Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADONIS - Nástroj pro řízení podnikových procesů Produkt BOC Management Office „Liberecké informatické fórum“ 10.– 11.11.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADONIS - Nástroj pro řízení podnikových procesů Produkt BOC Management Office „Liberecké informatické fórum“ 10.– 11.11.2011."— Transkript prezentace:

1 ADONIS - Nástroj pro řízení podnikových procesů Produkt BOC Management Office „Liberecké informatické fórum“ 10.–

2 © BOC Group | 2 Založena v roce 1995 jako pobočka skupiny BPMS na Univerzitě ve Vídni Oblasti činnosti: Vývoj SW BOC Management Office (ADOscore, ADONIS, ADOlog, ADOit) Služby související s implementací nástrojů BOC Management Office Poradenské služby: BPM, IT-Service/EA Mgt., Balanced Scorecard Současný stav kolem 150 zaměstnanců Založena v roce 1995 jako pobočka skupiny BPMS na Univerzitě ve Vídni Oblasti činnosti: Vývoj SW BOC Management Office (ADOscore, ADONIS, ADOlog, ADOit) Služby související s implementací nástrojů BOC Management Office Poradenské služby: BPM, IT-Service/EA Mgt., Balanced Scorecard Současný stav kolem 150 zaměstnanců BOC Group Firemní profil

3 © BOC Group | 3 BOC Information Technologies Consulting AG “Holding” Pobočky BOC Polska Spółka z ograniczoną Odpowiedzial- nością BOC Polska Spółka z ograniczoną Odpowiedzial- nością BOC Unternehmens- beratung GmbH BOC Unternehmens- beratung GmbH Wien BOC Information Technologies Consulting GmbH BOC Information Technologies Consulting GmbH Berlin BOC Business Objectives Consulting Ibérica, S.L. BOC Business Objectives Consulting Ibérica, S.L. Madrid BOC Information Technologies Consulting Ltd. BOC Information Technologies Consulting Ltd. Dublin BOC Information Technologies Consulting EPE BOC Information Technologies Consulting EPE Athen Warszawa BOC Information Technologies Consulting GmbH BOC Information Technologies Consulting GmbH Winterthur BOC Information Systems GmbH BOC Information Systems GmbH Wien Oficiální reprezentant BOC v ČR a SR Dlouhodobá partnerská spolupráce s významnými poradenskými společnostmi v ČR a SR Společně poskytujeme optimální servis pro zákazníky BOC Group Firemní profil

4 © BOC Group | 4 Strategický a výkonnostní management Management podnikových procesů Management IT- služeb a architektury BOC Group Softwarové produkty na podporu řízení podniků

5 © BOC Group | 5 Procesní dokumentace Organizační směrnice Základ pro certifikaci (ISO 9001, 14001, etc.) Hodnocení a analýzy procesů Reengineering procesů Kritické cesty Optimalizace procesů Úroveň služeb Reakční časy Kritická místa Procesně založený vývoj aplikací Zavádění ERP systémů, workflow systémů Specifikace požadavků Řízení výkonnosti procesů Procesní indikátory výkonnosti Monitorování obchodních aktivit Řízení rizik (ERM, GRC) Vnitřní kontrolní systém SOX, COSO, Basel II, MIFID, etc. ADONIS Oblasti využití Vytvoření procesního modelu Zobrazení průběhu procesů

6 © BOC Group | 6 Procesní mapa Model pracovního prostředí Model dokumentů Model produktů Model IT systémů Aplikační diagram Model zdrojů Datový model Katalog rizik Katalog kontrol Business proces model ADONIS Přehled typů modelů Jako samostatná doplňková komponenta BPMN (BP Diagram)

7 © BOC Group | 7 ADONIS Strukturování procesní mapy 1. úroveň Sumarizace Detailní členění 2. úroveň 3. úroveň 4. úroveň Navigační úrovně procesní mapy Procesy

8 © BOC Group | 8 Model pracovního prostředí Odkazy na relevantní role:  Provedení,  Rozhodnutí,  Spoluúčast  Informování Reference na zodpovědnou osobu v organizaci za daný proces a jednotlivé aktivity ADONIS Propojení procesu s pracovním prostředím

