Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náležitosti obsahu posouzení rizik závažné havárie, rozsah posouzení rizik závažné havárie zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náležitosti obsahu posouzení rizik závažné havárie, rozsah posouzení rizik závažné havárie zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny."— Transkript prezentace:

1

2 Náležitosti obsahu posouzení rizik závažné havárie, rozsah posouzení rizik závažné havárie zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B a způsob jeho provedení Posouzení rizik závažné havárie se provádí pro a) všechny fáze životního cyklu objektu od zpracování projektové dokumentace až po likvidaci, b) běžné i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského faktoru nebo možného vnějšího ohrožení.

3 Kvalifikované posouzení rizik závažné havárie vyžaduje: a)identifikaci zdrojů rizik a výběr zdrojů rizik pro podrobnou analýzu rizik za účelem zjištění, jakou měrou jednotlivé zdroje rizika přispívají k celkovému riziku analyzovaného objektu, b) analýza rizik, která zahrnuje 1. určení možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závažnou havárii, 2. odhad následků scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek, 3. odhad roční frekvence scénářů závažných havárií, 4. stanovení míry rizik scénářů závažných havárií, které vychází z výsledků provedených stanovení následků a frekvencí scénářů, c) hodnocení rizik, které obsahuje hodnocení přijatelnosti rizik závažných havárií na základě kritéria skupinového rizika. K tomu: ENVI-rizika, vliv člověka, domino efekty.

4 Výběr jednotek/zařízení vyžadujících QRA Metodika BEVI Selekce ZRZH podle CPR 18E Důležitým kritériem pro definování "samostatných jednotek/zařízení " je podmínka, že únik obsahu jedné jednotky nevyvolá významný únik z jednotky jiné.

5 CPR 18E BEVI Jak jednoduché/transparentní je rozhodování proces/sklad ??? Typ jednotky/ zařízenífaktor O 1 Procesní (výrobní) zařízení 1,0 Skladovací zařízení 0,1

6 Schéma jednoduché kontinuální destilace Nástřik do kolony Odběr z hlavy kolony Balast

7

8 Závěr: Refluxní nádrž je hodnocena jako SKLADOVACÍ zásobník, nikoliv jako proces.

9 CPR 18E BEVI Jak jednoduché/transparentní je rozhodování uvnitř/vně ??? Umístění jednotkyO2O2 umístění vně budovy (na otevřeném prostoru) umístění uvnitř budovy (v uzavřeném prostoru) jednotka umístěná v jímce a provozní teplota T p je nižší než teplota normálního bodu varu zvýšená o 5°C, tj. T p < T n.b.v. +5°C jednotka umístěná v jímce a provozní teplota T p je vyšší než teplota normálního bodu varu zvýšená o 5°C, tj. T p > T n.b.v. +5°C 1 0,1 1

10 Závěr: Zásobník ze zkapalněným plynem je zpravidla skladován při teplotě vyšší, než je normální bod varu - O 2 = 1 (např. LPG, bezvodý amoniak, chlor) U LPG pozor na po obvodu uzavřenou jímku – BLEVE !!!

11 Skupenství látka je v plynném skupenství látka je v kapalném skupenství – tlak nasycených par při provozní teplotě je 3 bary nebo vyšší – tlak nasycených par při provozní teplotě je 1 až 3 bary – tlak nasycených par při provozní teplotě je menší než 1 bar látka je v pevném skupenství O 3 10 X+D P i +D 0,1 Jak jednoduchý/transparentní je odhad tenze par ???

12 Přednosti selekce - objektivní redukce počtu zdrojů rizika, které je nutno detailně posuzovat, - pro nové provozy nástroj pro minimalizaci / eliminaci zdrojů rizika ZH, - selekce ZRZH není administrativní sběr dat a jejich počitačové hodnocení, - po 5 letech vhodné přehodnocení (změny v provozech), - střední podnik může vyžadovat posouzení několika set ZR, - detailní popis ZR je časově velmi náročný, - součástí je zpracování mapových podkladů, - vyhodnocení vyžaduje zpětnou kontrolu vstupních dat. Časová náročnost selekce

13 Rozsah studiePřípravaVyhodnoceníZpracování výsledků Jednoduchý/ malý provoz 8 ÷ 12 hodin1÷ 3 dny2 ÷ 6 dní Složitý/ velký provoz 2 ÷ 4 dny1 ÷ 3 týdny2 ÷ 6 týdnů Časová náročnost studie HAZOP (podle příručky AIChE / Guidelines for Hazard Evaluation Procedures )

14 1 zdroj rizika závažné havárie model pro únik zkapalněného plynu model pro odpar/spray při úniku model pro rozložení koncentrací model pro stanovení dávky D = f (C n, t) min. 3 scénáře úniku: - okamžitý únik - kontinuální únik do 10 minut - kontinuální únik otvorem 10 mm 2 tř. stability ovzduší : - F tř. stability ovzduší, - nejpravděpodobnější tř. stability ovzduší - zanesení velikosti zasažené plochy do mapy - rozdělení na (3) úseky podle % zranění - rozdělení na segmenty podle typu plochy (volná, průmyslová, obytná) Úvaha k odhadu následků pro zdroj rizika

15 denní doba odhad podílu osob uvnitř/vně noční doba odhad podílu osob uvnitř/vně odhad ztrát ve dne pro 3 úseky zasažení (nelineární) odhad ztrát v noci pro 3 úseky zasažení (nelineární) - odhad ztrát ve dne - odhad frekvence stanovených ztrát - odhad ztrát v noci - odhad frekvence stanovených ztrát - stanovení přijatelné frekvence pro odhadnuté ztráty - stanovení přijatelné frekvence pro odhadnuté ztráty - stanovení přijatelné frekvence pro daný scénář pro odhadnuté ztráty - posouzení přijatelnosti rizika f relace ( ) F p

16 K tomu přistupuje časová náročnost zpracování: - Programu řízení prevence ZH, - Vnitřního havarijního plánu - PFOO - dalších dokumentů.

17 Závěr: - odborná způsobilost zpracovatelů, - časová náročnost posouzení rizika a dalších dokumentů, versus čas vymezený na zpracování dokumentace???

18 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Náležitosti obsahu posouzení rizik závažné havárie, rozsah posouzení rizik závažné havárie zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google