Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemské ředitelství Chemnitz představuje:. 2 Projektové aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemské ředitelství Chemnitz představuje:. 2 Projektové aktivity v oblasti ochrany životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Zemské ředitelství Chemnitz představuje:

2 2 Projektové aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

3 3 Obsah ❙ 1Předešlý projekt CLARA@eu ❙ 2Rozvoj CLARA 2 ❙ 3CLARA 2 ❙ 3.1 Tématická oblast ochrana životního prostředí ❙ 3.1.1 Odpadové hospodářství ❙ 3.1.2 Hraniční toky ❙ 3.1.3 Hubení invazivních druhů ❙ 3.1.4 Monitoring vlka, rysa a divoké kočky ❙ 3.1.5 Utváření životního prostředí ❙ 3.2 Externí partneři

4 4 1Předešlý projekt CLARA@eu ❙ průběh: červen 2004 až květen 2006 ❙ kooperační partneři: - Vláda Horních Franků - Krajský úřad Karlovy Vary - Vládní prezídium Chemnitz - EUREGIO EGRENSIS - Město Bayreuth - Město Karlovy Vary - Okres Vogtland

5 5 1Předešlý projekt CLARA@eu ❙ tématické oblasti: 1. Ochrana životního prostředí a přírody 2. Správa dostupná občanům 3. Doprava 4. Civilní ochrana a ochrana před katastrofami 5. Zdraví/cestovní ruch 6. Škola/vzdělávání/kultura 7. Regionální plánování

6 6 1Předešlý projekt CLARA@eu ❙ aktivity: ❙ workshopy, pracovní týmy pro zaměstnance veřejné správy, personální výměny ❙ v oblasti životního prostředí: ❙ porovnání legislativní situace obou zemí ❙ teorie a praxe v oblasti odpadového hospodářství ❙ výměna zkušeností s realizací směrnice FFH (Fauna-Flora-Habitat) popř. NATURA 2000 v obou zemích

7 7 2 Rozvoj CLARA 2 CLARA 2 Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu CLARA 2 Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu

8 8 2 Rozvoj CLARA 2 ❙ navazuje na CLARA@eu ❙ přibývají nové elementy: ❙ rozšíření a prohlubování spolupráce z CLARA@eu ❙ nová společná témata ❙ řešení konkrétních společných otázek a problémů ❙ vypracování společných přeshraničních podkladů a dokumentů ❙ vytvoření stabilnějších a hlubších struktur v rámci rozvoje celého přeshraničního regionu ❙ společné využití synergií v rámci plnění cílů

9 9 3CLARA 2 ❙ Tématické okruhy: 1. Ochrana životního prostředí 2. Civilní ochrana a řízení v ohrožení 3. Moderní veřejná správa 4. Cestovní ruch a lázeňství 5. Regionální rozvoj a územní plánování 6. Lidské zdroje a vzdělávání

10 10 3.1Tématická oblast ochrana životního prostředí ❙ cíle: ❙ řešení přeshraniční problematiky životního prostředí (vypracování společných strategií) ❙ vzájemné informování o pravomocích a zákonných úpravách ❙ vyhledání příkladů best-practice v rámci výměny zkušeností a exkurzí ❙ formulování doporučení a konceptů jednání a jejich realizace ve workshopech za účasti externích expertů a veřejnosti ❙ výměna zkušeností zaměstnanců českých a saských úřadů pro životní prostředí a kooperačních partnerů

11 11 3.1Tématická oblast ochrana ž ivotního prostředí ❙ témata: 1 Odpadové hospodářství 2 Hraniční vodstvo 3 Hubení invazivních druhů 4 Monitoring vlka, rysa a divoké kočky 5 Utváření životního prostředí

12 12 3.1.1Odpadové hospodářství ❙ realizace rámcové směrnice odpadů z České republiky a Německa ❙ analýza stávajícího stavu k recyklaci odpadů v oblastech a stanovení příslušného opatření k realizaci a dosažení nových právních předloh ❙ zkouška společného využití zařízení na recyklaci odpadů ❙ trvalost projektu díky posílení recyklace a omezení ilegálního odstraňování odpadů ❙ dosažení a dokumentace cílových recyklačních kvót pro sklo, kov, papír a umělé hmoty v projektovém území, tím zlepšení efektivity zdrojů ❙ cíl: ❙ výměna zkušeností a dlouhodobá partnerská spolupráce nositelů zakázek v cílovém území na podporu přeshraničního odpadového hospodářství

