nakl. smlouvě AZ č. 115/1953 Sb. (+ 2 novely) z.č.197/1895 ř.z. AZ č. 121/2000 Sb. (+ 15 novel) AZ č. 218/1926 Sb. (+ 1 novela)

9 WIPO (www.wipo.int)www.wipo.int SCCR (Stálý výbor pro autorské právo a práva související) -v uplynulém období: ochrana práv výkonných umělců v audiovizi → Pekingská sml. 2012 výjimky a omezení práv ve prospěch VIP → Marrákešská sml. 2013 -pokračující práce na tématech…  ochrana práv vysílatelů (příprava mezinárodní smlouvy, aktualizace Římské úmluvy…)  další výjimky a omezení práv – ve prospěch knihoven, archivů, vzdělávacích a výzkumných institucí, osob s jinými handicapy... dokumenty z SCCR: http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=62http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=62

10 WIPO - SCCR (pokr.) – Pekingská smlouva - ochrana práv výkonných umělců v audiovizi, nezahrnuta ve WIPO smlouvách z roku 1996 -Diplomatická konference v roce 2000 – nedokončena - předběžná shoda na 19 článcích, problém s čl. 12 (převod práv) -semináře, konzultace, 2011 - předběžná shoda na znění čl. 12 -DK, Peking, červen 2012 ► Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi (BTAV) http://www.wipo.int/treaties/en/ip/beijing/ -sjednána 24.6. podepsána 26.6. 2012 z EU: BG, CY, DK, FR, HU, IT, ES; z ostatních mj. USA -otevřena k podpisu do června 2013. podpis ČR: 4/2013, podpis EU: 6/2013, zatím ratifikována jen Botswanou a SAR… -zatím nevstoupila v platnost (až 3 měsíce po ratifikaci 30. sml. str.)

11 Pekingská smlouva – obsah -nositelé práv – výkonní umělci - osobnostní práva -majetková práva k nezaznamenaným výkonům (vysílání a sdělování veřejnosti, záznam -majetková práva k AV zaznamenaným výkonům (rozmnožnování, rozšiřování, pronájem, making available, vysílání, sdělování veřejnosti) – možnost výhrady v případě práva na vysílání/sdělování -„převod práv“ -doba trvání majetkových práv (50 let) -výjimky a omezení, TPM, RMI atd.

12 WIPO - SCCR (pokr.) – Marrákešská smlouva -výjimky z práv autorů na rozmožování, rozšiřování a sdělování veřejnosti („making available“) -přeshraniční distribuce formátů přístupných nevidomým -DK, Marrákeš, červen 2013 ► Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu nevidomých k autorskoprávně chráněným dílům -více info – viz WIPO: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245323 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245323 -aktuálně: příprava podpisu za EU + podpisy za členské státy EU (již podepsaly: UK, CY, DK, LU, ostatní - ?)

13 WIPO - SCCR - Marrákešská smlouva (pokr.) - obsah: - oprávněné osoby (nevidomí a jinak zrakově postižení, včetně dyslektiků) - definice „formátově přístupné rozmnoženiny díla“ -autorizované /oprávněné subjekty (např. SONS) -výjimky v národním právu – pro vnitrostátní užití -výjimka pro vývoz/dovoz formátově přístupných rozmnoženin -(podmínka komerční nedostupnosti) -třístupňový test

14 WIPO - SCCR (pokr.) – ochrana práv vysílacích organizací -nutnost aktualizovat Římskou úmluvu z roku 1961 -nutná shoda na: účelu, rozsahu a předmětu ochrany… -hl. problémy: definice vysílatele, rozsah ochrany (internet?), výlučná práva/práva zakázat… -předpokládaný termín DK: 2014 (???!!!) – nereálné… -(znovu) úvahy o přenesení jednání do Rady Evropy (?)