9 © BOC Group | 9 ADONIS Propojení procesu s dokumentací a zdroji Reference na externí soubory: Centrální server Web-Links nebo Lotus Notes Externí systém řízení dokumentace Model dokumentace Odkazy na  Vstupy  Výstupy  Odkazované dokumenty  Další zdroje a informace Model zdrojů

10 © BOC Group | 10 ADONIS Propojení procesu se systémem IT V každém procesu jsou využívány prvky systému IT - optimalizace služeb - zodpovědnost a plánování standardního SW Model systému IT Znázornění  Aplikací  Služeb IT  Infrastruktury IT  Datová struktura  Aplikační diagram Aplikační diagram Datový model

11 © BOC Group | 11 Procesy jsou všeobecné i specificky přiřazené jednotlivým produktům, komponentám a službám Model produktů Přiřazení produktově specifické varianty ADONIS Propojení procesu na jednotlivé produkty

12 © BOC Group | 12 Katalog rizik a kontrol Definování a přiřazení nutných kontrol Vyhodnocení potenciálních druhů rizik Vyhodnocení potenciálních druhů rizik ADONIS Propojení procesu na rizika a kontroly (VKS)

13 © BOC Group | 13 ADONIS Komponenty – BE a PE Business Edition Modelování Analýza Dokumentace Import/Export Uživatelé Business Edition jsou většinou pracovníci, kteří provádějí modelování, analýzy skutečného stavu, resp. vytvářejí procesní dokumentaci. Professional Edition Import/Export Simulace Zjišťování Evaluace Dokumentace Analýza Uživatelé Professional Edition jsou především pracovníci, kteří kromě modelování, provádějí na základě analýzy a popisu současného stavu další vyhodnocování a optimalizaci procesního modelu Modelování

14 © BOC Group | 14 ADONIS Komponenta modelování: Modelovací editor Modelovací okno s plochou pro sym boly Modelovací okno s plochou pro sym boly Zoom Status modelu Poziční informace Zpracovatelský ukazatel Navigační oblast Modelovací explorer Různé náhledy: Grafický Tabulkový S navigační lištou Více způsobů třídění

15 © BOC Group | 15 ADONIS Komponenta modelování: Záznamník modelovaných objektů Zpracovávání atributů v záznamníku Každý objekt má svůj vlastní záznamník („Notebook“) Otevření dvojklikem myší Rozčlenění do kapitol (Registry) Zadávání hodnot do atributových polí Ovládací elementy k podpoře zadávacích dat a informacím Registr Atributová pole Podpora zadávání dat a informací

16 © BOC Group | 16 ADONIS Komponenta analýzy Přehled možností Předdefinované dotazy Standardizované dotazy Uživatelsky definované dotazy Vztahové tabulky Statické analýzy modelů ADONIS ® pro odborné hodnocení a ke kontrole jejich úplnosti

17 © BOC Group | 17 ADONIS ® DB HTML Export (Electronic Intranet Process Manual) ADONIS Komponenta dokumentace: HTML-export (publikace na intranetu)

18 © BOC Group | 18 ADONIS ® umožňuje publikovat modely ve formátu Word nebo PDF Atributy objektu Index modelu Atributy modelu Graf modelu ADONIS Komponenta dokumentace: Textový export

19 © BOC Group | 19 Jako standardní simulační algoritmy jsou k dispozici: –Analýza cest/pravděpodobnostní analýza –Analýza procesních nákladů –Zátěžová analýza –Kapacitní analýza stacionární Nestacionární Všeobecnými výsledky simulace jsou:  Předvídání potenciální míry restrukturalizace a prozkoumání možných dopadů různých pohledu ADONIS Komponenta simulace Zjištění Kritické procesní cesty Úrovně služeb Průměrné hodnoty Zjištění Kritické procesní cesty Úrovně služeb Průměrné hodnoty

20 © BOC Group | 20 Komponenta evaluace slouží k vyhodnocování komplexních dotazů. Obsahuje: –Porovnání výsledků analýz –Porovnání výsledků simulace –Vyhodnocovací dotazy –Vyhodnocení dat - KPI k danému času ADONIS Komponenta evaluace Možnost ve variantě-“má být“ 1 Možnost ve variantě-“má být“ 2

