Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Veřejná ekonomika 1 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Veřejná ekonomika 1 1."— Transkript prezentace:

1 Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Veřejná ekonomika 1 1

2 Veřejná ekonomika - shrnutí  vědní disciplina - zkoumá nutnost existence veřejného sektoru ve smíšené ekonomice,  Důvody pro veřejný sektor, funkce veřejného sektoru  Navrhuje optimální využití nástrojů dosažení efektivní alokace finančních prostředků ve veřejném sektoru  Formuje doporučení pro hospodářskou politiku státu, v sociálně tržním státu  Zajištění zdrojů pro financování veřejného sektoru: veřejné finance 2

3 3

4 Oblasti působení VS  Tvorba právních předpisů  Sociální zabezpečení  Obchod a průmysl  Vnitřní věci  Finance  Ochrana a bezpečnost  Zahraničí  Doprava  Školství  Kultura  Ochrana životního prostředí  Zemědělství  Místní rozvoj  Zajištění zdravotní péče 4

5 Mechanismy zabezpečování veřejných statků a služeb  Tržní selhání --- veřejný sektor  Veřejné statky, služby – někdo je musí naplánovat, rozhodnout o nich, zajistit jejich realizaci  Veřejný sektor je řízen veřejnou správou - primární zodpovědnost za zajištění veřejných statků a služeb, jejich efektivitu a dostupnost všemi sociálními skupinami  Zajištění veřejného sektoru se diferencuje mezi zeměmi a mezi regiony:  Jaká úroveň VS veřejný sektor zajistí ? (mezinárodní rozdílyú  Jak VS zajistí ? (mezinárodní i meziregionální rozdíly) 5

6 1. Jaká úroveň VS veřejný sektor zajistí? Organizace veřejného sektoru  Funkčnost a hospodárnost veřejného sektoru ---- organizační uspořádání veřejné správy  Na jakých úrovních je optimální veřejné služby a statky zajišťovat, která úroveň veřejné správy má potenciál daný statek a službu zajistit nejlépe  Dostupnost veřejného statku x finanční a další kapacita VS statek zajistit ! – tyto otázky předmětem permanentních reforem VS v EU  Např. Sociální oblast – co je optimální, aby zajišťovala:  Obec  Kraj  Ústřední orgány SS ???? 6

7 ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY  Absence ideálního modelu VS  Organizace VS – několik faktorů:  Ekonomické  Geopolitické  historické, kulturně náboženské, politické  ČR: smíšený model, na orgány samosprávy jsou přeneseny v určitých oblastech funkce státní správy (samostatná a přenesená působnost)  Francie: vedle sebe existují na všech úrovních orgány státní správy a orgány samosprávy  anglosaský model: na místní úrovni jen samospráva  Federativní modely: Německo, Rakousko, USA, Švýcarsko (konfederace) 7

8 8

9 Veřejná správa v ČR  Unitární stát  Ústřední úroveň VS  Dekoncentráty  Samospráva – územní samospráva, vícestupňová územní samospráva  Decentralizace  Přenesená působnost  Smíšený model (obce a kraje) 9

10 decentralizace  2 fáze: obce, kraje  Kompetence jednotlivých úrovní ve VS x finanční potenciál (především územních samospráv)  Rozsah kompetencí je jednoznačně vymezen – způsob zabezpečení ne  Některé VS lze částečně hradit uživateli x jiné ne (doprava, vzdělání, zdravotnictví, policie, osvětlení…) 10

11 Veřejný sektor v ČR  Nadnárodní problémy a výzvy: EU – zabezpečuje EU některé veřejné služby ?  Jaký bude optimální model do budoucna ?  DECENTRALIZACE X CENTRALIZACE  ÚLOHA OBCÍ  ÚLOHA KRAJŮ 11

12 2. Jak veřejná správa veřejné statky zajistí ?  3 varianty:  1. město, kraj aj. služby zajistí samy prostřednictvím vlastních organizací  2. VS vypíše tendr – dodavatel služeb (částečná liberalizace, problém klientelismu a vzájemných vazeb)  3. VS vypíše tendr – 1-2-3 dodavatelé (konkurence) např. zajištění MHD Katowice – možnost nastavit cen v dopravě + další požadavky nároky na emise, dopady na ŽP, investice do infrastruktury, technologická řešení (elektrické, hybridní vozy, solární pohon…) 12