15 WIPO - SCCR – ochrana práv vysílacích organizací (pokr.) -dosavadní pracovní dokument: SCCR/24/10 CORR. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_24/sccr_24_10_corr.pdf -pro 27.SCCR připravena aktualizovaná verze: SCCR/27/2 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_27/sccr_27_2.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_27/sccr_27_2.pdf ….) obsah (zejm.): -definice (vysílání, vysílatel atd.) -rozsah ochrany (práva vysílatelů – výlučná práva X právo zakázat…) -výjimky a omezení práv -doba ochrany (--/20/50) -TPM, RMI

16 WIPO - SCCR (pokr.) – další výjimky a omezení práv -pro knihovny a archivy pracovní dokument: SCCR/26/3 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_26/sccr_26_3.pdf + (neofic. návrh mezinárodní smlouvy – Africká skupina, IFLA - http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_22/sccr_22_12.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_22/sccr_22_12.pdf ) - pro školy a výzkumné instituce pracovní dokument: SCCR/26/4 Prov. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_26/sccr_26_4_prov.pdf

17 WIPO - SCCR (pokr.) – další témata (?) (návrhy z roku 2002 – SCCR/8/2 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_8/sccr_8_2.pdf )– http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_8/sccr_8_2.pdf -právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla (resale right/droit de suite) -rozhodné právo (applicable law) -odpovědnost ISPs (navrhováno v r. 2002) -dobrovolná registrace AP -kolektivní správa práv -… (?) S výjimkou folkloru (projednáváno ve výboru IGC) – zatím nezařazeno na program SCCR…

18 WIPO - IGC (Mezivládní výbor pro duševní vlastnictví a genetické zdroje, tradiční znalosti a folklor) dokumenty z IGC: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32089http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32089 -ochrana folkloru (tradičních kulturních projevů) -návrh článků textu mezinárodního instrumentu – ochrana sui generis (?) - aktuální text návrhu: dokument WIPO/GRTKF/IC/27/5 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_27/wipo_grtkf_ic_27_5.pdf -problematická ustanovení: subjekty ochrany, předměty ochrany, obsah ochrany, doba trvání ochrany atd. V těchto dnech: 27. zasedání IGC (24. 3. – 4. 4. 2014), plenární zasedání možno sledovat on-line na http://www.wipo.int/webcasting/en/index.jsphttp://www.wipo.int/webcasting/en/index.jsp

19 Rada Evropy (http://www.coe.int/)http://www.coe.int/ -ochrana práv vysílacích organizací -Úmluva RE (?) - úvahy již od roku 1994, otevřená i pro nečleny RE -alternativa v případě selhání jednání ve WIPO…. -problém s mandátem pro EK (spor o kompetence mezi ČS EU a EK) -s ohledem na „slibný“ vývoj ve WIPO v roce 2011/12 + neexistence mandátu EK ►jednání zastavena -NYNÍ: úvahy o obnovení jednání (?)

20 EU - nejnovější směrnice: Směrnice EP a Rady 2011/77/EU z 27. 9. 2011 (novelizace 2006/116/ES o harmonizace doby ochrany práv) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:0005:cs:PDF -prodloužení ochrany práv výkonných umělců a výrobců ZZ – ve vztahu ke zvukovým záznamům - z 50 na 70 let + doprovodná opatření -doplňkové odměny (20 % z hrubých příjmů z „prodloužených“ nahrávek, jen pro studiové hudebníky) -„use it or lose it“ (v případě nevyužívání nahrávek – zánik práv výrobce) -„clean slate“ -sjednocení způsobu výpočtu doby ochrany u hudebních děl s textem lhůta pro implementaci: k 1. 11. 2013 …► vládní novela AZ (původní tisk 1002, nyní tisk 70) http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=70 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=70

21 EU - nejnovější směrnice (pokr): Směrnice EP a Rady 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl z 25.10. 2012 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:CS:PDF proklamovaný cíl: usnadnění budování digitálních knihoven podstata: výjimka z výlučných práv na rozmnožování a sdělování ve prospěch nevýdělečných a veřejně přístupných knihoven, muzeí, archivů, vzdělávacích zařízení a veřejnoprávních vysílatelů vzájemné uznávání statusu osiřelého díla/ZZ v rámci EU/EHP

22 EU – směrnice o osiřelých dílech (pokr.) omezeno – na určité subjekty (…) - na určité druhy děl (…) a zvukové záznamy - na určité způsoby užití (…) podmínkou: důsledné dohledávání, vedení záznamů; odměna nositelům práv (kteří se přihlásí) ! nedotčenost národních systémů (rozšířená KS, licenční mechanismy ad.) lhůta pro implementaci: 29. 10. 2014 ► vládní novela AZ (původní tisk 1002, nyní tisk 70) http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=70 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=70

