Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám. VY_52_INOVACE_220211 20. prosince 2013

2 P EDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE  hraniční vědecká disciplína  čerpá poznatky z psychologie a pedagogiky  zabývá se:  problematikou vyučování a učení  strategiemi poznávání žáka (pedagogicko – psychologickou diagnostikou

3 H LAVNÍ OBORY  Obecná pedagogika – objasňuje základní pojmy (výchova, cíle, metody, prostředky)  Teorie výchovy – popisuje, že každá složka má své prostředky či úkoly – jednotlivé složky výchovy:  rozumová výchova  tělesná výchova  estetická výchova  mravní výchova  Didaktika – teorie vzdělávání a vyučování

4 H LAVNÍ OBORY  Dějiny pedagogiky – popisuje, jak se vyvíjely názory na výchovu vzdělání  Speciální pedagogika – zabývá se výchovou vzděláváním osob s poruchami chování  Srovnávací pedagogika - shromažďuje poznatky o výchově a vzdělávání v různých zemích a jednotlivé systémy potom srovnává

5 H LAVNÍ OBORY  Pedagogická prognostika - vytváří modely a strategie budoucího rozvoje vzdělávacích soustav  Sociální pedagogika – zabývá se výchovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých

6 Z ÁSADY VÝCHOVY  zásada soustavnosti a plánovitosti - prohřeškem je pracovat nárazově (zahltit studenty povinnostmi)  zásada přiměřenosti - musí být přiměřený obsah, rozsah, forma (kterou je učivo podáváno) a požadavky  příliš vysoké nároky - předčasná únava, ztráta pozornosti a zájmu  příliš nízké nároky - dítě se nerozvíjí, jak by mohlo a ztrácí zájem  zásada důslednosti - pokud mám na dítě nějaký požadavek, musím trvat na tom, aby byl splněn a musím ho kontrolovat (nesmím sama dělat to, co jsem dítěti zakázala)

7 Z ÁSADY VÝCHOVY  zásada jednoty výchovného přístupu - hlavní jednotný přístup je ze strany otce a matky, dalších členů rodiny, školy  zásada aktivity - výsledky dítěte jsou lepší, pokud je příčinnost aktivní a jsou do činnosti zapojeny  zásada názornosti - výsledky výchovného působení jsou lepší při použití názoru, při ukázání předlohy, abychom to viděli reálně a pochopili to  zásada individuálního přístupu - učitelé mají respektovat specifické vlastnosti jednotlivých žáků

8 P ODMÍNKY VÝCHOVY  BIOLOGICKÉ PODMÍNKY  jídlo  pití  vylučování  spánek  pohyb  SOCIÁLNÍ PODMÍNKY (ve kterých se pohybujeme)  sourozenci  harmonická – neúplná rodina  hádky v rodině  vliv kamarádů, sousedů, školy, učitele

9 P ODMÍNKY VÝCHOVY  PSYCHOLOGICKÉ PODMÍNKY  úroveň vnímání, paměti, představ, myšlení  citové procesy – zvídavost, radost z nových poznatků  psychické vlastnosti osobnosti a schopnosti, temperament

10 C ÍLE VÝCHOVY  Metody výchovy k dosažení cíle metoda = cesta, způsob, jehož prostřednictvím dosahujeme stanoveného dílčího cíle  Vzdělávací metoda  charakterizuje činnost učitele vedoucí žáka k dosažení stanovených vzdělávacích cílů slovní – diskuse, výklad, vysvětlení, vyprávění  názorné  praktické  Výchovná metoda  záměrné a systematické způsoby, postupy a prostředky, které směřují k výchovnému cíli (působení příkladem, odměny a tresty, příkazy, diskuse)

11 PRAMENY  JŮVA, V. et.al. Základy pedagogiky. Brno: Paido, 2001. 118 s. ISBN 80- 85931-95-8  VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2006.ISBN 80-7178-496-6.  ATKINSONOVÁ, R.L., ATKINSON, R.C., SMITH, E.E., BEM, D.J. Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995, Portál 2004.  ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80- 7066-534-3.


Stáhnout ppt "PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google