Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní výzkum dopravních nehod. Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní výzkum dopravních nehod. Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě."— Transkript prezentace:

1 Národní výzkum dopravních nehod

2 Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti týmu (vlastní analýza vč. zpětné simulace). Nedílnou součástí analýzy je i návrh doporučení k eliminaci příčin a následků nehod). Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

3 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

4 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz Územní působnost v Brně a okolí Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

5 Mapa nehod za období 2011 – květen 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz

6 V období 2011 – květen 2015 bylo šetřeno více jak 800 dopravních nehod. Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

7 Hlavní příčiny a důsledky dopravních nehod Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

8 Zdravotní následky dopravních nehod Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

9 Podíl zraněných podle typu nárazu OA Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz

10 Podíl zranění lidského těla v závislosti na účastníku DN Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz

11 Podíl zranění lidského těla v závislosti na typu nárazu OA Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz

12 ISS zraněných osob Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz

13 Porovnání poměru zraněných osob podle účastníků DN v databázích PČR a CDV Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz

14 Výstupy projektu 1. Přesah do praxe Legislativní činnost pro Evropský parlament ve věci silničních technických kontrol užitkových vozidel (např. směrnice 2000/30 ES), Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu, atd. Návrhy doporučených opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu – úpravy infrastruktury. Prostřednictvím PČR jsou naše doporučení podávána jako podněty Silničnímu správnímu úřadu. Expertní vstup pro hodnocení efektivnosti projektů navrhovaných pro financování z Fondu zábrany škod Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

15 Výstupy projektu 2. Další možnosti využití dat v praxi Podklad pro pojišťovny (katalog poškození vozidel sloužící pro odhalování pojistných podvodů, detailní statistika nehod se zraněním, data mohou sloužit jako podklad pro přesnější stanovení pojistného). Revize metody TRIAGE v části mechanismus úrazu (současná metodika přejatá ze zahraničí). Spolupráce s automobilovým průmyslem (Škoda auto a. s., data mohou sloužit např. pro vývoj nových bezpečnostních systémů). Návrhy bezpečnostních opatření Akčního programu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

16 Výstupy projektu 3. Vědecký Rozsáhlé poznatky o infrastruktuře i dopravní technice, zkoumání možného vlivu na vznik nebo průběh dopravní nehody. Psychologické poznatky. Databáze dopravních nehod, čítající přes 800 případů. Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

17 Výstupy projektu 4. Společenský Naplňování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. Naše poznatky je možno využít k účinnému snižování ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti (52,8 mld.Kč r. 2013). Spolupráce na tvorbě evropské i národní legislativy a technických předpisů. Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

18 5. Lidský Primárním cílem je poskytování krizové intervence a pomoc účastníkům DN, případným dalším osobám a jejich blízkým na místě DN. Jen tehdy, je-li to možné a vhodné, po krizové intervenci pokračujeme v získávání dat pro projekt. Lidský rozměr projektu je významnou přidanou hodnotou, která pomáhá budovat jeho prestiž. Výstupy projektu Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

19 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Poznatky z oblasti psychologie - chování účastníků po DN Typické reakce na trauma emoční šok, smutek koncentrace na strach a úzkost tělesná únava stažení se do sebe (uzavření se) Další reakce nutkavé pocity otupující prázdnota nadměrná vzrušivost (nabuzenost) deprese disociace

20 Krizová intervence zahrnuje Okamžité řešení své situace a stabilizace stavu v bezpečném prostředí. Ventilaci emocí (snížení úzkosti, stabilizace stavu, zklidnění účastníka). Podporu v náročné (zátěžové) situaci. Zpřehlednění a strukturování situace (např. sled jednotlivých událostí, udržování kontaktu s realitou). Podporu klientových strategií zvládání stresu. Praktické rady (např. o průběhu a délce vyšetřování). Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz

21 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Dopady na psychiku účastníka dopravní nehody FEVR- Evropský svaz obětí DN (1995) 10 000 rodin, u kterých došlo v důsledku DN k závažnému zranění nebo usmrcení jednoho z členů rodiny První 3 roky: 72 % ztráta zájmu o všední činnosti (povolání, studium, domácí práce, zájmy,…) 70 % trpělo: 78 % strach 71 % hněv 71 % extrémní přecitlivělost 64 % deprese 49 % ztráta sebevědomí 46 % ataky úzkosti 37 % suicidální myšlenky 27 % fobie 25 % poruchy příjmu potravy

22 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Možnosti řešení problematiky psychických následků účastníků DN v budoucnu Zvýšit informovanost účastníků DN o možných negativních jevech (na místě DN, v nemocnicích,...). Distribuovat kontakty na organizace či osoby zabývající se touto problematikou v případech výskytu negativních jevů u osob zasažených DN (na místě DN, v nemocnicích,…). Sekundární podchycení následků u obvodního lékaře - informovanost obvodních lékařů o této problematice + kontakty, které mohou dále distribuovat osobám zasažených DN. Hlubší sledování negativních dopadů DN, vytipování potřeb a možnosti řešení těchto dopadů, např. pomocí retrográdních studií.

23 Děkuji Vám za pozornost! Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno telefon: +420 541 641 366 email: cdv@cdv.cz www.cdv.cz Kontaktní informace: Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Jindrich.fric@cdv.cz +420 737 132 603

24 Typ nárazu OA podle zranění lidského těla Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz

25 Zranění účastníků DN Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz

26 Rozložení zranění Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz

27 Rychlost střetu u zraněných osob Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz

28 Stav vozovky u DN se zraněním Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz

29 Dopravní nehody s chodci Na obrázku jsou označena místa vzájemného kontaktu chodce a osobního vozidla, v důsledku, kterých následně došlo k poškozením na vozidlech. Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz

30 Rozdělení pneumatik podle stáří Stáří pneumatik zjištěné při dopravních nehodách rozdělené na letní a zimní. Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz

31 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, www.cdv.cz


Stáhnout ppt "Národní výzkum dopravních nehod. Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě."

Podobné prezentace


Reklamy Google