23 EU – nejnovější směrnice (pokr.) Směrnice EP a Rady 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Text s významem pro EHP) – návrh předložen 11. 7. 2012, přijata 26. 2. 2014 -již v Úředním věstníku (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0072:0098:CS:PDF )http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0072:0098:CS:PDF → lhůta pro implementaci do národních právních řádů: do 10. 4. 2016

24 EU - návrh směrnice o KS - obsah 1/ obecná pravidla fungování KS (dobrá správa, transparentnost apod.) - pro všechny KS (bez ohledu na druhy předmětů ochrany…) 2/ multiteritoriální licencování užití hudebních děl on-line - jen pro KS spravující práva k hudebním dílům (v ČR – OSA)

25 EU - návrh směrnice o KS - obsah (pokr.) Hlava II. - rámcová pravidla pro fungování KS -zastupování členů KS a ostatních nositelů práv, -podmínky členství, -pravomoci VH, dozorčí rady, -povinnosti „ředitelů“, -rozdělování a vyplácení odměn, -srážky (na náklady, jiné – pro kulturní a sociální účely apod.), -pravidla pro reciproční zastupování jiných KS -vztahy s uživateli, -transparentnost – poskytování informací, výroční zprávy o činnosti Hlava III. - přeshraniční licencování užití hudby on-line -technické a administrativní podmínky pro přeshraniční licencování, -transparentnost informací o spravovaném repertoáru, -řádné vykazování a fakturování užití, -řádné vyplácení odměn nositelům práv, -dohody mezi KS, povinnosti při zastupování „cizího“ repertoáru -Ad. -

26 EU - návrh směrnice o KS - obsah (pokr.) Hlava IV. – vymáhání (zajištění aplikace směrnice) - procedury pro řešení sporů - členů KS a KS - uživatelů a KS - v oblasti přeshraničního licencování (i spory mezi KS navzájem) -dohled nad KS v oblasti přeshraničního licencování -sankce a nápravná opatření (obecně) -výměna info mezi čl. státy (příslušnými dozorovými orgány) -zpráva pro EK /18 měsíců (?) po termínu transpozice/ -notifikace národních KS -po 5 letech (?) od transpozice – EK vyhodnotí působení směrnice…

27 EU – pokr. - další plány EK strategické dokumenty: Sdělení EK - EU strategie pro IPR, květen 2011 http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf - Sdělení EK Soudružný rámec pro posílení důvěry v jednotný digitální trh elektronického obchodu a on-line služeb, z ledna 2012 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:cs:PDF Sdělení EK o obsahu na jednotném digitálním trhu, prosinec 2012 http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/evropska-unie-a-autorske-pravo/Sdeleni- Komise-o-obsahu--COM-2012---789.pdf http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/evropska-unie-a-autorske-pravo/Sdeleni- Komise-o-obsahu--COM-2012---789.pdf

28 Pracovní program EK: -přezkum a modernizace AP (acquis communautaire) - řešení řady otázek, které je nutné a zároveň možné rychle vyřešit… V rámci přezkumu unijní autorskoprávní úpravy se EK zabývá následujícími tématy: teritorialita v rámci vnitřního trhu, harmonizace, výjimky a omezení práv v digitální éře, fragmentace unijního autorskoprávního trhu, zlepšení efektivity a úspornosti vymáhání práv při současném upevnění jeho legitimity v širším kontextu autorskoprávní reformy.

29 EU - pokr. 2013 - „strukturovaný dialog“ – „Licensing Europe“ (společně komisaři M. Barnier (Vnitřní trh), N. Kroes (Digitální agenda) a A. Vassiliou (Vzdělání, kultura, mnohojazyčnost a mládež) -zástupci nositelů práv, zástupci licenčních agentur, komerčních i nekomerčních uživatelů a konečných internetových uživatelů -témata pro dialog: -přeshraniční přístup a přenosnost služeb; -obsah vytvářený uživateli a licencování chráněného obsahu pro malé uživatele; -audiovizuální sektor a instituce kulturního dědictví; -vytěžování textů a dat pro vědeckovýzkumné účely Info viz http://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/http://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/

