Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_19-02 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorIng.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_19-02 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorIng."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_19-02 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorIng. Hana Konopová Tematický celekStavební obnova Ročník3. Datum tvorby20.9.2012 Anotace Seznamy významných památek 2. - Seznam památek UNESCO. Co je to UNESCO. Historie vzniku, pravidla pro zařazení, druhy památek a povinnosti při zařazení na tento seznam. Metodický pokyn Určeno k výkladu do hodiny i samostudiu Možnosti využití – názornější a přehlednější způsob vysvětlení učiva. Využití hlavně v památkové péči, slouží k rozvíjení základního kulturního rozhledu studentů. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 SEZNAMY VÝZNAMNÝCH PAMÁTEK

3 Seznam památek UNESCO Historie vzniku a pravidla pro zařazení na tento seznam. 2. ____________

4 2. SEZNAM PAMÁTEK UNESCO -Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ). -Organizace má 195 členských zemí. Hlavním úkolem UNESCO je usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu. Bylo založeno 4. listopadu 1945. Označení (loga) se kterými se můžete setkat při označování památek zapsaných na seznam UNESCO ve světě i v ČR : Co je to UNESCO ? Holašovice (ČR) (logo vychází ze stavebního slohu ve kterém je vesnice postavena - selské baroko) vlajka UNESCOSvětové dědictvíNPU (ČR) České dědictví (ČR)

5 HISTORIE VZNIKU světového dědictví UNESCO 1.Myšlenka spojit péči o ochranu přírodních a kulturních památek lidstva, světového dědictví“, vznikla ve Spojených státech.Spojených státech 2.Toto spojení vyjadřuje skutečnost, že se člověk a příroda vzájemně ovlivňují a je tedy nezbytná jak ochrana přírody, tak ochrana nejdůležitějších výtvorů lidské činnosti ve vzájemné jednotě.ochrana přírody 3.v roce 1972 byla na generální konferenci UNESCO schválena UNESCO Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (Pro tento seznam je v České republice často užívá název Seznam památek UNESCO) vstoupila v platnost dne 17. prosince 1975.17. prosince1975

6 Sídlo organizace UNESCO v Paříži Model budov UNESCO. Autoři: architekti M. Breuer, B. Zehrfuss a P. L. Nervi. Foto © MaČe Centrum budovy Velice známá je i samotná budova organizace UNESCO v Paříži

7 Budova sídla UNESCO se nachází poblíž Tour EIFFEL v Paříži Pohled z Eiffel Tour

8 Matthias Ripp at http://flickr.com/photos/54418381@N00/81486733http://flickr.com/photos/54418381@N00/81486733

9 Historie vzniku mezinárodní ochrany památek v České republice 1.ČSFR (dnes ČR) přistoupila k Úmluvě v roce 1990 a závaznou se pro ni stala dnem 15. února 1991.ČSFR199015. února1991 2.Text Úmluvy byl publikován ve Sbírce zákonů č. 159/1991 Sb. 3.Hlavním posláním „Úmluvy“ je povinnost smluvního státu zabezpečit označení, ochranu, zachování a předávání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím. (Stát to zajistí při maximálním využití svých vlastních zdrojů, případně s mezinárodní pomocí a spoluprací.)

10 Druhy památek zapsaných na „Seznamu UNESCO” Kulturní dědictví Přírodní dědictví Seznam světového dědictví v ohrožení Nehmotného světové kulturní dědictví UNESCO

11 KRITÉRIA -HODNOCENÍ Památky zařazené na Seznam světového dědictví, musí splňovat alespoň jedno z deseti kritérií, která byla stanovena organizací UNESCO. 1- 6 kritérium /platí pro kulturní dědictví/ 7-10 kritérium / platí pro přírodní dědictví/

12 KRITERIA -kulturního dědictví (1) - je mistrovským dílem tvůrčího talentu člověka nebo (2) - představuje významný mezník v hodnotách člověka (v určité době nebo kulturním období) ve vývoji v architektuře, technice, umění či urbanismu nebo (3) - je jedinečným důkazem o existující nebo už vymizelé civilizaci nebo kulturní tradici nebo (4) - je skvělou ukázkou stavby, architektonického nebo technologického souboru, dokumentující jednu nebo více významných etap v historii lidstva nebo (5) - je skvělou ukázkou určitého způsobu osidlování nebo způsobu využití půdy či moře, typického pro nějakou kulturu, zejména tam, kde hrozí poškození vnějšími či vnitřními vlivy, jejichž dopad by byl nevratný nebo (6) - souvisí přímo nebo specificky s událostmi, s tradicemi, s převratnými myšlenkami, s vyznáním či vírou, s literaturou či uměním majícím univerzální význam (toto kritérium není obvykle používáno samostatně, ale společně s jinými kritérii)

