Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově Martin Navrátil (ASZ) pplk.Michaela Sedláčková (styčná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově Martin Navrátil (ASZ) pplk.Michaela Sedláčková (styčná."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově Martin Navrátil (ASZ) pplk.Michaela Sedláčková (styčná důstojnice pro národnostní menšiny Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje) Praha, 24.10. 2012

2 Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově Pochod 2009 Relativně nový jev –akce pravicových extremistů Přerov se postavil čelem k problému (pod vedením PČR) Přizvání Agentury do pracovní skupiny „Tour de Dvůr“ Jsou pochody extremistů tématem pro Agenturu pro sociální začleňování?

3 Vznik a fungování pracovní skupiny „Tour de Dvůr“ Společné aktivity Policie, představitelů města, neziskových organizací, Romů a představitelů státní správy (agentura, krajský koordinátor) Nekonfliktní atmosféra, příležitost sdílet postoje a hledat společná stanoviska Veliký potenciál pro zvládání pochodů i pro prevenci kriminality Předpoklad dalších aktivit směrem ke zvládání extremistických pochodů bylo vytvořit jednotnou informační bázi, kterou budou všichni sdílet, „stejné poselství ode všech“ Došlo k propojení informací policie (jak se zákonně chovat během pochodu, jak bude policie chránit veřejnost, jaká jsou rizika otevřeného odporu proti neonacistům atd.) se zkušeností sociálních pracovníků (způsob komunikace, způsob rozšíření informací, vytipování místních autorit apod.) Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově

4 Krizová komunikace Před pochodem extremistů Individuální jednání s obyvateli Schůzky ve dvorních traktech Setkání na Magistrátě „Válka mailů“ – „nenechte se zahnat jako krysy“ Při něm Způsob zapojení soc. pracovníků: Dvoučlenné hlídky na klíčových místech (v lokalitách, ve dvorních traktech, na místech, kde se lidé shromažďují, kudy míří k potenciálním místům střetu Osoby, které obyvatelé znají Témata:Účast, Podpora, Zpráva – „jsme tu s vámi …“, Uvolňování napětí, Zabránění ozbrojování, Krizová intervence- zdravotní pomoc, Po něm Strach s extremistů v obyvatelích lokalit přetrvává, Od roku 2009 je to téma, o kterém se mezi Romy pravidelně mluví, „Teď už ví, kde to je. Můžou přijít kdykoli“, Sociální pracovníci rozptylují obavy obyvatel, pomáhají zpracovat předchozí zážitky, Vyvracejí mylné interpetace: „Jak je možné, že to město dovolilo?“, „Oni je na nás pozvali“ apod. Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově

5 Název příspěvku Mítink „V Přerově neonacisty nechceme“ a „Mítink na podporu soužití v Přerově“ Cíle: Ventilace napětí (Nemá cenu prát se s neonacisty, ale je správné vyjádřit svůj názor) Vytvoření ideové protiváhy – nabídka veřejnosti připojit se k jinému názoru Propojení dvou cílů, bezpečnostního a ideového Pozn.: Sonda do duše středoškoláků: K mítinku proti extremismu se nepřipojili žádní středoškoláci Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově

6 Další aktivity  Projekt „Proč? Příběhy rozprávějící o člověku“ a další projektové a vzdělávací aktivity (Reakce na názory středoškoláků v Přerově, Projekt připravili vlastně organizátoři prvního mítinku)  Kulatý stůl s představiteli města, policie a neziskových organizací - Agentura požádala partnery o účast na kulatém stole, který se bude týkat rozkrytí příčin, kvůli kterým extremisté zamířili právě do Přerova  „Výzkum rizikových faktorů souvisejících s existencí sociálně vyloučených lokalit v Přerově“  Spolupráce s městem Přerov – mítink Dělnické strany červen 2011 – monitoring pochodu Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově

7 Příprava a společná jednání před pochodem v Přerově 4.4.2009 Podnět k zahájení společných příprav směřujících ke zvládnutí ohlášeného pochodu na den 4.4.2009 pod názvem „Pochod proti rasismu“ První jednání u „kulatého stolu“ se všemi zainteresovanými subjekty, předání informací o připravované akci Dělnické strany a Národního odporu Rozdělení kompetencí a úkolů pro zúčastněné, zvolení společné strategie Stanovení mediální komunikace za všechny subjekty – nutnost přesné formulace, zabránit protichůdným vyjádřením, spekulacím a fámám Strategie informování obyvatel města (zejména na trase pochodu) včetně majitelů obchodů a provozoven Zvolení vhodného způsobu informování obyvatel sociálně vyloučených lokalit včetně termínů společných návštěv v lokalitách Vytvoření letáků a jejich distribuce Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově

8 Vytvoření společného informativního letáku Informačně komunikační kampaň Upozornění obyvatel města a zejména vyznačených lokalit na pochod, den konání, trasa pochodu, časové rozmezí Informace o setkání s obyvateli města, zejména obyvatel žijících na trase pochodu, se zástupci PČR, MěP, MMěP, NNO, termín a místo setkání Informace o setkání zástupců všech subjektů s obyvateli sociálně vyloučených lokalit, přenos informací Doporučení týkající se ochrany zdraví, pravidla dodržování bezpečnosti, ochrana majetku soukromých osob i provozovatelů prodejen a provozoven Strategie připravovaného policejního opatření k zabránění narušení veřejného pořádku v době konání pochodu, aktivity NNO Cíl – informovanost občanů o akci a preventivních opatřeních Distibuce letáků zástupci NNO, MěP, PČR a přes regionální média Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově

9 Společná setkání s obyvateli SVL – počátek „Tour de dvůr“ Opakovaná setkání zástupců všech subjektů v soc. vyloučených lokalitách včetně krajské koordinátorky romských poradců Zvolení společné strategie informovanosti a společného cíle Zklidnění napětí a stresu v lokalitách, předcházení nerelevantních zpráv a mýtů o počtu účastníků pochodu, o hrozícím nebezpečí, policie situaci neřeší, neochrání nás atd. Předcházení protiprávního jednání tzv. „nebrat řešení situace do vlastních rukou“ a nenásilná forma reakce na pochod – bezpečnost řeší PČR Deklarace přítomnosti zástupců NNO v lokalitě v den konání pochodu Upřesnění trasy pochodu – viz. mapa

10 Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově – trasa pochodu

11 Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově Antikonfliktní tým Policie ČR a přítomnost médií

12 Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově Pochod „Proti rasismu“ – Přerov dne 4.4.2012

13 A Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově – Antikonfliktní tým Romů

14 A Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově Závěrečné shrnutí – příklad dobré praxe Vyhodnocení průběhu pochodu, postupu a zvolené strategie všemi subjekty Nový inovační krok a nastavení nové cesty dobré praxe Vytvoření písemné koordinační dohody o vytvoření pracovní skupiny „Tour de dvůr“ a návazná spolupráce do budoucna Transparentnost při informování a vytvoření důvěry, osobní kontakt Operativní komunikace mezi všemi subjekty a jejich pružná reakce na kritická místa pochodu s utlumením emocí obyvatel SVL Naplnění cíle – zajistit bezpečí občanů města vzájemným koordinovaným přístupem k řešení situace po linii zúčastněných zainteresovaných složek

15 sds Děkujeme za pozornost! www.socialni-zaclenovani.cz Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově


Stáhnout ppt "Bezpečnost: Koordinovaný postup při konání nenávistných akcí a návazná preventivní opatření v Přerově Martin Navrátil (ASZ) pplk.Michaela Sedláčková (styčná."

Podobné prezentace


Reklamy Google