Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyZákladní škola a mateřská škola, Jetřichov, okres Náchod AutorŠárka Matějová Datum16.2.2013 NázevVY_52_INOVACE_5_Bedřich Smetana Ročník4. Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyZákladní škola a mateřská škola, Jetřichov, okres Náchod AutorŠárka Matějová Datum16.2.2013 NázevVY_52_INOVACE_5_Bedřich Smetana Ročník4. Číslo."— Transkript prezentace:

1 Název školyZákladní škola a mateřská škola, Jetřichov, okres Náchod AutorŠárka Matějová Datum16.2.2013 NázevVY_52_INOVACE_5_Bedřich Smetana Ročník4. Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0835

2  Listy slouží k prvotnímu seznámení s životem a dílem českého hudebního skladatele  obsahují základní informace pro žáky 4.- 5. ročníku  V pracovním listu využijeme dřívější znalosti o České republice  Orientace - práce s mapou ČR.  Malý test ověří základní znalosti  Integrované předměty HV, ČJ doplňování i/y – text o B. Smetanovi  Přechody mezi textem a obrázky - kliknutí

3 * 1824 v Litomyšli ( 1884 v Praze)  narodil se v rodině sládka v zámeckém pivovaru v Litomyšli  prožil šťastné dětství plné hudby a vlastenectví, k čemuž ho vedl především otec  ještě než nastoupil do školy uměl hrát na house a na klavír  později trpěl hluchotou a duševní chorobou

4  do své hudební tvorby vkládal krásu krajiny i povahu českého lidu a lidové písně  v jeho díle se odráží národní cítění a renesanční prvky tak jak to cítil  jeho hudebním vzorem byl Franz Liszt  své první lásce Louise napsal později polku  žil v Litomyšli, Jindřichově Hradci, Plzni, Německém Brodě, v Praze  pobýval ve Švédsku  byl kapelníkem Prozatímního divadla (budova je dnes součástí Národního divadla)

5 komické opery:  Prodaná nevěsta  Dvě vdovy  Hubička  Tajemství  Čertova stěna

6 vážné opery:  Libuše  Dalibor  Braniboři v Čechách …mnoho dalších komorních a orchestrálních skladeb Národní divadlo v Praze

7 námětem: pověst O Libuši optimistický konec Co dál? To mlha oku zahaluje a mnoho skrývá zkalenému zraku, tajemství hrozná - prokletí! Však nechť se stane cokoli, to cítím v nejhlubší svých ňader hloubi: můj drahý národ český neskoná, on pekla hrůzy slavně překoná!“  — kněžna Libuše v závěru opery Mařenka s Jeníkem si slíbí věrnost, přestože rodiče jí vybrali jiného bohatého ženicha Vaška Krušinu. Dohazovač Kecal se snaží vše domluvit a uplatit Jeníka aby se vzdal Mařenky. Netuší, že Jeník je vlastně ztracený, prvorozený Krušinův syn. Láska nakonec zvítězí a Jeník dostane svou Mařenku.

8 celkem 6 částí  Vyšehrad  Vltava  Šárka  Z českých luhů a hájů  Tábor  Blaník

9 Ve Smetanově hudebn_ tvorbě najdeme mnoho l_dov_ch myšlenek i ž_votní opt_mismus. Ve svém d_le uplatňuje r_sy z česk_ch l_dových p_sní. Hrd_nové jeho oper jsou l_idé z česk_ch vesn_c, měst i české h_storie. České národn_ m_ty a pověst_ a krás_ přírod_ dotváří Smetanovo dílo. Cyklus šesti s_mfonických básn_ se naz_vá: „Má vlast“. Své prvn_ lásce věnoval skladbu „Luisina polka“ slož_l i „J_ř_nkovou polku“. První jeho opera b_la „Prodaná nevěsta“.