13 13 3.1.1Odpadové hospodářství ❙ výsledky: ❙ trvalé zlepšení situace životního prostředí na území podpory ❙ zlepšení efektivity zdrojů aktivity: ❙ workshopy a pracovní skupiny ❙ analýza současného stavu recyklačních kvót pro sklo, kovy, umělé hmoty a stávající recyklační zařízení na obou stranách hranice ❙ koncept opatření ke zlepšení popř. splnění zákonných požadavků v zemích podle národních předloh ❙ práce s veřejností (letáky a tiskové zprávy)

14 14 3.1.1Odpadové hospodářství ❙ další postup: ❙ dnes: ❙ setkání skupiny odpadového hospodářství ❙ schválení organizace a obsahů témat ❙ další setkání: ❙ únor 2011: PS v Chemnitzu ❙ listopad 2011: WS (dopol.) und PS (odpol.) v Chemnitzu ❙ únor 2013: PS v Chemnitzu

15 15 3.1.2 Hraniční toky ❙ aktuálně k dispozici pouze všeobecné cíle v existující oznamovací směrnici příslušného úřadu ❙ společně schválené plány varování a alarmování příslušných odpovědných útvarů dosud neexistují popř. nebyly aktualizovány ❙ cíl: ❙ optimalizace předcházení a zamezení havárií, m.j. společnými zkouškami a schváleními ve vybraných hraničních tocích projektového území

16 16 3.1.2 Hraniční toky ❙ výsledky: ❙ vyhodnocení zkoušky oznamovacího zařízení ❙ dokumenty k jednání při haváriích pro hraniční vodní tok č. 220 Zwota/Svatava, popř. také pro hraniční vodní tok Bilý Halštrov/Weiße Elster ❙ letáky a tiskové zprávy ❙ aktivity: ❙ workshopy a pracovní skupiny (m.j. k tématu znečištění hraničních toků, haváriím) ❙ cvičení hlášení a předvedení zásahů na tocích Zwota/Svatava und Bilý Halštrov/Weiße Elster ❙ mapování hraničních toků a jejich potenciální ohrožení

17 17 3.1.2 Hraniční toky ❙ další postup: ❙ dnes: ❙ vytvoření skupiny hraničního vodstva ❙ schválení organizace a obsahů témat ❙ další setkání: ❙ leden 2011: PS v Chemnitzu ❙ srpen 2011: WS (dopol.) a PS (odpol.) v Karlových Varech ❙ únor 2013: PS v Chemnitzu

18 18 3.1.3Hubení invazivních druhů ❙ představení problému/obsahy: ❙ invazivní druhy (Neophyty): ❙ druhy rostlin, které se rozšiřují v nových územích a tam ohrožují tamější vzácné rostlinné druhy ❙ neophyty v česko-saském pohraničí: ❙ m.j. bolševník obecný, bolševník veliký, netýkavka, vlčí bob, ambrosie, křídlatka japonská ❙ cíl: ❙ společná přeshraniční strategie hubení invazivních druhů

19 19 3.1.3Hubení invazivních druhů ❙ výsledky: ❙ studie k hubení neofytů, letáky a tiskové zprávy ❙ aktivity: ❙ workshopy a pracovní skupiny k invazivním druhům: ❙ dosavadní zkušenosti, výměna informací k právním změnám a kompetencím ❙ efektivita dosavadní strategie k jejich zničení/best practice, preventivní opatření ❙ evidence vybraných invazivních druhů v pohraničí s přesným popisem a terénní sběr na obou stranách hranice ❙ exkurze do míst s neophyty ❙ společné opatření hubení

