Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 1 Spolupráce v komunitě Město Valašské Meziříčí a ORP Valašské Meziříčí Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová Luhačovice 3.9.2015

2 Naše komunita Mikroregion Valašskomezříčsko – Kelčsko Vznikl v roce 2001 Více než 42 tisíc obyvatel a sestává se ze 16 obcí s rozlohou asi 180 km2 Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Zašová, Poličná, Krhová

3

4 Komunitní plánování v Mikroregionu V dubnu 2011 až září 2012 byl na území Mikroregionu realizován projekt zaměřený na zavedení metody komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb - to se povedlo a KP je realizováno mikroregionálně. V pracovních skupinách jsou zástupci obcí Mikroregionu - zajišťují soustavný přenos informací a podnětů z a do obcí. Tým pro dohodu Manažerský tým Pracovní skupiny: –„Senioři“ –„Osoby se zdravotním postižením“ –„Rodiny s dětmi“ –„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“ –„Zdravé město“ –„Prevence sociálně patologických jevů“

5 Potřeby lidí s mentálním postižením Lidé s mentálním postižením mají stejné potřeby, sny a touhy jako lidé bez postižení. Stejně jako všichni chtějí mít bezpečný domov, rodinu a přátele. Chtějí pracovat a bavit se. Chtějí být soběstační a svobodní. –běžný rytmus života – běžný rytmus dne, týdne, roku, život muže nebo ženy, běžná domácnost v běžném sousedství –běžné prostředí – člověk jinde bydlí, jinde se vzdělává anebo pracuje, jinde provádí své koníčky – prostě střídá prostředí –běžné způsoby naplnění potřeb – adekvátní věku, obecně společností ceněné Princip normality

6 Potíže lidí s mentálním postižením V komunikaci V rozhodování V orientaci v prostředí a čase Potíže v učení a menší míra pozornosti Nižší úroveň sociálních dovedností Nepřiměřené sebehodnocení Pomalejší tempo Omezená schopnost abstrakce a zobecňování Přidružená postižení Velké zatížení pečující rodiny

7 Principy plánování služeb pro MP v komunitě Základem pomoci lidem s MP v komunitě je INDIVIDUÁLNĚ NASTAVOVANÁ podpora prostřednictvím dostatečné síti služeb, která respektuje běžný způsob života Všechny potřeby nemusí být naplněny prostřednictvím sociálních služeb Pokud to nebude třeba, nevytvářejme nové sociální služby, maximálně využijme již existující nabídku Spolupracujme

8 Potřebná síť služeb v komunitě I V oblasti vzdělávání a rozvoje osobnosti V oblasti bydlení – péče o domácnost, o sebe, hospodaření s penězi,.. V oblasti práce – vzdělání, hledání a udržení zaměstnání, zaměstnání,.. V oblasti sociálních vztahů – s rodinou, přáteli, sousedy, v partnerství,… V oblasti trávení volného času – orientace v možnostech, koníčky, akce,.. V oblasti podpory pečujícím V oblasti předcházení předsudků

9 Potřebná síť služeb v komunitě II Vzdělání –Ranná péče –Speciální předškolní a školní vzdělávání –Sociální rehabilitace –Speciální a běžné vzdělávací aktivity pro dospělé Bydlení –Sociální rehabilitace - nácviky péče o domácnost a o sebe –Samostatné bydlení s pomocí - rodiny, blízkých, soc. služeb: Osobní asistence/Pečovatelská služba/stacionáře –Chráněné bydlení –Domov pro lidi se ZP

10 Potřebná síť služeb v komunitě III Práce –Denní stacionář - terapeutické pracovní činnosti –Sociálně terapeutické dílny – nácviky pracovních činností –Pracovní rehabilitace – nácviky pracovních dovedností a vyškolení na pracovní pozici –Chráněný trh práce –Tranzitní program a práce s potenciálními zaměstnavateli Sociální vztahy a volný čas –Sociální rehabilitace – nácviky, posilování a upevňování –Všechny soc. služby – posilování a upevňování –Využívání běžně dostupných veřejných služeb, akcí, volnočasových aktivit – upevňování

11 Potřebná síť služeb v komunitě IV Podpora pečujících –Ranná péče –Osobní asistence/pečovatelská služba/stacionáře/odlehčovací služba –Odborné poradenství –Svépomocné skupiny a společné volnočasové aktivity Předcházení předsudků –Osvětové akce a kampaně –Spolupráce se školami –Dobrovolnictví pro lidi s MP i lidí s MP –Vstřícná politika

12 Obec a transformace Chce se obec zapojit? –Krajská zařízení jsou obcemi vnímána jako cizí!!!!!!! –Je zařízení na území obce X není na území obce, ale stěhují se tam klienti? –Jak na území obce funguje KP a jaká je spolupráce a míra zapojení politiků do KP? –Jak transformaci vnímají místní politici? –Veřejný opatrovník? Obec je nutné do procesu transformace vtáhnout úplně na začátku, získat ji pro něj a udělat si z obce spojence a spolutvůrce procesu – nezastupitelná úloha zřizovatele, především politických reprezentantů

13 Obec a transformace - doporučení Pokud nejsou v transformovaných zařízeních obyvatelé obce, je nutné získat ochotu obce přijmout nové obyvatele Opakované schůzky politické reprezentace kraje s místními politiky – vysvětlovat, informovat, zjišťovat možnosti zapojení Opakované schůzky krajských úředníků se sociálním odborem, veřejným opatrovníkem – vysvětlovat, informovat, metodicky vést Přijít s konkrétními kroky, čísly, garancí financování, „zisky“ pro komunitu Vytvořit společně s obcí za pomoci profesionálů komunikační strategii zaměřené na obyvateli A toto dělat v průběhu celého procesu až do úplného konce

14 Komunitní služby a transformace Jsou místní komunitní služby schopny participovat na transformaci? –Jak na území obce funguje KP a jaká je míra spolupráce subjektů KP? –Jaká je životaschopnost existujících služeb? –Jaká je existující síť služeb pro lidi s MP? A jaké služby ještě musí vzniknout? –Dají se očekávat nějaké střetové situace? Poskytovatele je nutné do procesu transformace vtáhnout úplně na začátku, získat je pro něj a udělat si z nich spojence a spolutvůrce procesu – nezastupitelná úloha zřizovatele, politických reprezentantů a úřadu

15 Komunitní služby a transformace - doporučení Aktivní zapojení zástupců zřizovatele do KP obce – pravidelný kontakt Podávat pravidelné a co nejúplnější informace o procesu transformace – konkrétní kroky, čísla, předpoklad financování Garance financování komunitních služeb do budoucna Vhodně propojovat setkávání s politiky a poskytovateli A toto dělat v průběhu celého procesu až do úplného konce

16 Spolupráce obce a zařízení v rámci transformace - doporučení Aktivní zapojení transformovaného zařízení do KP obce Spolupráce na plnění komunikační strategie zaměřenou na obyvatele obce Včasná spolupráce s veřejným opatrovníkem, je – li to relevantní Pravidelné informování o konkrétním postupu transformace, o změnách

17 Děkuji za pozornost Zdislava Odstrčilová odstrcilova@diakonievm.cz www.diakonievm.cz


Stáhnout ppt "Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google