Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A UŽIVATELE SLUŽEB PODLE STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A UŽIVATELE SLUŽEB PODLE STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB."— Transkript prezentace:

1 PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A UŽIVATELE SLUŽEB PODLE STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2 Jsme tým zkušených zdravotních sester, pracovnic v sociálních službách (pečovatelek) a sociálních pracovnic.

3 Pečujeme o dospělé lidi, kteří nejsou soběstační a rodina péči nemůže poskytnout. Máme 25 lůžek na trvalém pobytu a 3 lůžka na pobytu přechodném.

4 Respektujeme princip individuálního přístupu. Respektujeme princip vzájemné podpory a pomoci. Respektujeme právo spoluúčasti a spolurozhodování. Respektujeme právo na soukromí. Respektujeme důstojnost člověka. Respektujeme princip důvěry.

5 STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd (výběr ze dvou druhů), svačina, ve- čeře a 2. večeře pro lidi nemocné cukrovkou. Čas a formu podávání stravy přizpůsobíme Vašim potřebám a návykům. Cena za stravu 140 Kč/den. BYDLENÍ Máte na výběr jednolůžkový (160 Kč/den) či dvoulůžkový pokoj (150 Kč/den). HYGIENA Hygienu provádíme každý den v lůžku a dle potřeby a Vašeho přání ve speciální masážní vaně. PRANÍ A ŽEHLENÍ PRÁDLA A ÚKLID je v ceně. Za péči zaplatíte dle výše Vašeho příspěvku na péči.

6 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Tvoření, malování, pletení, procházky, povídání, společenské hry, organizované výlety.. NEOMEZENÝ KONTAKT S RODINOU Nemáme návštěvní hodiny, můžete se kdykoli vidět se svými blízkými! KONTAKT SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM Návštěva cukrárny, kadeřníka, návštěvy dětí z MŠ, ZŠ, divadel. spolků, místních muzikantů.. Kávička, vínko a příležitostné drobné občerstvení pro Vás v ceně..

7 Pro věřící klienty nabízíme možnost účasti na mši svaté každé úterý a sobotu. Celebruje místní pan farář. Každý pátek přijíždí pastorační asistent Jiří, který přináší svaté přijímání i k lůžku věřících. Každý den se schází věřící klienti v naší kapličce k modlitbě růžence.

8 SVOBODA POHYBU Můžete se volně pohybovat v budově či zahradě nebo jít ven. Nikdo Vás nemůže zavírat na pokoji nebo zakazovat procházky. Pokud máte strach, požádáte o doprovod. BYDLENÍ Pokoj si můžete zařídit podle sebe, máte právo na sou- kromí. Při vstupu do pokoje personál vždy zaklepe. V době kdy jste pryč, nikdo nesahá na vaše věci. STRAVOVÁNÍ Můžete jíst a pít, na co máte chuť, můžete si koupit, na co máte chuť, můžete si vybrat z více jídel, můžete jíst, kdy máte hlad.

9 OBLÉKÁNÍ Máte právo rozhodnout, co si oblečete, jaký budete mít účes, jaké budete nosit šperky. Váš vzhled je jen Vaše rozhodnutí. DŮSTOJNOST Můžete si vybrat, jak Vás bude personál oslovovat, jestli jménem nebo příjmením, zda Vám mohou tykat nebo vykat. STÍŽNOSTI Pokud se Vám něco nelíbí, stěžujte si! Pokud nevíte, jak to udělat, požádejte o pomoc, obraťte se na vedoucí zařízení.

10 Zájemci o službu se mohou přihlásit telefonicky, korespondenčně či osob- ně. Proběhne jednání, kdy Vám podáme potřebné informace. Vítáme, pokud přijedete osobně a prohlédnete si prostředí Charitního domova a jeho okolí. Zjistíme od Vás či Vašich blízkých příbuzných Vaše potřeby, požadavky a cíle, dle vašich výpovědí vytvoříme nabídku služeb přímo pro Vás! Budete-li mít zájem, pošlete nebo přine- sete žádost o přijetí. Pokud splňujete cílovou skupinu a pokud máme volnou kapacitu, dostanete potvr- zení o přijetí s datem nástupu či oznáme- ní do zařazení do pořadníků čekatelů.

11 Na základě Vašeho rozhodnutí přistoupíme k podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb. Podpisu smlouvy je přítomna sociální pracovnice, zájemce a na Vaši žádost opatrovník nebo rodinný příslušník. Smlouva popisuje, jak bude služba vypadat, jak budete platit úhradu za služby a jaké jsou Vaše individuální cíle. Při podpisu smlouvy si dohodnete datum přijetí a budete informován, jaké věci osobní potřeby a dokumenty budete potřebovat při příjmu a kde budete bydlet.