13 Veřejný sektor Zabezpečení Organizace Veřejných sociálních statků transferů Veřejná správa Produkce veřejných statků Veřejná zakázka u soukromého sektoru Kontrahování služeb Partnerství 13

14 Varianty zajišťování veřejných služeb 1. Prostřednictvím organizací VS, VS jako aktér/nositel veřejného sektoru 1. Organizační složky 2. Příspěvkové organizace 3. Veřejné podniky 4. Další právní formy 2. Veřejná zakázka, soukromý sektor zajišťuje služby pro VS, VS financuje tyto investice 3. Smluvní vztah s jinou organizací, finanční zajištění přechází na druhou stranu, nebo spolufinancování, jasná pravidla a nároky na služby 1. Spolupráce mezi organizacemi VS (DSO) 2. Neziskové organizace 3. Soukromý sektor, včetně PPP 14

15 Formy veřejných organizací  Orgány a instituce VS  Organizační složky  Příspěvkové organizace  Veřejné podniky ( Obchodní společnosti, a.s., s.r.o.)  Obecně prospěšné společnosti (založené do k.r. 2013).  Školské právnické osoby.  Veřejné výzkumné instituce

16 Organizační formy vSPočet subjektů 200220072012 Společnost s ručením omezeným177581595 Akciová společnost22146135 Obecně prospěšná společnost5397131 Příspěvková organizace4 10510 73910 469 Střední a základní škola, školská a předškolní zařízení2 20100 Školská právnická osoba012 Veřejné výzkumné instituce034 Zájmové sdružení právnických osob38466 Svazky obcí318816781 Obec6 3136 303 Samotná drobná provozovna na obecním úřadě244 Zdravotnické zařízení100 Společný podnik100 Nadace a nadační fond72115118 Celkem13 64918 81118 548

17 Produkce veřejných statků VS 17  Prostřednictvím organizací obce, kraje, státu, vlastních odborů  Regulativní úkoly (odbor úřadu) – povolení, registrace, ochrana práv dětí apod.  Výkon služby – hrazen z rozpočtu, odpovědnost vůči tajemníkovi, starostovi, hejtmanovi…  VS jako vlastník majetku jehož prostřednictvím poskytuje službu, tlak na efektivitu X povinnost poskytovat služby na bázi solidarity, za přiměřené ceny --- dostupnost pro všechny cílové skupiny

18 Komunální organizace 18  Regulativní úkoly (odbor úřadu) – povolení, registrace, ochrana práv dětí apod.  Výkon služby – hrazen z rozpočtu, odpovědnost vůči tajemníkovi, starostovi …  Kvalifikační požadavky dané zákonem  Společenství obcí, DSO

19 Výhody a limity VS 19  Kvalifikační požadavky dané zákonem  Vyšší možnost ovlivnit kvalitu, cenu služby  Nemusí existovat dostatek soukromých organizací pro zajištění veřejných statků/služeb – nebyly by jinak zajištěny x  Limity výkonu úředníků – kvalifikace, motivace, hodnocení, lidské zdroje, management úřadu  Poskytování veřejných služeb VS bývá považováno za neefektivní - někdy nejlepší řešení

20 Školské právnické osoby  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  nakládá se svým majetkem, který vlastní a zároveň s majetkem, který jí pronajal nebo vypůjčil její zakladatel  spolupráce obcí na zajištění základní vzdělávací infrastruktury

21 Veřejné výzkumné organizace  Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných organizacích  podpora výzkumu a infrastruktury pro výzkum.  specifická povahu a k jejich zakládání obcemi a městy dochází spíše výjimečně  STČ kraj: http://rvvi.msmt.cz/select.phphttp://rvvi.msmt.cz/select.php  Praha: http://rvvi.msmt.cz/select.php Praha: http://rvvi.msmt.cz/select.php

22 Obecně prospěšné společnosti o.p.s  Z. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších novel --- NOZ, 31.12.2013  O.p.s. může založit VS, soukromý i veřejný subjekt  kultura, sport, vzdělávání, ochrana životního prostředí  Neziskovost xxx dosahování zisku  O.P.S. – neziskovky, MAS, DSO, Euroregiony…

23


Stáhnout ppt "Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb (1) Veřejná ekonomika 1 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google