13 KRITERIA - přírodního dědictví (7) - obsahuje unikátní přírodní fenomén či oblasti vyjímečné přírodní krásy a estetického významu nebo (8) - je skvělou ukázkou dokumentující významné fáze přírodního vývoje Země, včetně dokladů o lidské evoluci, ukázkou významných právě probíhajících geologických procesů, případně je významným geomorfologickým či fyziografickým útvarem nebo (9) - je skvělou ukázkou probíhajících ekologických a biologických procesů v rámci evoluce a vývoje pozemních, sladkovodních, pobřežních či mořských ekosystémů a společenstev rostlin a živočichů nebo (10) - obsahuje nejdůležitější a nejvýznamnější přírodní biotopy klíčové pro zachování místní biologické rozmanitosti, včetně takových biotopů, kde se nachází ohrožené druhy rostlin a živočichů vyjímečné světové hodnoty z hlediska vědy a ochrany přírody

14 Kulturní dědictví Za kulturní dědictví jsou považovány: 1.památníky (architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy skupiny budov (skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy); 2.lokality (výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, estetického, etnologického či antropologického hlediska

15 Přírodní dědictví Za přírodní dědictví jsou považovány: 1.přírodní jevy tvořené fyzickými a biologickými útvary nebo skupinami takovýchto útvarů, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z estetického či vědeckého hlediska; 2.geologické a fyziografické útvary a přesně vymezené oblasti, které tvoří místo přirozeného výskytu ohrožených druhů zvířat a rostlin výjimečné světové hodnoty z hlediska vědy či péče o zachování přírody; 3.přírodní lokality, či přesně vymezené přírodní oblasti světové hodnoty z hlediska vědy, péče o zachování přírody nebo přírodní krásy.

16 Seznam světového dědictví v roce 2013 V roce 2012 je na Seznamu světového dědictví 981 položek ve 160 státech světa. 759 položek kulturního dědictví, 193 přírodního 29 smíšeného Nejvíce památek světového dědictví se nachází v Itálii (49), Španělsku (43) a Čínské lidové republice (41). ČR má 12 památek

17 Srovnávací graf - zachycuje státy, které mají deset a více památek světového dědictví: Joey80 from en.wikipedia.orgJoey80en.wikipedia.org

18 Rozšíření kulturních památek Z grafu je vidět, že nejvíce zapsaných kulturních památek je v Evropě Joey80 from en.wikipedia.orgJoey80en.wikipedia.org

19 Rozšíření přírodních památek Z tohoto grafu je zřejmé, že z hlediska přírodních památek je Evropa zastoupená jen minimálně. Joey80 from en.wikipedia.orgJoey80en.wikipedia.org

20 Smluvní státy a jejich závazky Smluvní státy se zavázaly, že budou usilovat: o přijetí všeobecné politiky zaměřené na posílení úlohy kulturního a přírodního dědictví v životě společenství a začlenění ochrany tohoto dědictví do komplexních plánovacích programů; o vytvoření služeb na ochranu, zachování a prezentování kulturního a přírodního dědictví a příslušnými zaměstnanci, majících prostředky na výkon těchto funkcí, na svých územích tam, kde takového služby neexistují;

21 o rozvinutí vědeckých a technických studií a výzkumu a o vypracování metod práce, se kterými bude stát schopen působit proti nebezpečím, která ohrožují jeho kulturní nebo národní dědictví; o přijetí odpovídajících právních, vědeckých, technických, administrativních a finančních opatření potřebných pro označení, ochranu, zachování, prezentování a obnovu tohoto dědictví; o podporu při vytváření nebo rozvíjení národních či regionálních středisek pro školení v oblasti ochrany, zachování a prezentování kulturního a přírodního dědictví a o podporování vědeckého výzkumu v této oblasti.

22 Zdroj - Literatura NEZNÁMÝ. Světové dědictví [online]. [cit. 3.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD&vea ction=edit NEZNÁMÝ. UNESCO [online]. [cit. 3.11.2013]. Dostupný na WWW: http://www.npu.cz/pro- odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/zakony-mezinarodni-dokumenty/mezinarodni- dokumenty/unesco/ NEZNÁMÝ. UNESCO památky [online]. [cit. 3.11.2013]. Dostupný na WWW: http://www.unesco- czech.cz/unesco-pamatky/ NEZNÁMÝ. Představujeme UNESCO [online]. [cit. 3.11.2013]. Dostupný na WWW: http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco MARTIN ČERŇANSKÝ. UNESCO - památky a sídla [online]. [cit. 3.11.2013]. Dostupný na WWW: http://www.lidova-architektura.cz/ochrana-pamatky/unesco/unesco.htm


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_19-02 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorIng."

Podobné prezentace


Reklamy Google