12 Společně naplánujeme, co a jak Vám bude smlouvou poskyto- váno. Průběh poskytované služby si naplánujete společně s klíčovým pracovníkem a celým týmem. Způsob provedení závisí jak na Vašich schopnostech, možnostech či zdravotním stavu, tak na možnostech poskytovatele. Vše, co si naplánujete, bude průběžně hodnoceno. Pokud se rozhodnete, můžete své naplánované cíle změnit. Při nástupu do Domova Vám bude přidělen klíčový pracovník, který Vám bude pomáhat, navzájem se seznámíte, budete si povídat a spo- lupracovat na cestě k dosažení Vašich osobních cílů. Budete hledat vhodný způsob potřebné podpory a pomoci tak, abyste byl spokojen.

13 Budeme od Vás vyžadovat konkrétní informace, které bude dále zpracovávat a evidovat. Požadujeme vždy jen ty informace, které jsou nezbytně nutné pro bezpečné, odborné a kvalitní poskytování sociální služby. Informace a důležitá data budeme zpracovávat s Vaším souhlasem. Dokumentace, která bude o Vás ve službě vedena, Vám bude k dispozici a budete mít možnost do ní kdykoli nahlédnout. Všichni zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit Vás i Vaše osobní data.

14 Jsme vděční za jakékoli připomínky a stížnosti, díky kterým můžeme zkvalitňovat naši péči. Zaručujeme Vám, že podání stížnosti bude pro Vás bezpečné a nijak Vás nepoškodí. Máte možnost podat stížnost písemně či ústně. O možnostech podání stížnos- ti Vás budeme informovat při podpisu smlouvy.

15 Naší povinností je vytvářet příležitosti a podporovat Vás v kontaktech a vztazích s rodinou, přáteli, sousedy či známými. V případě Vašeho zájmu a potřeby budeme spolupracovat s těmi, se kterými Vy budete chtít. Dále Vám budeme zprostředkovávat služby organizací či osob, které si vyberete. Nadále budete moci využívat běžné služby (obchody, pošta, kadeřnictví, pedikúra, restaurace, banky, kina nebo divadla).

16 Službu poskytujeme celoročně, nepřetržitě po celých 24 hodin. Budete seznámeni s tím, kteří pracovníci a s jakými pravomoce- mi a povinnostmi Vám budou k dispozici. Zaručujeme, že všichni pracovníci i dobrovolníci jsou vzděláni a stále školeni. Počet pracovníků a jejich pracovní pozice jsou přizpůsobeny druhu poskytované služby, její kapacitě, počtu a konkrétních potřeb klientů. Pečujeme o odborný růst všech na- šich pracovníků. Pracovníci služby mají sestavený plán profesního růs- tu, mohou pravidelně konzultovat svou práci s nezávislým odborníkem.

17 Setkáváte se se sociální službou poskytovanou v důstojném pro- středí, která by měla vyhovovat Vašim potřebám. Máme k dispozici 1 a 2 lůžkové pokoje a jeden 3 lůžkový pokoj na trvalém pobytu. Sociální příslušenství je společné na chodbě. Na dvoulůžkovém pokoji na přechodném pobytu je sociální příslušenství na pokoji. Zařízení pokojů odpovídá požadavkům klientů. Pokoj je standardně vybaven polohovacím lůžkem, skříňkou, poličkou, stolem a židlí. Pokud projevíte zájem zařídit si pokoj dle svých představ, je to možné po předchozí domluvě. Pracovníci zařízení jsou povinni respektovat soukromé prostory uživatelů! Ve společné koupelně nechybí polohovací masážní vana. Na jídlo se dle svých možností schází klienti ve společné jídelně. Aula s televizí slouží ke společenskému setkávání, koncertům a vys- toupením. Klientům a návštěvám k dispozici zahrada s altánem. Všechny společné prostory jsou přizpůsobeny klientům, jsou vyzdobeny doplňky, obrázky, květinami, výrobky.

18 Pro zlepšování námi poskytované služby se Vás budeme ptát, jak jste se službou spokojeni, co se Vám líbí a co nelíbí, co byste chtěli změnit. Dáme Vám vyplnit anonymní dotazník na zhod- nocení péče a služby. Do hodnocení služby zapo- jíme také Vaše opatrovníky či rodinné příslušníky.

19 mail: domov.hluk@uhradiste.charita.czdomov.hluk@uhradiste.charita.cz telefon: + 420 606 714 433, +420 572 508 418


Stáhnout ppt "PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A UŽIVATELE SLUŽEB PODLE STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB."

Podobné prezentace


Reklamy Google