30 2013 - „strukturovaný dialog“ – „Licensing Europe“ (pokr.) koncem roku 2013 – prezentace praktických návrhů řešení aktuálních problémů v oblasti AP ► „Ten pledges to bring more content online“ http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/licences-for-europe/131113_ten-pledges_en.pdf

31 EU – pokr. Doporučení A. Vitorina – k náhradním odměnám (leden 2013) http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/levy_reform/130131_levies-vitorino- recommendations_en.pdf -konzultace A. V. se zainteresovanými subjekty -nyní konzultace EK s členskými státy + konzultace v jednotlivých členských státech…

32 EU – pokr. - z doporučení A. Vitorina – k náhradním odměnám (mj.) -podporovat nové obchodní modely (více odměn na základě licencí) -výběry ve státě užití -přesun platební povinnosti z dovozců a výrobců na maloobchodníky (!) -ex ante výjimky pro „neplátce“ (subjekty, které nemohou využít výjimek…) -zviditelnění odměn pro spotřebitele -definování „újmy“ v rámci EU (kritérium pro stanovení sazeb) -jednotný procedurální rámec Další postup EK: ??? + Zpráva EP o poplatku za kopírování pro osobní potřebu (2013/2114(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014- 0114&language=CS#title2

33 EU – nové iniciativy: Návrh směrnice o ochraně obchodního tajemství… ( o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52013PC0813 Více info: http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm

34 EU – předběžné otázky -v posledních letech – nárůst počtu předběžných otázek v oblasti AP -témata: hotelové pokoje, veřejné produkce počítačové programy náhradní odměny, odměny za půjčování v knihovnách fotografie, databáze odpovědnost ISP hyperlinky ad. (databáze rozhodnutí: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/)http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

35 EU – předběžné otázky – výběr „české“ předběžné otázky (z oblasti AP) C-393/09 BSA-SSO (počítačové programy, vysílání, KS) + nová: C-351/12 OSA (rozh. Z 27. 2. 2014) http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=CS&text=&pageIndex= 0&part=1&mode=lst&docid=148388&occ=first&dir=&cid=81979 -výjimka z práva na sdělování veřejnosti v případě TV a R na pokojích lázeňských zařízení -přímá aplikovatelnost směrnice 2001/29/ES -zákonný monopol a soulad s SFEU a směrnicí o službách 2006/123/ES

36 EU – rozhodnutí o předběžných otázkách (nejnovější… – např.) C-355/12Nintendo e.a. C-466/12 Svensson C- 351/12OSA

37 EU – nové předběžné otázky (od května 2013) C-201/13Deckmyn et Vrijheidsfonds C-279/13C More Entertainment C-360/13Public Relations Consultant Association C-441/13Hejduk C-419/13Art & Allposters International C-458/13Grund a další C-516/13Dimensione Direct Sales s.r.l. C572/13HP Belgium C-580/13Coty Germany C-030/14 Ryanair C-041/14 Christie´s France

38 Novinky z domova Nejnovější změny (novely) AZ - NOZ (89/2012 Sb.), resp. změnový zákon (303/2013 Sb.), úč. od 1. 1. 2014 (zejm. licenční smlouva → v NOZ) -poslanecká novela AZ č. 156/2013 Sb., úč. od 1.7.2013 (odměny podle AZ – bez DPH, společné vzájemné zastupování KS)

39 Novinky z domova Aktuálně projednávané novely AZ Tzv. transpoziční (vládní) novela -implemantace směrnice 2011/77/EU + 2012/28/EU → v Parlamentu (tisk 1002, nyní znovu – tisk 70) http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=70

40 Novinky z domova (pokr.) Další (vládní) novela AZ - zejm. implementace směrnice o kolektivní správě (T: do 10. 4. 2016) - další zvažované/navrhované změny: - licencování užití osiřelých děl (nad rámec směrnice) - návrhy vzešlé z konzultací (2011) Návrhy z konzultací: http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/podnety-a-navrhy-k-novelizaci-autorskeho-zakona- 110278/ Zápisy z jednání: http://www.mkcr.cz/autorske-pravo/default.htm

41 Dotazy? Děkuji za pozornost. (adela.faladova@mkcr.cz)adela.faladova@mkcr.cz


Stáhnout ppt "Aktuální otázky autorského práva legislativní změny Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti PF UK, 3. dubna 2014 Adéla Faladová, odbor."

Podobné prezentace


Reklamy Google