10 Opera L_buše se poprvé hrála v r. 1881 a také u příležitost_ znovuotevření Národn_ho d_vadla po v_hoření v r. 1883. Bedř_ch Smetana je pohřben na hřbitově na V_šehradě.

11 Ve Smetanově hudební tvorbě najdeme mnoho lidových myšlenek i životní optimismus. Ve svém díle uplatňuje rysy z českých lidových písní.Hrdinové jeho oper jsou lidé z českých vesnic, měst i české historie. České národní mýty a pověsti a krásy přírody dotváří Smetanovo dílo. Cyklus šesti symfonických básní se nazývá: „Má vlast“. Své první lásce věnoval skladbu „Luisina polka“ složil i „Jiřinkovou polku“. První jeho opera byla „Prodaná nevěsta“. Opera Libuše se poprvé hrála v r. 1881 a také u příležitosti znovuotevření Národního divadla po vyhoření v r. 1883. Bedřich Smetana je pohřben na hřbitově na Vyšehradě.

12 Y S L Vylušti tajenku: 1. Přehradní nádrž na Vltavě ….. 2. Horymírův kůň …… 3. Věštila slávu Prahy, opera ….. 4. Rodiště B. Smetany ….. 5. Přítok Vltavy ….. 6. bájná hora i dílo B. Smetany ……. 7. druh tance ….. TAJENKA : (žluté pole)

13 S L A P Y Š E M Í K L I B U Š E L I T O M Y Š L S Á Z A V A B L A N Í K P O L K A Vylu š ti tajenku: 1. Přehradn í n á drž na Vltavě ….. 2. Horym í rův kůň …… 3. Vě š tila sl á vu Prahy, opera ….. 4. Rodi š tě B. Smetany ….. 5. Př í tok Vltavy ….. 6. b á jn á hora i d í lo B. Smetany ……. 7. druh tance ….. TAJENKA: SMETANA

14 1. Kde se narodil B. Smetana? 2. Jmenuj 2 hudební nástroje, na které uměl hrát než šel do školy. 3. Čím je motivována opera Libuše? 4. Jmenuj alespoň 5 oper B. Smetany. 5. Jak se jmenuje cyklus symfonických básní B. Smetany a o které české řece je jedna z básní?

15 1. ….v Litomyšli. 2. ….housle, klavír. 3. ….pověstí o kněžně Libuši. 4. opery: Prodaná nevěsta, Libuše, Hubička, Tajemství, Dalibor, Čertova stěna, Dvě vdovy, Braniboři v Čechách. 5. …..cyklus „Má vlast“ Vltava (2. část)

16  Co je to Pražské jaro a kdy se koná? Mezinárodní hudební festival každoročně v Praze začíná v den výročí úmrtí B. Smetany (12. května) trvá do 4. června.  Co je Smetanova Litomyšl? Mezinárodní operní festival, druhý nejstarší v ČR, každoročně konaný v rodišti B. Smetany.

17  AUTOR NEUVEDEN. wikipedia [online]. [cit. 17.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bedrich_Smetana.jpg  AUTOR NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.2.2013]. Dostupný na WWW: http://open.spotify.com/track/0P3TUNfXfhdJ4rgdZAUL6i  S. NOVAK. wikipedia [online]. [cit. 17.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prodana_cover_1919.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prodana_cover_1919.JPG  PATRICK-EMIL ZÖRNER (PADDY). wikipedia [online]. [cit. 17.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_2005-09- 20_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_2005-09- 20_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo.jpg  LIBOR SVÁČEK. google [online]. [cit. 17.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.visitpraha.cz/cz/praha/20/  Klipart – volně dostupný Office Online  Další zdroje (prac.listy) – tvorba autora


Stáhnout ppt "Název školyZákladní škola a mateřská škola, Jetřichov, okres Náchod AutorŠárka Matějová Datum16.2.2013 NázevVY_52_INOVACE_5_Bedřich Smetana Ročník4. Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google