20 20 3.1.3Hubení invazivních druhů ❙ další postup: ❙ dnes: ❙ ustavení skupiny ochrana přírody a utváření životního prostředí ❙ schválení organizace a obsahů témat, stanovení termínů ❙ další setkání: ❙ březen 2011: PS v Chemnitzu ❙ červen 2012: WS (dopol.) a PS (odpol.) v Chemnitzu ❙ únor 2013: PS v Chemnitzu

21 21 3.1.4 Monitoring vlka, rysa a divoké kočky ❙ (občasný) výskyt těchto velmi ohrožených druhů v projektovém území ❙ cíle: ❙ zpracování odborných podkladů a doporučení ke zlepšení monitoringu vlka, rysa a divoké kočky v projektovém území ❙ senzibilace veřejnosti

22 22 3.1.4 Monitoring vlka, rysa a kočky divoké ❙ výsledky: ❙ společná přeshraniční strategie pro zlepšení monitoringu těchto druhů ❙ letáky a tiskové zprávy ❙ aktivity: ❙ workshopy a pracovní skupiny k monitoringu: ❙ výměna informací ke změnám zákona, kompetencí, stávajících aktivit ❙ publicitní práce, stanovení společných aktivit ❙ zjišťování aktuálních a potenciálních území výskytu, zpracování společných nutných opatření pro zlepšení monitoringu ❙ exkurze do biotopů vlka, rysa a divoké kočky v projektovém území

23 23 3.1.4 Monitoring vlka, rysa a kočky divoké ❙ další postup: ❙ dnes: ❙ ustavení skupiny ochrana přírody a utváření životního prostředí ❙ schválení organizace a obsahů témat, stanovení termínů ❙ další setkání: ❙ červen 2012: WS (dopol.) a PS (odpol.) v Chemnitzu ❙ únor 2013: PS v Chemnitzu

24 24 3.1.5 Utváření životního prostředí ❙ představení /obsah: ❙ instituce životního prostředí v projektovém území působily dosud odděleně s různými vzdělávacími programy ❙ propojením mají vzniknout synergické efekty popř. senzibilizace a společná aktivní účast obyvatel ke zlepšení přírody a životního prostředí v projektovém území ❙ cíle: ❙ propojení regionálních vzdělávacích organizací ❙ zprávy k formě a obsahům utváření životního prostředí (tématické oblasti, cílové skupiny a druhu zprostředkování informací se zvláštním ohledem na projektové území)

25 25 3.1.5 Utváření životního prostředí ❙ výsledky: ❙ společný koncept propojení regionálních vzdělávacích institucí životního prostředí ❙ zprostředkování uživatelů (děti, mládež, rodiny) opatření u partnerských institucí ❙ aktivity: ❙ workshopy a pracovní skupiny: ❙ výměna programů a témat klasického ekologického vzdělávání, financování, společná témata/cílové skupiny ❙ návštěva centra ekologické výchovy, zohledňování aktuálních témat jako ochrana klimatu, obnovitelné energie, trvalost ❙ propojení regionálních vzdělávacích institucí životního prostředí, včetně domluvy k formě a obsahům vzdělávání v oblasti utváření životního prostředí, iniciování následných projektů ❙ vytvoření nových aktivit v oblasti utváření životního prostředí, přehled aktivit

26 26 3.1.5 Utváření životního prostředí ❙ další postup: ❙ dnes: ❙ utváření skupiny ochrana přírody a životní prostředí ❙ schválení organizace a obsahů témat ❙ další setkání: ❙ květen 2011: PS v Chemnitzu ❙ únor 2012: WS (dopol.) a PS (odpol.) v Plavně ❙ únor 2013: PS v Chemnitzu

27 27 3.2 Spolupráce s externími partnery ❙ informace a zahrnutí partnerů v přeshraničním projektovém území: ❙ Euroregion Krušnohoří ❙ Krušnohorský okres ❙ Plánovací sdružení region Chemnitz ❙ území ILE a LEADPARTNERU ❙ Trilaterní síť utváření životního prostředí ❙ „Wolfsbüro Rietschen“

28 Děkuji Vám za pozornost! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


Stáhnout ppt "Zemské ředitelství Chemnitz představuje:. 2 Projektové aktivity v oblasti ochrany životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google