21 © BOC Group | 21 ADL = ADONIS Definition Language –Jazyk k úplnému popisu ADONIS-modelů –Slouží k zajištění dat a jejich přenosu –Obousměrné rozhraní k ostatním nástrojům: Workflow-systémy např. MQ Series Workflow (IBM), Components (Fabasoft) CASE-Tools např. case/4/0, objectiF (microTOOL), Rose (Rational) Standardní-Software např. R/3, HR (SAP) Groupware např. Notes (Lotus) Web-systémy založené na HTML, XML, SGML Vlastní vývojové aplikace Procesně založený vývoj aplikací, otevřené rozhraní k alokaci zdrojů ADONIS Komponenta import/export Generic interfaces TXT, CSV, DOC, HTML ADL AdoScript JavaScript Direct interfaces

22 © BOC Group | 22 ADONIS Vytváření procesního modelu a SŘK

23 © BOC Group | 23 ADONIS Vytváření a provázanost dokumentace v rámci SŘK Dokumenty PublikováníOdkaz Adresář/DNS Reporty/Směrnice (PDF/Word) Procesní model (HTML - Intranet) Export Odkaz

24 © BOC Group | 24 KPI-Update a publikování výsledků klíčových ukazatelů (HTML-Dokument) IV Přímé propojení dat např. s MS Excel III Definování výkonnostních indikátorů procesu (KPI) II IV I Modelování procesní mapy a jednotlivých procesů ADONIS Monitorování obchodních aktivit a procesů

25 © BOC Group | 25 Identifikace jevů Identifikace a strukturované soustředění rizik; Inventura rizik Identifikace jevů Identifikace a strukturované soustředění rizik; Inventura rizik 1 Opatření k ovládnutí rizik Definování vlastních opatření ke snížení a zamezení výskytu rizik. Opatření k ovládnutí rizik Definování vlastních opatření ke snížení a zamezení výskytu rizik. 3 Zhodnocení rizik Kvantifikace rizik, Odhad vlivu rizik Zhodnocení rizik Kvantifikace rizik, Odhad vlivu rizik 2 Kontrolní aktivity Průběžná kontrola; Kontrola výsledků a postupů, Reporting Kontrolní aktivity Průběžná kontrola; Kontrola výsledků a postupů, Reporting 4 Monitoring Informace & Komunikace Dokumentace procesů a relevantních informací Monitoring Informace & Komunikace Dokumentace procesů a relevantních informací 6 Integrace rizik a kontrol v rámci jednotlivých procesů 5 ADONIS Implementace vnitřního kontrolního systému

26 © BOC Group | 26 Adonis obsahuje řadu funkcí, které překračují rámec čistého modelovací nástroje. Jednotná modelovací metoda – intuitivní Automatické přezkoušení konzistence během modelování Propojení externích dokumentů/médií na jednotlivé procesní kroky Rozsáhlé vyhodnocovací možnosti Správa / Rozsáhlý koncept oprávnění Vytváření verzí Podpora databází Komplexnost ADONIS Výhody oproti jiným nástrojům Procesy Procesní řízení s ADONIS ProduktyDokumenty Procesní mapy OrganizaceIT prostředí Rizika/KontrolyDataZdroje

27 © BOC Group | 27 Kolem licencí na celém světě Ve více než 40 zemích světa Více než aktivních zákazníků ČR/SR - 20 zákazníků - více než 40 licencí BOC Group Vybrané reference Pojišťovny Zdravotnictví Veřejná správa ITC/ Služby Výroba / Logistika Banky ČR/SR

28 © BOC Group | 28 BOC Group Spolupráce s vysokými školami a partnery

29 © BOC Group | 29 Dotazy Děkuji za pozornost Ing. Milan Slavík Regionální manager pro ČR a SR Tel.: http: Závěr


Stáhnout ppt "ADONIS - Nástroj pro řízení podnikových procesů Produkt BOC Management Office „Liberecké informatické fórum“ 10.– 11.11.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google